VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

úterý 11. září 2018

TRECENIUM OC kin 170 - 182

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná OC 1 (PES) – LOAJALITA. STATEČNÝ OCHRÁNCE. DOBROSRDEČNOST.  VELKORYSOST. VĚRNÝ SPOLEČNÍK TMOU.


Pro starověké Maye je hieroglyf OC tvář psa a v Mayské mytologii pes nese pochodeň a vede lidi na jejich cestě temným podsvětím. PES symbolizuje vedení, loajalitu, doprovod, důslednost a odhodlání. Pro yukatanské Maye název tohoto Znamení představuje doslova dveře, Portál nebo Bránu - symbolizuje cestu, kterou musíme projít všichni z jednoho světa do druhého a to nejen smrtí, ale také vnitřní transformací a Znovuzrozením sebe sama. Takže PES jako náš společník temným podsvětím představuje víru a loajalitu přežívající smrt. Je Strážcem hmotných i duchovních zákonů. Je to Znamení Pozemských i Kosmických zákonů a pravomoci. Je to spravedlnost a den, co přináší pravdu a Světlo. OC symbolizuje věrnost, pořádek, přesnost, která je reprezentována Vesmírnými autoritami na Zemi, ať už v podobě lidí nebo míst.

Starověcí Mayové byli vedeni zákony nazývanými Přírodní zákony, které vládly jejich světu. Tyto zákony byly účelné, založené na harmonii, která vládne v přírodě. V den OC opravovali chyby a odhalovali pravdu za účelem dosažení rovnováhy v hmotném i spirituálním smyslu, aby tak mohli dosáhnout Míru. Zdá se, že další signál či ukazatel, který lidstvo potřebuje, je opět rezonovat s těmito Přírodními zákony a dosáhnout mírové existence na planetě Zemi.

Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Hřeben této Vlny připadá na 6 MEN (Orel), 7 CIB (Bojovník) a 8 CABAN (Země). Orel nám umožňuje spatřit větší perspektivu transformace a rekalibraci, která probíhá u planety a lidí tím, že se učíme žít v míru a harmonii. S OC osvítíme naši cestu a můžeme si být jisti, že nejsme sami a nemáme se na naší cestě čeho bát.

Využijte odvážnou energii OC k osvícení víry a naděje za účelem odstranění Stínů na vaší cestě. OC má schopnost proplout Závojem, otevřenými Bránami a sílu odstranit negativní energie jednoduše silou myšlenky.

VLNA OC – NEJLEPŠÍ ČAS UZDRAVIT PARTNERSTVÍ A ZAŽÍT LÁSKU

Jak vstupujeme do této Treceny, je čas myslet na naší početnou rodinu. Není to jen naše biologická rodina, ale také naše lidská rodina na Zemi. Všichni lidé, se kterými přicházíme do kontaktu doma, v práci, v našem společenském či komunitním životě.

Jaký je váš vztah s těmito jedinci? Jsou vaše vztahy naplňující, podporující a milující. Pohánějí vás a všechny ostatní dopředu a nahoru nebo vás udržují v přístavu hněvu, nenávisti, zášti, nejistotě a strachu? Pamatujte, že vždy máte na výběr a pokud zůstáváte ve vztahu z pocitu strachu, potřeby nebo prostě „není nikdo lepší“ - zamyslete se znovu.

Spolupráce jednoduše znamená žít pozitivní vztah. A to znamená začít u sebe. Naše schopnost spolupracovat se odráží ve všech našich současných vztazích, v tom, kde se ve svém životě nacházíme i v našich názorech a postojích. A bez ohledu na to, kde se momentálně nacházíte, si vždy můžete vybrat, zda se chcete pohybovat dopředu nebo dozadu.

Proč? Protože přirozeně přitahujete nebo odpuzujete určité druhy energií na základě své vlastní evoluce. Jste v depresi, ale něco uvnitř vás chce být šťastné, jenže vy upřednostňujete být dole. Pokud jste psychicky silní a bez toxických emocí, nebude pro vás prostě možné koexistovat nebo spolupracovat s lidmi, kteří vás stahují dolů. Energie se jednoduše vyrovnávají podle vašeho charakteru. Ve Vesmíru neexistuje žádný rozsudek jen rovnováha. Vyžaduje emoční zralost, vnitřní klid a integraci silnějších a zdravějších vlastností, co dělá člověka člověkem věrným, poctivým, čestným a laskavým.

To je dnešní výzva OC. Takže vyrovnejte jazýček na váhách ve svůj prospěch. Buďte týmovým hráčem jako první sami se sebou, což bude přirozeně proudit k lidem ve vašem životě. Spolupráce je obvykle chápána jako propojený vztah s jedním nebo více lidmi, kde všechny strany vzájemně úzce spolupracují na pozitivním záměru nebo cíli. Ale to nemusí znamenat jen práci, kariéru nebo konkrétní cíl.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ OC
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Díky vhledu do struktury a vztahu 13 dnů Vlny okamžitě zjistíte, z jakých úrovní bytí k vám přijdou informace. Vaše osobní postřehy, pocity, to všechno, co se celkem „náhodně“ objeví na cestě během 13 dnů, bude spojeno s vaším osobním vzorcem osudu. Vaše osobní vlákno je vetkáno do celkového Programu Času, a pokud vám Mayský kalendář vyjasnil kód vaší osobní identity, vaše vlákno najde všechny roztřepené konce, aby je mohlo spojit v jeden celek. Jedním z těchto konců jste vy a váš osobní život. Na jiných koncích najdete odkaz vašich předchozích inkarnací. Je to váš vzor a jednoznačně vzor celé planety. Pokud byste je nyní nespojili, Země by byla chudší o vaší jedinečnou velikost.

Vzhledem k tomu, že Vlna PSA zůstává v určité rezonanci s tělem emocionálním, snadno uvidíme, že je u lidí nejvíce v nerovnováze. U většiny je nedostatečně vyvinuté, proto se není čemu divit, pokud energie PSA zjistí jakési bouřlivé nebo vznětlivé energie a vynese je na povrch Vědomí.

Podívejte se na sebe pozorně a odkryjte, co vře ve vašem Středu. Přemýšlejte, co vás nejvíce vyvádí z rovnováhy, co vám nedá pokoj a budí vás ze snu. Tělo emocionální, náš největší poklad, kreslí naší pozemskou identitu. Tato Vlna je jako laser do oblastí našeho jednání ve sféře uzdravení.

Dvě pozice ve Vlně PSA – BEN a CIB - jsou galaktickými portály. Není nic neobvyklého, že tyto dva dny se ukazují jako nejsilnější a nejvýznamnější. Zaregistrujete je jako dva krajní směry:

VYSOKOU VNÍMAVOST – v případě vnitřní harmonie
nebo
CELKOVÝ KOLAPS – v případě disharmonie

BEN 4 – vyjasní vzrůstající nezávislost vašeho Já, odráží se a zúročuje ve spokojeném průběhu vašeho života nebo naopak tvrdě ukáže propad do starých omezení, omylů a všech možných druhů závislostí.

MEN 6 - umožňuje spatřit větší perspektivu transformace i rekalibrace, která probíhá u planety i lidí. Když osvítíme naši cestu, můžeme si být jisti, že nejsme sami a nemáme se čeho bát.

CIB 7 vás zalije skutečným proudem energie plynoucí jednoduše ze Zdroje, odhalí zvláštní roli ve sféře mimosmyslového vnímání. V tento den se mohou objevit buď zvýšené obavy a neopodstatněný strach, zvýšené nároky na partnera nebo naopak můžete zažít pocit nepopsatelné úlevy, vnitřní nezávislosti, duchovní vazbu s životním partnerem, jakož i pocity sjednocení s inteligencí vašeho Vyššího Já. Teprve na této úrovni Vědomí se objeví celkově stabilizovaný pocit života bez strachu.

Přehled Vlny 11/9 - 23/9

OC 1
CHUEN 2
EB 3
BEN 4 galaktický portál
IX 5
MEN 6
CIB 7 galaktický portál
CABAN 8
ETZNAB 9
CAUAC 10
AHAU 11
IMIX 12
IK 13