VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 31. října 2018

TZOLKIN 31.10.2018 12 AHAU kin 220

Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovské Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.

LaKa (12) vám dnes předloží všechny boje, konflikty, problémy, stejně jako všechny poznatky a momenty vedení, které jste dosud ve svém životě zažili. Spalující pohled Ahau to všechno nemilosrdně zalévá Světlem, což může být docela ponižující zážitek. Ale pokud jste upřímní sami k sobě a přijmete zodpovědnost za svou roli v takových událostech bez rozsudku a uznáte-li svůj karmický dluh bez viny, budete moci vyrovnat svou životní cestu opět v souladu s vyšším účelem duše.

Trecena MULUC ovlivňuje paměť a pomáhá osvobodit od nadvlády ega. DVANÁCTÝ den ukazuje nejkratší cestu ke smíření, která se nazývá BEZPODMÍNEČNÉ ODPUŠTĚNÍ.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 30. října 2018

TZOLKIN 30.10.2018 11 CAUAC kin 219

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.

Ať už nevyrovnanost nebo nevyváženost mohou být ve vašem životě právě teď, není to trvalé ani neměnné. To jen vám se mohou zdát věci těžké, vytesané do kamene. Neměnné ale není nic, co by mohlo vydržet drtivou sílu vody. Takže uchopte nezkrotnou sílu Buluk (11) a nechte jí čistit. Čistící energie Cauac smyje všechny starosti vaší duše, uvolní očerňující emocionální jed a uvolní vás ze všech fyzických i mentálních vězení, které jste si postavili.

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE
JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE,
KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 29. října 2018

TZOLKIN 29.10.2018 10 ETZNAB kin 218 galaktický portál

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance

Snažíte se někdy zachytit rychlý proud řeky? Etznab má schopnost ostrého vhledu, dokáže proniknout do nejbouřlivějších problémů nebo situací, ve kterých se můžete ocitnout, aby vám dal jasnost a porozumění a pomohl vyléčit emocionální a psychické rány. Na pomoc celému procesu přichází Lahun (10) s prvky spolupráce, propojení a posílení vztahů mezi lidmi ve vašem životě. Svěřte Etznab a Lahun váš energetický prostor k posvěcení vůle, jak se říká v jednom starobylém textu.

Trecena MULUC ovlivňuje paměť a pomáhá osvobodit od nadvlády ega. DESÁTÝ den ukazuje vaši vlastní tvář odrážející se v tváři „nepřátel“.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 28. října 2018

TZOLKIN 28.10.2018 9 CABAN kin 217

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy

Caban šlape na paty Cib. Caban má spojení se Zemí a starodávnou moudrostí. Udělejte si chvilku čas ustoupit, i když jen ve vaší mysli, z moderní společnosti, z frenetických rytmů a mentality, z kolektivní úzkosti a strachů a připomeňte si, že máme kolem sebe mnohem pomalejší a mnohem přirozenější svět, který je připraven uklidnit nás v okamžiku, kdy se rozhodneme všimnout si toho.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 27. října 2018

TZOLKIN 27.10.2018 8 CIB kin 216

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Cib a Muluc se narodili jeden pro druhého. Popletenost činů, postoj odpuštění, touha a záměr vlastní karmické rovnováhy kolébá ve své náruči silný a stabilní Uaxac (8) a dělá dnešní den jeden z nejsilnějších v Tzolkinu pro osobní očištění karmické minulosti, odčinění, očištění všech disharmonií, nerovnováhy, všech hříchů, spáchaných zločinů a napáchaných křivd. Spojte se se svými předky a vlastní duší a slibte sami sobě i rodové linii, že budete hledat harmonii a stav milosti.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST.
VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV ARCHEOLOGICKÁ NÁLEZY POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 26. října 2018

TZOLKIN 26.10.2018 7 MEN kin 215

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Jak nahoře, tak dole. Men – Orel se vznáší vysoko nad silnými proudy Muluc, který obratem jeho cestu odráží. Nechte své Vyšší Já, nikoliv ego, vést proudy z vašeho srdce, aby srdce mohlo naplnit vyšší záměry duše. Vaším úkolem je řídit vševidoucí Uuc (7), který vám může ukázat mnoho perspektiv a velmi mnoho úhlů, jak budete dnes cestovat po své cestě. Zůstaňte vyrovnaní a sebejistí, věřte svému Vyššímu Já.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VYŠŠÍ PRAVDU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 25. října 2018

TZOLKIN 25.10.2018 6 IX kin 214

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Bez ohledu na vaše sny a představy, vaše touhy a co-kdyby scénáře, jediný způsob, jak něčeho v životě dosáhnout je přes zaměření, odhodlání, disciplínu a praktický přístup k výzvám a obtížím. Jaguár se nevznáší ve vzduchu, je uzemněn a připojen ke skutečnému světu, stále bdí a je si vědom všeho kolem sebe. Se schopnostmi čichu, zraku a jemným přirozeným instinktem postupuje neomylně k dosažení svých cílů.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR…. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH. JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 24. října 2018

TZOLKIN 24.10.2018 5 BEN kin 213

Ben – Poutník – Domov, Síla Vědomí svobody, talent Tvůrce, aspekt nebeského poutníka, schopnost prolomit normy, najít psychickou rovnováhu, trpělivost a vůli jednat.

Jako rákos ohýbající se v proudu vody, tak i my bychom měli být přílivem i odlivem. Plout životem každý den, s každým člověkem, se kterým se setkáváme, v každém rozhovoru, který sdílíme. Tyto přirozené proudy probouzí životní zkušenosti, obohacují naše Vědomí a udržují v našich domovech pulsující život. Ponořte se do rytmů, které jsou pro vás přirozené a nesnažte se něčemu předcházet nebo něco urychlovat, obzvlášť pokud máte tendence řídit, co vaši sousedé nebo rodinní příslušníci dělají.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 23. října 2018

TZOLKIN 23.10.2018 4 EB kin 212

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu.

Čím silnější a stabilnější je vaše jádro a základy, tím je cesta jasnější a obzor širší. Použijte v této Vlně spodní proud Muluc k harmonizaci svého života tím, že uznáte vaše učební lekce jako přirozenou součást životní cesty. Poděkujte Eb za udržení a osvícení cesty a požádejte Kan (4), čtyřnásobnou stabilizační energii, aby vás vedla k naplnění zamýšleného osudu.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 22. října 2018

MOUDROST TĚLA

Vážení Milovníci Vzestupu,

dnešní informace jsou určeny vám, kteří možná cítíte určitý průlom na své cestě a také později těm, kteří si je zde mohou najít. Tento proces není jednodenní a je potřeba hodně trpělivosti. Je to dlouhodobý proces a tělo potřebuje hodně soucitu a hodně Lásky. Přicházím dnes s další aktualizací. Tento měsíc jdeme mnohem hlouběji a pracujeme na své fyzické integraci, abychom byli schopní přijímat nové vlny Světla. V energetických polích planety se dějí velké změny. Je čas naučit se pohybovat novým způsobem a seznámit se sebou mnohem více. Pro všechny dobrovolnické duše je to nyní hlavní priorita, kdy věnujeme pozornost fyzickým změnám, které se dějí v našem těle, což souvisí s procesem Vzestupu. Věnuji se již delší čas své životní síle, stále pracuji na sebeovládání v těchto intenzivních změnách. Stále procházím tímto procesem změn, některá období často připomínají slepé útesy a není lehké je pochopit, někdy to trvá delší čas. Mimo své duše jsme také spojeni s kolektivní duší, pomáháme si navzájem.

TZOLKIN 22.10.2018 3 CHUEN kin 211 galaktický portál

Chuen - Opice. Síla Lehkosti, bezstarostnosti, probouzí humor, nevinnost, spirituální znalosti, prastarou magii, flexibilitu, inteligenci, spontánnost, princip Spolutvůrce a diskrétnost.

Den Chuen/Ox (3). Zacházejte s ním opatrně! Je to jeden z nejrizikovějších dnů v Tzolkinu. Rozpustilé energie Chuen spojené s Ox s sebou vláčí riziko, nejistotu, pochybnosti; rozhazují kameny, balíky slámy i části letadel po celé dnešní energetické krajině. Ale pokud máte rádi nebo se vám dokonce daří v nepředvídatelnosti, chaosu a šťastných náhodách, můžete dnešnímu dni dodat trochu vzrušení, které hledáte. Ale pozor, ponořte se do svého vlastního rizika!

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 21. října 2018

TZOLKIN 21.10.2018 2 OC kin 210 galaktický portál

 Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání.

Nehledejte pomstu za křivdy, které na vás byly provedeny, jinak se zachytíte v nekonečné hře na odplatu. Splyňte s vyššími spirituálními proudy. Naučte se raději odpustit a pustit, uvolnit se z vazeb, toxických energií „dát někomu lekci“. Budete mnohem větším příkladem těm, kteří ublížili vám, a to prostřednictvím odpuštění a pochopení. Zůstaňte dnes mentálně i emocionálně vyrovnaní při setkávání s vašimi blízkými při řešení případných problémů, které způsobují tření nebo nedorozumění. I když máte duchovní autoritu, použijte jí k navazování a potvrzení silných pout mezi členy.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 20. října 2018

TRECENA MULUC kin 209 – 221

Vlna MĚSÍCE ovlivňuje paměť Ráje.

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná MULUC 1 – Síla Probuzení. Měsíc. Dar. Emocionální, nápaditý, intuitivní. Nádoba vděčnosti. Esence života. Dar vděčnosti za život a vodu.

TZOLKIN 20.10.2018 1 MULUC kin 209

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí

Začněte Trecenu Muluc celkovou bilancí, rovnováhou a harmonií. Jak? Poděkujte všemu, co je součástí vašeho života, co bylo a co přijde, a to bez souzení či morálního hodnocení. Přiznejte si své karmické dluhy a nastavte záměr sladit je s upřímností a pokorou. Hun (1) dnes dává Muluc mocnou hybnou sílu, takže Muluc je energie, která může trvat celou Trecenu. Plujte s ní, aniž byste se snažili cokoliv kontrolovat, vnímejte její hloubku a její sílu, nechte jí projít a nechte působit její přirozené kouzlo na vás.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 19. října 2018

TZOLKIN 19.10.2018 13 LAMAT kin 208

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost.

Protože dnes vstupujeme do posledního dne Treceny CIB, ctěte cestu, kterou jste prošli. Ctěte moudrost a rady předků, ctěte je a udržujte ve svém srdci po zbytek vašeho života. Oxlahun (13) dnes uzavírá toto učení s bohatou hojností Lamat, zesiluje její dopad s mnohonásobnými účinky ve všech aspektech vašeho života. Od teď s sebou můžete nosit obrovské oceány znalostí, zkušeností a moudrostí, které si můžete kdykoliv přivolat. Dejte však pozor, abyste nemrhali moudrostí a poznáním, které jste získali, ale používali je dobře a používali je pro dobré účely.

TRECENA CIB pomáhá spojit intuici s rozumem a uvolnit ze světa iluzí. TŘINÁCTÝ den informuje, že jako inteligentní bytost, se musíte starat o pořádek a harmonii ve svém okolí, změnit současný styl bytí a přístup k lidem.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 18. října 2018

TZOLKIN 18.10.2018 12 MANIK kin 207

Manik – Ruka / Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Když dosáhnete poznání nebo pochopení nějakých znalostí, je to vaše právo a povinnost mluvit o tom, co za to stojí, co je správné a co je pravda. Ale ať jsou vaše fakta přímá, než tak učiníte, protože dnešní svět oplývá dezinformacemi a mylnými zprávami stále ve větší míře na internetu, v televizi, médiích i reklamách. Odhalte s LaKa (12) nízkofrekvenční proudy, které tvoří základy vašeho života, a bez ohledu na váš věk ztělesňujte moudrost Starších, která je uvnitř vás. Kráčejte v tichosti po stabilní vnitřní cestě. To je místo, kde leží pravá a skutečná pravda.

TRECENA CIB pomáhá spojit intuici s rozumem a uvolnit se ze světa iluzí. DVANÁCTÝ den říká, že vy jste jediný, kdo může uzdravit váš život.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 17. října 2018

TZOLKIN 17.10.2018 11 CIMI kin 206

 Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Plujte nekonečnými cykly a transformacemi života, ať už malými nebo velkými, všeobjímajícími nebo nepodstatnými. Sledujte, pozorujte a umožněte jim pracovat prostřednictvím vaší duše. Odolejte pokušení je posuzovat, kontrolovat nebo předpokládat, protože vám pomohou pochopit vše, co dlouho řešíte. Buluk (11) je velmi silný a vysoce smýšlející, aby se nechal zviklat malichernými perspektivami, které nás tak často ovlivňují. Nejlepší je nechat je projít, věřit v úžasnou přítomnost Buluk a Cimi a zaměřit se na velmi široký horizont, kterým je váš osud.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 16. října 2018

TZOLKIN 16.10.2018 10 CHICCHAN kin 205

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Velký opeřený had Chicchan a nagual sexuálního spojení ženy a muže dnes smyslně ovine přátelské a rodinné energie Lahun (10), zatímco Lahun harmonizuje vnitřní hořící oheň Chicchan. Jejich spojení vdechuje život do svazku energií, které vyrovnávají spojení ženské a mužské esence, posvátné a vášnivé pouto mezi ženou a mužem, které vytváří nový život. Co k dnešku třeba říci?  Odevzdejte se sobě ještě dnes.

Vlna CIB vám pomáhá spojit intuici s rozumem a uvolnit se ze světa iluzí. DESÁTÝ den napovídá, abyste nepodceňovali znamení, které vám dává tělo a nepotlačovali emoce a pocity.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 15. října 2018

ENERGETICKÝ POSUN. POSUN FYZICKÉHO TĚLA.

Vážení Milovníci Vzestupu,

dovolte mi opět podělit se s vámi o zkušenosti z mé cesty Světelného pilíře v Čechách. Každý první den každého Trecenia máme možnost seznámit se s energiemi, abychom věděli s jakými tématy budeme pracovat v našem osobním životě, také kolektivně a planetárně. Jak bylo předepsáno v této Vlně, skutečně v tomto týdnu jsme opustili staré příběhy. Rozpouštíme, čistíme a odevzdáváme sedimenty Nižšího lineárního Já. Čím čistější Vědomí, tím jednodušší cesta. Zesílená sluneční aktivita působí jako podpora aktivace DNA a otevírá mosty do oblasti Nové Země. Slunce - solární inteligentní energie rozpouští bariéry oddělenosti v planetárním poli a jak se tyto úrovně rozpouští v rámci biologické hmoty a forem života, biologickou hmotu a formy života přesouvají z jedné sady dimenzionálních časových kontinuí do jiných cyklů. Kolektiv se postupně osvobozuje a Země se uvolňuje. Nejvyšší moudrost srdce je stále více používána.

TZOLKIN 15.10.2018 9 KAN kin 204

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Náš sexuální pud je jedním z nejsilnějších. Prvotní síla lidského poznání. Náboženství se snažila tuto sílu rozvrátit. Kultura a společnost se snažily jí kontrolovat, vojenské iniciativy jí používaly jako válečnou zbraň. Až do dnešní doby je lidská sexuální síla nesprávně chápána, zneužívána a využívána jako konzumní. Propusťte dnes vinu a hanbu, chtíč a úpadek, stejně jako odmítání a zdrženlivost. Pusťte se všech nálepek a rozsudků a ctěte tuto posvátnou sílu, která ve skutečnosti je nejčistší a nejstarší prvotní životodárná energie, kterou byli lidé obdařeni. Ctěte ji a respektujte po zbytek svého života.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY.
¨
ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 14. října 2018

TZOLKIN 14.10.2018 8 AKBAL kin 203 galaktický portál

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.

Kráčejte po cestě vašich předků pod vedením hluboké tiché energie Akbal. Připojte se k tajemstvím, která vedou vaši duši po nadčasové cestě do současného života, a protáhněte svou budoucnost skrze světlo přicházejícího svítání. Ztište mysl, až budete meditovat a hledejte časoprostor svého bytí, který obsahuje semena všech možností, snů, myšlenek, záměrů a přeneste je zpět do svých vědomých zkušeností, aby mohly znovu objasnit a navést vás zpět k cílům vašeho života.

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 13. října 2018

TZOLKIN 13.10.2018 7 IK kin 202

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně.

Uuc (7) v Ik je riskantní den. Vítr se může otočit jako desetník a s Uuc – číslem uprostřed Tzolkinu, může tato nerozhodnost ještě zesílit. Pokud procházíte namáhavým nebo emocionálně náročným životním obdobím, vezměte si mimořádný čas na rozmyšlenou ve všech činnostech nebo krocích, které hodláte podniknout pro řešení situací. Přijměte útěchu podporujícího proudu CIB, který vás konejší odpuštěním a soucitem. Na druhé straně neváhejte a hrajte na více perspektivách, které vám Uuc poskytuje a využijte sílu Ik tam, kde potřebujete.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ….ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA …..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, STOJÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI …..EROZE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 12. října 2018

Vážení Milovaní, 

další aktualizaci budu sdílet po víkendu. Nacházíme se v silné fázi změny Evolučního pohybu. I když sama o sobě je tato skutečnost krásná, necháváme nyní přepsat Vědomí, DNA, ale také se přirozeně odráží a přechází přes fyzické tělo. Jsem v režimu ústupu, protože dobrovolníci dávají většinu životní síly do budování Vzestupu, proto se velmi intenzivně věnují vitalitě, kondici, odolnosti těla, tvoříme silná těla. Současně s růstem Vědomí musí "růst" také těla, vibrace se musí shodovat. Vlny jsou velmi silné pro tělo, osobně vnímám metabolickou změnu. Můžeme vidět, že se změny odráží také na počasí. Obsah zprávy tvořím, takže po víkendu vše podrobněji. Je možné, že pravidelné týdenní intervaly mezi duchovními zprávami se mohou o něco málo prodlužovat. Zakotvit nové paradigma není jako lineární pracovní plán. Nejprve je třeba změnou projít, pochopit a pak teprve předat dál. Vše probíhá velmi spontánně, je to přirozená organická cesta. Mějte se krásně jakýmkoliv způsobem. Mnoho Lásky.


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova
www.mayskykalendar.blogspot.com

TZOLKIN 12.10.2018 6 IMIX kin 201

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost

Imix a Uac (6) nejsou právě nejlepší partneři nebo nejlepší přátelé. Imix otevírá dveře do alternativních realit a jiných dimenzí, zatímco Uac je poměrně netolerantní k čemukoliv, ale velmi praktický. Nemá nesmyslný přístup k jakémukoliv aspektu života. Takže je možné, že budete muset projít nebo přijmout nějaké konfliktní či možná trochu nesnesitelné rady, názory, zkušenosti, kterými budete muset projít na vlastní pěst. Ale i když ne úplně na vlastní pěst….. jsme v Treceně Cib, která přináší moudrost předků, takže můžete prostřednictvím svého rodu ukotvit či uzemnit sami sebe, jak budete dnešní energie zpracovávat.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 11. října 2018

TZOLKIN 11.10.2018 5 AHAU kin 200

Ahau - Slunce. Osvícení, Bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost

Ať už jsou vaše osobní výzvy nebo konflikty jakékoliv, prozíravost a předvídavost jsou zbraně, které mají cenu zlata. Pokud dnes vstanete brzo a naladíte se na vítr zrozený na roztažených křídlech Ho (5), můžete včas předpokládat a předvídat správnou cestu ven z potíží dokonce dřív než se zhmotní. Kolik děláme chyb nebo říkáme věci, kterých později litujeme? Nemůžete se vrátit v čase a věci opravit, ale můžete se naučit předvídat….
Skutečně se některá nejnebezpečnější bojová umění řídí tímto zlatým pravidlem úniku: pokud můžete předpovídat, můžete se vyhnout, pokud se můžete vyhnout, můžete déle žít.

DNES JE  DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 10. října 2018

TZOLKIN 10.10.2018 4 CAUAC kin 199

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.

Narodili jste se tam, kde jsou bouře? Někdo se rodí v dechu starých lesů, někdo v slzách větru, někdo klíčí v teplém lůně vlhkých tropů, jiní prosakují dolů na mrazivý sever. Tam, kde se rozpoutala vaše osobní bouře, tam je místo, kde začíná vaše cesta. Vyhledejte rodiště vaší Bouře a budete rozumět zdroji své duše.

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE
JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE,
KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 9. října 2018

TZOLKIN 9.10.2018 3 ETZNAB kin 198

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance

Existuje důvod, proč použít pro dnešek výraz „dvousečný meč“. Když balancujete na jedné hraně, vše co potřebujete k naklonění na druhou stranu je mírné pošťouchnutí. Proto buďte dnes obzvláště opatrní, protože Ox (3) může obrátit Etznab z nástroje pravdy a léčení na zbraň pomsty, falše a jedu. Naštěstí máte na své straně Trecenu CIB, která vám pomůže navigovat zvířenou Energii Ox. Nepoužijte tento den pro začátek něčeho nového nebo se pouštět do neznámého teritoria, ale usilujte o rovnováhu a harmonii a očistěte své myšlenky.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 8. října 2018

TZOLKIN 8.10.2018 2 CABAN kin 197 galaktický portál

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy

Ctěte dualitu rozumu a inspirace, myšlení a emocí, dualitu psychickou i fyzickou, aktivní i pasivní. Ctěte posvátný proces tvoření myšlenek, nápadů a uvědomování, neboť to vše souvisí s vaším karmickým osudem, vzorci chápání a postřehy ve výkladu. Tato vlákna živé energie spřádají z dávné minulosti do nespoutané budoucnosti váš jedinečný design. Spojte se s tou částí duše, která hovoří s předky, a snažte se pochopit moudrost, kterou vám přináší.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 7. října 2018

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI PŘIPOJIT SE DNES S NÁMI KE GLOBÁLNÍ MEDITACI

Největší masová 
celosvětová 
meditace
každou neděli.


Můžete vybrat časové vstupy dle vlastního výběru.
14:11, 17:11, 20:11, 02:11 hod. SELČJÁ JSEM ROZDVOJENÍ ČASOVÝCH OS
JÁ JSEM VZESTUPNÁ ČASOVÁ OSA 
....stejně jako každý z vás 


více informací najdete ZDE

Trecenium CIB kin 196 - 208

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná CIB 1 - Sup/Sova. Starověký Bojovník. Strážce svobody. Ochránce Universálního Vědomí. Tichá vnitřní síla přesvědčení. Mysl ve stavu Osvícení a Odpuštění. Znovuzrození a Vznik.

TZOLKIN 7.10.2018 1 CIB kin 196

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Pokud je to poprvé, kdy uvažujete v životě o možnosti odpuštění, ať už sobě nebo někomu, kdo si myslíte, že vám ukřivdil, do toho dnes. Ujišťujeme vás, že jste plně podporováni pozitivní iniciační energií Hun (1). Když myšlenka vstoupí do vašeho probuzeného Vědomí, znamená to připravenost k uskutečnění toho, co se má stát realitou. A to je mnohem více léčení, mnohem více osvobození všech, kterých se to týká a mnohem více než jen odpuštění.

Vlna BOJOVNÍKA pomáhá spojit intuici s rozumem a uvolnit  ze světa iluzí.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN 

sobota 6. října 2018

TZOLKIN 6.10.2018 13 MEN kin 195

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Dnešek představuje jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu pro ostrý a pronikavý vhled do hloubky vaší duše, pro získání jasnosti k dlouho uloženým otázkám, které jste nebyli schopni vyřešit a k vizi daleko, daleko za horizont vaší životní cesty. Intenzita vhledu může být tak silná, že vás může oslepit, omráčit, paralyzovat, jak dnes vzlétnete s Oxlahun (13) a Men. Buďte otevření, nesuďte mysl ani duši; nedělejte žádná rozhodnutí a žádné kroky, které by vás vrátily zpět dolů do nižších úrovní, abyste měli čas zpracovat to, co jste viděli.

Trecena AKBAL vás zalévá bohatstvím idejí a otevírá cestu ke zralosti. TŘINÁCTÝ den Vlny AKBAL oznamuje, abyste se uvolnili od komplexů, ujasnili si záměry a s větší důvěrou usilovali o cíl.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VYŠŠÍ PRAVDU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 5. října 2018

TZOLKIN 5.10.2018 12 IX kin 194

Ix – Mág, Jaguár. Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Učte se od Jaguára tichosti, trpělivosti a hlubokému pochopení džungle. Uslyšíte jemnější hlasy živých věcí, které hluk strojů a mužů přehluší. Pokud utišíte hlas vlastního klábosení, zastavíte vlak svých myšlenek a vystoupíte z běžeckého pásu moderního života, a to i na několik okamžiků každý den v meditaci. Získáte větší a hlubší porozumění toho, kdo jste, jaký je váš životní úkol, jaké vnější vlivy, ať už je to rodina, práce, společnost nebo kultura obtěžují vaši cestu.

Trecena AKBAL vás zalévá bohatstvím idejí a otevírá cestu ke zralosti. DVANÁCTÝ den vás informuje, že můžeme dosáhnout v životě všeho, po čem toužíme, pokud se zbavíte strachu.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI….

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 4. října 2018

TZOLKIN 4.10.2018 11 BEN kin 193

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Ben nese intenzivní spojení s domovem a rodinou a v kontextu s Akbal symbolizuje potenciál, který všechny věci ještě prohlubuje. Buluk (11) vynáší tuto intenzitu až do nebe, podrobně mapuje a vytahuje celkově všechny aspekty vašeho domova a rodinného života. A protože Buluk si nevybírá ani jednu stranu, výsledek se může projevit jako velmi pozitivní nebo silně negativní, takže dávejte dobrý pozor, abyste neudělali uspěchaná nebo přehnaně emocionální rozhodnutí. Nechte věci vyjít ven, ale pamatujte, že vaši nejbližší, jsou vaši nejbližší.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 3. října 2018

MAGIE OSVÍCENÉHO VNITŘNÍHO DÍTĚTE.

Vážení Milovaní Vzestoupení,

jsem velmi potěšena sdílením dalšího téma, abych naplnila vaše srdce ještě více Láskou, jak pokračujeme na společné cestě, abyste přijímali svoji krásnou magii.

Podzimní Rovnodennost iniciovala mnoho nových počátků a záměrů. Skládají se nové části, což s našimi starými částmi může tak trochu zatřást. Cokoliv je zacykleno, přehráváno dokola, bude muset vyjít z kola ven a opravdu teprve pak jsme schopni vidět jak žít v Jednotě. Kdykoliv vstoupíme do nějakého takového počátku, je to vždy období pro zahájení nových věcí. V tomto Treceniu začíná také moje osobní etapa, oslavuji galaktické narozeniny. Astrologické i galaktické  narozeniny jsou bránou zahájení, iniciace Světla, pravdy, Lásky a cesty jít hlouběji do své esence toho, kdo opravdu jsme. Čím hlouběji jdeme, tím celistvější se stáváme, protože hledáme pravdu svého Vědomí, Vědomí, které slouží k narození Lásky. Tato cesta je nekonečná. Je to jeden z hlavních cílů, o který zde usilujeme.

TZOLKIN 3.10.2018 10 EB kin 192 galaktický portál

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti, svobodné vůle.

Cesta, po které se pohybujete během dne, není ta samá cesta jako v noci. Otevřete své srdce pro jednoho, otevřete své srdce pro všechny. Buďte vedoucím Světlem těm, kteří teprve začínají na své cestě, protože oni mohou vést vás. Pozvěte ty, kteří jsou vám nejdražší, aby cestovali s vámi, a váš obzor se otevře až k nebi. Čím více cest můžete navzájem propojit a spojit se s ostatními, tím více cestujících může jít spolu a vzájemně se obohacovat. Někteří si vyberou osamělou cestu, ale i osamělý cestovatel může najít útěchu ve společnosti přátel a blízkých, bez ohledu na to, na jak krátký čas se jejich cesty zkříží.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 2. října 2018

TZOLKIN 2.10.2018 9 CHUEN kin 191

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Naprosto požehnaný den pro manželství, svatby a početí dětí. Bolon (9), číslo života, vplétá životodárnou energii prostřednictvím bohaté mozaiky živého Vědomí Chuen a vytváří psychické prostředí pulsující hlubokým potenciálem. Neberte tento den jako samozřejmost. Ctěte ho a respektujte pro jeho mimořádnou posvátnou sílu. To platí i pro váš svazek v Lásce.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

ZAMĚŘEN NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 1. října 2018

TZOLKIN 1.10.2018 8 OC kin 190

Oc – Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost

Dnešek vám dává jasnost myšlení a vnímání při řešení problémů a výzev nebo chyb a špatných návyků, kterých jste si vědomi a které si přejete rozptýlit a odstranit. Energie Uaxac (8) je obzvláště příznivá pro dokončení cyklů čištění, duchovní hledání a Osvícení. Využívejte naplno a vědomě vaši vnitřní sílu.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN