VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 8. června 2018

TZOLKIN 8.6.2018 10 MEN kin 75

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Jako mnoho jiných mimořádně mocných sil přírody, tak i Men – Orel létá sám. Ale i orel patří ke svému vlastnímu rodu, vlastnímu druhu. Je to sounáležitost k rodině, společnosti, druhu. Sounáležitost, která inspiruje a která nám umožňuje stoupat a usilovat o větší věci a zanechat živý odkaz pro naši rasu i planetu. Pojďme všichni usilovat nejen o naše individuální cíle a sny, ale snažit se o vyšší, hlubší a chytřejší kolektivní Evoluci tak, že zkušenost lidství na této planetě může opravdu něco znamenat. Pojďme být všichni orly!

Třináctidenní Vlna CIMI pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. DESÁTÝ den napovídá, abyste se zbavili strachu, sami rozhodovali o svém osudu a nepodléhali zdánlivé ohrožené budoucnosti.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU
 PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes vidím, jak dalece jsem nezávislý. To, co budu dělat dnes, odráží moji velikost. Dnes dám pod lupu můj bojácný egocentrický svět. Dnes se stávám nejvyšší instancí, nikoliv vykonávajícím cizí příkazy. Dnes nepodlehnu psychóze strachu o zdánlivě ohroženou budoucnost.

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního Ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.

Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.

***

Jsem Men s Tónem 10. Jsem opravdový pěvec! Vítejte v našem čase sdílení. Dnešní téma souvisí s tím, jak dostat v životě pod kontrolu zaneprázdněnost. Jak často máte čas nedělat nic? Uděláte si někdy čas hýčkat sami sebe? Zdřímnout si, když jste unavení nebo si číst knihu jen tak pro potěšení?

Mnozí z vás naplňují své dny tolika aktivitami, že často žijete na pokraji vyčerpání. Běháte sem a tam, zatímco stěží dokážete držet krok sami se sebou. Kde je kvalita vašeho života?

Je zde škola, po škole školní program, sportovní soutěže, taneční škola, jóga a všude tlak na úspěch. Není divu, že je mnoho dětí sklíčených a vyčerpaných. To může být jedna z příčin nárůstu duševních nemocí včetně poruchy pozornosti. Jak mohou tyto děti odpočívat, když jsou přetíženy studiem a běhají sem a tam? Zůstává jim velmi málo času na setkávání s kamarády nebo na dlouhou bublinkovou koupel. Společný rodinný čas téměř vymizel v celé společnosti.

Sledujete skutečně své touhy a své vášně? Uděláte si čas na meditaci a relaxaci každý den? Uděláte si čas na odpočinek s rodinou bez nutnosti cizí zábavy jako je televize nebo filmy? Kdy jste měli v rodině naposled dobré hlubší rozhovory, kde by každý sdílel své sny nebo nedávné zážitky a zkušenosti? Doporučujeme vám přizpůsobit čas a vyhovět co nejvíce sami sobě. Podívejte se na oblasti, které vás odvádí od zkušeností, po kterých toužíte. Naučte se říkat NE, DĚKUJI, jakmile vás ostatní pozvou na nějakou akci nebo abyste jim pomohli s něčím, co pro vás není zajímavé. Teď nastal ten správný čas přestat dělat věci z povinnosti a dělat moudřejší rozhodnutí.

Mnoho radosti a energie existuje pro všechny, kteří jsou schopni žít v okamžiku přítomnosti. Když uvolníte povinnosti a lítost z minulosti a přestanete být znepokojeni budoucími událostmi, budete mít možnost být plně v přítomném okamžiku.

Zeptejte se během dne sami sebe: „Co bych chtěl/a teď dělat?“ Věnujte pozornost tomu, jak se v těchto chvílích cítíte. Přináší vám radost, co v životě děláte? Dávejte pozor na všechny své vzorce chování. Máte pocit, že existuje něco, co by mělo být změněno? Rozhlédněte se kole sebe a podívejte na mnohá požehnání a buďte za tato požehnání vděční.

Jak často máte ve svém životě čas uvědomit si, jak se cítíte a jakých cílů chcete dosáhnout? Jak často prožíváte pocity Lásky a oceníte v životě nádherné zážitky? Jak velká část vašeho chování je robotická a děláte všechno během dne automaticky? Udělejte si každý den čas přemýšlet o svém životě. Jaké změny je třeba udělat? Podívejte se hluboko dovnitř sebe a vytáhněte tyto kódy přesvědčení, postoje a páchnoucí myšlení. Máte čas vyčistit dům a uklidit staré odpadky, které leží kolem?

Už jste se podívali na svá náboženská přesvědčení? Už jste někdy zpochybnili autoritu svých kazatelů a učitelů? Podívejte se velmi hluboko na všechna svá přesvědčení. Udělejte si čas a zkoumejte podrobně, čemu věříte a proč. Mnozí jste přijali některá učení jako slepou víru. Snažte se být objektivní a přijmout nové pohledy a nová přesvědčení, která jsou platná teď. Mezi náboženskými sektami existuje mnoho konfliktů. To je velmi smutný stav věci.

Jak o mnoho lépe by byl váš svět informovaný, kdyby vás více vedlo inteligentní teologické rozhovory. Brainstormingové nápady mají obrovský tvůrčí potenciál. Nenutíme vás, abyste měnili svá přesvědčení, prostě vám jen doporučujeme podívat se na ně a vymést pavučiny.

Jakmile se na své kódy přesvědčení podíváte zblízka, stane se obvykle jedna ze dvou věcí. Buď zjistíte, že jste z těchto názorů vyrostli nebo najdete nová přesvědčení, kterým se rozhodnete věřit. Říkáme to v naději, že si najdete čas během svých zaneprázdněných dnů, půjdete do svého středu a budete přemýšlet o svém životě. Jestliže máte na konci dne pocity vyčerpanosti, najděte způsob, jak zpomalit svou každodenní rutinu Neexistuje žádný závod s časem. Existuje spousta času, aby se věci pohnuly. Avšak musíte nejprve najít to, co jsou vaše priority.

Nechte své děti vybrat si činnost, která je zajímá. Zapojit je do různých aktivit je jedna věc, ale opakovaně vidíme, že naléháte na své děti, aby byly úspěšné ve svých mimoškolních aktivitách. Takové aktivity snižují jejich imunitní systém. Tomu ještě přispívá požívání potravin, které nejsou zdravé pro lidský organizmus. Doslova si sami běžíte pro smrt. Zpomalte. Přivoňte si k růžím. Jděte na procházku se psem a pozorujte přírodu. Navažte rozhovor se svým sousedem. Prožívejte kvalitní čas se svojí rodinou. Udělejte si čas hrát si mnohem víc.

FREKVENČNÍ REZONANCE 
(galaktické energie> vlastní vibrace)

MEN: Vědomí, vize, iluze….
Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud vám chybí vize, honíte se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce – do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi, přestává se zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši duši. Dnes uvidíte, jak dalece jsme nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes bude dán pod lupu bolestný egocentrický svět. Staňte se dnes vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Nepodlehnete psychóze strachu ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com. Překlad Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.