VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 7. září 2018

TZOLKIN 7.9.2018 10 CIMI kin 166

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Spojení Lahun (10) a Cimi přináší pečující a léčivou energii, která vám pomůže prohloubit vazby se svými blízkými, obohatit osobní vztahy, uzdravit staré rány a nedorozumění, zlepšit veškeré formy snažení, úsilí a spolupráce, ve které jste zapojeni. Je to také dobrý den oslovit v meditaci předky, poučit se od nich i z jejich životů. Pouta s nimi přináší do vašich životů jednu z nejmocnějších sil, je to karma, která koluje ve vaší krvi, a to je to, co musíte v tomto životě očistit.

Vlna ZEMĚ nám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváme. DESÁTÝ den pomáhá odpojit  od všeho, co neslouží vašemu dobru a škodí pozemské biosféře.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN


Dnes odhalím mnoho paradoxů v mém životě. Přestanu upřednostňovat jednotlivce a začnu respektovat vůli druhých. Nebudu usilovat o potlesk, schválení a uznání zvenčí, ale zůstanu takový/á jaký/á jsem, nikoliv jaký/á jsem povinen/povinna být. Dnes se vracím k mé pravé tváři.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím starým, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli, ale nemůžete odtrhnout.

CIMI představuje v yucatanském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme Vědomí moudrosti našich předků.

Narození, Smrt a Znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro CIMI přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

***

Jsem Cimi 10, děkujeme za váš čas a za setkání. Tématem dnešního dne je interakce. Rádi bychom vám navrhli, abyste si udělali dnes čas a komunikovali s každým, koho potkáte. Dívejte se každému do očí s úsměvem.

Uvolněte všechny rozsudky vůči ostatním.

Zaměřte se na vědomí, že každý s kým se potkáváte, pochází ze stejného Zdroje, který vás stvořil.

Dívejte se na každého jako součást sebe sama.

Pozdravte každého, kdo přichází do vašeho zorného pole. Úsměv a pokývnutí může každého pozitivně naladit na celý den.

Všímejte si reakcí lidí, někteří se od vás odvrátí, někteří se usmějí a potvrdí úsměv. Někteří výrazně oživnou.

Bez ohledu na to, jak reagují, nikoho nesuďte. Buďte stále ve svém Středu.

Toto cvičení vám pomáhá udržet vnitřní rovnováhu, ctít a respektovat všechny takové jací jsou. Každý den můžete toto cvičení opakovat, až se stane vaším přirozeným zvykem. Zkuste to, bude se vám to líbit.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Rovnováha, minulost, změna…..
Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. Přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces. I když SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. Válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života. Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli – ale nemůžete odtrhnout.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.