VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 1. července 2018

TZOLKIN 1.7.2018 7 ETZNAB kin 98

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník; meč pravdy, moudrosti a očištění; schopnost odrazu, reflexe, disonance.

Ostrý pohled Etznab pomáhá proniknout mnoha Závoji, kterými jsme v životě zahaleni, vidět přímo a jednoduše, jak se věci mají. Uuc (7) jen zesiluje oslnivé světlo pravdy, neboť umožňuje vidět věci ze všech stran. Dnešek je jako multidimenzionální meč pravdy na cestě zarostlou džunglí osobních mýtů, lží a programů, které dusily po celá léta vaší duchovní svobodu a čistotu pravděpodobně, aniž byste si toho všimli. Zatímco cestujete Trecenou Eb, používejte meč moudře.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
ETZNAB JE ZRCADLO VAŠÍ REALITY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes se probudím v zrcadlovém sále, kde se na mě dívají tisíce očí. Z každého úhlu, z každého koutu a místa jsem bedlivě sledován/a. Bez zrcadla nemám znalosti. Díky odrazům nabývám životní moudrost. Dnes rozptýlím iluze, výmysly i přeludy. Každou situaci dnes přijmu bez naříkání a bez posuzování. Dnes odpouštím sobě a všem svým odrazům.

Glyf představuje Vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený z obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může zabít.

Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu. Věci jsou černé nebo bílé? Dobré nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři, pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.

Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních.

***

Vítejte dnes! Jsem Etznab 7 a je mým potěšením sdílet tento čas s vámi. Jednou z vlastností, kterou jsem známý, je zrcadlový odraz. Pro uvolnění starých kódů přesvědčení a negativních myšlenkových forem je nutné jako první se podívat do svého nitra a hledat v této oblasti. Doporučujeme vám každý den se obrátit do svého Středu a podívat na zdroj každého sváru.

Pokud máte emoce jako je hněv, strach, frustrace, pak je to výsledek nevyřešených otázek. Stejně jako zrcadlo, odráží každý člověk nebo událost zážitky z minulosti, které byly buď bolestivé nebo příliš pracné na řešení v čase, kdy se objevily. Je nezbytně nutné žít v TEĎ & TADY a zabývat se ihned všemi otázkami, které se objeví. To bude udržovat vaši energii čistou a zpomalí se působení problémů, které spouští nemoci v těle nebo emocionální sféře.

Vaše smysly spouští také emocionální problémy z minulosti, například přes fotografie, vůně, písničky, látky, a testují zpětně v paměti všechny možnosti, z nichž některé leží pod zámkem mnoho let. Jakmile paměť najde příčinu, vznikne pocit dyskomfortu nebo úzkosti, takže si udělejte chvilku čas a vraťte se zpět a zkoumejte události, které tyto pocity spustily. Najděte způsob, jak uvolnit negativitu vztahující se k této události. Přijměte plnou zodpovědnost za všechny činy, aniž byste bili sami sebe vinou a hanbou. Možná je tu někdo nebo něco, co potřebuje odpuštění, možná vaše chování bylo méně než čestné a je třeba odpustit sobě. Pokud jste držitelem mentality oběti, nastal právě nyní ten správný čas pro uvolnění tohoto vzorce.

Pokud existuje nějaká situace, kterou můžete napravit, udělejte to. Pošlete Lásku všem zúčastněným stranám bez ohledu na to, jak hluboce se cítíte zraněni. Uvědomte si ve svém srdci, že všichni pochází ze stejného Zdroje a všichni se tam nakonec vrátíte. Do té doby prožívá každý z vás lidskou zkušenost. Někteří z vás mají přirozenou milující podstatu, zatímco jiní nevědí, jak svou Lásku vyjádřit.

Je nezbytně nutné odpouštět druhým. Váš hněv a odpor jsou vždy zpětným zrcátkem. Co dáte, se vám vrátí jako bumerang. Pokud máte tendenci pomlouvat, pravděpodobně budou druzí pomlouvat vás. Jste-li sdílný člověk, pravděpodobně se budou chtít s vámi druzí podělit. To je jeden ze základních zákonů tohoto Univerza. To, co říkáte, okamžitě pociťují všichni. I když mnoho z toho se děje na podvědomé úrovni, je to součástí vaší reality.

Už jste někdy slyšeli lidi říkat něco, co nebylo právě jejich nejlepší pravdou? To se stává v této Sféře až příliš často. Kdyby každý z vás věděl, jaká je vaše pravda, a byli jste pokaždé ve své Celistvosti, svět by byl mnohem lepším místem. Problémy zabývající se kontrolou ostatních je také třeba řešit.

Mnoho pachatelů bylo pronásledováno, když byli malí a teď dělají to samé ostatním jako prostředek k získání sebe-posílení. Neuvědomují si, co dělají a sabotují to, co si tak přejí – být bezpodmínečně milováni. To se stává velmi často. Když se někoho z nich zeptáte nebo jim řeknete, jak mohli něco takového udělat, budou se bránit, protože každý z nich reaguje kódy přesvědčení, kterými se řídí. Dokonce, i když je jejich záměr nejvyšší dobro, ovládá je odpor, který vyplave na povrch jako bubliny.

Pokud se něco takového stane, je to příležitost popovídat si s druhým člověkem nebo pokud to není vhodné, obraťte se do svého nitra a povídejte si sami se sebou. Pokud se setkáte s rezistencí u více lidí, je možné, že dáváte nevyžádané rady. Nezáleží na tom, jak je vaše rada dobrá, nebude přijata, pokud je doručená rada otázkou kontroly osoby. Možná zjistíte, že jste rezistentní vůči přijímání rad od druhých kvůli vašim kódům kontroly a řízení.

Existuje celá řada způsobů, jak komunikovat o svých touhách s druhými. Verbální jazyk je slabý způsob komunikace, ale je v této době na vaší planetě nejrozšířenější. Navrhujeme vám vytvořit spojení srdcem pokaždé, když začnete s někým rozmlouvat tváří v tvář, po telefonu nebo na internetu. Toto spojení srdcem znamená jednoduše zaslání Lásky bez ohledu, jaké vztahy s člověkem máte.

Odesíláním Lásky otevíráte cestu pro tok energie. Druhý člověk vůbec nemusí vědět, že to děláte. I když žádná slova nebyla vyslovena, emoce Lásky se projeví na úrovni, na které je příjemce schopen je přijmout. To také závisí na vaší schopnosti posílat dokonalou Lásku.

Láska je Univerzální, je to nejvyšší frekvence, která existuje. Pokud se otevřete konverzaci s touto energií, je mnohem pravděpodobnější, že budete sdělovat své myšlenky v nejvyšší integritě. Zjistíte, že když používáte nová slova a nové způsoby vlastního vyjadřování, budete tuto metodu procvičovat. Všimnete si také, že druzí na vás reagují jiným způsobem. Pokud se domníváte, že mluvíte v integritě, je pravděpodobné, že budete umět také lépe naslouchat. Jestli se druzí rozhodnou integrovat vaše slova, je jen na nich. Jako zázrakem zjistíte, že dáváte méně nevyžádaných rad. Každý člověk chodí po jedinečné cestě, co funguje vám, nemusí být užitečné pro druhé.

Objevíte také menší spoléhání na rady druhých a přijde čas, kdy vám nebude záležet, jestli někdo vaše rady následuje. Nebudete mít žádné pocity: „Já jsem ti to říkala!“ Ti, kteří jsou rezistentní vůči přijímání rad od druhých, začnou více naslouchat tomu, co druzí říkají. Stanou se adepti na přijímání těchto slov a budou je více respektovat, naučí se více sebeovládání a více se rozhodovat, jestli radu přijmou či nikoliv. Dozví se, že oni sami mají sílu, kterou ovládají. I když se mohou neoprávněně ocitnout ve vězení, budou pociťovat spokojenost s vědomím, že oni sami drží vládu nad svým vnitřním Já.

Primárním aspektem tohoto Poselství je sdílet s vámi schopnost jít do svého nitra a podívat se na oblasti, které vám způsobují neklid. Buďte objektivní a převezměte zodpovědnost za své činy. Odpouštějte druhým, to vám umožňuje být tím, kým se rozhodnete být. To neznamená, že budete mít rádi to, co dělají nebo co říkají. Jednoduše to znamená, že umožníte druhým dělat jejich vlastní výběr a být tím, kým chtějí být oni. Nechtěli byste totéž pro sebe? Dobrý příklad je: „Dělejte ostatním jen to, co byste chtěli, aby oni dělali vám.“

Sebeovládání je praxe. Dávejte rady, jen pokud jste žádáni. Nechte ostatní i sami sebe jít cestou, kterou si vyberete. Opravdu nemusí být ani jedno vyslovené slovo, pokud se s druhými spojíte srdcem. Všichni chtějí být milováni. Činy hovoří hlasitěji než slova. To vše vyžaduje praxi a praxe z vás dělá Mistra. Milujte sami sebe i všechny ostatní.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Identita, pravda, reflexe….
Pečeti ZRCADLA připadá zvláštní role – role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY. Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro Kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.
Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší – a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše přednosti, nedostatky, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný – jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby odrážel naše vlastnosti. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení – Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní: „JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU.

7. TÓN SPOJENÍ – SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům.

PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ
Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do naší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.