VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

čtvrtek 6. září 2018

TZOLKIN 6.9.2018 9 CHICCHAN kin 165 galaktický portál

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Mayové spojovali číslo devět s životem a posvátnými obřady. Spojení Bolon (9) s intenzivními energiemi Chicchan představuje den velmi příznivý pro vlastní osobní rituály. Žádejte o vitalitu, jasnost, porozumění vaší duši a účelu cesty. Pracujte na své spirituální, fyzické a mentální síle tím, že cvičíte, ctíte právo na zdraví, řešíte osobní i mezilidské problémy, vybíráte si štěstí, radost a věnujete čas meditaci a vnitřnímu klidu.

Dvě Pozice s Galaktickými Portály (kin 165, 168) odhalují důležitou úlohu v této Vlně: SOLÁRNÍ HAD (kin 165) představuje zápalnou sílu. Podívejte se na informace získané v tento den pohledem zrcadla a zjistíte, co je ve vás rozpálené. Zde bude také patrně aktivována energie kundalini (kosmická energie tvoření). V tento den bude také testována vaše vitalita – SLUNCE vašeho Středu.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ, DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU, PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN


Dnes cítím velkou chuť jednat, ale budu dělat jen to, co mi napovídá intuice. Dnes nebudu dělat jen to, co je pro mě výhodné, ale to, co bude prospěšně nejen pro mě, ale i pro ostatní. Dnes se podívám na svůj postoj vůči druhým, abych zjistil/a, kde přepínám své síly a zda nedělám nic pro obdiv.

Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.

Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti. Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.

***

Jsem Chicchan 9. Děkujeme vám za dnešní návštěvu u nás. Dnes bychom se chtěli podělit o postřehy týkající se zázraků. Bylo mnoho zázraků, ke kterým došlo během věků v důsledku modliteb. Rádi bychom vám nabídli určitý pohled, jak se tyto věci dějí. Věřte, že existuje nepřeberné množství možností a dnes s vámi budeme sdílet některé všeobecné omyly těchto časů.

Když člověk nastaví záměr a zavolá své Vyšší Já, Průvodce nebo Anděly, je možné začít nastavovat možnosti pro záměr, který se má realizovat. Když se ale houpete sem a tam se svými úmysly, pak se pro nás stává velmi obtížné, aby se věci daly do pohybu. Vášeň a nadšení je velkou motivací, což si získá naši pozornost a je to pro nás zpráva, že váš záměr myslíte vážně. Lidé mají sklony mít neustále kočovné myšlenky. My ale čteme jen ty, v kterých je nadšení.

Pokud jste uvedli záměr s nadšením, dáme události do pohybu tak, aby se zážitek stal. Například rodině dojdou potraviny a potřebuje peníze na nákup. I když neexistuje žádná oficiální žádost či modlitba, registrujeme a slyšíme přání otce díky silné citové potřebě. Nemůžeme zasahovat a poskytovat peníze, pokud k tomu nemáme oprávnění vašeho Vyšší Já. V tomto případě tedy není žádná oficiální žádost, kterou by otec podal. Je rozrušený, neví, jak uživit svoji rodinu a jeho myšlenky jsou tímto emocionálně nabité.

Jeho Průvodci mají tedy povolení od Vyššího Já zasáhnout. Formulovali plán, který mu zajistí peníze na jídlo. Mohou zařídit jednu nebo několik možností. Například zajistí, že půjde bohatý člověk a omylem odhodí bankovku v místě, kde je pravděpodobné, že ji otec najde. Možná se zrodí v jeho hlavě nápad, jak si peníze vydělat. Možná, že ho napadne něco prodat, pronajmout.

Velmi často se stává, že tyto příležitosti minete. Možná bankovku někdo najde a odevzdá ji na policii. Možná bankovku někdo viděl první a nechal si ji. Otec může odmítnout pracovní příležitost nebo je emocionálně připoután k věci, kterou by mohl prodat. Opomíjení příležitostí se stává poměrně často, protože člověk očekává, že obdrží pomoc v nějaké formě, a tak si první příležitosti ani nevšimne.

Mnoho lidí se vroucně za něco modlí, ale jejich motlitba není vyslyšena. Existuje pro to mnoho důvodů. Někdy se modlitba týká dalších lidí, což může být v rozporu s jejich nejvyšším dobrem. To je právě ten důvod, proč vás žádáme o formulku: pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, hladce a elegantně, při každé vaší žádosti.

Jak jsme uvedli výše, mnoho modliteb bylo vyslyšeno, ale nebylo splněno, protože přišly v podobě, kterou jste nerozpoznali. Určitě znáte příběh o muži, který prosil o záchranu před povodní, ale zároveň lpěl na svém domě. Byly mu poslány dva čluny a vrtulník, ale ten člověk se bránil nabídce, protože čekal na Boha, který mu pomůže. Neuvědomil si, že Bůh mu poslal tři záchranné prostředky jako odpověď na jeho žádost. To je běžný problém, který vzniká, když odpovídáme na vaše žádosti.

Dalším problémem jsou vaše obavy a kódy přesvědčení. Můžete vroucně žádat o pomoc při hledání nové práce. Posíláme vám do cesty mnoho příležitostí, ale odmítáte tyto nabídky z mnoha důvodů: neplatí dost, nedávají žádné zdravotní výhody, je to daleko od domova, nemáte dost schopností, práce je podřadná atd. To vše jsou důvody k nepřijetí pozice, ale může se v tom skrývat možnost, jak se přiblížit k práci svých snů. Možná nakonec zjistíte, že předchozí důvody, by nebyl až takový problém. Mnozí z vás nevydávají dostatečné úsilí práci si najít nebo jsou líní nebo čekají, až jim někdo vše položí náruče.

Nejhorší pro nás je, když jste „nemastní, neslaní“. Můžete si nastavit záměr, například – chci partnera. Pak dostanete strach a řeknete svým přátelům: “Miluji svou samotu“. Chodíte tam a zpět. Pokaždé, když dostanete míč do hry v jednom směru, změníte názor a my můžeme začít znovu. Mnoho duchovních Pomocníků pomáhá jen s jednoduchými úkoly, protože nechtějí být vašimi Průvodci na plný úvazek.

Pamatujte, že modlitba bez odpovědi, je často nejlepším řešením. Existuje mnoho lidí, kteří se modlí, aby vyhráli v loterii, ale už jste pozorovali, co se stalo, když vyhráli velkou sumu peněz? Mnoho jich bylo zavražděno, spáchalo sebevraždu nebo se léčili na deprese. Možná výhra v loterii není ve vašem nejlepším zájmu.

V podstatě všechny modlitby jsou vyslyšeny, ale jsou chvíle, kdy člověk vyjádří touhu po něčem, co není v jeho nejlepším zájmu. V té době se snažíme intuitivně ukázat způsob, že je nejlepší nechat jeho modlitby nevyslyšené. Často si těchto zpráv ani nevšimnete. Věřte, že zázraky se dějí často jako výsledek spolupráce mezi jednotlivci, ale existuje mnoho složitostí. Máme co do činění se sedmi miliardami lidí a každý má různé požadavky. Mnoho z těchto požadavků je nad rámec parametrů Universálních Zákonů a nemohou být vyslyšeny. Avšak prosby, které směřují k vyšším frekvencím, jsou s největší pravděpodobností vyslyšeny. To, co je nízkofrekvenční, nebude vyslyšeno vzhledem ke zvyšování frekvence Země.

Zde je několik parametrů pro plnění vašich záměrů:

Mějte jasný záměr. Věřte intuici, synchronicitám a svým pocitům. Zeptejte se, zda je vaše žádost pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Odstraňte obavy a kódy přesvědčení, které brání splnění požadavku. Přijměte nezbytná opatření, aby se záměr stal realitou.

Takže to je tak v kostce. Ti z vás, kteří mají jasno, s námi mohou komunikovat. Je naší touhou ukázat vám, jak nejlépe můžete uplatnit své schopnosti a talenty, aby se váš život naplnil úžasem a vzrušením. Loučíme se a doufáme, že budete o našich slovech přemýšlet a objevovat nové způsoby vašich modliteb a uvolníte bloky, které vás drží od všeho, co si přejete.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Instinkt, vitální síla…..
HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k vašemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že vaše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváte. Nepřímo tak budete obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com