VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 3. října 2018

TZOLKIN 3.10.2018 10 EB kin 192 galaktický portál

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti, svobodné vůle.

Cesta, po které se pohybujete během dne, není ta samá cesta jako v noci. Otevřete své srdce pro jednoho, otevřete své srdce pro všechny. Buďte vedoucím Světlem těm, kteří teprve začínají na své cestě, protože oni mohou vést vás. Pozvěte ty, kteří jsou vám nejdražší, aby cestovali s vámi, a váš obzor se otevře až k nebi. Čím více cest můžete navzájem propojit a spojit se s ostatními, tím více cestujících může jít spolu a vzájemně se obohacovat. Někteří si vyberou osamělou cestu, ale i osamělý cestovatel může najít útěchu ve společnosti přátel a blízkých, bez ohledu na to, na jak krátký čas se jejich cesty zkříží.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN


Dnes přebírám zodpovědnost za sebe, neobviňuji nikoho za své životní porážky. Dnes nebudu bojovat s tím, co jsem sám vytvořil. Namísto her s osudem ho začínám měnit vědomým a promyšleným způsobem. Dnes se snažím zlepšit to, co mě jako první vyvede z rovnováhy.

Trecena AKBAL nás zalévá bohatstvím představ a otevírá cestu ke zralosti. DESÁTÝ den ukazuje, že životní moudrost získáváme na cestě zkušenostmi, přijímáním zodpovědnosti za naše slova, myšlenky a činy.

Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

***

Jsem Eb 10. Kdykoliv potřebujete požádat skupinu duší ohledně vašeho vedení, můžete otevřít konferenční hovor, který je často nazýván Mistrovské sezení (Coning seassion). Termín „coning“ byl původně užíván těmi, kteří viděli spirály energie ve tvaru kužele. Existuje mnoho způsobů, jak otevřít Mistrovské sezení. Udělejte vlastní výzkum různých metod a vyberte si, co je pro vás nejlepší. Rádi bychom se o tento způsob dnes s vámi podělili, aby to bylo co nejjednodušší. Metoda, o které budeme dnes hovořit, je zjednodušená verze.

Kdykoliv budete chtít požádat o své vedení, je nutné ztišit vnější svět a být ve svém Středu. Nejrychlejší způsob, jak to udělat, je několikrát se nadechnout, což vás zklidní. Je dobré nahlas vyjádřit, že si přejete svolat Mistrovské sezení. Je dobré používat termín Mistrovské zasedání nebo sezení, protože to je termín, na který jsou Průvodci a Přírodní Duchové zvyklí. Když mluvíte nahlas, vaše úmysly jsou jasnější. Přírodní duchové nemohou číst vaše myšlenky obzvlášť, když je ve vaší hlavě hodně chaosu.

Stejně jako v minulých Zprávách, doporučujeme být velmi dobře hydratovaní a začít tím, že požádáte vaše Vyšší Já: „Mohu provádět Mistrovské sezení v této době? Smím provádět Mistrovské sezení v této době? Měl bych provádět Mistrovské sezení v této době“? Pokud dostanete odpovědi ANO, pak pokračujte. Pokud dostanete na některou z otázek odpověď NE, ztište své vnější i vnitřní Já a zeptejte se znovu. Pokud znovu dostanete odpověď NE, pokuste se zjistit, proč je sezení naplánováno na jiný čas.

Jakmile otevřete konferenční hovor, uveďte důvod tohoto mítinku. Pak požádejte ty, které byste rádi pozvali na návštěvu. Za prvé pozvěte své Vyšší Já. I když jste stále ve spojení se svým Vyšším Já, pozvání nahlas pomůže vytvořit silnější spojení. Pak pozvěte ostatní, které vnímáte jako vhodné. Dáme vám příklad: Dévu, která dohlíží na váš majetek, Pana, Mistry nebo Svaté, se kterými pracujete, vhodné je pozvat Bílé Bratrstvo, váš tým M.A.P. (Medical Assistence Program) – Tým zdravotní pomoci a Vyšší Já ostatních osob podílejících se na téma sezení a dále specialisty v jakémkoliv oboru jako například počítače, opravy automobilů atd.

Dialog může vypadat nějak takto: „Přál bych si otevřít toto Mistrovské zasedání, abych získal pomoc při problému, který mám se svojí šéfkou v práci.“ Volám Vyšší Já. (Moment spojuji). Volám svého Anděla Strážného. (Moment spojuji). Volám Saint Germaina. (Jestli je ještě někdo, s kým můžete spolupracovat, kdo vám pomůže změnit energii – počkejte na jeho příchod.) Volám Vyšší Já své šéfky. (Vyslovte jméno a čekejte na její Vyšší Já, až dorazí). Volám členy Bílého Bratrstva. (Počkejte, až se dostaví.) DĚKUJI VÁM VŠEM ZA TO, ŽE JSTE ZDE.

Můžete také požádat své Vyšší Já, aby pozvalo jakoukoliv bytost. Někdy je dobré oslovit každého třikrát (opakovat 3x). To vám pomáhá zaměřit svou pozornost a uvědomit si, že žádáte jejich přítomnost.

Nyní jste připraveni začít Mistrovské sezení. Uveďte problém, otázky, které byste chtěli řešit. Pokud nemáte jasnou komunikaci s bytostmi na Druhé Straně, použijte proutky, kyvadlo nebo kineziologii a požádejte o odpovědi ve formátu ANO, NE. Mějte na paměti, že není dobré formulovat více než jednu otázku.

Dávejte pozor na intuici a pocity pokaždé, když obdržíte odpověď. Pokud se při odpovědi na otázku se necítíte dobře – možná je dobré otázku více ujasnit nebo vám bylo doporučeno něco mimo vaši komfortní zónu. Například se můžete zeptat: „Mám problémy se svou šéfkou, zachází se mnou neuctivě a nikdy mi včas nezaplatí. Měl bych dát výpověď? Jsem z ní opravdu otrávený“.

V rámci tohoto dialogu položte pouze jednu otázku. „Měl bych opustit své zaměstnání?“ Pozor - to není otázka, ohledně data a měla by znít elegantně a spíše: „Je pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, abych opustil své zaměstnání?“

Vhodnější způsob může vypadat také takto: “Mám problémy se svojí šéfkou a nelíbí se mi, že se ke mně chová neuctivě. Často se mi stává, že mi dává výplatu po stanovené době. Nelíbí se mi to. Chtěl bych poradit, jak s ní pracovat způsobem, který je přínosný pro nás oba. Chtěl bych, aby mi bylo ukázáno, jestli dělám něco, co způsobuje mezi námi rozpor. Chtěl bych dostávat svou mzdu včas a poradit něco, co by bylo pro mé nejvyšší dobro a pro její nejvyšší dobro nebo jestli bych si měl hledat jiné zaměstnání.“

V této druhé ukázce otevíráte dveře možnosti, že i vaše činy a postoje mohou být částí problémů. V opačném případě používáte postoj oběti – druzí lidé jsou příčinou vašich problémů. Můžete také požádat o radu pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. To je velmi důležitý požadavek. Doporučujeme vám, abyste vždy žádali o řešení, které je elegantní. Máte mnohem větší šanci dostat radu, která je méně stresující.

Nejrychlejší řešení, není vždy nejjednodušší cesta.

Udržujte vaše sezení tak krátké, jak je to jen možné. Jakmile jsou všechny otázky zodpovězeny, ukončete sezení poděkováním všem, kteří byli přítomni. Pokud se během sezení objeví další otázky, udělejte si mentálně nebo písemně poznámku a vraťte se k ní, až bude průvodní problém vyřešen. Pro řešení dalších záležitostí může být nejlepší, abyste ukončili toto první Mistrovské sezení a později začali další s jinými členy.

Jakmile budete hotovi s vaším sezením, propusťte všechny, kteří byli přítomni, jednotlivě jim poděkujte a požádejte je, aby se od vás odpojili. Pokud to neuděláte, mohou přetrvávat ve vašem energetickém poli a významně odčerpávat vaši energii. To se samozřejmě netýká vašeho Vyššího Já.

Při takovýchto zasedání buďte stejně zdvořilí, jako by se jednalo o setkání lidí ve fyzické Sféře. Svolali byste mítink, uvedli problém, požádali o radu, rozloučili se a odešli. Setkání byste ukončili poděkováním všem přítomným.

Existuje mnoho článků na téma Mistrovské sezení. Nebudeme se dál zmiňovat o podrobnějších možnostech, není zde pro to místo. Naším cílem je představit vám tento jednoduchý způsob komunikace s Duchovními Pomocníky. Je nesčetné množství způsobů, jak komunikovat s těmi, které nevidíte. Vyzkoušejte to a používejte to, co vám funguje nejlépe. Užijte si krásný den a uvidíme se zítra!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z vás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám „karmické terapie“ přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich „nadřízených“, využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

*********************************************************************************
M.A.P.  - je metoda pro ty, kteří mají pocit, že jim ani alternativní medicína nestačí. Jedná se o určitý kalibrační proces, ve kterém se stáváte sami sobě barometrem. Pracujete zde s týmem Bílého Bratrstva - vysoce vyvinuté Duše, které se věnují Evolučnímu Procesu, Universální realitě, Universálním Principům a Zákonům.

Coning Seassion lze považovat za jednu z vynikajících léčebných modalit, která se věky záměrně schovává. V dobách Atlantidy, Starého Egypta, Tibetu a Starodávné Mayské kultury se používala pro setkání s duchovními vůdci. Je to skvělá metoda, která pomáhá vyčistit fyzické, emocionální a aurické tělo. Tradičně byla používána Mistry Léčiteli. Tato metoda má velké množství modalit jak ve fyzické podobě, tak energetické. Coning je slovo, které ani v angličtině nemá přesný překlad nebo je zavádějící. Více o léčebné metodě:  http://www.coningworks.com/index.htm

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com