VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 8. července 2018

TZOLKIN 8.7.2018 1 CHICCHAN kin 105

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
 
Otevřete své srdce, svou duši a pohled do svých vlastních očí. V tom tkví věčné rytmy Vesmíru. Nikdy nezapomínejte, že jste součástí velkých cyklů života, spojeni a propojeni se všemi ostatními živými bytostmi. Popírání a ignorování tohoto zásadního spojení vás odděluje od ostatních. Přerušení kontaktu s přírodou vás odřízne od hlavních zdrojů a podpůrných sítí, vede k sociálním nemocem a destruktivním vzorcům převládajících dnes tolik na všech úrovních moderního života. Znovu se napojte, obejměte a slaďte se svým vnitřním ohněm, vaším koyopou. Nechte ho znovu hořet jasně.
 
Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. TEĎ je nejlepší čas pečovat o zdraví a zvýšit životní sílu.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ,
DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU
DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE
 
ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN
 
Životní síla je základem zdravé existence. Dnes přizpůsobím své jednání úrovni životní síly. Instinkt a moudrost mně pomáhají pohybovat se ve světě. Dnes věnuji pozornost znamením, které mi dává mé tělo. Symptomy nemocí přináší cennou informaci na téma úrovně mého Vědomí. Dnes zkontroluji své touhy, zamyslím se nad vztahem k opačnému pohlaví a sexu.
 
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
 
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti. Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
 
***
 
Jsem Chicchan s Tónem 1. Vítejte v čase našeho sdílení. Vzhledem k archetypálnímu symbolu Hada, bychom se dnes rádi zabývali otázkou starých zvyků. Dnes je ideální čas začít. S vědomým úsilím a silou chtít se uvolnit ze starých kódů, které vás zavedly na místo, kde jste nyní, se stává snadné.
 
Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste převzali plnou zodpovědnost za každý čin, každou emoci ve svém každodenním životě. Není třeba věšet se na staré pocity obětování nebo pocity „běda mně“. Je čas transformovat staré vzpomínky na nové kódy přesvědčení, což vám umožní stát se krásnou bytostí, kterou ve skutečnosti jste. Vždycky jste byli dokonalí, i když mnozí jste na tuto pravdu zapomněli.
 
Nejsou zde žádní hříšníci odsouzeni na věčnost zatracení. Dokážete si představit, kolik energie potřebujete na udržení tohoto přesvědčení? Dává smysl, že by místo věčného zatracení stvořil váš milující Otec? Je pravda, že cokoliv zasejete, budete muset sklidit, a to buď v tomto životě nebo v další inkarnaci. Prožijete bolest, kterou jste způsobili druhým, to bude vaše peklo. Neznamená to ale, že se v něm musíte povalovat celou věčnost. To znamená, že na úrovni duše zažijete, co jste zaseli.
 
Jak můžete shodit strachy a kódy přesvědčení, které vás udržují uzamčené v životě bolesti a smutku? Když se obrátíte dovnitř sebe, musíte mít odvahu čelit všem svým strachům a přijmout zodpovědnost za své emoce a činy. Neříkáme, že jste zodpovědní za činy, které druzí spáchali na vás. Říkáme, že jste zodpovědní za to, jak na tyto činy reagujete.
 
Mnozí z vás žijí svůj život na základě volby, kterou jste provedli ze strachu před zraněním, zneužíváním nebo zesměšňováním. Už to tak nemusí být a nikdy nemuselo. Je čas zbavit se staré kůže a začít žít nový život. Lze to udělat, ale budete k tomu potřebovat píli a odvahu. Musíte se naučit odpouštět a pustit všechny staré křivdy, které si stále s sebou nosíte.
 
Nemáte žádné právo či povinnost opravovat to, co druzí dělají. Nemáte žádnou moc nad možnostmi, které si druzí vybírají. Nechte je jít svou cestou. Všechno je v pořádku, protože pro všechny vede stejná cesta ke Zdroji. Do té doby umožněte každému dělat jejich vlastní rozhodnutí, neboť oni budou sklízet to, co zaseli, stejně jako vy. Každý z vás je zodpovědný za každé slovo, které vyslovíte, každou myšlenku, kterou myslíte, každý pohyb, který uděláte, každou emoci, kterou cítíte.
 
Nezáleží na tom, v jakých okolnostech se ocitnete, vždy jste zodpovědní za své činy a své emoce. To je důvod, proč tak často mluvíme o tom, jak najít klid a rovnováhu ve všem, s čím se setkáte. Podívejte se na duchovní vůdce. Jejich srdce jsou naplněná Láskou, a to i k těm, kteří vůči nim zhřešili. Oni jsou vaše vzory, můžete toho dosáhnout také, ale vyžaduje to praxi, píli a odvahu.
 
Vraťte se ke scénáři, kdy jste měli pocit zranění nebo ublížení. Když o tom mluvíte s druhými a převypravujete celý příběh, podívejte se pozorně na tyto ukazatele nezahojených ran, které vás drží přivázané k myšlení „běda mně“. Pokud jste schopni podělit se o příběh pouze jako o prostředek pomoci druhým uzdravit se, pak budete vědět, že jste vyléčili své vlastní rány. Jakmile jste je zcela vyléčili, nebude existovat žádný emocionální náboj, když budete tento příběh znovu vyprávět. Přijde čas a odsunete všechny takové příběhy stranou, protože je nebudete potřebovat, dokonce ani pomáhat druhým, protože se přestěhujete na místo, kde bude jen naslouchání a spojení srdcem, to je všechno, co bude potřeba pro pomoc druhým.
 
Jakmile odhalíte nevyřešené problémy a nezahojené rány, pozorujte je zblízka. Odpusťte všem a uvolněte nepřátelství, vůči druhým, včetně sebe. Většina z vás jste sami sobě těmi největšími nepřáteli, protože jste postavili odpor a hněv a nametli vinu a hanbu do každé rány. Považujte všechno jako vzdělávací zkušenost bez ohledu na to, jak nepříjemné to bylo. Najděte si čas uvědomit si, co všechno jste se naučili z každé události. Pokud jste reagovali na situaci nevhodným způsobem, přehrajte si scénář, jak budete reagovat v podobné situaci příště.
 
Pokud jste se něco naučili, vnímejte vděčnost za zkušenost a ponaučení. Teď máte možnost pomáhat ostatním, kteří zažívají podobné situace. Není to nádherný dar? Není ani jedna událost, která nemá hodnotu nebo účel, ať už hrajete roli oběti, pachatele nebo pozorovatele. Hodnota je ve všem. Jakmile si budete více vědomi své schopnosti spoluvytvářet s těmi ve vyšších frekvenčních sférách, budete v obraze, co se na vaší planetě děje.
 
Neexistuje žádná vyšší emoce, než je Láska. Není důležitější místo než TADY. Není důležitější čas než TEĎ. Milovat lidi TEĎ a TADY je tou nejdůležitější prioritou, jakou můžete mít. Stejně jako Mistři učí, že bez ohledu na to, co jiní dělají nebo říkají, můžete se chránit tím, že si udržíte smysl pro mír a důstojnost. Pouze vy můžete dát svou sílu pryč, když se budete rozčilovat nad činy druhých.
 
Nikdo vás nemůže udělat šťastným. Nikdo vás nemůže udělat smutným. Nikdo nemůže cítit to, co cítíte vy. Každá emoce je osobní volba. Máte uvnitř sebe moc rozhodnout se, jak budete pokaždé reagovat. Naučíte se, jak neopakovat určité zkušenosti, neboť jakmile se uzdravíte, potřeba těchto scénářů zmizí. Není to dobrá zpráva?
 
Máte sílu vybírat si mír a radost v každé situaci. Dokonce, i když tomu nevěříte, zkuste to a uvidíte, jestli je to pravda. Bez ohledu na to, co si, o jaké situaci myslíte, vždy tam byli lidé, kteří to měli zažít. V každém z těchto scénářů lidé reagovali různými způsoby. Mnoho lidí trpí traumatickým zraněním nebo nemocí. V důsledku toho jsou někteří lidé mrzutí do té míry, že přemýšlí o sebevraždě, zatímco druzí rozkvetou. Copak nevidíte, že každý člověk si vybírá svobodně, jak bude na každou situaci reagovat? Opět platí, že jste to vy, kdo má kontrolu nad svými vlastními emocemi. Avšak mnozí z vás jsou náměsíční nevěda, že vaše vzorce jsou jen naučené chování. Toto chování je nastaveno tak, aby se prosadily kódy přesvědčení, které si volíte po celou dobu vašeho života.
 
Změňte své kódy přesvědčení. Uvědomte si vzorce chování a vyměňte ty, které již dávno neplatí. Jakmile tyto věci uděláte, váš život se bude rozvíjet jako lotosový květ. Tuto schopnost máte uvnitř sebe. Jsme tu, abychom vás podpořili. Přijďte za námi ve dne, v noci. Uvolněte úzkost, která vás uvnitř dusí, abyste mohli slyšet naše slova. Buďte stateční a udělejte krok vpřed v očekávání…. očekávejte, že vše je v pořádku. Máte uvnitř sebe sílu změnit všechny věci, které vám způsobují nerovnováhu.
 
Také vám doporučujeme více dbát na to, co dodáváte svému tělu. Všechno má frekvenci, která ovlivňuje každý váš aspekt. Pilně studujte produkty, které používáte. Tím, že pečujete o tělo, jako by to byl posvátný chrám, což také je, můžete lépe vyčistit mysl a energetické pole a můžete dosáhnout vyšších stavů Vědomí. Je mnohem víc, co bychom mohli na toto téma říci, ale není na to čas.
 
Doporučujeme vám, abyste věnovali několik okamžiků modlitbě, jděte na klidné místo a požádejte o pomoc vaše Vyšší Já. Věřte, že jste milováni a požehnáni nadmíru. Bez ohledu na to, jakou bolest jste v minulosti cítili, nemusíte jí maskovat léky, zlozvyky a strachem. Najděte odvahu jít do své vnitřní skříně. Vyhoďte ty věci, které se vám nehodí, abyste byli člověkem, kterým chcete být.
 
FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)
 
Instinkt, vitální síla…..
HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.
 
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.

Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
 
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY

Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com