VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 30. září 2018

GLOBÁLNÍ MEDITACE

Nacházíme se ve významné části roku 2018. 
Prostřednictvím Galaktického Centra k nám přichází zázraky a mystické pocity. 

Cítíte to vzrušení? 

Zaměřujeme se na srdce, Božskou Lásku a nejlepší výsledky 
pro všechny zúčastněné. 

Meditace je skvělá příležitost pro trénink telepatie. 

Připojte se dnes v několika vstupech k
tisícům pracovníků Světla, oddaných své Službě kolektivu.
Časy 17:11 a 20:11 byly rozšířeny na další - 14:11 a 02:11 hod.,
 aby bylo možné připojit se
 v různých časových pásmech.

Vyberte si čas, který vám nejvíce vyhovuje.
Osobně využívám stále 17:11 a 20:11.
Krásný zážitek ♡VÍCE INFORMACÍ 

TZOLKIN 30.9.2018 7 MULUC kin 189 galaktický portál

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Řiďte proudy energie a emocí ve svém životě a v srdci stejně jako kaňon řídí divokou řeku: jeden vyřezává druhý, zatímco druhý tesá následující. Proto Muluc, stejně jako jakákoliv jiná velká síla, musí být používána s velkou zodpovědností, pokorou a péčí. Uuc (7) přináší 360° možností, které můžete použít na jakoukoliv část života. Klíč spočívá ve vědění jak, kdy a kde tyto energie použít, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Když se budete držet svých čistých záměrů a vděčnost za vaše hluboké lekce bude upřímná, budete moci nasměrovat Uuc k vámi vybranému horizontu.

MULUC 7 přináší na Zem Božský Program, zaktivuje jeho vzorec ve vašem podvědomí, osvěží vaši paměť a ukáže vám, co potřebujete a co ve skutečnosti máte. Zamyslete se, jak daleko jste se vzdálili od vašeho Praobrazu.  

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 29. září 2018

TZOLKIN 29.9.2018 6 LAMAT kin 188

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost.

Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život, klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano …..nového života. Květy Lamat se koupou v hlubokém oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA VŠEHOHOJNOST

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 28. září 2018

TZOLKIN 28.9.2018 5 MANIK kin 187


Manik – Ruka, Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

 Vstaňte za úsvitu a jděte o samotě uctít svou vrozenou sílu a moc. Podívejte se daleko za obzor, abyste dokázali předvídat události, které na vás budou mít vliv nebo vyžadují váš vliv. Dýchejte zhluboka, abyste vnímali včas vůně věcí, které přijdou. Jízdou s Ho (5) do ranního světla zachyťte ranní výbuchy energií. Ať už je role nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a ctěte jej dnes, svěřte své myšlenky, tělo i duši čistému záměru, ušlechtilosti Ducha a síle vůle.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 27. září 2018

TZOLKIN 27.9.2018 4 CIMI kin 186

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Spojte se s vaší rodinou a předky; s těmi, co žijí i s těmi před vámi. Pochopíte cestu, po které teď chodíte. Ve vaší linii jsou pohřbeny osobní postřehy, lekce a vysvětlení, které mohou objasnit víc, než si dovedete představit o událostech, lidech a situacích vašeho současného života. Poslechněte si tyto zprávy, které k vám přicházejí ze života i mimo něj a nechte stabilizační energii Kan (4) uzemnit vaši duši v základech starověké moudrosti a životních zkušenostech.

CIMI JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 26. září 2018

TZOLKIN 26.9.2018 3 CHICCHAN kin 185

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Čistý potenciál nenese žádné hodnocení. To není pravda, to je špatné, černé, bílé….... Dnes rodový oheň Chicchan zapálí semena Akbal a rozlomí je v oslňující výbuch možností. Raději udržujte odstup, protože Ox (3) přináší velmi proměnlivý vítr, který může rozptýlit tyto brilantní jiskry v každém směru. Vše, co je svazující, se může obrátit k horšímu, stejně tak jako se to může podařit. Pokud můžete, odložte všechna významná rozhodnutí nebo aktivní plány a udržte si sílu dnešní energie pro jiný den.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 25. září 2018

OSVÍCENÉ MISTROVSTVÍ. KOSMICKÝ ORGASMUS.

Vážení Milovaní Vzestoupení, 

Brána Rovnodennosti byla silná, stejně jako celý tento rok je intenzivní. Je to mnoho dokončování a iniciování svých vlastních nových počátků. To se týká všech, kteří kotví přes sebe nějaká nová témata v rámci Stvoření, Universálních a Přírodních zákonů. Všichni se neustále přesouváme k novým tématům tvoření, Stvoření a spoluvytváření - průkopníci i ti na cestě Vzestupu, neboť každý je na své individuální cestě tam, kde potřebuje být s požadovanou aktivační činností. Nic se nedá obejít ani přeskočit. Slovní kódy jsou: STABILITA A VYTRVALOST.

Všechno, na čem pracujeme, se setká ve vnějším fyzickém světe se zrcadlem, protože pokračujeme v našich projevech, do konce října zaznamenáme příliv nových energií. Vše musí být vždy v souladu s naším osobním pohybem. Celá rodina Světla pracuje na integraci soucitu pro všechny formy života a způsoby Bytí v celé Existenci, což se nejednou objevilo v našem osobním mikrosvětě jako znepokojující a narušující, neboť jako dobrovolníci pracujeme s energetickými poli, které dešifrujeme a zároveň jim dovolujeme určitým způsobem se spustit, abychom mohli vybudovat správnou energetickou odezvu, která odpovídá našemu sebeuvědomění a duchovnímu Zdroji. To děláme prostřednictvím lidí, situací a událostí (v podstatě energie v přestrojení). Oni odemknou nový kód vědomostí uvnitř nás, ale místo řešení situací s lidmi vně, my vstoupíme do chrámu Světla, kde uplatňujeme technologii Ducha. Tato technologie je využívaná prostřednictvím Elohimských principů života nebo Stvořitelských principů – prostřednictvím Vědomí Já Jsem Elohim.

TZOLKIN 25.9.2018 2 KAN kin 184 galaktický portál

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Jakýkoliv nástroj, záměr nebo koncept může být použit pro dobro nebo zlo. Nůž může krájet zeleninu nebo může zabít, peníze mohou poskytnout potřebné zdroje nebo mohou kazit, podplácet. Soutěživost může vést ke zdravému vývoji nebo může ničit vztahy. To jsou vlastnosti duality všech věcí ve všech aspektech. Co dělá ten rozdíl? Záměr. To je výzva Kan a Ka (2) pro dnešní den. Takže budete používat síť Kan tak, že můžete poskytnout ryby celé vesnici nebo je budete hromadit jako pojistku pro sebe? Budete se osvobozovat od lidí a situací, které vás drží, nebo budete trpět dál? Odpověď se může zdát zřejmá na papíře, ale v reálném životě  nemusí být zas tak lehké to udělat. Vybírejte moudře!

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 24. září 2018

Trecenum AKBAL kin 183 –195

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila

Tato Trecena začíná Akbal - Noc/ Oheň, Introspektivní čas snění. Tma. Svatyně. Chrám. Zrození nových nápadů. Cesta do podsvětí hledáním moudrosti. Dům Temnoty. Nositel Úsvitu, který přináší Nové Slunce pro objasnění a Osvícení cesty života.

Akbal je Strážce Úsvitu a Strážce Soumraku – dvou magických přechodů, kdy se tma stává světlem a světlo tmou. Je to dobrý den požádat o objasnění vaší cesty, požádat o nové příležitosti, obnovit svůj život, aby bylo přineseno světlo do tmy. Je to skvělý den požádat o stabilitu a najít si novou práci.

TZOLKIN 24.9.2018 1 AKBAL kin 183

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny

Ctěte dnes svůj spánek. Spánek je čas, kdy se vaše tělo, mysl a duše regenerují, osvěžují a omlazují. Pokud tento den připadne na víkend, spěte tak dlouho, jak je to jen možné, osvěžte sladkým odpočinkem celou vaši bytost. Pokud se jedná o všední den, můžete vstát dříve s úsvitem, s jeho prvním nádechem, abyste neměli pocit další práce, ale pocit prvního polibku dne, který je plný potenciálu a příslibu. V obou případech se probudíte hluboce osvěženi.

DNES JE DOBRÝ DEN NA KONTEMPLACI O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 23. září 2018

TZOLKIN 23.9.2018 13 IK kin 182

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně.

Oxlahun (13) posiluje Vítr Ik a řídí jeho energii s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte této síle. Plně jí přijměte a splyňte s ní, nechte jí posílit vaši osobní autoritu ve všem, co děláte a všude tam, kde je potřeba…….ve vaší komunitě, vaší zemi, rodině a jednoduše pro sebe.

Vlna OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů. TŘINÁCTÝ den informuje, že s pomocí síly Ducha můžete překonat pocit osamělosti a neopodstatněné strachy.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ….ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA …..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI …..EROZE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 22. září 2018

TZOLKIN 22.9.2018 12 IMIX kin 181

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost

Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad či efekt na zítřek. Takže před tím, než budete soudit, než začnete litovat, že jste cokoliv udělali nebo řekli ve svém životě, zvažte a promyslete to v kontextu celého vašeho života, spíš než jen určitý moment. Ze všech čísel v Tzolkinu ví LaKa (12) nejlépe, jak se orientovat v chaotických vodách IMIX. Dbejte jeho doporučení z větší perspektivy, ať už pro váš osobní život nebo generační, společenský, kulturní či historický.

Vlna OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů. DVANÁCTÝ den říká, jak důležitá je důvěra, otevřenost a víra ve vlastní život.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 21. září 2018

TZOLKIN 21.9.2018 11 AHAU kin 180

Ahau - Slunce. Osvícení, Bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.

Jako šíp vystřelený ze zkušeného luku Ahau doprovázený bystrým zrakem Oc, nabírá Buluk (11) obrovskou rychlost a sílu, jak letí ke svému cíli. Ani pozitivní ani negativní, nesoudí, neporovnává, ale přináší fascinující sílu. Co to znamená? Zaměření na dnešní den. Je tedy na vás jak povedete směr dnešní energie, záměru a účelu. Vybírejte pečlivě. Budete řídit vaši životní cestu ze vzteku, nenávisti a zloby směrem k úspěchu, Osvícení a moudrosti ve vašich osobních problémech a potížích?

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 20. září 2018

TZOLKIN 20.9.2018 10 CAUAC kin 179

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu

Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, přesto strukturovaném a uspořádaném tanci. Orchestr spolupráce, jejíž výsledek je jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kteří jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami…… a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.

Vlna OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů. DESÁTÝ den říká, jak změnit Vědomí a uspořádat svět myšlenek. 

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE
JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE,
KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 19. září 2018

INTENZITA BRÁNY PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI

Vážení Milovaní Vzestoupení,

procházíme kontinuálními vlnami Podzimní Rovnodennosti, kterou se chystáme projít během víkendu. Velmi silné energie vstupují na naši planetu. Jsou to velmi intenzivní vlny, které prochází přes tělo. Pro mnoho z nás je to velmi, velmi náročný čas, nicméně toto se stalo naším každodenním zaměstnáním, pro celý tým dobrovolníků. Jsem v režimu ústupu, další aktualizace budu sdílet příští týden, jakmile projdeme Portálem Rovnodennosti. V těchto dnech přichází náročná vlna a za ní mírnější a takto se to střídá i v noci, kdy často nepřichází spánek. Během mé mise bylo mnoho náročných částí, toto je jedna z dalších v nepřetržitém budování Nové Země. Kdykoliv procházíme Slunovraty nebo Rovnodennostmi, je to nejen čas velkých oslav, ale především velmi intenzivní přemosťování, pro mě osobně především během každodenních přírodních procházek, pozorování flory a fauny, meditací a sportu v rámci sebeposílení, stále v doprovodu galaktické rodiny.

TZOLKIN 19.9.2018 9 ETZNAB kin 178

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance

Dnes je velký den pro proslovy, zejména pokud budete mluvit na rodinných nebo společenských akcích, ať už je to svatba, narozeniny, zásnuby, promoční hostina, obřad nebo pohřeb. Dokonce, i když jste plachý řečník, obdržíte dnes silnou podporu srdce a povzbuzení Etznab. Vaše komunikační schopnosti zvyšuje i Bolon (9), který je velmi příznivý pro důležité události a příležitosti. Pokud plánujete podobnou akci s rodinou či blízkými, dnes je dobrý den, zejména zahrnuje-li tato událost řeč a přípitek.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 18. září 2018

TZOLKIN 18.9.2018 8 CABAN kin 177

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy

Když jste zapojeni v jakémkoliv týmu nebo spolupráci, ať už je to večeře s přáteli či s rodinou nebo řešíte problémy s kolegy v práci nebo hrajete plážový volejbal, často je to ta tichá introspektivní uzemněná mysl, co přináší perspektivu do jakékoliv situace nebo konverzace. Příliš často je to v naší společnosti o tom, kdo mluví nejvíce nebo nejhlasitěji, ale dejte raději na zdánlivě plachý hlas a budete překvapeni!

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 17. září 2018

TZOLKIN 17.9.2018 7 CIB kin 176 galaktický portál

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení

Filozofové v dávných dobách říkávali, že se nemáme učit nové věci jen si vzpomenout na to, co jsme vždy věděli. S dnešní závratnou rychlostí změn a pokroku se nám zdá, že bychom se měli učit nové věci, ale jakmile se je naučíme, všechno se změní a připadá nám zastaralé. Ale to není ten druh poznání, které nám předkové odkázali…. hluboko uvnitř jsme všichni nadčasové duše, které znají hluboké pravdy lidského života. Ctěte dnes svou starověkou duši.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 16. září 2018

TZOLKIN 16.9.2018 6 MEN kin 175

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.

Dokonce i v Posvátném Tzolkinu stojí dnes trochu humoru…. dnes doslova „Orel přistane“. Men – Orel, stoupá vysoko do stratosféry, aby vám dal pronikavou jasnost a vhled do všech vašich osobních situací, vztahů, problémů a otázek. Pokud nejste zvyklí na takovou výšku, můžete se spolehnout na stabilizující čtyřnásobnou energii Uac (6) k přistání vašeho letu na pevnou zem. 

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VYŠŠÍ PRAVDU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 15. září 2018

TZOLKIN 15.9.2018 5 IX kin 174

Ix – Mág, Jaguár. Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí

Jaguár ví, jak číhat, než přijde rozhodující moment akce. Trpělivě čeká na svou příležitost, snímá pohyby vzduchu na listech stromů a cupitání mravenců pod nohama..… půjdete-li v tichu, myslet bez mluvení, jednat bez plánů, budete sklízet své záměry dříve než ti, kteří spěchají a dožadují se upoutání pozornosti. Jinak budou plody svého úsilí sklízet mnohem později.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR…DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 14. září 2018

TZOLKIN 14.9.2018 4 BEN kin 173 galaktický portál

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Domov je naše hlavní škola. Je to místo, kde jsme vychováváni, kde se dozvíme o životě víc než kdekoliv jinde, kde je utvářena naše identita, chápání světa a lidských vztahů. Ale domov je také uvnitř nás – emocionální, duševní i spirituální domov, kde pobývá jádro bytí, kříž prolnutí všech domovů, které nás činí kompletní a rozhodně žádný z nich by nebyl úplný bez něhy, rovnováhy, soucitu, odpovědnosti, praxe a životních zkušeností.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 13. září 2018

SJEDNOCENÍ DVOJPLAMENŮ

Vážení Milovaní Vzestoupení,

v dnešní aktualizaci bych ráda navázala na předchozí informace o dvojplamenech - to je, když se Láska inkarnuje do fyzického těla. Na Zemi existuje spousta dezinformací a duchovního zmatku, za kterým velmi často stojí hnutí New Age. Je čas, abychom překonali všechny bariéry a chtěli znát skutečnou pravdu. Všichni mluví o Lásce v různých podobách. Láska existuje v různých projevech a my se budeme zabývat Láskou v rámci změny Stvoření, protože toto téma způsobuje mnoho nedorozumění a je manipulováno. Mnozí se domnívají, že dva dvojplameny se inkarnují společně, nebo jeden je ve fyzickém těle a druhý zůstává ve sféře Ducha, což je možné, ale ne vždycky se to stává. Vycházíme z moudrosti Vesmíru, kde existuje řád a rovnováha stejně jako v přírodě. Každý z nás je zde, aby ukotvil jedinečnou Božskou Lásku na Zemi a unikátní jedinečné Vědomí Zdroje. Tato Božská Láska byla vytvořena v podobě dvojplamene, spíše esence dvojplamene. Dvojplamen je čisté Božství, ale existovaly časy, kdy došlo k oddělení tohoto dvojplamene a tak duše cestovala mnoha časy v oddělenosti, ale nyní nastal čas pro pochopení této celistvosti.

TZOLKIN 13.9.2018 3 EB kin 172

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti, svobodné vůle

Všichni cestujeme po našich individuálních cestách v každém životě jen jednou. A protože čas nedává druhou šanci, je důležité vybírat informace a dělat co nejlepší volby, které jen můžete, aby se zabránilo plýtvání vzácnými okamžiky na negativní, stagnující nebo toxické emoce a energie. Podívejte se dnes daleko za obrovský horizont vaší osobní cesty, kterou Eb odkrývá, a to s důvěrou, vírou a odvahou. Potřebujete odvrátit sklony Ox (3) k pochybování a nejistotě.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 12. září 2018

VYŠŠÍ MOUDROST. NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ VIBRACE.

Vážení Milovaní Vzestoupení.

Buďte srdečně vítáni u dnešní duchovní zprávy. Pohybujeme se na vlně nádherné frekvence, temnota je na ústupu, protože ji v našich tělech rozpouštíme. Také díky lidem, kteří meditují a modlí se. Modlitba je ještě silnější energie než meditace. Dnes bych s vámi ráda sdílela další aktualizaci a zároveň připravuji další informace. Přechod je v této Vlně Oc velmi intenzivní. Jsme neustále laděni na svoji podstatu.

Místo neustálého zpracovávání všech možných úrovní, by se náš způsob bytí měl také podobat něčemu, co lidský jazyk nazývá kontemplací a hlubokým rozjímáním, proto je můj život také uzpůsoben tak, že jsem většinu času ve své samotě. V Osvícené sféře má všechno úctu ke všemu, respekt k životu. Je umožňováno všemu se vyvíjet přirozeně a kvést přirozeně v souladu s posvátnými cykly Ducha Svatého, kde se děje vše samo o sobě směrem k dokonalosti. Lidé často přistupují ke svému pokroku chaoticky a chtějí, aby jim byly položeny všechny odpovědi na zlatém podnosu; očekávají jistotu. To je způsob astrálních úrovní. V Osvícené realitě není nic špatné, nic správné. Je to přirozený vývoj duše, která touží po Světle a po Vzestupu. Dokud se budete obracet na lidi, kteří dělají psychické čtení nebo přijímat rady a myšlenky z lineární a astrální sféry, kde je vše složité, je to jako chtít vysvětlit Vzestup logicky. Na Vzestupu není logické vůbec nic. Lidé dělají Vzestup složitý. My se zaměřujeme na jednoduchost a důvěru svému osobnímu procesu.

TZOLKIN 12.9.2018 2 CHUEN kin 171

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce.

Na rozdíl od všech divokých dovádění Chuen dnes ukazuje svoji velmi seriózní stranu. Toto je nejpříznivější denní Znamení pro uzavření manželství. Když kráčí Chuen ruku v ruce s Ka (2) – číslem duality a jin jangu, je to mimořádně příznivý den. Pokud plánujete svatbu, výročí nebo zasnoubení, nastavte je na den Chuen/Ka. Pokud to není možné, budou v pohodě všechny dny Chuen. Pokud ve vašem životě není nikdo takový speciální, dnes je velmi příznivý den požádat, aby do vašeho života vstoupil.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ Z NICH PLÁTNO VAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 11. září 2018

TRECENIUM OC kin 170 - 182

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná OC 1 (PES) – LOAJALITA. STATEČNÝ OCHRÁNCE. DOBROSRDEČNOST.  VELKORYSOST. VĚRNÝ SPOLEČNÍK TMOU.

TZOLKIN 11.9.2018 1 OC kin 170

Oc – Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, Strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost

V tento první den Treceny Oc položte základy probuzení, posilte a využijte svoji osobní autoritu pro zlepšení všech. Energie Hun (1) je dnes obzvláště důležitá, protože ztělesňuje sílu tvoření a inspiraci, bez kterých by se nápad, myšlenka nebo záměr nestaly skutečností. To je energie, kterou je třeba živit vlastní autoritu na jakékoliv úrovni, bez ohledu na oblast, kterou považujete za nejméně vhodnou či odpovídající. Mayové prováděli obřady v každý den Hun. V této Treceně je to obzvláště důležité.

Vlna OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 10. září 2018

TZOLKIN 10.9.2018 13 MULUC kin 169

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí

Když jsou hluboké proudy nadšení a záměru, které určují lidskou zkušenost, vedeny s nejvyšší grácií a záměrem, můžete dosáhnout absolutně všeho, co hledáte. Přejímejte dnes měkkou tekoucí vodu a bohatý vyživující oheň Muluc, provázený rozšířeným vnímáním, intuicí a duchovním vhledem Oxlahun (13), který je zmírněn klidným Caban – vládcem této Treceny, aby požehnal cestu vašeho osobního pokroku k harmonii a vnitřnímu míru.

Trecena ZEMĚ nám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváme. TŘINÁCTÝ den nám připomíná, že nejsme na Zemi sami. Nadešel čas naučit se pracovat v kolektivu.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 9. září 2018

Jste srdečně zváni k dnešní Globální meditaci.
 Jsme Stvořiteli Vzestupu.
Zarovnejme se společně Srdcem, Mírem a Božskou Láskou. 

KRÁSNÝ MYSTICKÝ ZÁŽITEK ♡


TZOLKIN 9.9.2018 12 LAMAT kin 168 galaktický portál

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora

V této Treceně bylo všechno o používání inteligence, bystrosti, racionalitě a vhledu. Lamat – konzistence tohoto úsilí nám dnes dovoluje trochu uvolnění a užívat si života. Neboť ne vždy při intenzivním soustředění k nám přichází ty nejlepší nápady, ale spíše v úplné relaxaci, a to znamená všechno pustit. Všichni o tom mluvíme, ale kdo z nás to vlastně tak skutečně dělá?

Vlna ZEMĚ nám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváme. DVANÁCTÝ den nás učí, jak objevit krásu v prostředí, kde žijeme a jak najít smysl toho, co děláme.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 8. září 2018

OSVÍCENÉ PARTNERSTVÍ. POSVÁTNÝ KOSMICKÝ VZTAH.

Vážení Milovaní, Vzestoupení,

vítejte v další aktualizaci, která slouží jako posilující způsob Vzestupu se zaměřením na střed, srdce, Jednotu, záměr probuzení a jasný směr pro rozšíření Vědomí.

Především bych chtěla poděkovat vám všem, kteří každý den čtete Mayské Zprávy. Jsou jasným průvodcem pro vzestupný proces. Frekvence těchto Poselství pomáhají měnit husté paradigma. Tato vaše práce má obrovský význam. Požehnání a vděčnost!

Dnes máme krásné a obsáhlé téma a to je Osvícené partnerství a sjednocení Kosmického svazku, protože je to velmi aktuální téma pro dosažení Božské Trojice vnitřní harmonizací mužské a ženské energie, což je čistá alchymie. Tím přispíváte k vlastní vnitřní harmonizaci a to je opravdu velmi důležité. Mnoho z vás je na cestě integrace tohoto milostného vztahu.

TZOLKIN 8. 9. 2018 11 MANIK kin 167

Manik – Ruka / Jelen. Síla vůle, respekt, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Zaměření je klíčem dne. Buluk (11) je vysoce nabitý silou, a ještě zvyšuje sílu Manik, takže to vytváří docela výbušnou kombinaci, což vyžaduje jasný a stabilní směr. Pokud jí využijete správným způsobem, můžete dnes dosáhnout hodně nebo postoupit na vyšší úroveň a to zejména, pokud máte k řešení osobní problémy. Ujistěte se však, že dnešní intenzitu nevyužijete k tomu, abyste se stali arogantní nebo panovační k ostatním.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 7. září 2018

TZOLKIN 7.9.2018 10 CIMI kin 166

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Spojení Lahun (10) a Cimi přináší pečující a léčivou energii, která vám pomůže prohloubit vazby se svými blízkými, obohatit osobní vztahy, uzdravit staré rány a nedorozumění, zlepšit veškeré formy snažení, úsilí a spolupráce, ve které jste zapojeni. Je to také dobrý den oslovit v meditaci předky, poučit se od nich i z jejich životů. Pouta s nimi přináší do vašich životů jednu z nejmocnějších sil, je to karma, která koluje ve vaší krvi, a to je to, co musíte v tomto životě očistit.

Vlna ZEMĚ nám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváme. DESÁTÝ den pomáhá odpojit  od všeho, co neslouží vašemu dobru a škodí pozemské biosféře.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 6. září 2018

TZOLKIN 6.9.2018 9 CHICCHAN kin 165 galaktický portál

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Mayové spojovali číslo devět s životem a posvátnými obřady. Spojení Bolon (9) s intenzivními energiemi Chicchan představuje den velmi příznivý pro vlastní osobní rituály. Žádejte o vitalitu, jasnost, porozumění vaší duši a účelu cesty. Pracujte na své spirituální, fyzické a mentální síle tím, že cvičíte, ctíte právo na zdraví, řešíte osobní i mezilidské problémy, vybíráte si štěstí, radost a věnujete čas meditaci a vnitřnímu klidu.

Dvě Pozice s Galaktickými Portály (kin 165, 168) odhalují důležitou úlohu v této Vlně: SOLÁRNÍ HAD (kin 165) představuje zápalnou sílu. Podívejte se na informace získané v tento den pohledem zrcadla a zjistíte, co je ve vás rozpálené. Zde bude také patrně aktivována energie kundalini (kosmická energie tvoření). V tento den bude také testována vaše vitalita – SLUNCE vašeho Středu.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ, DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU, PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 5. září 2018

TZOLKIN 5.9.2018 8 KAN kin 164

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Dnešek je obzvláště příznivý pro naplnění hojností a plodností. Kan představuje nové potomstvo, růst a zvyšování budoucí generace, zatímco Uaxac (8) je pro Maye jedním z nejposvátnějších čísel obsahující energii celistvosti a dokončení. Společně Uaxac a Kan vytváří hojnost ve všech formách, nejen fyzických či finančních zdrojů, ale i hojnost Lásky, radosti, potěšení, svěžích nápadů, respektu, úcty, důstojnosti, volného času a pevného zdraví. Otevřete se těmto darům!

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO JE MAGIE KLÍČENÍ A SEXUÁLNÍ AKTIVITY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 4. září 2018

TZOLKIN 4. 9.2018 7 AKBAL kin 163

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.

Když padne noc a všechny věci obklopí tma, budete muset vyladit smysly a navigaci pro odlišný svět. Věci nejsou takové, jaké se zdají být. Zvuky, které slyšíte, věci, které vidíte, myšlenky, které myslíte, jsou hlubší, tmavší a více tajemné, magické a zabarvené bez přítomnosti světla. Použijte intenzitu Caban, její vědomé vnímání vést vaši cestu skrze sametové hlubiny Akbal. Především se zbavte na této cestě strachu a nejistoty. Noc je stejně úžasná jako den.

DNES JE DOBRÝ DEN NA KONTEMPLACI O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 3. září 2018

TZOLKIN 3.9.2018 6 IK kin 162

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně

Ó vy snílci fantastických letů, projektanti velkých věcí, architekti alternativních realit, nedovolte Větru Ik, aby rozptýlil vaše nákresy nebo rozlomil dobře promazané energie, které pohánějí vaše záměry. Využijte tuto skvělou přírodní sílu, která řídí divoké koně uvnitř vás, řiďte ji rozumně a chytře, můžete tak trvale zažívat vyšší úroveň úspěchu, než jste doposud zažívali. Toto je také den očisty a čištění. Nechte vítr jasnosti jemně ovanout vaše bytí a vyvažující energií Uac (6) vrátit vaši duši zpět na její pravou cestu.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA. JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI… EROZE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 2. září 2018

Nanebevzetí je v plném proudu a my pomáháme ostatním čelit jejich výzvám pro posun vpřed, ukazovat, jak dělat věci jinak. Vytváříme most do nového paradigma, aby lidé pochopili změny a pochopili zkreslení v mnoha oblastech života. Buďte odvážní a sejdeme se v radosti a doufejme, že ostatní také. 

Součástí vytváření komfortní cesty Vzestupu je být aktivní - aktivní fyzicky, protože tělo musí udržet  krok s Vědomím, okysličovat, detoxikovat tělo, čakry, také pobytem v přírodě, dechovým cvičením a pomocí meditace. 50% spiritualita, 50% kultivace fyzického těla. Pokud vás astrální energie vyčerpávají, zaměřte se na pohyb a záměr vytvořit vyšší realitu. 

Jste srdečně zváni připojit se k nám dnes v 17:11, 20:11 SELČ a každou další neděli v Globální meditaci s mnoha skupinami po celém světě. Celý Vzestup je vyrovnáván srdcem. Jsme stále vedeni, abychom se propojovali srdcem i v předpokládaných posunech roku 2018 a jménem všech dál budovali oblast míru. Uvidíme se dnes v sjednoceném poli. Blahoslavena je vaše cesta. Vděčnost za vaši oddanost. Světlo ctí vaše záměry. Požehnání, mnoho Lásky a krásný zážitek ♡ 


více info ZDE


TZOLKIN 2.9.2018 5 IMIX kin 161

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost

Ti, kteří jsou schopni se připojit na druhou stranu k alternativním realitám, jsou buď napřed nebo mimo čas. Ho (5) vás dnes může zavést do mnoha světů Imix mnohem rychleji, než si myslíte. Nadechněte se, než se ponoříte. Chcete-li přežít takový výlet se zcela neporušenou myslí, vyžaduje to velké množství psychické síly a stability. Naštěstí máte Caban, esenci, která vás dnes uzemní, jak budete zkoumat různé dimenze svého života, otázky či obavy o svou budoucnost, kterou si přejete vytvořit.

Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 1. září 2018

TZOLKIN 1.9.2018 4 AHAU 160

Ahau – Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.

Po dešti se mraky rozplynou a pronikne sluneční světlo. Bez ohledu na bolest, bez ohledu na potíže, kterými nyní procházíte, pamatujte, že jsou jen dočasné, stejně jako květ letní růže. Tato Trecena je o čištění vašeho fyzického a psychického prostoru. Dnes Ahau osvěcuje tento posvátný prostor, který si pro sebe tvoříte a vrhá nové světlo na staré problémy nebo situace, přináší nový svěží pohled a vizi toho, kam potřebujete jít nebo kde potřebujete být.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN