středa 12. září 2018

VYŠŠÍ MOUDROST. NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ VIBRACE.

Vážení Milovaní Vzestoupení.

Buďte srdečně vítáni u dnešní duchovní zprávy. Pohybujeme se na vlně nádherné frekvence, temnota je na ústupu, protože ji v našich tělech rozpouštíme. Také díky lidem, kteří meditují a modlí se. Modlitba je ještě silnější energie než meditace. Dnes bych s vámi ráda sdílela další aktualizaci a zároveň připravuji další informace. Přechod je v této Vlně Oc velmi intenzivní. Jsme neustále laděni na svoji podstatu.

Místo neustálého zpracovávání všech možných úrovní, by se náš způsob bytí měl také podobat něčemu, co lidský jazyk nazývá kontemplací a hlubokým rozjímáním, proto je můj život také uzpůsoben tak, že jsem většinu času ve své samotě. V Osvícené sféře má všechno úctu ke všemu, respekt k životu. Je umožňováno všemu se vyvíjet přirozeně a kvést přirozeně v souladu s posvátnými cykly Ducha Svatého, kde se děje vše samo o sobě směrem k dokonalosti. Lidé často přistupují ke svému pokroku chaoticky a chtějí, aby jim byly položeny všechny odpovědi na zlatém podnosu; očekávají jistotu. To je způsob astrálních úrovní. V Osvícené realitě není nic špatné, nic správné. Je to přirozený vývoj duše, která touží po Světle a po Vzestupu. Dokud se budete obracet na lidi, kteří dělají psychické čtení nebo přijímat rady a myšlenky z lineární a astrální sféry, kde je vše složité, je to jako chtít vysvětlit Vzestup logicky. Na Vzestupu není logické vůbec nic. Lidé dělají Vzestup složitý. My se zaměřujeme na jednoduchost a důvěru svému osobnímu procesu.


Slaďte se tedy s cestou v Osvícené sféře, po které vás vede váš Duch. To slovo je DŮVĚRA. Na této cestě není žádná logika a cokoliv děláme, každý pohyb je sladěn s Vědomím a moudrostí Starších.

Někdy se setkáváte na cestě s úpadkem hledajících, protože je zde spousta zmatku a zavádějících informací. Už 31.12. roku 999 lidé naletěli očekávajíc Zjevení, stejně jako naletěli zprávě o konci světa 21.12.2012 a také naletěli informaci o přistání mimozemšťanů, kteří spasí svět nebo ušetří lidi chaosu. Jeden ze základních zákonů hovoří o nezasahování do vývoje. Tyto prvky slouží k tomu, na co se zaměřujete v lineárním světě myšlení. Pokud je to způsob vašeho myšlení, pak k vám nemůže proniknout esence Světla - do těla ani do aurického pole. Všechno v této pozemské realitě funguje jako čisté zrcadlo. 

Budete-li pozorní, půjdete vědomě, pak budete schopní číst symboliku, zprávy a metafory, které jsou ukazatelem TUDY ANO, TUDY NE. Pozorujte, meditujte, místo robotického čtení informací každý den očekávajíc další informace jako na továrním pásu. Zaměřte se na prohloubení svého procesu a řešení jak zrát a růst. Dobrovolnické duše vším prochází také. Je zde několik málo klíčových hráčů, kteří drží frekvence Osvícení na Zemi.

Vytvořte si nový plán svého života a zaměřujte se na něj hravě tak, aby byl v souladu s pravdivostí a integrovanou úrovní vyšší moudrosti, která je uvnitř vás, abyste vytvořili ekologický život v proudu a toku s Evolucí. Každé ráno nastavte svůj záměr na hlubších úrovních Vědomí tak, aby život dostal organickou povahu, aby byl plující, plynoucí, krásný.

Ve vyšších úrovních, kam směřujeme, není nic rychlé, povrchní, falešné. Nezúčastňuji se žádného chatování, mentálního dopisování ani vysvětlování. My potřebujeme ztělesňovat stabilitu a svůj nejvyšší možný způsob bytí, který je ku prospěchu všem. Protože se věnuji stále růstu, potřebuji si dovolit čas k porodu svých dalších vyšších úrovní služby zde. Respektuji plně váš způsob myšlení a jednání také falešnou identitu, kterou se mnou komunikujete, protože je to váš způsob myšlení. Nic se neděje náhodou. Nalaďte se raději na vyšší moudrost, na vaše moudré ztělesnění, protože uvnitř vás je jádro čistého Zdroje, Božskosti a všechny zkušenosti byly jen zkušenosti, ať už v tomto životě nebo v minulých životech. Budu o tom psát v další aktualizaci. Jednoduše jste se rozhodli být součástí těchto zkušeností Stvořitelovy hry, kde není dobré a špatné, probuzené……. Potřebujete se osvobodit z tohoto způsobu myšlení a získat důvěru v sebe, svoji krásu a sebelásku.

Jakýkoliv ponižující způsob myšlení a blouznění filtruji přes své srdce. Lidé někdy pochybují o tom, zda naše cesta je správná, nebo se mě ptají, jestli jejich způsob Vzestupu je správný. Vždycky dostanete odpověď, ať už od vašeho vnitřního vedení nebo od Zdroje, od Andělů, na kterou jste momentálně připraveni a která vám v tu danou chvíli pomůže poskočit výš.

Potřebujete udržet každý den nejvyšší možnou vibraci, udržet ji a zachovat, uvidíte brzy v životě velký rozdíl. Pracujte s tělem, aby přijalo více Světla a více informací. Čím více jdete do svého těla, tím více dostanete Lásky a Světla. Otevřete svoji korunu a soustřeďte také na své kořeny. Kdykoliv jdu do chrámu přírody na mé oblíbené místo, kde roste několik desítek obrovských buků, jsem fascinována jejich nádhernými mohutnými kořeny. Celá příroda je stále bombardována znečišťujícími látkami a i přes to si sama řídí způsob vyrovnávání.

Lidé se pyšní svými auty a Harley Davidsony s myšlenkami, že žijí na vrcholu a stále nejsou připraveni na volné energie, zařízení mimozemských civilizací. Hloupě se smějí pokročilým myšlenkám, vizím a věcem. Je tu mnoho blokujících energií. Lidé jednoduše zapomněli na moudrost, jsou odpojeni od úzkého vztahu s přírodou.

Tím, že čistíte tělo organicky pěstovaným jídlem, spirulinou, smoothie, půsty, šťávami, máte možnost vlastní zahrady a vlastní vody, pomáháte urychlení procesu nápravy. Tělo, které má nízké vibrace z jídla ze supermarketů, nemůže vibračně stoupat. Jestliže máte ráno možnost jít si zaběhat, zatancovat, dát si hudbu do sluchátek, vypít sklenici vody se spirulínou…..uvidíte ve svém životě zázraky.

Bez ohledu na to, jakými energiemi jste nyní bombardováni, můžete udržet vertikální a horizontální rovnováhu. Můžete vytvořit rukou před svým tělem tento kříž...shora dolů a zleva doprava pro lepší pochopení energie svatosti vertikální a horizontální rovnováhy. Můžete také dělat jednoduché cvičení, které vás baví, dechové cvičení, jógu, tanec, který má nádherné vibrace. Pokud máte rádi umění, můžete si udělat radost a zakoupit jej a podpořit ty, kteří jej vytváří. V jedné z knih Barbara Hand Clow píše, že Plejáďané mají ve svých domech spoustu knih, spoustu kuchyňského náčiní a  umělecké předměty. Pokud máte prostředky, podporujte umělce. Každý podporujme svět svým vlastním možným způsobem, což pomáhá rozhýbat tok spirály nekonečna jako nekonečné síly vzájemnosti. Pomáháme svým Světlem, aby sem přicházely mohutné energie, které vše vyrovnávají a krystalizují. Prioritou je náš osobní Světelný kvocient, záležitosti přírody, služba celku a někdy se jako malé děti cítíme vyčerpaní, ale uvidíte na konci roku 2018 mnohem jasněji krásu celého lidského kolektivu.

Je zde mnoho nádherných bytostí, kterých si vysoce vážím. Používají své dary moudrosti pro nejvyšší dobro všech. Ve skutečnosti Láska je něco velmi jednoduchého. Je to čisté uznání toho, co se děje na vyšších úrovních.

Je čas uznat svůj potenciál, své dary, aby svět mohl být změněn prostřednictvím vaší bezpodmínečné Lásky a čistoty. Odpuštění kompenzovat vděčností. Introspekci nahradit rozjímáním a jasností, aby se mohla zrodit vaše nová esence; začít poznávat svého vnitřního Stvořitele. Poznávat schopnost spoluvytváření, aby se vyvinula vyšší kvalita, abyste se hrdě a odvážně přesunuli do nového světa.

Jsem nyní hodně zaneprázdněná Světelnou prací, pohybuji se na hyperaktivní vlně. Je to práce, která není často vůbec vidět. Tento článek dopisuji před půlnocí s tím, že mě čeká na mé cestě mnoho nového. O prázdninách jsme procházeli dlouhým prostorem prázdnoty a po prázdnotě se vždy zrodí naše nové Já. Největším požehnáním pro mě je, že lidé mají prospěch z mé práce, pohybují se dopředu.

Zpomalte a nalaďte se na úroveň zralosti své duše. Ponořte se do rozjímání a neočekávejte žádné odpovědi, protože mohou přijít nečekaně. Dopřejte svému vnitřnímu dítěti zábavu a nějaké show….. budeme velmi, velmi aktualizovat. Mnoho Lásky, moudrosti, síly a požehnání na společné cestě. Miluji vás tak moc ♡

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

12/9/2018 www.mayskykalendar.blogspot.com

Velká Vděčnost za vaši podporu.