úterý 28. srpna 2018

KOTEVNÍ A STABILIZAČNÍ PRÁCE

Vážení Milovaní Vzestoupení,

vítejte u dnešní duchovní zprávy. Příchozí energie se mi velmi líbí, jedná se o velmi přímý pohyb dopředu, je to velká energie, kdy se mnoho lidí pohybuje směrem dopředu v růstu, pochopení a svém vlastním vývoji. Je to velmi intenzivní. Osobně to velmi zažívám.

Otevíráme nové časové úseky a současně stále obnovujeme genom. Země je uzamčena v lineárním čase, pokračujeme v multidimenzionální práci, aby se čas zhroutil. Zhroucení času vyžaduje narušování hranic lineární konstrukce s laskavým záměrem zlomit trojdimenzionální zámky.

neděle 19. srpna 2018

Pochopit, kdo jsme, a najít pravdu o sobě, vyžaduje neuvěřitelné množství introspektivní práce a hledání uvnitř sebe – minimum času hledání venku, maximum času hledání v našem jádru. Meditace trénuje mozek a otevírá Vědomí. Meditace ve stavu théta umožňuje prozření, probuzení, pochopení, prohlubuje se intuice a schopnost rozpomenutí na své kořeny. Meditace se záměrem manifestace umožňuje stavět svůj vlastní svět na vnitřní energii a na tomto základu stavět vnější svět. Je to způsob tréninku mysli se samoléčebnou silou, kdy se do těla vlévá Světelný proud ambrózie, klid a radost.

Srdečné poděkování 
za účast 
všem oddaným,
 kteří se spojují
při společných
celosvětových 
meditacích. 

Krásný zážitek 
v přírodě. 

VDĚČNOST 
ZA KRÁSNÝ 
A VELMI SILNÝ
POSUN

Mnoho Lásky ♡


středa 15. srpna 2018

SRPEN – VÝSTUP PO ZLATÉM ŽEBŘÍKU

Vážení Milovaní Vzestoupení,

buďte ze srdce vítáni. Nacházíme se v interdimenzionálním průchodu. Srpen bychom mohli nazvat diamantem nebo zlatým měsícem roku, protože z Vesmírného prostoru k nám proudí tolik vysokého světla. Náročné červencové a srpnové přechody slouží k stabilizaci vnitřní rovnováhy, která zůstane trvalá. Mnoho dobrovolných duší muselo sejít nyní opravdu hluboko, aby se zcela rozpustilo opakování situací. Mám pocit, že jsem přepracovaná, potřebovala jsem několik dní na zotavenou a ležet venku na Matce Zemi. Jako vždy nejprve musíme vyladit do rovnováhy sebe, abychom mohli pomáhat druhým a poskytovat informace. Budu sdílet další témata s většími přestávkami. Nejsou potřeba tak intenzivní aktualizace, protože všichni, kdo se naučili najít si pro sebe čas v tichu a v přírodě, si stahují sami své osobní informace.

Základna byla položena, mnozí stále čekají na informace zvenčí, ale je doba, kdy každý musí dělat svojí vlastní vnitřní práci. Poznávat a aktivovat svého vnitřního Stvořitele.

neděle 5. srpna 2018

MEDITACE KAŽDOU NEDĚLI DO KONCE ROKU 2018

Z vyššího pohledu na aktuální změny je praktikování společných meditací vyžadováno. Naše Bohoslužba přispívá k urychlení Vzestupu a ve vývoji lidské Evoluce, a to je také důvod proč jsme teď a tady. Srdečně vás zvu na největší pravidelnou celosvětovou meditaci. Meditace pomáhají urychlení Míru na planetě a kolektivu procházet změnami s lehkostí. Vyšší časové osy kotvíme přes vyšší čisté Vědomí. Spojme se se všemi lidskými srdci, jádrem Země, Sluncem galaktickým centrem a čistým Zdrojem přes srdeční centrum každou neděli pro nejvyšší dobro všech zúčastněných pro dosažení co nejhladšího průběhu změn, aby nedocházelo k dimenzionálnímu rozkolu a posouvali jsme se jako jedna skupina. Světlo procházející fyzickou strukturou mění uhlíkovou strukturu buněk na krystalickou. Spojujeme se ve dvou 30 minutových vstupech během dne, v 17:11 SELČ a 20:11 SELČ. Je to celoplanetární aktivita mnoha komunit, časy jsou v našem časovém pásmu takové, jaké jsou.PODĚKOVÁNÍ ZA VÁŠ ČAS, ENERGII SRDCE A VAŠI ÚČAST ♡

středa 1. srpna 2018

VĚDOMÉ VYTVÁŘENÍ REALITY. POSUN Z LINEÁRNÍHO K MULTIDIMENZIONÁLNÍMU ŽIVOTU.

Vážení Milovaní Vzestoupení,

vítejte u dnešní aktualizace, která je poměrně dlouhá. Informace sdílím většinou každý týden, pokud mám ucelený nějaký koncept zkušeností, o které se chci s vámi podělit. Všichni cítíme obrovský mix energií a vysokou sluneční aktivitu. Počasí, příroda i planeta vytváří tlak na posun a mnoho věcí k zamyšlení. Dochází k velkým přírodním změnám celosvětově. To vše je následek extrémní manipulace a ovládání planety. Je to aktuální téma pro pochopení a předmětem k momentálním změnám, takže se můžeme společně přesunout na vyšší úroveň. Dnešní obsah je zajímavý, je to mé oblíbené téma, obrovské téma pro nás všechny. Naše osobní zkušenosti nesou vždy určité osobní téma čili to, co prožíváme v osobní realitě, protože vším procházíme jako první a pak se dělíme s ostatními.

Jako mnozí zde jsem držitelem určité frekvence, o kterých také píše v Knize Poslové Úsvitu Barbara Marciniak. Mimo jiné k této knize jsem se vrátila po nějakém čase. Obsahuje základní informace o Vzestupu, pojednává o průkopnících, Pracovních Světla, kteří drží určité frekvence, ukazují cestu a vytváří nový život. Když znovu procházím tyto knihy, jen mi potvrzují mé zkušenosti a mé život měnící kroky. Jakým způsobem přejít z lineárního k multidimenzionálnímu životu. Toto je také moje hlavní zkušenost. Lidé, kteří jsou připraveni začít s nějakými zásadními životními změnami, mě často intuitivně osloví.