VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 31. srpna 2018

TZOLKIN 31.8.2018 3 CAUAC kin 159

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu

Stejně jako Imix, je i Ox (3) jedním z nejtěkavějších dnů Tzolkinu. Cauac je nagual ohně a vody, denní Znamení sporů, vnitřního neklidu a konfliktů a není dobrý v kombinaci s energií Ox. To je nejistota, nestálost a riziko a pokud si dnes nebudete dávat pozor, jejich kombinace vás může vybičovat k zuřivému uragánu emocí nebo myšlenek. Ale nezoufejte, požádejte vyrovnávací Caban – vládce této Treceny, aby vám pomohl zdolat vířící bouři Ox a Cauac, kterou máte dnes nad hlavou.

ESENCE CAUAC JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE, JE TO DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 30. srpna 2018

TZOLKIN 30.8.2018 2 ETZNAB kin 158

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění; schopnost odrazu, reflexe, disonance.

Když Etznab vyrůstá v Treceně Caban, k dispozici máte mocný soutok sil. Mentální jasnost Caban poskytuje velmi ostrý a pronikavý vhled do Etznab, jeho neotřesitelného vnímání rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a iluzí. Buďte opatrní, abyste nepoužili sílu pohledu jako zbraň proti druhým. Měla by být použita jako dar, nástroj, průvodce, cesta k vyšším cílům.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 29. srpna 2018

Trecenium Caban kin 157–169

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu 13 Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

CABAN 1 – ZEMĚ/POHYB – INSPIRACE, INTELIGENTNÍ MYŠLENKY, JEDNÁNÍ, NÁVYKY, SYNCHRONIZACE NAŠEHO SRDCE S POZEMSKÝMI RYTMY

Tématem této periody je porozumění a pochopení, jak příroda a její fáze mohou být uspořádány na makro (globální) úrovni, aby Země sama byla v rovnováze.

TZOLKIN 29.8.2018 1 CABAN kin 157

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy

Trecena Caban začíná pravdou. Využijte energii Hun (1) a mentální ostrost Caban k vybudování silné základny pro vaše myšlenky a nápady. Z myšlenky vzniká záměr, ze záměru touha a z touhy čin. Následujte a plujte s tímto proudem vědomi si svých schopností a dovedností, ale nesuďte, nesrovnávejte, neposuzujte nebo nehodnoťte proces či výsledek. Důvěřujte a věřte sami sobě. Udržujte hluboko uvnitř trpělivost. Zůstaňte vyrovnaní v synchronizaci se svým vnitřním středem, nenechte emoce, negativní hlasy nebo komentáře ostatních zlomit lodní kýl vaší lodě. Užijte si cestu, jste na dlouhé trati.

Vlna ZEMĚ vám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváte. TEĎ je nejlepší Čas vstoupit do souznění se svým okolím.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVÁ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 28. srpna 2018

KOTEVNÍ A STABILIZAČNÍ PRÁCE

Vážení Milovaní Vzestoupení,

vítejte u dnešní duchovní zprávy. Příchozí energie se mi velmi líbí, jedná se o velmi přímý pohyb dopředu, je to velká energie, kdy se mnoho lidí pohybuje směrem dopředu v růstu, pochopení a svém vlastním vývoji. Je to velmi intenzivní. Osobně to velmi zažívám.

Otevíráme nové časové úseky a současně stále obnovujeme genom. Země je uzamčena v lineárním čase, pokračujeme v multidimenzionální práci, aby se čas zhroutil. Zhroucení času vyžaduje narušování hranic lineární konstrukce s laskavým záměrem zlomit trojdimenzionální zámky.

TZOLKIN 28.8.2018 13 CIB kin 156

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Neuvěřitelně silný den s nábojem Cib, přirozeným spojením s rodovými a Evolučními liniemi, schopností zlepšit a zostřit vnímání a intuici. Oxlahun (13) představuje přístup k jiným dimenzionálním realitám. To vše s podporou Treceny Kan, která pečuje, uzdravuje a propouští z vězení viditelných i neviditelných. Pokud hledáte, jak vyléčit bolest a utrpení zděděné z vaší rodové linie, pak se osvoboďte od strachu, útlaku, kontroly, nenaplněného či nerealizovaného potenciálu. Dnešek vás k tomu vyzývá a přináší silnou směs energií.

Trecena KAN pomáhá odhalit vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní sily. TŘINÁCTÝ den říká, že musíte spojit intuici s rozumem a zbavit se strachu ze světa.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 27. srpna 2018

TZOLKIN 27.8.2018 12 MEN kin 155 galaktický portál

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Semínko, které nosíte hluboko uvnitř, může být lehce vyneseno Men – Orlem vysoko do nebe. Je to Semeno (Trecena Kan), které obsahuje celou vaši minulost, přítomnost a budoucnost jako souhrn vašeho života zabaleného ve slupce. Vy, kdo víte, kde vás drží velký ptačí pařát, pusťte se, jedině tak může vyklíčit a vyrůst vaše nové ztělesnění. Jak to uděláte, je jen na vás. Men vás může vést k vašim novým cílům a záměrům nebo může nechat spadnout semeno, kam chcete.

Trecenium KAN  pomáhá odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly. DVANÁCTÝ den odkrývá vizi cíle a učí vás, jak se vyhnout životním nástrahám. DVANÁCTÝ den se podívejte zpět na celou Vlnu a zamyslete se, jaké zvláštnosti se objevily v tomto období. Co bylo jejich podstatou? Všechno je důležité i nepříjemné a bolestné pocity. Mohla je spustit například drobná hádka, ztráta milované drobnosti, anebo setkání s člověkem, který vyvolal nepříjemné vzpomínky.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU
 PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

 ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 26. srpna 2018

TZOLKIN 26.8.2018 11 IX kin 154 galaktický portál

Ix – Mág, Jaguár. Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí

Tmavší než noc, kroky tiššími než dech měsíce, plíží se Jaguár prostorem mezi fantazií a poznáním. Jeho pronikavý vhled vás vyvede z neustálého opakování obnošených myšlenek směrem k nové svěží inspiraci a změnám vašich vlastních evolučních témat. Pokud můžete soustředit obrovskou sílu Buluk (11) a sladit ji s cestou Jaguára, obnovíte svůj Zdroj, svou vnitřní sílu a prolomíte všechny překážky, které se stále snaží držet vás zpátky, ať je to ego, pýcha, závist, lež, nevděk, neznalost nebo lenost.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 25. srpna 2018

TZOLKIN 25.8.2018 10 BEN kin 153 galaktický portál

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Buďte dnes vedoucím Světlem ve vaší rodině a u vás doma. Máte schopnosti a vlastnosti, které potřebujete k překonávání konfliktů, napětí a neshod, aby vládla ve vašem nejbližším okruhu harmonie. Úkolem je naučit se ovládat vaši osobní a rodinnou autoritu s citem a důstojným způsobem zachovávat flexibilitu bez odsuzování a udržet otevřené dveře pro základní přirozenou dynamiku bez očekávání.

Trecena KAN pomáhá odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly. DESÁTÝ den ukazuje, co vás v životě omezuje.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 24. srpna 2018

TZOLKIN 24.8.2018 9 EB galaktický portál

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu.

Bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost, máme všichni silný vrozený instinkt zaznamenat zahájení důležitých životních cest - narození, narozenin, promocí, svateb, výročí, setby, sklizně atd. Dnes Eb a Bolon (9) spojují své ruce v manželství energiemi deště požehnání a posvátným přáním na těchto cestách podle toho, co budete oslavovat.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO VZNEŠENÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 23. srpna 2018

TAJEMSTVÍ KRVE. GALVANIZACE BOHYNĚ.

Vážení Milovaní Vzestoupení,

aktuálně připravuji nové informace, současně pracuji stejně jako mnoho průkopníků na kotevní práci, která se především děje z velké části v zákulisí. Máme za sebou jeden z mnoha časových úseků (multidimenzionální úsek), zmíním se už brzy, co nového máme před sebou.V těchto dnech se stěhujeme do další Brány a k dalšímu téma.

Dnes bych ráda sdílela krásný text od Barbary Marciniak, jejíž channelingy jsou velkou pomocí v rozšiřování Vědomí a pravdy v době, kdy se obnovuje
ŽENSKÝ PRINCIP A PRINCIP MATKY BOHYNĚ.
Ráda používám úryvky z knih v určitých segmentech přechodových
období, abychom co nejlépe porozuměli určitým situacím,
které vznikají na naší cestě a
dokázali vyvíjet stabilitu, která je od nás vyžadována,
jak sjednocujeme dimenze a otevíráme nové časové úseky.

Níže je také energetické cvičení pro aktivaci vitální síly kundalini.

Mnoho milující Lásky a brzy opět zde ♡ 

***

TZOLKIN 23.8.2018 8 CHUEN kin 151 galaktický portál

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Pro Mayský kmen Quiche byl den Uaxac/Chuen prvním dnem Posvátného Mayského kalendáře Tzolkinu a znamená období oslav a slavností. Není známo, proč začíná osmý den, ale je jisté, že je to velmi silný a příznivý den. Je to jeden z těch dnů, kdy můžeme spatřit sami sebe v zrcadle pravdy. Uaxac (8) a Chuen zároveň ztělesňují vlákno života, nit času a posvátnou energii Zrození. To znamená, že tento den je požehnaný pro posvátné obřady, jako je svatba, výročí, narozeniny a jiné události posvěcující svazek dvou lidí nebo narození nového života.

CHUEN JE TKADLEC NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK A NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE A JAKO ŠTĚPY VINNÉ JE SPLÉTÁ V PLÁTNO VAŠÍ NOVÉ REALITY.

TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU,
DNES JE DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 22. srpna 2018

TZOLKIN 22.8.2018 7 OC kin 150 galaktický portál

Oc – Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské a partnerské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost.

Uuc (7) představuje epicentrum, neutrální bod čehokoliv, zejména střed zákonů lidských bytostí a života samotného. Uvolněte dnes psychiku a duši z karmických vězení stavěných po generace falešnými autoritami, pravidly a povinnostmi. Skoncujte s těmito dohodnutými „zákony“, kterým jste podléhali po celý svůj život a umožněte své vlastní právoplatné autoritě růst a prospívat. Je třeba varovat, staré energie budou kopat a křičet a budou se snažit stáhnout vás zpět s pocity viny a hrozbami, ale musíte vytrvat a vyžadovat své přirozené právo svobodného, nezávislého a důstojného člověka, člena společnosti.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 21. srpna 2018

TZOLKIN 21.8.2018 6 MULUC galaktický portál

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní Osvícení, očištění, progresivita, změna pohledu, podvědomí.

Pokud je obtížné dosáhnout rovnováhy ve vašem osobním životě, pak dosažení rovnováhy v rámci celé rodiny se může zdát zcela nemožné, ale dnes se Uac (6) a Muluc předhání jako o závod na záchranu unavených rodičů nebo těch, kteří stojí v čele domácnosti, s energií, která podporuje vitalitu a stabilitu rodiny ze strany Uac a vnitřní harmonii a mír ze strany Muluc. To neznamená, že rovnováha přijde jako mávnutí kouzelného proutku. Stále je to práce, ale dnes vás podporují dvě silné energie.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 20. srpna 2018

TZOLKIN 20.8.2018 5 LAMAT kin 148 galaktický portál

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora

Dnešek je obdařen dvojnásobným balíčkem plodnosti a hojnosti. Lamat schoulený v teplém pečujícím objetí Kan, korunovaný tendencemi Ho (5) vás zalije prosluněným vodopádem tvůrčích energií. Ať už žádáte nebo toužíte po duchovní, emocionální, psychické, fyzické, biologické či materiální hojnosti, buďte připraveni ji dnes přijmout. A především si to užijte bez strachu, viny a studu.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 19. srpna 2018

Pochopit, kdo jsme, a najít pravdu o sobě, vyžaduje neuvěřitelné množství introspektivní práce a hledání uvnitř sebe – minimum času hledání venku, maximum času hledání v našem jádru. Meditace trénuje mozek a otevírá Vědomí. Meditace ve stavu théta umožňuje prozření, probuzení, pochopení, prohlubuje se intuice a schopnost rozpomenutí na své kořeny. Meditace se záměrem manifestace umožňuje stavět svůj vlastní svět na vnitřní energii a na tomto základu stavět vnější svět. Je to způsob tréninku mysli se samoléčebnou silou, kdy se do těla vlévá Světelný proud ambrózie, klid a radost.

Srdečné poděkování 
za účast 
všem oddaným,
 kteří se spojují
při společných
celosvětových 
meditacích. 

Krásný zážitek 
v přírodě. 

VDĚČNOST 
ZA KRÁSNÝ 
A VELMI SILNÝ
POSUN

Mnoho Lásky ♡


TZOLKIN 19.8.2018 4 MANIK kin 147 galaktický portál

Manik – Ruka / Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Chcete-li vládnout skutečnou silou a autoritou, musíte být vyrovnaní. Pokud dosáhnete vlivu a moci z pozice špatného záměru, chamtivosti, ega, sobectví nebo zloby, buďte naprosto ujištěni, že to nebude dlouho trvat. Dříve či později trhliny karmy roztrhnou ve dví vaši falešnou pevnost. Trvale udržitelná osobní síla stojí pevně na čtyřech pilířích - respektu, etice, pokoře a vedení. Kan (4) se opírá o silné nohy Manik – Jelena, a vyvažuje záměr a účel k vytvoření vaší síly navždy.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 18. srpna 2018

TZOLKIN 18.8.2018 3 CIMI kin 146 galaktický portál

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Ty věci, kterým bychom mohli za normálních okolností zabránit, například obavám, nebezpeční nebo nejistotě, se mohou někdy ukázat požehnáním v přestrojení. Cimi má sílu zabíjet negativní energie Ox (3) a přimět je, aby se projevily ve více pozitivním provedení: takže pochybnosti mohou vyrůst v důvěru, nebezpečí se může proměnit v odvahu, nejistota v moudrost a překážky vás mohou dovést k cíli. Využijte mocnou sílu Cimi k vítězství nad překážkami a proměňte je v pilíř sebeposílení.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 17. srpna 2018

TZOLKIN 17.8.2018 2 CHICCHAN kin 145

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Pamatujte, že máte sílu tvořit nebo ničit. Můžete se rozvíjet nebo podlehnout úpadku. Je to síla spojení i rozpojení. Můžete vidět nebo ignorovat. Taková je dvojdílnost a dualita života na této planetě a naším cílem je uvolnění všech vnitřních omezení tak, abychom mohli dělat správná rozhodnutí a používat svobodnou vůli. A výběr je bez ohledu na to, jak bezmocní se nyní cítíte, bez ohledu na to, že se ostatní mohou pokoušet vás kontrolovat – výběr je vždy jen na vás.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ, 
DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ
 I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU,
 PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A
 TOK ENERGIE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 16. srpna 2018

TRECENIUM KAN kin 144–156

Ironie Universální umělecké mysli CHUEN nás vyvedla ven z jeskyně ega zpátky do reality lidskosti a skutečným výzvám. Výzvám, kdy přestáváme mluvit a začínáme dělat. Manifestace příslibu hojnosti se začíná rozvíjet dnes v den KAN 1 a pokračovat bude dalších 12 dnů.

Kan znamená vyrovnávací bod Tzolkinu a tedy strukturu našeho vlastního Času. Tzolkin má Časový střed kin 130 /131 - jádro celé 260 denní periody a má také Božský střed – kin 150 /151 s celou Trecenou Kan kolem něj, což rezonuje se Znamením Chuen a jediným 8. Tónem v 8. uinalu. Je to zároveň i střed celého procesu našeho osobního rozvoje.

Porovnání Časového a Božského středu: Božský střed je mírně mimo absolutní střed, kterým je Časový střed. Chuen 8 udržuje směr a vyrovnává gravitačně všechny otáčky Tzolkinu.

TZOLKIN 16.8.2018 1 KAN kin 144

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Když způsobíte, že se něco projeví, nesete za to odpovědnost. Přijměte to ne jako břemeno, ale jako štěstí jako akt tvoření přinášející myšlenku, koncepci …..neboli nová životní tvorba je jednou z nejvíce fascinujících, ale i pokořujících událostí, kterou můžete zažít. Dnešek s podporou Hun (1) umožňuje Kan nejen nové klíčení semen a zrození nového života, ale i uvolnění dosud vězněných energií vitality, možností zmrazených časem nebo myšlenek zamotaných v síti neschopnosti, nedostatku prostředků nebo špatného načasování. Osvoboďte svou mysl a svět je váš!

Vlna KAN  pomáhá odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly. TEĎ je nejlepší ČAS využít vrozené schopnosti. 

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO JE MAGIE KLÍČENÍ A SEXUÁLNÍ AKTIVITY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 15. srpna 2018

SRPEN – VÝSTUP PO ZLATÉM ŽEBŘÍKU

Vážení Milovaní Vzestoupení,

buďte ze srdce vítáni. Nacházíme se v interdimenzionálním průchodu. Srpen bychom mohli nazvat diamantem nebo zlatým měsícem roku, protože z Vesmírného prostoru k nám proudí tolik vysokého světla. Náročné červencové a srpnové přechody slouží k stabilizaci vnitřní rovnováhy, která zůstane trvalá. Mnoho dobrovolných duší muselo sejít nyní opravdu hluboko, aby se zcela rozpustilo opakování situací. Mám pocit, že jsem přepracovaná, potřebovala jsem několik dní na zotavenou a ležet venku na Matce Zemi. Jako vždy nejprve musíme vyladit do rovnováhy sebe, abychom mohli pomáhat druhým a poskytovat informace. Budu sdílet další témata s většími přestávkami. Nejsou potřeba tak intenzivní aktualizace, protože všichni, kdo se naučili najít si pro sebe čas v tichu a v přírodě, si stahují sami své osobní informace.

Základna byla položena, mnozí stále čekají na informace zvenčí, ale je doba, kdy každý musí dělat svojí vlastní vnitřní práci. Poznávat a aktivovat svého vnitřního Stvořitele.

TZOLKIN 15.8.2018 13 AKBAL kin 143

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny

Oxlahun (13), jeden z nejplodnějších dnů Tzolkinu, splétá energie posvátné kundalini do hedvábné šňůry, která obtáčí jeho bystrou intuici a psychickou citlivost hustě sametovým potenciálem Akbal, obohacuje jí a roste od soumraku až do úsvitu do svého vlastního probuzení. Odpočiňte si v Noci, v jejích tmavých tichých hlubinách, kde spí všechen potenciál. Žádná touha, žádný stres nemohou proniknout tam, kde je všechno v blažené spokojenosti prostého Bytí.

Vlna CHUEN přináší do života lehkost a pomáhá uvolnit od pocitů hříchu a viny.
TŘINÁCTÝ den ukazuje, kde se skrývá příčina duchovní i materiální chudoby.

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL. NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 14. srpna 2018

TZOLKIN 14.8.2018 12 IK kin 142

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně

Dny LaKa (12) reflektují všechny naše životní zkušenosti, činy a vlivy. Dnes aplikujte léčivé proudy Ik jako síto a odfoukněte všechny negativní a škodlivé energie, myšlenky i emoce. Dnes si můžete vybrat pro svou životní cestu druh Větru, aby vás podpořil: hebký jemný vánek vás zpomalí, podpoří a uvolní ve stresujícím období. Divoká vichřice smete bolest, hněv a utrpení a tropický vítr přinese nová semena potenciálu a kreativity do zahrady vaší duše.

TRECENA CHUEN přináší do života lehkost, pomáhá uvolnit od pocitů viny a hříchu. DVANÁCTÝ den s sebou nese sílu Ducha a ukazuje, jak překonat pocit osamělosti a smutku.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 13. srpna 2018


TZOLKIN 13.8.2018 11 IMIX kin 141

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost.

Už vás někdy napadlo, jaké to je mít uvnitř sebe ohňostroj? Buluk (11) je předávkovaný energií a rozněcuje těkavou esenci Imix do oslňující přehlídky měnících se realit a Chuen, vládce této Treceny, přidává barvy rozmanitosti. Takže co dělat, kromě toho, že jste omámeni hrůzou? Především nezapomeňte, že jste ten, kdo drží otěže. Věnujte pozornost svým vizím ráno i večer a pevně řiďte intenzitu Buluk a Imix směrem k jasně definovanému horizontu.

Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN....

neděle 12. srpna 2018

TZOLKIN 12.8.2018 10 AHAU kin 140

Ahau - Slunce. Osvícení, Bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost

Nemůžete být v životě lídr, pokud nemáte koho vést. Nemůžete řešit mezilidské vztahy, pokud si znepřátelíte ty, s kterými potřebujete spolupracovat. Nemůžete vyhrát, pokud nemáte s kým soutěžit. Lahun (10) a Ahau vás vezmou za ruku a přivedou zpátky do kruhu vztahů, které právě teď ovlivňují váš život, ať už jste připraveni nebo ne, protože je čas pracovat společně. Měli byste se také v této Treceně bavit, nebuďte mrzutí. Chuen to jistí! Bez ohledu na to, jak pevně se snažíte držet rty, energie smíchu jsou ve vzduchu a jsou nakažlivé. Takže uvolněte se! Ne všechno v životě musí být boj!

Trecenium CHUEN přináší do života lehkost, pomáhá zbavit pocitů viny a hříchů. DESÁTÝ den zaplavuje svět Světlo Krista - učí vás milovat a odpouštět.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 11. srpna 2018

TZOLKIN 11.8.2018 9 CAUAC kin 139

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu

Občas se denní Znamení a číslo dne tak vzájemně dokonale doplňují, že se stanou živou svěží energií. Dnešek je takovým dnem. Cauac a Bolon (9) oslavují Božskou Ženskost a její posvátnou sílu dávat život, léčit tělo, mysl i duši. Ať už jste žena nebo muž, oslavujte dnes s Cauac a Bolon. Ctěte Božskou Ženskost, která vzkvétá v každé lidské bytosti a všem živém. Pokud jste žena, ctěte vaši přirozenou sílu dávat život. Nikdy to neberte jako samozřejmost. Jednejte se všemi dětmi, s vašimi i s těmi ostatními, s velkou úctou a respektem, protože jsou to nejčistší lidské inkarnace.

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE JAKO NA POŽEHNÁNÍ
A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 10. srpna 2018

TZOLKIN 10.8.2018 8 ETZNAB kin 138

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění; schopnost odrazu, reflexe, disonance

Podívejte se na svět jako děti. Čistými odrazy holé pravdy, nevinností narozenou v letním větru, hrou a fantazií divočejší než koně běžící na jaře po rozkvetlých loukách. Děti vás naučí, jak vidět svět takový, jaký skutečně je, ne takový, jaký by podle dospělých měl být. Chcete-li vyléčit všechny bolesti nashromážděné během života a shodit z vašich ramen všechny zátěže moderní doby, pak si vzpomeňte, jaké to je smát se bez důvodů, válet se v trávě, zírat na oblohu několik hodin a zapomenout jaké to je cítit vinu, stud, závist, ambice a zlobu. Říká se, že jsme ztratili naše vnitřní dítě……. my říkáme, že tam je pořád! …smích

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 9. srpna 2018

TZOLKIN 9.8.2018 7 CABAN 137

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/ testy

Caban je o intelektu, logice a racionálním myšlení. Tomuto dni vládne hluboká introspekce, ale protože jsme v Treceně Chuen, možná budete chtít rozrazit dveře a vpustit trochu čerstvého vzduchu. Pokud myslíte myslí, obvykle se neodvážíte. Ale to je jako u všech jiných věcí, dvakrát se rozmyslíte, než něco uděláte. Existuje nebezpečí sedmičky (střed třináctky), která představuje naprostou neutralitu a možnost vydat se jakoukoliv cestou. A kromě toho nechceme mít u dveří řadu lidí, kteří si přišli stěžovat, že jsme vzbudili celé město.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVÁ SÍLU TVOŘIT A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 8. srpna 2018

TZOLKIN 8.8.2018 6 CIB kin 136

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Na první pohled se může zdát, že je Uac (6) v rozporu s podstatou Cib. Jeho praktické uzemňující zaměření na Tady a Teď kontrastuje s moudrostí předků a energiemi Staré Duše, které Cib nese. Ale velmi málo energií je tak kompatibilních. Nejvíce praktických znalostí a poznatků zpravidla pochází od Starších, od předků, kteří šli před námi, a kteří nám vydláždili cestu. Učíme se z jejich zkušeností, jejich chyb, jejich vpádů na nezmapovaná území. Ctěte cestu, kterou vám vaši předkové připravili.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 7. srpna 2018

TZOLKIN 7.8.2018 5 MEN kin 135

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Dobrý den smíchat všechny touhy a sny s trochou tvůrčí magie. Men – Orel vám přináší mnohem větší perspektivu a možnost vidět všechno z výšky 36 000 stop. Takže nechte tabulky Excelu a seznamy úkolů za sebou a pojďte na opojnou jízdu do sféry inspirace a tvořivosti, kde nejsou žádná omezení zatemňující vaše vize. Žádné překážky, které by bránily vašemu letu. Jen čisté živoucí sny a možnosti. Není dobré snít ve velkém, pokud nemáte žádnou představivost.

DNES JE DOKONALÝ DEN VZNÉST SE PRO PRAVDU K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 6. srpna 2018

TZOLKIN 6.8.2018 4 IX kin 134

Ix – Mág, Jaguár. Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Den Jaguára! Probuďte svého vrozeného umělce, který je uvnitř každého z vás a kráčejte s Ix – Jaguárem do všech čtyř koutů své duše: na sever, jih, východ i západ, a znovu se seznamte se svojí podstatou, kreativitou, schopnostmi a talenty, že můžete znovu růst jako dokonalá lidská bytost, nikoliv krabice nebo jiné označení, které vám moderní společnost dává. Spojte se znovu se svým vnitřním Zdrojem.

Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora – vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 5. srpna 2018

MEDITACE KAŽDOU NEDĚLI DO KONCE ROKU 2018

Z vyššího pohledu na aktuální změny je praktikování společných meditací vyžadováno. Naše Bohoslužba přispívá k urychlení Vzestupu a ve vývoji lidské Evoluce, a to je také důvod proč jsme teď a tady. Srdečně vás zvu na největší pravidelnou celosvětovou meditaci. Meditace pomáhají urychlení Míru na planetě a kolektivu procházet změnami s lehkostí. Vyšší časové osy kotvíme přes vyšší čisté Vědomí. Spojme se se všemi lidskými srdci, jádrem Země, Sluncem galaktickým centrem a čistým Zdrojem přes srdeční centrum každou neděli pro nejvyšší dobro všech zúčastněných pro dosažení co nejhladšího průběhu změn, aby nedocházelo k dimenzionálnímu rozkolu a posouvali jsme se jako jedna skupina. Světlo procházející fyzickou strukturou mění uhlíkovou strukturu buněk na krystalickou. Spojujeme se ve dvou 30 minutových vstupech během dne, v 17:11 SELČ a 20:11 SELČ. Je to celoplanetární aktivita mnoha komunit, časy jsou v našem časovém pásmu takové, jaké jsou.PODĚKOVÁNÍ ZA VÁŠ ČAS, ENERGII SRDCE A VAŠI ÚČAST ♡

TZOLKIN 5.8.2018 3 BEN kin 133

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Možná se dnes setkáte na určité úrovni s nejistotou, problémem na domácí půdě nebo v menší míře s dětmi či rodiči. Spíš než zabývat se otázkami autoritativního stanoviska, obzvláště, pokud jste rodič, zkuste trochu hravosti, trochu kreativity vidět věci z jiného úhlu. Možná se to zdá být riskantní, ale bez rizika je jen málo objevů. Nechte Ben podporovaný přirozenou hravostí Chuen vést vás k poněkud překvapivým odpovědím.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 4. srpna 2018

TZOLKIN 4.8. 2018 2 EB kin 132

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu

Dříve či později vedou všechny cesty na křižovatku. Kudy teď? Ka (2) vám v tomto bodu vaší životní cesty nabízí vybrat si mezi dvěma možnostmi. V tomto případě to pečlivě zvažte. Jakmile jednou odbočíte a čím dál jste, tím těžší je se vrátit. Ale příliš dlouho neotálejte a to proto, že nerozhodnost může vést ke stagnaci…… a Ka vám nebude držet otevřené dveře věčně.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR NAŠEHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 3. srpna 2018

Trecenium Chuen kin 131-143

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Konečně zábavná Trecena! Jedenáctému Treceniu vládne CHUEN – hravá Opice.
MISTR. UMĚLEC. ŘEMESLNÍK. OPICE je nápaditá, zlomyslná, získává moudrost skrze zvědavost. Toto Znamení symbolizuje Opici jako Mistra všech umění, vrozených talentů a moudrosti. Tento den je považován za jeden z nejšťastnějších dnů.

Nadcházejících třináct dnů představuje kouzelné období kreativity, umění, tance, hudby a her! 

TZOLKIN 3.8.2018 1 CHUEN kin 131

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Velký den pro otevření plechovek s barvami, které máte uložené v podvědomí, nechte barvy vzlétnout! Fantazie, inspirace a inovace vládnou tomuto nezkrotnému, nespoutanému a nefiltrovanému dni. Nemusíte se držet zpátky, buďte trochu divocí! Postříkejte plátno vašeho života vším a uvidíte, co se stane! Pokud je váš život příliš strukturovaný nebo nevíte, kde začít, začněte tím, že spoustu času věnujete sobě. Budete se divit, jak rychle se vaše vrozené schopnosti obnoví. Vše, co potřebujete, je být sami sebou!

TEĎ je nejlepší ČAS přistupovat k životu s humorem.
Vlna OPICE přináší do života lehkost a pomáhá uvolnit od pocitů hříchu a viny.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK A NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE A JAKO ŠTĚPY VINNÉ JE SPLÉTÁ V PLÁTNO VAŠÍ NOVÉ REALITY.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 2. srpna 2018

TZOLKIN 2.8.2018 13 OC kin 130

Oc – Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost.

Východní medicína se domnívá, že pacient je více méně odpovědný za své zdraví. To znamená mít nejen znalosti, ale i moc rozhodovat, jak nejlépe léčit své tělo, udržovat ho silné a zářivě zdravé dlouho do budoucna. Dnes je dobré využít duchovní energii Oxlahun (13) a naladit se na své tělo, jít rovnou k jádru toho, co vás trápí nebo vyžaduje pozornost. Vyslechněte si radu od svých lékařů nebo zdravotnického personálu, zejména pokud pracují v holistické Východní medicíně, ale udělejte si vlastní průzkum a konečné rozhodnutí udělejte sami.

Vlna ETZNAB přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost. TŘINÁCTÝ den nás informuje, že jedině Láska nám pomůže najít pravou identitu ve světě rozporů a negace.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 1. srpna 2018

VĚDOMÉ VYTVÁŘENÍ REALITY. POSUN Z LINEÁRNÍHO K MULTIDIMENZIONÁLNÍMU ŽIVOTU.

Vážení Milovaní Vzestoupení,

vítejte u dnešní aktualizace, která je poměrně dlouhá. Informace sdílím většinou každý týden, pokud mám ucelený nějaký koncept zkušeností, o které se chci s vámi podělit. Všichni cítíme obrovský mix energií a vysokou sluneční aktivitu. Počasí, příroda i planeta vytváří tlak na posun a mnoho věcí k zamyšlení. Dochází k velkým přírodním změnám celosvětově. To vše je následek extrémní manipulace a ovládání planety. Je to aktuální téma pro pochopení a předmětem k momentálním změnám, takže se můžeme společně přesunout na vyšší úroveň. Dnešní obsah je zajímavý, je to mé oblíbené téma, obrovské téma pro nás všechny. Naše osobní zkušenosti nesou vždy určité osobní téma čili to, co prožíváme v osobní realitě, protože vším procházíme jako první a pak se dělíme s ostatními.

Jako mnozí zde jsem držitelem určité frekvence, o kterých také píše v Knize Poslové Úsvitu Barbara Marciniak. Mimo jiné k této knize jsem se vrátila po nějakém čase. Obsahuje základní informace o Vzestupu, pojednává o průkopnících, Pracovních Světla, kteří drží určité frekvence, ukazují cestu a vytváří nový život. Když znovu procházím tyto knihy, jen mi potvrzují mé zkušenosti a mé život měnící kroky. Jakým způsobem přejít z lineárního k multidimenzionálnímu životu. Toto je také moje hlavní zkušenost. Lidé, kteří jsou připraveni začít s nějakými zásadními životními změnami, mě často intuitivně osloví.

TZOLKIN 1.8.2018 12 MULUC kin 129

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progrese, síla změny pohledu, podvědomí.

Na jedné straně harmonie na druhé straně rozepře a nelibozvučnost. Na obou stranách bilance je dnes nerovnováha a nestabilita. Až dnes půjdete po ostří nože Etznab, zamyslete se nad svým životem v minulosti, současnosti a budoucnosti. zkušenosti, které jste získali, lekce, které jste se naučili, kde jste teď a jaké sny a cíle máte před sebou. Přijměte zodpovědnost za rozhodnutí, která jste učinili a za věci, které se projevily. Přiznáte si tak svůj karmický dluh. Nechte Muluc vést vás do harmonie, rovnováhy a vnitřního Míru, kterého je možné dosáhnout, jen pokud se naučíte jít zlatou střední cestou, která vede výš.

TRECENA ETZNAB přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost.
DVANÁCTÝ den odhaluje, kde leží zánětlivá ložiska.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN