VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pondělí 10. září 2018

TZOLKIN 10.9.2018 13 MULUC kin 169

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí

Když jsou hluboké proudy nadšení a záměru, které určují lidskou zkušenost, vedeny s nejvyšší grácií a záměrem, můžete dosáhnout absolutně všeho, co hledáte. Přejímejte dnes měkkou tekoucí vodu a bohatý vyživující oheň Muluc, provázený rozšířeným vnímáním, intuicí a duchovním vhledem Oxlahun (13), který je zmírněn klidným Caban – vládcem této Treceny, aby požehnal cestu vašeho osobního pokroku k harmonii a vnitřnímu míru.

Trecena ZEMĚ nám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváme. TŘINÁCTÝ den nám připomíná, že nejsme na Zemi sami. Nadešel čas naučit se pracovat v kolektivu.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN


Vím, že nemohu usnout na vavřínech, je třeba toho ještě tolik udělat. Teprve když zavedu úplný vnitřní pořádek ve svém nitru, budu schopný pracovat v kolektivu. Dnes udělám něco pro životní prostřední a vstoupím do harmonie s přírodou. Dnes se rozloučím s egoismem, pýchou a tvrdohlavostí. Chci žít v tomto světě, ne se tu jen procházet.

Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. Síla MĚSÍCE vyplavuje záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které na základě nepochopení minulosti nám dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.

MULUC v yucatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Buďte dnes v blízkosti jadeitu – je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

***

Jsem Muluc 13. Vítejte na naší dnešní skupině. Jsme ohromeni změnami mnoha z vás; změnami, které jsou výsledkem naší společné spolupráce.

Opět vám připomínáme, že všechno, co potřebujete vědět, všechny znalosti a moudrost máte uvnitř sebe, vždy na dosah ruky.

Prosím dívejte se na nás jako na Pomocníky s laskavým probouzením.

Nepovyšujte nás nad sebe, protože všichni jsme si rovni a všichni jsme z jednoho Zdroje. Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste se zaměřili na jeden jednoduchý úkol – ocenění.

Jak budete procházet dnešním dnem, dávejte pozor na vše, co se děje kolem vás a říkejte děkuji. Jestli vyjadřujete vděčnost slovně nebo mentálně, není žádný rozdíl.

Co je důležité, je cítit ve svém srdci vděčnost a vyjádřit i spojení srdcem.

Když se ve vašem životě vyskytnou problémy, které jsou nepříjemné, věnujte jim chvilku pozornosti a projevte vděčnost za tyto zkušenosti – jsou to vaše problémy.

Jakmile překonáte pohled, že jsou to překážky, jste na dobré cestě k udržení stabilní vyšší energetické frekvence.

LÁSKA & VDĚČNOST jsou partneři, nemohou existovat jeden bez druhého.

Praktikujte dávání, přijímání, vděčnost za vše, co se ve vašem životě vyskytuje a stane se to zvykem.

Jděte vpřed a buďte vděční za každý okamžik, každou příležitost, která se před vámi objeví.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení….
Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

13. TÓN TRANSFORMACE – SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň – do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.