VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 7. července 2018

TZOLKIN 7.7.2018 13 KAN kin 104

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Ať už pracujete s karmou minulých životů nebo generací nebo s problémy a s obtížemi, které vás obtěžují v současné době, obvykle procházíte stejnými cykly uvědoměním, přijetím, jednáním, řešením, až nakonec přichází svoboda. Možná se ve skutečnosti ocitáte v běhu na stejné téma přes několik opakování těchto cyklů, obzvláště je-li to obtížné nebo náročné. Je to stejné jako několikrát vyprat tričko, když je velmi znečištěné. Oxlaxun (13) zvyšuje vaše vnímání, brousí vaši intuici a pomáhá rozplést uzly ve spirituálním a mentálním těle tak, aby vaše práce mohla postupovat rychleji!

Vlna Eb vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. TŘINÁCTÝ den ukazuje, že život s vámi dělá jen to, co mu dovolíte. Tak, jak oceňujete sami sebe, tak si vás váží i okolí.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT ZDRAVÉMU VÝVOJI DĚTÍ A TĚHOTNÝM ŽENÁM

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes se podívám na to, co můžu udělat, co mě zajímá, a co vlastně dělám v mém životě. Zajímalo by mě jestli nemarním svůj talent a nehoním se za něčím, co je k ničemu, Dnes půjdu vydobýt své vnitřní poklady. Plného štěstí dosáhnu jedině tehdy, až se stanu člověkem vědomým si svých hodnot. Až si začnu sám/sama sebe vážit, začne si mě vážit i mé okolí. Dnes se nebudu chytat za nos nebo strkat hlavu do písku. Dnes najdu svůj Zlatý Střed.

Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.


Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Narození v KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná, musí proto být dobře řízena.

***

Jsem Kan 13. Vítejte. Jsme potěšeni, že jsme součástí vašeho života a můžeme sdílet znalosti mnoha věků. Je pro nás velkým potěšením, že můžeme sdílet tato slova a doufáme, že je přijmete jako pravdu a začleníte je do svého každodenního života. Na Zemi je hodně toho, čeho můžete dosáhnout a vychutnat si, ale musíte opustit všechny starosti a všechny staré kódy přesvědčení. Vaše schopnost tvořit vám umožňuje zažít každou radost.

Dnes bychom rádi hovořili o procesu tvoření. Existuje celá řada způsobů, jak dosáhnout, čeho chcete. Existují určitá omezení, s kterými vám pomůžeme, protože jsme ze Světelného Týmu a nemáme zájem pomáhat těm, kteří jsou chamtiví a činy nelaskavosti jsou jejich primárním cílem.

Prvním krokem k úspěšnému tvůrčímu sezení je mít v mysli cíl. Co si přejete vytvořit nebo zažít? Jakmile zjistíte svůj cíl, uveďte, co byste chtěli zažít ve sféře toho, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Tím se nastaví parametry a dáváte nám na vědomí, s čím bychom vám mohli pomoci. Důležitým krokem, který mnozí přehlíží, je jednoduchý doplněk - zažít tento akt hladce a elegantně. Přidáním tohoto parametru bude váš zážitek výrazně posílen.

Poté, co jste uvedli svůj záměr s „elegantní klauzulí“, bude potřeba dodat emoce a pocity, které budete cítit, až se tento akt stvoření stane realitou. Čím více si to dovedete představit, tím je pravděpodobnější, že dojde k tomu, co máte v úmyslu. Vytvářet záměry týkající se ostatních, může být těžší. Důvodem je vaše svobodná vůle a svobodná vůle všech zúčastněných. Můžete nastavit záměr pro druhého člověka, ale pokud to není pro nejvyšší dobro vás obou, nebudeme tomu dávat energii pro vytvoření.

Nicméně víme o mnoha dalších osobách, které by pro vás byly vhodnějším partnerem, takže nastavíme okolnosti, abyste se setkali. Je na každém z vás, zda jste vědomí a otevření, aby vám příležitost setkat se neunikla. Vidíte, jak je celý proces vytváření mnohem efektivnější, když všechny strany hrají svou roli vědomě?

Je pro nás nepředstavitelně obtížné odpovědět na mnoho vašich modliteb, pokud nejsou specifikované nebo jasné. Ale když se člověk až příliš soustředí na své modlitby a očekává odpověď přesným způsobem, mnoho lepších příležitostí může být opomenuto, protože nedokážete rozpoznat nebo přijmout to, co jsme vám položili k nohám.

Pokud se chcete přimlouvat za druhé, jako modlit se za jejich zdraví, bohatství, Osvícení, je důležité obrátit se na jejich Vyšší Já stejně tak. Myšlenky, které odesíláte, nemusí být v souladu s tím, co je pro jiného člověka to nejlepší. To vytváří disharmonii na energetické úrovni.

Když se člověk vroucně modlí za zdraví druhých či nějakou jinou změnu, musíme respektovat to, co je pro druhého člověka to nejlepší. Někdy může být pro člověka tím nejlepším i konec jeho života. Častokrát zdraví škodlivá zkušenost může být tou nejlepší odpovědí na jeho modlitbu. Už jste někdy slyšeli příběhy lidí, kteří změnili svůj život po dramatické epizodě?

Možná si před traumatem horlivě přáli životní změnu, ale nevěděli, jak změnu udělat. Trauma byl prostředek odpovědi na modlitby. Možná, že nepožádali, aby zkušenost byla hladká a elegantní. Nechceme záměrně vyhledávat traumatické způsoby jako odpovědi na vaše modlitby, ale někdy je to nejlepší řešení. Vidíte, jak je celý komplex odpovědí složitý, protože pracujeme s miliardami lidí.

Lidé si často stěžují, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny. Existuje mnoho důvodů, proč tomu tak je. Nicméně bychom vás rádi upozornili, že všechny modlitby jsou vyslyšeny, ale ne všechny jsou splněny v důsledku různých okolností. V mnoha případech byly zodpovězeny, ale nebyly rozpoznány.

Naše skupina neodpovídá na modlitby, které vytvářejí chaos. Existuje mnoho těch, kteří chtějí ovládat všechny lidi, a existuje také mnoho těch, kteří chtějí být svobodní. Vzhledem k tomu, že naše skupina pracuje se Světlem, pomáháme těm druhým a to zdarma. Všichni Andělé, Průvodci a ostatní v neviditelných Sférách mají také svobodnou vůli. Můžeme si vybrat, zda odpovíme či neodpovíme na konkrétní modlitby. Nesoudíme to, co si přejete zažít, nicméně máme právo nezúčastnit se.

Je důležité naladit se na vaše Vyšší Já a požádat své Průvodce o nejvyšší dobro všech zúčastněných, hladce a elegantně. Je mnoho duchovních Pomocníků, kteří jsou potěšeni a jsou více než ochotni dát vám potřebnou radu nebo nastavit okolnosti, ale následky mohou být bolestivé, škodlivé nebo by nebyly pro vaše nejvyšší dobro.

Vaše Vyšší Já je ta část, která se neinkarnuje, ale zůstává ve Sféře Ducha. Jste spojeni stříbrným vláknem, takže se neztratíte. Je to vaše Vyšší Já, kdo píše scénář toho, co chcete zažít. Je nezbytně nutné, abyste se naučili naladit na své vnitřní vedení, a to zejména při uvádění vědomých záměrů. Pokud jste vyladěni na své Vyšší Já, komunikace s ním vám pomůže rozpoznat, jestli to, co žádáte, je pro vaše nejvyšší dobro v souladu se scénářem, který jste si naplánovali, než jste se inkarnovali na Zemi.

Není nic špatného na zážitku, který si vyberete. Mnozí z vás mají divokou a dobrodružnou povahu, milujete drama nebo si občas vychutnat jízdu offroadem. Nicméně většina z vás usiluje o poklidný a vyvážený život. Jsme zde, abychom vám ukázali, jak manifestovat věci, které vás udrží v radosti a míru.

Nejprve je nutné obrátit se na vaše Vyšší Já a vedení o povolení toho, co si přejete. Můžete pocítit instinktivní reakci nebo vjem, jestli je váš požadavek pro vás vhodný. Pokud vaše modlitba zahrnuje někoho dalšího, vždy se poraďte se svým Vyšším Já. Ve všech případech nezapomeňte na doplněk - pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zainteresovaných stran a nakonec přidejte prohlášení, že byste chtěli vše zažít elegantně a hladce.

Mějte jasno, co chcete zažít, vybavte žádost vizualizací. Pokud je vaše nadšení a zápal přidán k tomuto snu, tím je pravděpodobnější, že myslíte vážně, aby se to stalo. Rádi bychom vám připomněli, že sledujeme myšlenky, které jsou vybaveny vysokou energií emocí. V opačném případě nevíme, že žádáte o splnění modlitby. Máme také svůj život a musíte zaujmout naši pozornost nebo pravděpodobně propásneme váš hovor.

Je tu ještě jeden bod. Máme možnost vidět mnohem více než vy, takže můžeme váš sen splnit způsobem, který je podobný, dokonce lepší, než o co jste žádali, i když to nemusí přijít cestou, kterou jste očekávali.

S ohledem na tuto skutečnost vás žádáme, abyste při uvádění informací byli konkrétní, pak zůstaňte otevření, dávejte pozor na svou intuici – to znamená – nenechte si ujít ani jednu značku. Radujeme se v nebi, když je modlitba přijata a hlavně, když si člověk uvědomí, že to byla spolupráce spoluvytváření s námi. Nejvíce je to postoj vděčnosti za všechno, s čím jsme vám pomohli, aby se to stalo.

Nejsme placeni za to, že vám pomáháme. Nechceme získat bonusové body nebo kredit za to, že s vámi spolupracujeme. Děláme to z Lásky k vám. Víme, že všichni jsme Jedno a pocházíme ze stejného Zdroje. Chápeme, že jste naší součástí. Váš růst je náš růst. Vaše emoce jsou naše emoce. Nyní už víte, proč jsme tak rádi, když vám pomáháme v usilování o Mír a štěstí. Co zažíváte vy, zažíváme my. Co cítíte vy, cítíme my.

Budete cítit každou emoci nebo pocit, který jste způsobili druhému, když se dostanete před Recenzní Radu po konci vašeho života. Proto vám doporučujeme, dávejte si pozor na to, co říkáte a co děláte svým bližním. Ti, kteří sledují cestu laskavosti, projdou procesem Přezkumu v povznesené náladě připraveni k posunu na cestě Vyššího Vědomí.

Co se obvykle stane těm, kteří si nevybrali cestu Milosrdenství, je prožívání bolesti, kterou způsobili druhým, takže se rozhodnou reinkarnovat pro nápravu bolesti. To je tendence neustálých opakovaných reinkarnací.

Ačkoliv lidé věří, že nezapomenou na své duchovní kořeny, drtivá většina této paměti je vymazána nebo ignorována v době, kdy už jsou lidé staří na to, aby s tím něco udělali.

To je také důvod, proč jsme tady, abychom vám pomohli rozpomenout se znovu na své vnitřní vedení a Vyšší Já. Každý z vás má schopnost připojit se znovu k vašemu zdroji a rozhodovat se na základě, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, hladce. Doufáme, že vás tato slova povzbudila a informovala o pochopení toho, kdo opravdu jste.

13. TÓN TRANSFORMACE – SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.

Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ

Jedná se o posun na vyšší úroveň – do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.