VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 7. prosince 2018

TZOLKIN 7.12.2018 10 CABAN kin 257

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy.

Povzbuzena vyživující energií Lamat a hřejivými lidskými vztahy symbolizovanými Lahun (10), nás dnes Caban povzbuzuje, abychom se těšili ze společnosti našich přátel a Milovaných, dokonce abychom se zamysleli nad těmito vztahy v celé jejich rozmanitosti a bohatosti. Čím méně egem a emocemi zabarvíme naše myšlenky, čím větší Láskou naplníme naše vnímání, tím hlubšího pochopení a jasnosti můžeme dosáhnout.

Vlna LAMAT nás obdaruje citem pro krásu a harmonii a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy v životě. Desátý den ukazuje, co je potřeba uzdravit v mezilidských vztazích, aby zavládl vnitřní mír a řád.

CABAN JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVÁ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN


Dnes vidím, co jsem dokázal v této Vlně a co potřebuje zlepšit. Dnes mě mohou rozčílit nezahojené karmické rány, abych jim věnoval pozornost. Dnes spatřím, co vře v mém nitru a co v nitru mého partnera. Dnes se naučím spolupracovat s lidmi.

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího Ducha a vitální sílu planety, pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.


***

Zdravím, jsem Caban 10, zaměstnanec života. Požádejte mě kdykoliv se potřebujete opřít o mé rameno.

Ve vašem vnitřním prostoru leží všechny odpovědi na jakýkoliv problém nebo situaci, na kterou narazíte.

Věřte, že nepotřebujete nikoho, aby vám řekl, co máte dělat nebo co je pro vás nejlepší.

Věřte své intuici a svému vedení.

Všichni jsme tu, abychom pomáhali a podporovali jeden druhého, ale konečný výběr, co je pro vás v každém okamžiku nejlepší má hodně co do činění s preferencí, kterou se rozhodnete zažít.

Nejlepší řešení může být zakaleno strachem a kódy přesvědčení blokující rozhodnutí, která vám mohou přinést radost.

Čistěte tyto bloky na denní bázi, spojujte se se svým Vyšším vedením a vyberte si vždy, co je pro vás to nejlepší.

Pokud je Vzestup na vyšší úroveň Lásky neboli Evoluce vaším přáním, pak je to rozhodnutí, které přináší vaší duši radost.

Buďte laskaví k sobě i k druhým vždy a ve všech situacích a obracejte se denně do svého vnitřního prostoru, pomůže vám to udržet rovnováhu ve všech oblastech života.

Posuďte ještě jednou včerejší Poselství a realizujte tyto návrhy ve svém životě.

Žijte život naplno. Jakmile jste na Zemi ve fyzické formě, čas běží rychle, protože je pomíjivý.

Snažte se rozveselit, pokud vás něco zatěžuje fyzicky, emocionálně, mentálně i duchovně.

Jakmile budete celiství, budete žít život jako Avatar a to stále, v klidu, v každém okamžiku své existence.

Obavy z minulosti nebo budoucnosti se rozplynou, jsou to jen pomíjivé vzpomínky v paměti, které nemají nic společného s tím, co si vybíráte TEĎ a TADY.

Budete-li žít život v okamžiku přítomnosti, nebudou vás zajímat činy minulosti nebo prohřešky.

Budete vědět, že vaše budoucnost je zajištěna rozhodnutími, které vytváříte v přítomném okamžiku.

Vybírejte vědomě, na co chcete myslet, co chcete říkat, co chcete dělat a vychutnávejte si zážitky, které vám přichází do cesty s uznáním, že jsou vaším požehnáním.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

CABAN: Souznění, rozvoj, spolupráce….
V energii ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Zde je testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK. Všechny pocity v den CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK – PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe jako součást CELKU přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a Kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.
V takových případech se stává síla navigace CABAN Strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou energii CELKU, zaměřte se na den ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita, váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST.
Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.