VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 9. září 2018

TZOLKIN 9.9.2018 12 LAMAT kin 168 galaktický portál

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora

V této Treceně bylo všechno o používání inteligence, bystrosti, racionalitě a vhledu. Lamat – konzistence tohoto úsilí nám dnes dovoluje trochu uvolnění a užívat si života. Neboť ne vždy při intenzivním soustředění k nám přichází ty nejlepší nápady, ale spíše v úplné relaxaci, a to znamená všechno pustit. Všichni o tom mluvíme, ale kdo z nás to vlastně tak skutečně dělá?

Vlna ZEMĚ nám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváme. DVANÁCTÝ den nás učí, jak objevit krásu v prostředí, kde žijeme a jak najít smysl toho, co děláme.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN


Dnes spatřím plody mého úsilí. Už vím, jak dosáhnout míru a harmonie. Vím, že jsem milovaný/á a potřebný/á. Dnes se učím znovu žít, nezraňuji pocity druhých. Dnes cítím radost a pokoj. Má nálada ovlivňuje ostatní.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud, ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti. Výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod, vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete vše, co jste začali.

***

Zdravím, jsem Lamat 12. Jsme potěšeni, že s vámi můžeme sdílet tento čas. Dnes bychom rádi hovořili na téma sdílení. Ve vaší společnosti je skutečně hodně nedorozumění, pokud jde o skutečnou povahu sdílení.

Často si lidé myslí, že sdílí ze srdce, ale vlastně používají své dary k manipulaci druhých.

Poznáte to podle toho, když sdílíte cokoliv s druhými lidmi ze srdce, nemáte žádnou touhu nebo potřebu říci ostatním, že jste ten, kdo udělal dobrý skutek.

Když dáváte, aniž byste očekávali cokoliv na oplátku, pak sdílíte ze srdce. Mnohokrát se lidé domnívají, že sdílí bez očekávání, ale pak přijde čas, kdy si myslí, že by jim to měl druhý člověk nějak oplatit nebo vyjádřit nějaký způsob vděčnosti.

Sdílení ze srdce neobsahuje žádné očekávání, oceňování či potvrzení. Dnes vám doporučujeme cvičit sdílení bez očekávání.

Po celý den říkejte DĚKUJI lidem, kteří dělali věci, které jste ocenili.

Neočekávejte žádný druh poklony na oplátku.

Dělejte laskavé věci pro ostatní, aniž byste očekávali jakýkoliv projev vděčnosti.

Pokud je to možné, dělejte tyto laskavosti, aniž byste o tom komukoliv vyprávěli.

Toto skvělé cvičení praktikujte, dokud se nestane vaší přirozeností.

Udělejte si dnešní den dobrodružnou výsadbou semínek Lásky.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína….
Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT.

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU, uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo a také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami. To odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny

DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © 2018 www.mayskykalendar.blogspot.com