středa 25. července 2018

POKROČILÁ ÚROVEŇ VZESTUPU . VZESTUPNÁ ŠABLONA TĚLA. TRIANGULACE

Vážení Milovaní, buďte srdečně vítáni. 

URAEUS je symbol vzpřímené kobry – hada, který se používal ve starověkém Egyptě a dodnes se používá jako symbol suverenity, královské výsosti, božstva a božské autority. Symbol Uraea se také objevoval na královských korunách jako kobra se vztyčenou hlavou na modré královské koruně. Tak bylo Královské Božstvo na Zemi ochraňováno ve své fyzické smrtelné podobě. Symbol dvou stočených hadů, kteří stoupají od kořene páteře a pohybují kundalini životní sílu do epifýzy. Tak je umožněno dosažení probuzení a Osvícení. Uraeus symbolizuje také prvotní původní bohy a bohyně.

Tantrická bytost je uvnitř plně sjednocená bytost (nemá to nic společného se sexem) čili androgynní bytost, která má uvnitř sebe sjednocené polarity, ať je to muž nebo žena, a která dosáhla úplné rovnováhy energií - Božský muž, Božská žena, Božské dítě. Tak je vytvořena silná triangulace těchto energetických esencí uvnitř bytosti, která je schopná spolupracovat a vytvořit tak dokonalou celistvost této šablony Svaté Trojice. Pro takovou celistvou bytost je tento vnitřní svazek používán jako posvátná duchovní alchymie – vnitřní sňatek pro fyzický Vzestup. Díky tomuto vnitřnímu spojení je tato bytost schopná vytvářet a rozvíjet nové formy života jako součást Stvoření, pomáhá všem, kteří se také pohybují do svého vlastního vnitřního Božského svazku k dosažení dokonalé rovnováhy. Cílem je zvýšit životní sílu a tak inteligenci pro dosažení vyššího Světelného kvocientu, jehož pomocí se vytváří nové vzestoupené tělo. Lidské tělo je složitý výsledek tvorby Stvoření, které má schopnost vyvíjet se pomocí vyššího učení. Čím vyšší je Vědomí, tím rychlejší je síla moudrosti těla. Vzestup je alchymistické ztělesnění, které postupně zvyšuje Světelný kvocient lidského těla. Tímto si uvědomujeme, že vyšším procesem ovládání svého života a svého Vzestupu, můžeme ovlivnit fyzické tělo a tak ukotvit tuto posvátnou šablonu na Zemi. Takže pokud je cesta Vzestupu také vaším cílem, všichni kultivujeme čistotu své vlastní životní síly v tomto lidském zážitku a to tak, že se naše lidská síla spojí s naším Duchem života, aby byla vytvářena životní síla prostřednictvím hluboké přítomnosti, vlastního Mistrovství, ztělesnění Božské Lásky a vnitřní alchymie Svaté Trojice.......

pondělí 16. července 2018

PROČ JSME ZDE ?

Vážení Milovaní Vzestoupení,


vítejte u dnešní duchovní zprávy. Červenec aktivoval obrovskou Světelnou Bránu. Je to měsíc hlubokých posunů. Hluboce cítíme energetický dopad kosmických sil, které nás směrují do vnitřních rovin. Integrujeme Božskou Jednotu. Přes náš energetický torus prochází energie modernizace a přizpůsobujeme se prvotnímu Stvoření. Naše těla jsou hluboce upgreadována. Potřebujeme hodně spánku a odpočinku. Dokonce jsem jeden den místo cvičení usnula na mé tatami. Každý den sedím pod stromem v meditaci. Kdykoliv se děje nějaký přechod, jsem ponořená do sebe. Moje osobní realita je velmi blažená, klidná a plynoucí. Strážci zpracovávají kosmické síly velmi jednoduchým způsobem. Dohlíží na zarovnání přicházejících průchodů tak, jak je potřeba podle Božského řádu. Reprezentují galaktické Vědomí. Jsou databankou genetických informací. Samozřejmě druhů Strážců zde existuje mnoho, ne každý reprezentuje multidimenzionální Vědomí. Každý přináší infuzi vlastního kvocientu života. Je velmi důležité být autentický. Naši osamělou cestu poustevníka nemohou ovlivnit nějaké předsudky zvenčí. Musíme se dostat k našemu samotnému jádru, protože pouze určitý azyl vede k tomu být znalcem života v plné Božskosti a duchovní život nás tak jako tak donutí, abychom byli čistým plavidlem, které Je. Jsou zde různé bytosti a různé stavy existence v Osvícené podobě. Naše seberealizace pomáhá přispět k novému galaktickému fondu. Je zde mnoho lidí, kteří zdaleka nejsou lidé, jejich původ není lidský. Obnovují galaktické informace a sjednocují na obrovské úrovni.

Začínáme vidět klíčit semena Božského plánu, která jsme zasadili ještě před rokem 2012. Už nebudeme žít stejný příběh našich předků a v tuto chvíli můžeme také poděkovat všem za náš trénink, který sloužil našim tolika zasvěcením. Zaměřujeme se na masové ovládání a materializaci. To je současná práce dobrovolníků. Musíme stále zůstat přítomní, kam směřuje naše energie, žijeme teď a tady a sníme o budoucnosti s touhou, co vše ještě přijde. Už nejsme ti jako před rokem 2012.

Čím je fyzická integrace hlubší, tím více spánku potřebujeme. Jediný způsob, jak takové upgready zvládnout, je kultivací vitality. Chaotické časy vyžadují vždy dostat se hlouběji do svého těla, proto tak doporučuji jógová cvičení pro harmonizaci energie v těle. Ti, kteří se nebudou pohybovat směrem do svého těla, budou mít fyzické problémy. Byla jsem jeden den na výletě s mými nejbližšími, vrátili jsme se pozdě večer, takže jsem nestihla cvičit a druhý den jsem silně pocítila fyzický diskomfort. Každý, kdo cvičí a věnuje se kultivaci svého těla, včetně pobývání na klidných místech, bude procházet náročnými časy mnohem lehčeji a také nebude mít problém udržet svoji neutralitu. Tak budeme pokojně pokračovat bez ohledu, co od nás očekávají ostatní. Jsme všichni na různých úrovních integrace a každý dostává vždy to, co je schopen aktuálně integrovat. Vše se neustále točí kolem rovnováhy vnitřních polarit a od této vnitřní harmonizace se také všechno ostatní odráží

Ctižádost cvičit jógu má velký vliv na tělo a energii těla a začít můžete v každém věku, je to velmi prospěšné cvičení, i když zpočátku, obzvlášť pokud jste nikdy necvičili, to může být těžší. Lepší pomalý posun než žádný. Tuk znamená tělo plné toxinů. Chodím dlouhé procházky každý den, někdy velmi dlouhé. Když kultivujeme fyzické tělo, životní sílu, otevírá se DNA. Neustálý pohyb krmí DNA. Jakmile budujeme fyzické tělo, otevíráme své vlastní nové úrovně. Lidé spoléhají na důchod, místo na své zdraví, které s sebou přináší moudrost a vitalitu. Není třeba stát se ve vyšším věku zátěží rodině a společnosti. Do zdravého těla proudí informace z éteru. Když se správně stravujeme bez genetické modifikace, bude naše tělo prospívat.

Země je živá knihovna a tedy planetární tělo obsahuje všechny potřebné šablony zkušeností, které se zde kotví prostřednictvím života humanoidů – Strážců krystalické frekvence. Evoluce není jen to, co v současné době probíhá na Zemi nebo v naší Galaxii, ale jde o mnohem širší princip tvorby a rozšíření vědomostí. V Galaxii existuje určitý druh Vědomí a také tímto způsobem se musíme dívat na mikropespektivu – Zemi, kde nyní bydlíme, a kterou používáme jako platformu pro určitý druh Vědomí. Je zde neuvěřitelně široká škála Vědomí, proto je tento Experiment sledován z mnoha Universálních míst. Existuje zde neuvěřitelné množství zkušeností, obrovské množství genetických druhů. Země sama vytváří život, který vytváří život. Život se vytváří ve spirálách informací, což je výživa pro rozšíření Universálního Vědomí. V současné době jsme všichni součástí Zdrojové matice neboli Bůh vytvářející nový design. Pozorujeme nyní svůj život, abychom si zcela uvědomili sebe sama. Někteří z nás kotví nové genetické šablony – knihy do knihovny Země. Znalosti vytváří rozmanitost života. Jsme nyní jednoduše na Zemi, abychom žili nějaký svůj život a také zemřeli, ale život nikdy nekončí. Pokračuje také po smrti.

Jsme ve významné fázi Evolučního vývoje. Před námi vymřely předchozí civilizace. Někteří pokračují v moudrosti těchto civilizací, ale život není stejný, ale přestavuje se a obnovuje a to buď částečně nebo zcela novým směrem. Směr současného věku se rozkládá. Stejně tak si každý z nás volí nový směr života. Takže musíme nějakým způsobem pochopit sebe, své Osvícení a co zde vlastně děláme. Změna buněk – čili buněčné změny uvnitř nás ovlivňují celek. Mnoho Světelných pracovníků se ptá, co tu vlastně dělám. Zásadní důvod je ovlivnit změny geneticky přes sebe sama a své znalosti. Zasíváme zcela nový život. Proto zde tolik z nás rozpouští staré programy a vnímám to velmi dobře, že spousta lidí to nepřijímá, neakceptuje způsob naší přítomnosti. Neustále čistíme své Světlo, a tímto svým vyšším kvocientem přispíváme k celkovým změnám včetně galaktické knihovny, kterou rozšiřujeme. Rozšiřujeme se multidimenzionálně a to je Vzestup. Přes náš životní proud jsme průvodci multidimenzionálního Vzestupu uvnitř sebe.

Je zde neuvěřitelná škála, včetně temnoty, která je velmi velmi negativní, zakořeněná včetně umělé inteligence, včetně ničení a strachů. Program umělé inteligence je velmi nebezpečný, protože chce zkreslit lidský genom, odstranit Světelnou DNA, odstranit všechno, abychom žili co nejvíce virtuální život. Proto mnoho z nás využívá umělou inteligenci minimálně. Strach je silně spojován s předchozími cykly a to je prvek, který nesprávně řídí život. Umělá inteligence je hluboce rozšířena a realizována v mnoha ohledech, protože existuje tolik strachu, který je v životě zastoupen všude. Takže pokud rozvíjíte v životě strachy, přijde nějaké kataklyzma. To se týká také počasí. Duch Svatý je zcela živý, surový a syrový, někdy tomu říkáme duchovní životní síla. Tím, že pozorujeme náš život, rozšiřujeme své Vědomí, vnímání skutečnosti a to znamenaná přesunout se k přirozené inteligenci a vyvrátit na této planetě vědomí strachu. Země je nádherná knihovna a chrání ty z nás, kteří jsou skutečným ztvárněním skutečného člověka. Mnozí z nás pochází z mnoha duchovních úrovní. Někteří říkají, že na planetě jsou všechno stejné duše. Výraz duše znamená ve skutečnosti tekuté Světlo.

Máme za sebou mnoho vícenásobných inkarnací, které nyní žijí v jednom těle. Byli jsme povoláni, abychom měli tuto současnou zkušenost a pravděpodobně jste cítili jakým způsobem se chcete podílet na současných změnách a kde, na jakém místě. V našich životech jsme žili a žijeme (týdny, měsíce, roky) nějaký svůj příběh, který je spojen s určitým archetypem bytí a tento archetyp bytí je spojen s určitým příběhem souhvězdí (astrologie) nebo charakteristickou energií dne (mayská matrice dne narození) Tato matice je zapsána v našem energetickém podpisu, který má vliv na planetární matici.

Mnoho lidí se ptá, co je mým posláním, co tu dělám. Je to jednoduché, jsme zde protože přispíváme ke kolektivnímu genomu. Náš energetický podpis a to jak vypadáme přináší určité atributy a přes DNA ztělesňujeme určitý Světelný kvocient. Současným posláním je porozumět rozmanitosti života na Zemi. Náš lidský zážitek zde je ve skutečnosti rozšířit život, to, co tu existuje a obohatit pozemskou genetickou knihovnu. Přetvořit to, co tu v současné době existuje. Rozšiřujeme svůj energetický vzor nebo emanaci. Takto také funguje organický živý Vesmír. Náš původ není umělý je organický. V současné době zde můžeme vidět velkou diversitu od karmických projevů, válek, porušování lidských práv, obrovské rozdělení mezi muži a ženami, shromažďování velkého osobního majetku a bohatství, moci až po vysoké Mistrovské úrovně, mystiky, jógové Mistry. To vše na jedné planetě. Planeta obsahuje obrovské množství Vědomí. Země je naimplantovaná různými bytostmi z různých regionů a jako škola ukončuje obrovské poznání mnoha věků a nyní přichází naprosto nové Vědomí přes narozené děti.

Všichni víme, že mnoho lidí říká já jsem z Plejád, já jsem ze Siria, já jsem z Lyry, oni jsou probuzení a tihle nejsou probuzení, kdo je větší Světlo atd. Lidé mluví o svém Hvězdném původu, ale to představuje jen maličký zlomek. Jako multidimenzionální bytost máme jádro, které se vyvíjí pomocí zkušeností miliardy let. Po vyzkoušení mnoha zkušeností si uvědomíte …..aha, to je moje barva, to je moje spektrum, to je moje rezonance. Informace jsou ověřovány a napájeny vlastní esencí Já, místo zvenčí. Je zde velké množství dezinformací, které jsou nebezpečné. Místo soustředění se na své minulé životy a karmu, otevřete oči, co chcete prožít.

Mnoho lidí vydává předčasné informace, ještě nejsou probuzení a to je nebezpečné, protože pravdivé znalosti pochází z našeho Ducha, z naší vlastní iniciace z naší vlastní samoty a sebemistrovství. Lidé sdílí informace od druhých, ale je třeba rozlišovat, protože jinak vtisknete jejich bytí do svého bytí. Je důležité sdílet informace od těch, kteří ví, co je to život a životní síla. Nejen fyzický život. Z pohledu nezralé duše, která ještě není probuzená se může chytat informací, které ji oddalují a oddělují od skutečného Božského vytváření přirozeného života v souladu s přírodou, která je živá. Každé takové poznání musí být nejprve ověřeno ve své vlastní realitě. Trvá roky v samotě poznat svého Ducha. Oddanost a ticho. Lidé se mnou sdílí nějaké informace, ale velmi často se mnou tyto informace nerezonují, protože přichází zvenčí. Vnitřní střed a vnitřní Já tyto informace vždy ověřuje. Každá zpráva od lidí vás ovlivňuje – vaší DNA. Pokud váš růst není krmen z vašeho vnitřního světa, může to znamenat stagnaci, která nevede k pohybu.

Rozšíření Vědomí rozvíjí váš plášť pravdy. Poslání je prostřednictvím svého vlastního Ducha a prostřednictvím své vlastní DNA žít vlastní život jako Zdroj, protože jsme částečkou Zdroje. Zdroj je suverénní. Stvořitel je suverénní. My pokračujeme v těchto aspektech tvorby. Odkódování kódů DNA slouží jako most čili pomáhá nám vytvářet fyzickou realitu včetně fyzického těla.

Na Zemi existuje umělá inteligence, chudoba. Lidé vytváří buď archaický způsob života nebo utrpení. Bylo spuštěno mnoho programů, které se dokončují. Každý program je jako časová osa, má svůj konec a začátek. Například program chudoby existuje stále ve větším měřítku a bude existovat, dokud se nevyčerpá. Takže Světelní pracovníci čím více žijí naplněný život všehohojností, tím rychleji tento program vymazávají. Všechny takové programy se Vzestupem postupně vyčerpají. Každý z nás změnou svého života pomáhá odemknout nové kódy bytí. Mnoho z nás nyní zažívá opravdu krásný život, a tím sloužíme celku. A TO JE DŮVOD, PROČ JSME SEM PŘIŠLI. Všechny programy, které nejsou v zákrytu s civilizací s vyšší inteligencí doběhnou a postupně zaniknou.

Máme za sebou spoustu lekcí a růstu, který nám pomáhá jít po vzestupné spirále. Tato cesta vede vždy dovnitř. Lekce je zkušenost zvenčí. Iniciace a zasvěcení přichází zevnitř. Tím měníme kolem sebe vše. Vnitřní Světlo pohání vlastní evoluci.

Lidé nás posuzují podle vzhledu, podle věku, ale to je jen 1% toho, kdo opravdu jsme. Mnoho bytostí, které jsou nyní zde přináší různé andělské, elfí, vílí, královské aspekty do složek života, proto, aby se lidé naučili chápat přírodní život a respektovat přírodu. Všimněte si, že mnoho Světelných žen vypadá jako víly nebo andělé. Čím blíže jste své vlastní esenci, tím rychleji přepisujete své staré Já. Mnoho Světelných pracovníků není silných, dokud sami sebe nevytáhnou blíž ke své podstatě a autenticitě.

Jsme tady, abychom měli vlastní zkušenost a poznali pravdu o našem Božském shledání. My všichni jsme Jedno. My všichni jsme Zdrojem milovaní. A Zdroj Já Jsem nás volá zpátky Domů. Jsme v čase přechodu na novou vibrační hustotu, která se nazývá Vzestoupení. Z tohoto důvodu je na planetě mnoho duší, které jsou zde dobrovolně. Existuje také mnoho Božských protějšků – dvojic dvojplamenů, které souhlasily být součástí tohoto posunu a tak ukazují cestu Nového s vlastním ztělesněním Božské Lásky, aby reprezentovaly a modelovaly novou šablonu partnerského paradigma pro Novou Zemi. I když každý vztah je Božský, dvojice dvojplamenů ukazují cestu pouze svým vlastním příkladem.

Síla Ducha nám v každém okamžiku našeho života ukazuje, co ještě potřebujeme vědět. To, co s námi a naším bytím rezonovalo už v současné době nemusí. Je čas přípravy na zcela nový cyklus, který k nám přichází během dalších týdnů – Vlna Etznab s časovým přelomem, který popisuje Tzolkin. Naše životní cesta se pozvedá, stejně jako my. Připravujeme se na něco mnohem většího, co bude zarovnáno s naší novou misí, ale nacházíme se v době prázdnin a je třeba si po dlouhé a náročné práci oddechnout a využít nejlepšího ročního počasí. Dobře se živit tím co, považujeme za dary přírody a také nezapomenout živit naše vnitřní dítě. Toto léto je léto Božské Lásky.

Mnozí cítí, že by se rádi přesunuli do jiného prostředí a žili zcela jiný životní styl, protože jim současná realita nepřináší extatickou radost. Můžete rozbalit novou část svého života, vše přichází zcela přirozeně. A jsou zde také lidé, kteří mají svůj výstupní bod, nechtějí pokračovat dál, což přirozeně sníží hustotu na Zemi. Pohyb není stagnace, je potřeba jít stále výš.

Je stále důležité být v souladu s vlastním pravým bytím s vlastním srdcem. To znamená stálé propojování s vnitřními touhami nad rámec toho, co od nás ostatní očekávají nebo co očekává svět. Naše cesta je zcela mimo to, protože překonáváme implantované myšlenky a ideologie a to, jak by se mělo žít. Mnoho Světelných pracovníků stále dává přednost službě druhým místo sobě, ale je to vždy o Mistrovství a svrchovanosti. Často říkám lidem pravdu, ale oni neposlouchají a jednají jinak, tak k čemu konzultace? Opustila jsem sociální média, musíme si uvědomit, že jsme součástí vývoje a spousta programů již postrádá svůj význam. Sdílím vše potřebné na svém blogu pro každého, kdo má zájem, ale všichni musí dělat svoji vlastní vnitřní práci a investovat úsilí do svého posunu. Každý z nás musí přepracovat vnitřní hodnoty a sebehodnotu, abychom poznali pravou suverenitu. Volba musí být vždy laskavá, ale ne proti naší vlastní pravdě a rovnováze. Pokud lidé nerespektují, neposlouchají, není to naše věc.

Velmi důležité je spojit se s lidmi podobně smýšlejícími, kteří rezonují s naším srdcem a jejichž vibrace jsou podobné našim. Pokud se setkáváme, nebo jsme konfrontováni s těmi, kteří nás označují, že jsme „takoví a takoví", můžeme jim pouze doporučit, aby se vydali svojí vlastní cestou, protože jejich vlastní pravda je jejich vlastní pravda. Můžeme se spojit s těmi, kteří podporují náš duchovní růst a pokud se setkáme s někým, kdo s námi nerezonuje, pošleme jim Lásku a pohybujeme se dál. Jsme tady, abychom se navzájem podporovali a pohybujeme se do Jednoty prostřednictvím vyššího porozumění. Jsme všichni Jeden, ale kdo nejvíce rezonuje s naším srdcem je náš Milovaný. V takovém setkání je tak silná Já Jsem Přítomnost, že prostě už nemůžeme být sami. Nemusí existovat žádná slova pro tak hluboké spojení. Přichází Božské znovusetkávání, která nepotřebují slova. Jedno srdce vnímá druhé.

Ačkoliv poskytujeme informace pro veřejnost, nejsme součástí veřejnosti.  Každý z nás ví, jak nejlépe být ve službě zde. Věnovali jsme tuny času svému vývoji a pokud se chtějí trpící probudit, musí se spoléhat především na sebe, tak jako my. Naše cesta je pouze inspirací. Já jsem Zdroj sama sobě stejně jako každý je Zdroj sám sobě a pokud lidé nemají hranice, jsou tam, kde jsou. Pokud se se mnou chcete spojit, pak je to pouze přes výměnu (Mayská matrice, konzultace) a já pak udělám svoji práci. Vždy nabízím dva termíny. Jsem stále spojena s posunem a některé pasáže vyžadují moji plnou přítomnost, pokud neakceptujete ani jeden termín, máte uvnitř sebe svého Ducha.

Každý den najdete na mém blogu Mayské Zprávy jako způsob sebemistrovství. Všichni ctíme sami sebe. Je to milující, je to respektující a úctyhodné oboustranně. Je nám ctí tančit pro veřejnost, ale existují vyšší úrovně respektu k naší Lásce, k našemu času a péči o sebe. Také já vás respektuji. Lidé předpokládají nebo mě posuzují podle fotografií, ale fotografie je jedna sekunda mého života. Nemůžete se mě v emailech ptát na cokoliv. Nejsem tu, abych vám něco vysvětlovala osobně. Moje práce je veřejná s bezpodmínečnou Láskou. Je čas přepracovat naše cesty na vyšší úroveň oboustranně. 

Mnoho Lásky každému z vás. Mé srdce je naplněné Láskou a oddaností. Přeji vám krásné horizontální a vertikální vyrovnávání. Pečujte o sebe. Miluji vás tak moc.

V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka Sykorova

© 16/7/2018 www.mayskykalendar.blogspot.com
Poděkování, vděčnost a požehnání za podporu této práce každému z vás.

úterý 3. července 2018

MISTŘI ŽIVOTNÍ SÍLY

Vážení Milovaní. Od Slunovratu se dějí hluboké změny. Neustále objevujeme nové stavy bytí, jakmile jsme ochotní pustit se rutiny a věnujeme se přírodní léčbě venku, obzvlášť pokud se dostaneme na čistá místa zapouzdřená do Lásky. Na takových místech se nachází mnoho přírodních strážců, takže se strážce setkává se strážci. Nejsou to jen osobní výlety, ale je to vždy součástí mise. Propojovat různá místa, různé Brány.  Vzdalujeme se trojdimenzionální realitě. Na základě magnetizace jsme vždy vedeni k zážitkům, které nás harmonizují.

Jsme v době rostoucích masivních zásahů člověka do přírody a umělé inteligence a my potřebujeme probudit vnímavost citlivého života. Děláme to prostřednictvím Vědomí planety. Atlantské ničení vytvořilo mnoho astrálních rovin a zbytků na duši mnohých. Tento šok nyní rozpouštíme prostřednictvím tlaku na ochranu životního prostředí, než tuto úroveň překročí také lidský kolektiv, abychom se společně posunuli vpřed. Kotvíme Božskou suverenitu, nikoliv prostřednictvím bezohledné služby.

Každá kosmická Brána otevře na Zemi novou Bránu pro nové duchovní iniciace a zasvěcení. Vždy se můžeme rozhodnout jít dál a zdokonalovat se, nebo si můžeme vybrat zůstat tam, kde jsme. Rozhodnutí jít výše přináší vždy nové výzvy, obrovské příležitosti pro růst a expanzi. Na každé takové nové úrovni ztělesnění musíme jít do hloubky sebe sama, to vyžaduje úpravy a čas na přizpůsobení se. Každý takový proces magnetizace znamená podstoupit a kultivovat vyšší úrovně sebeovládání. Zlatá cesta Osvícení není vždy nejjednodušší cesta, protože neexistují žádné zkratky nebo výstupní body. Jakmile si vybereme každodenní chůzi oddanosti, všechno v naší realitě se musí přizpůsobit. Cesta po Zlaté cestě není cesta výzev, protože to vypadá jako kdyby se nám nedařilo, ale začínáme chodit více uvědoměle, mírumilovně a vytváříme tak prostor pro přirozené vyrovnávání a vyvažování.

Mnoho z nás prochází intenzivní ústup do přírody, která je drahocenným klenotem a jediný problém je najít klidné místo, kde nebudeme rušeni hlukem, místa, které lidé ještě neznečistili odpadky, plasty a zbytky cigaret. Lidé se tím neobtěžují a vůbec je to nezajímá, ale Matka příroda zasáhne ekologicky vždy tak, jak je třeba. Můj Duch mě vede chodit v mnohem hlubších a divočejších částech přírody, skutečně si to velmi užívám. Lidské pohodlí je velmi vzdálené této Blaženosti. Můj Duch září, když se na několik hodin stávám šťastným elfím dítětem. To moderní člověk uctívající povrchní zábavu nikdy nepochopí. V těchto chaotických časech je velmi důležité pobývat v přírodě a jako Světelný pilíř se nemohu přepínat nekonečnými lidskými činnostmi, abych mohla kotvit Světlo, musím často sedět v tichu, klidu a jen být. Louky a květiny vždy naplní mé energetické pole svěžestí a s pozorováním mikrosvěta chápu mnohem více makrosvět. Učíme se opouštět starosti, abychom mohli pracovat na mnohem širší úrovni. Ačkoliv si dovedu představit trávit život na jiném čistějším místě, vím, že existuje důvod, proč jsem tam, kde jsem a jsem tímto místem tak mocně chráněna.

Všimli jste si, kolik je letos na stromech ovoce, jaké požehnání úrody nám Matka Příroda poskytuje a poskytne. Pro mě je to indicie Rajské zahrady a pětidimenzionální život v hojnosti, vidím to jako změnu globální  reality. Matka Země o nás pečuje s neuvěřitelnou trpělivostí a Láskou.

Skutečné integrační procesy lze dělat jen v přírodě, protože venku, nikoliv v umělém prostřední, se probouzí kundalini – životní síla a není vyloučeno ani vědomé stravování, nikoliv škatulkováním na vegetariánství a veganství, ale v souladu s vlastním tělem. Všechno jsou to špičkové zkušenosti.

Divoká příroda je skupina vysokého Vědomí, která podporuje náš vývoj. Kdy jindy se spojit s Matkou Přírodou než teď v letních měsících, jako způsobu spojit se s čistým Stvořením a spoluvytvářet na jemnějších úrovních. Mnoho pracovníků Světla nyní shromažďuje nové informace, včetně nefyzických bytostí a my jsme s nimi spojeni, aby se vše mohlo dostat do velkého Celku. Proto je důležité vzdát se všeho, co si myslíme, že bychom měli dělat, aby se projevil maximální projev Světla. Je čas zbavit se všech bezduchých činností, abychom vytvořili nový prostor pro přijímání nových informací. Všechny informace, které jsme doposud nashromáždili slouží dál těm, kteří integrují Vzestup. V této době je mnoho skupin Světelných pracovníků povoláno propojovat se. Je to vždy ale preference Duše, která určuje druh poslání v této misi. Je stejně tak důležité být sám. Musíme se naladit na srdce, jestli se zúčastníme nějakých shromáždění nebo jaký je náš multidimenzionální charakter.

Zatímco člověk se vždy nachází vně sebe ve své světské zábavě, lidská bytost je 24/7 uvnitř sebe. Taková planetární služba je známá jako Osvícená Jednota bez jakýchkoliv ambicí. Naše oči směřují k nebi a naše nohy jsou pevně spojeny se zemí jako ztělesnění Hvězdného Semene zde na Zemi, a to děláme prostřednictvím našeho života. Naše Já ani nezná celý rozsah naší mise, a to je tak vzrušující. 

Existuje velké zkreslení, co je to životní síla, abychom se stali suverénní bytostí. Každý vytváří realitu, která je jen jeho vlastní výtvor. Jednoduše takto vytváříme také společný svět. Mnoho pracovníků Světla nyní vytváří v určité oddělenosti svou vlastní a tím planetární realitu a mnoho lidí to považuje za sobectví a oddělování. Dokonce záměrné uhýbání. To je velký omyl, protože jste nepochopili sebe jako Zdroj. Zdroj není mentální materializace, kdy si něco představujeme. Je to plné absolutní odevzdání se. Děláme všechno, co nás přitahuje – magnetizuje.

Mohu vytvářet hojnost jen prostřednictvím svého života a je velmi málo lidí, kteří podporují to, co dělám, protože si uvědomují, že je to opravdu velmi cenná práce. A čím výše jsme, je přirozeně menší zájem o naše služby, protože lidé se nenacházejí ve stejném energetickém prostoru jako my, takže tomu nemohou rozumět, a proto vytváření tohoto prostoru ani nepodporují. Jejich hodnotový sytém je jinde.

Jestliže posílíte vaši vlastní esenci, odrazí se to ve vašem životě. Posílíte tak svoji další vyšší úroveň svého života. Život bez očekávání bez plánů, bez strachu. Naprostá důvěra každému kroku a směru. V podstatě je to přirozené a automatické. Tato úroveň se jmenuje LÁSKA BEZ STRACHU. ABSOLUTNÍ VÍRA V KAŽDOU SITUACI. Hodně chodím do divoké přírody, kde ticho podporuje mé vnitřní přepisování. Miluji svoji svobodu.

Spousta lidí nyní řeší opuštění práce. Opustí práci a ze strachu o živobytí se často vrátí do jiné práce. Je to sice nový začátek, ale není to vnitřní transformace. V našem životě existují vzestupné body na vyšší úroveň, ALE musí být překonán strach. Musíte se zcela vzdát přirozenému toku života. Je to stejné jako když se v důvěře položíte na vodu s tím, že se neutopíte. Vychutnáváte si nádherné plynutí na vodě. Pokud neopustíte něco, co vás zatěžuje, nebudete mít tento zážitek, nikam se neposunete a jste stále chyceni a zacykleni. Chcete se vrátit, ale vy už se nemůžete vrátit, protože ZKUŠENOST SAMA O SOBĚ JE KLÍČ! Všichni pracujeme na úrovni nějakého nového zvládání. Každý nový práh je nový skok do neznáma a nemůžeme se vrátit. Pokud tomu nerozumíte, budete stále hledat nové zaměstnání a budete plní strachů. Každý posun je rozšíření sebe sama. Jsou tu lidé, kteří tím prošli, takže vám mohou poskytnout navigaci. Vzestup je multidimenzionální zážitek. Neustále se ladíme na vyšší frekvenční kmitočet, takže dobře zvažte být na místech, která vás zatěžují jen ze strachu o peníze. Existuje osobní načasování, když budete dobře naslouchat všemu, co se kolem vás děje a svému tělu. Říká se tomu šťastné změny, aniž byste ničili tělo.

Čím výše jdete, magnetizujete zkušenosti, lidi nebo vztahy. Každou takovou zkušenost musíme na této dosažené úrovni také kultivovat, což zvyšuje životní sílu prostřednictvím zesilující magnetizace, abychom mohli dosáhnout vyšších úrovní hojnosti, kde se děje zase to samé - kultivace a posun výš. To ale znamená prostřednictvím svobodných rozhodnutí se posunout dopředu. Jakmile se na této nové úrovni dobře uhnízdíte, cítíte se komfortně, tak probíhá vzestupný proces materializace. Tak se zvedá životní síla. Než dosáhnete této komfortní úrovně, může přijít strach, chaos, panika, ale to jsou právě výzvy na té každé úrovni. Takže pro ty z vás, kteří chtějí pokračovat a jít dál a výš, je důležité sebe-ovládání a neutralizace. Celý proces vyžaduje neutralizaci, protože přináší klid do života. Nic a nikdo vás nemůže rušit. Stát na každé nové úrovni sebevědomě. Tak překonáváme sami sebe. Doporučuji tuto práci, protože později nebude mít kolektiv na výběr a bude muset dělat velmi rychlé změny. Nebude čas na tak komfortní posun, protože čas se zrychluje. 

Vzestup není o poslouchání videí a čtení článků, je o poznávání sebe v sobě a o nebojácnosti. Vnitřní proces přeměny – transformace, transmutace, transfigurace. Tak probíhá posun na vyšší vibrace a naučit se navigovat ve své vlastní realitě. Mnoho lidí není připraveno na posun dál, protože jsou stále ustrašení a bojí se opustit svoji komfortní zónu a přitom mluví o Vzestupu. Stejně jako jsou tu různí guruové, kteří nezvládli tento proces – nejsou to Mistři. Mistr vždycky ukazuje cestu. Je vlastní příklad, kým by se lidé mohli stát prostřednictvím svého života. Je to jednoduchá cesta, kterou může každý následovat. Osobně sdílím bez tajemství zvládnutí svého života, sdílím svoji cestu oddanosti s obrovskými zkušenostmi, kterými jsme museli projít, abychom dokázali vysvětlit vše, čím lidé momentálně prochází. Tato cesta obsahuje naprosté osvobození od lidské manipulace, vlastní kultivaci a tantrickou cestu kosmické Jednoty. To vše je spojeno s přírodou.

Nové úrovně hojnosti rovná se zvládnutí nových úrovní důvěry v proces. Chcete-li vytvářet nové úrovně, nemůže s vámi nikdo manipulovat. Ano je tu spoustu strachu, ano je tu skupina Temných,…..ale tento způsob přemýšlení vás nepodpoří. Oni dělají jejich volby a všechno je v pořádku. Jen vy si vybíráte, jak jít dál. Jste suverénní síla! Váš život řídí vaši svobodu. Lidé, kteří nejsou nezávislí vám ukradnou životní sílu, proto dobře zvažte své volby.

Vaše stránky, váš obchod, vaše podnikání, vaše přednášky jsou zdrojem vaší obživy, ale ve skutečnosti je to vaše životní síla. 

Odložte na pár dnů telefon, který je znakem bezpečí a odevzdejte se celodenní chůzi pustinou, ztraťte se v přírodě, pobývejte v přírodě, když je tma, budete překvapeni, co to udělá s vaším lidským strachem. V roce 2016 jsem strávila 3 dny i noci v lese bez jídla, poznáte, kolik nádherných nefyzických bytostí je s vámi, Duch přírody vás v noci hladí a k jídlu si natrháte borůvky. Pokud strach není překonán na všech úrovních, nebudete schopní nalézt nový prostor magnetizace nového života. Pěstujte životní sílu a překonávejte strachy. Mistrovství je suverénní síla. Tím pomáháme celému kolektivu přeladit na úrovně svobody, kde není strach.

Existují dva pohledy. Vzájemná výměna energií nebo podpora vyšší spirituality a také chtít ji sdílet. Vyšší spiritualita je něco, co většina lidí prostě nedělá. Mistrovství je zvládnutí svého života – proces magnetizace všech událostí v životě, a to se děje přes zvládnutí předchozích svých vlastních zasvěcení a iniciací. V trojdimenzionálním jazyce se tomu říká procházet lekce.

Všechny ženy, které jdou vpředu stále prochází nějakými výzvami. Jakmile dosáhneme nějaké reality, vylepšujeme další úrovně. Každá nová Brána je další inspirace pro život. Stále je to chůze po spirále – evoluční spirále. Buď stoupáte nebo stojíte ve stejné vibraci.

Nesoudíme 3D svět, který zde stále existuje, ale vybíráme si vlastní zkušenosti. Nacházíme se v době ukončování jednoho cyklu naší inkarnace a než se budeme pohybovat do další vyšší části nebo fáze, musí být vždy vše dokonale dokončeno, neboť svým způsobem dokončujeme také dávnověký cyklus prostřednictvím světových Světelných hybatelů a průkopníků Vzestupu. Dokončujeme cykly na úrovni našich předků a jakmile to učiníme, budeme překvapeni nebo dokonce okouzleni. Možná se budeme pohybovat někde, kde jsme ještě nikdy nebyli, nebo získáme něco, co jsme si ani nepomysleli. Této úrovni však předchází úplné odevzdání a kapitulace, abychom se zcela sladili s naším vnitřním jádrem. Dlouhá prázdnota je vždy dobrým znamením úplného přepsání. Zdá se jako bychom byli vytlačeni z komfortní zóny, ale možná právě, když jsme zatlačeni do vody je to znamení, abychom konečně skočili do nových vod a plavali nespoutaní, divocí a svobodní. Každá změna nejprve prosakuje podvědomí, Vědomí a pokračuje úplným rozpuštěním minulosti.

Opět jsem navštívila další nedalekou Přírodní Rezervaci. Miluji les a stromy. Zbožňuji jejich přítomnost a tuto energii modrosti přenáším s sebou vždy zpátky domů. Když jste opravdu odvážní a dokážete říci všemu starému sbohem, dokážete vnímat pocit prázdnoty, riskovat krok do neznáma, jedině pak se můžete přesvědčit, že za tímto odvážným rozhodnutím existuje mnohem více hojnosti. Vesmír funguje na nekonečném zákoně kompenzace. Takže jednoduše není třeba se bát. Kdykoliv jsem v životě o něco přišla, vždy to bylo nahrazeno něčím lepším, a to stále pokračuje. Když žijeme podle zákona Lásky, přichází nové do života. Každý den je den zázraků a když otevřeme oči, uvidíme krásu v jednoduchosti a hravém způsobu života. Stojí za to žít a zemřít pro ty posvátné okamžiky v přírodě!

Posílám vám mnoho Lásky. Děkuji vám za podporu mé práce. Děkuji vám, že navštěvujete můj blog. Buďte zde jako doma a vezměte si pro sebe jen to, s čím rezonujete. Jdeme společně i když se nevidíme osobně. Je doba soustředění na nové fáze, vše se děje neuvěřitelnou rychlostí. Mnoho Lásky a krásné léto!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

© www.mayskykalendar.blogspot.com 3/7/2018
Požehnání, poděkování a vděčnost za dary.

neděle 1. července 2018

 CELOSVĚTOVÁ MEDITACE

Milovaní, jste srdečně zváni každou neděli k velkolepé globální meditaci, k našemu společnému spolu-přetváření nízkofrekvenčních zážitků v celoplanetární realitě. Příjemná chvíle tichého rozjímání, naladění na svoji Božskou esenci, která je ve své pravé podstatě čistá Láska. Příležitost k rozpomínání, že důvod být nyní na Zemi, v této Evoluční fázi, je velmi významný. 

Spojujeme se ve dvou 30 minutových vstupech během dne, v 17:11 a 20:11 SELČ.

Přeji vám příjemný mírem naplněný zážitek ♡ 
S Láskou Lenka Sykorova