VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 9. února 2018

Vnitřní svět vytváří naši realitu

Vítejte u nové aktualizace, jak se udržet komfortně v proudu aktuálních změn, které se zvyšují. Všechno zde jsou velmi milující informace, které slouží všem, kteří se rozhodli procházet fantastickým zážitkem Vzestupu, k inspiraci, povznesení a urychlení procesu.  Je velmi důležité zůstat dobře uzemněný. Jeden z nejlepších způsobů je chodit venku bosí, takže jakmile bude teplejší roční období, nenechte si ujít tento skvělý zážitek.

Nacházíme se v době hlubokých příprav nového a často se zdá, že nejtemnější přichází vždy před tím, než nové vlny Světla zrodí náš další velkolepý posun. Další integrace vyžaduje vždy přípravu a takové fáze musí být přijaty s absolutní klidností, se stavem prázdnoty a rozloučit se starým. Jakmile to dokážeme, budeme se cítit o mnoho lépe.

Nacházíme se ve velmi silných časech a je třeba osvobodit se od všeho, co nejsme. To vyžaduje hluboké sebe-uvědomování, sebe-vědomí a každodenní introspekci. Pak se dostáváme k hlubokým faktům, co už pro nás nepracuje. To se často uvolňuje přes vztahy nebo situace, sny. Dokonce i naše tělo nás informuje o všech starých pozůstatcích a energiích, které musíme přenést ke Světlu Vědomí a osvobodit se. Jakmile přeměníme tyto energie, může téct nová tvůrčí šťáva a energie může proudit k větším záměrům s důrazem na detaily. Je velmi málo lidí, kteří mají vyšší životní záměry. Jakmile upřednostníme tento způsob bytí a myšlení, obdržíme jasné vedení, které je v každém okamžiku vždy dokonalé, protože obsahuje kroky po pravdivé cestě.

Cesta Nového je velmi jednoduchá, protože obsahuje pravdu, která je jednoduchá a nekomplikovaná. Pokud zvolíme tuto cestu, kroky jsou zcela v souladu s naší přirozeností, která není o komplikacích. To posiluje svobodu a volbu duše. V Nové Zemi je vše soustředěno na srdce, ostatní nemá dlouhou životnost a my se pozvedáme vším, co nám přináší úspěch. Musíme se naučit věřit, že naše duše ví. Čím více spojujeme Světlo a Lásku s logikou srdce, tím více budeme mocní v souladu s úrovněmi Stvoření. Jediná věc, kterou potřebujeme, je zpochybňovat výběry kvůli zpochybňování egem, protože to je způsob, jak naplňovat vše Láskou. Žijeme v přechodovém období, a občas je náročné, abychom plnili další Božské úkoly a dláždili cestu pro ostatní.

Naše cesta spočívá v překročení kolektivu a vybírání si a vytváření vlastní vzestoupené reality. Jsme prototypem nového Světelného člověka a Nová Země patří nám.

Únor přibližuje zoom, abychom integrovali důkladně všechny předchozí fáze. S tak velkými posuny je obvykle nejlepší obrátit se dovnitř sebe a dělat to, co máme rádi, protože naše vnitřní magické dítě dostávalo v minulosti tolik málo výživy. Je čas vrátit do života malé drobné zážitky, při kterých srdce zpívá. Kdykoliv pocítíme stagnaci, můžeme zavolat vnitřní Božské maskulinní semeno a požádat jej o růst hlubokých kořenů do naší femininní Božské síly a pak už jen tančit ve své Celistvosti a Plnosti. Jsme tady, abychom vytvářeli vlastní skutečnost – to, co je naše přirozené právo. Jakmile zvýšíme zvědavost, řemeslnost naší životní síly se tak zvýší, že naše vnitřní mužská a ženská unie spolupracuje jako Jeden (dvojplamen = alchymistické manželství).

Procházíme novou frekvenční vrstvou a jak postupujeme novými cestami, jsme součástí nádherného porodu. Vytváříme harmonii, jakmile jsme hluboce naladěni na sebe a naše přirozené tělesné rytmy. Stejně jako na rezonanci srdce. Jakmile se probudíme k tomu, že si volíme vlastní rychlost frekvence, stáváme se plně suverénní bytostí, která je plně zodpovědná za elektrony, které tvoří naši pozemskou bytost a vyšší Světelnou bytost, která má na starosti celý tento proces Vzestupu. Jsme v podstatě plazmové kapalné Světlo a také člověk ve fyzické formě a v důsledku rozšiřování Vědomí se všechno mění. A opravdu se mnoho změnilo.

Jsem velmi nadšená současnými změnami a zkušenostmi, které jsou tak nové, protože všichni průkopníci nyní prochází rozpouštěním lineárního času, který se velmi zpomaluje. Jsme velmi citliví na každou geomagnetickou změnu, změny v objemu plazmatu (solární vítr). Změna DNA se promítá do osobní reality, což vytváří v aktuálním harmonogramu nové a neznámé zkušenosti, jejichž pohodlné procházení vyžaduje otevřené srdce.

Chodit mezi světy je nyní náročnější, to je aktuální výzva procesu. Některé dny slouží k meditaci, jiné k přípravě, k integraci, zatímco další dny k aktivním akcím, protože se suneme do nového jiného způsobu bytí. To vyžaduje spoustu trpělivosti s těmi, kteří se snaží rušit naši cestu v čase, kdy se nás naše DNA pokouší přestěhovat do jiné reality.

Setkáváme se se spoustou rezistentních myšlenek a zůstatkovými emocemi také proto, že nám 3D realita připadá jako sen. Můžete vnímat, že mnozí z vašich přátel nebo nejbližších žijí naprosto v jiné realitě, takže vaše zážitky budou odlišné. Všechno je takové, jaké to je a je třeba nechat to jít bez souzení, očekávání, protože tak pracuje 5D mechanizmus.

Mnozí zde slouží jako prostředník mezi Vesmírnými Bránami a kolektivní změnou, jak se orientovat a jak zvládat kolísavou dynamiku. Sloužíme, sdílíme zážitky, přijímáme vše takové, jaké to je, protože je to skvělý trénink pro bytí v Nové Zemi, pro neutralizaci a eliminaci starých časových os osobních/planetárních. Náročné energie nás uvědomují vybírat si vyšší zážitky s minimem nižších.

Pokud se nacházíte na horské dráze s pády a vzestupy, pak jsou to vaše aktuální lekce se závazkem začít vědomě tvořit vyšší realitu. Sladit slova, srdce s nejvyšší možnou volbou a učit se vytvářet vyšší Světelný kvocient. Některé zkušenosti jsou velmi tvrdé, ale jsou to možnosti, které je třeba prozkoumat se zaměřením na vědomé volby.

Každý den můžeme vidět jakou realitu jsme si vytvořili a pokud existuje vyšší (vždy existuje), pak jsme schopni si vytvářet jinou. To je také jak ovlivňujeme holograficky vytváření vyšší kolektivní reality. Proto nás Vyšší Já stále vede, abychom vytvářeli zcela nový způsob bytí, které je tvořeno srdcem.

Srdce je také Tvůrcem hojnosti ve vyšších časových osách, nikoliv myšlenka, jak je tomu ve 3D, kdy vizualizace tvoří a manifestuje realitu. Podívejte se na lidi, kteří tvoří srdcem. Tito lidé se dokázali vypořádat se životem, dokáží opustit komfortní zvyky, tradice, jistoty, dokáží se vypořádat s výzvami a vždy provádí volby srdce, takže dokáží vytvořit ve svém životě co chtějí.

Strach dělat změny vytváří velmi diskomfortní cestu. Pustit vše, co není součástí vašeho osobního Vzestupu, je klíč k sladění se s životem v radosti, s životem, který vás baví. Nadšení mění energii i v případě, že se kolem vás děje něco, s čím nesouzníte. Naše Nižší Já jen tak nemůže obejít vysoké frekvence, ale vždy je nám připomínáno zaměřovat se na bezpodmínečnou Lásku – neutralitu, se zaměřováním na vděčnost za každou maličkost, drobnost, laskavost a dobrotu.

Náš vnitřní svět vytváří osobní vnější svět a Novou Zemi, která je zde pro všechny, kteří chtějí vyjadřovat svoji autenticitu a žít život v pravdě. Zaměřování na vše, co vytváříme v našich životech, co se projevuje skrze naše Já, vytváří mír a svobodu. Opravdu záleží, kam směřuje energie vašeho srdce. Souzení vás limituje.

Snažit se spojit s něčím, co je ve vašem životě známé, co znáte, znamená nechápat Zdroj, který se neustále vyvíjí. Každý jsme hologramem Zdroje, jehož vyjádření a potenciál zde objevujeme a aplikujeme v našem bytí. Čím výše jsme, tím mám někdy problém definovat své vyšší úrovně, obzvlášť, když se mě někdo zeptá, jestli to, co dělám je to, jak to má opravdu být. Každý má jiné kódy přesvědčení, zkušenosti. Všichni se soustředíme na svoji práci, na sebe, svůj úkol, svoji cestu.

Je tu spousta lidí, kteří mohou být vzorem skrze svůj energetický podpis, který je čistější a čistější a ukazují, jak bezpečné je vydat se do neznáma  - do 5D a jak krásné a vzrušující je zkoumat vlastní kreativitu, když si vyjasníte záměry, uvědomíte vlastní kouzlo. Jakmile se začnete bavit, pustíte se starých bolestí a věcí, uvidíte krásu svého těla, sebe sama, svého života, svoji změnu: Ach můj Bože, nikdy jsem si nevšiml/a kdo opravdu jsem! Objevíte své "nové" Já.

Rok 2018 je velmi silná fáze vyúčtování, osvobození od zvyků, přesto se nesmíme zapomínat každý den zasmát, vnést radost a Světlo do každé chvilky. Slunce má pro nás spoustu novinek, bohatých zážitků a zkušeností. Vděčnost je hluboká radost, kterou cítíme, když hrajeme léčivou Universální hru s intuicí bez nutnosti odměny.

Děkuji, že přinášíte Světlo do tohoto světa. Děkuji za společné spoluvytváření. Je pro mě požehnání setkávat se tímto způsobem.
V neděli v 17:11 a 20:11 se spojujeme srdcem při světových meditacích pro podporu komfortní cesty pro všechny. Jste srdečně zváni Více informací naleznete ZDE.  Mnoho milující Lásky a nádherné procházky přírodou. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


9/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Poděkování a požehnání za dary vděčnosti.

pondělí 5. února 2018

Obnova organického života

Vítejte na mých stránkách u dnešní aktualizace, která slouží v dalších fázích Vzestupu. S každou Bránou chápeme více a více vyšší úrovně Světla, přichází hlubší pochopení. Děje se spousta velkých změn. Sluneční soustava a Slunce prochází svým vlastním Vzestupem a všechny výrony koronární hmoty ovlivňují pozemský posun do vyšší hustoty a stejně tak naše těla a naše orgány integrují více Světla. Každý z nás má své vlastní vývojové cykly. Celý prostor naší Galaxie včetně Sluneční soustavy zvyšuje vibračně celý svůj prostor. V každém segmentu Vzestupu integrujeme novou dynamiku, obnovujeme organický život, což nám pomáhá být v plné životní síle, a to vyžaduje vybírat si cestu organického Vzestupu.

Jsme v době, kdy umělá inteligence nebude dál udávat hlavní tempo vývoje lidstva, protože je to nasávání z falešného zdroje. Každodenní život je prodchnut životní silou. Zkoumáme každý prvek našeho života a opravujeme vše, co není zarovnáno s vyšší Světelnou inteligencí. Vytahujeme sami sebe z polarizace pomocí přirozené cesty, která je zarovnána s nejvyššími Světelnými technologiemi a přírodou, která k nám promlouvá organickým jazykem. To vše je součástí Evolučního vývoje.

Tím, jak se prostor kolem Země otevírá a stáváme se součástí galaktického prostoru, přichází stále vyšší energie. Musíme nejprve chápat jakým způsobem na těchto úrovních probíhají změny, udělat si větší obraz, protože nám to pomůže chápat jaké změny probíhají u nás. Děláme práci na velmi jemných úrovních ve spolupráci s krystalickou sítí kolem Země pomocí našeho vyššího způsobu bytí, pomocí naší Světelné technologie, měníme paradigma.

Každý musí zkoumat, co je v souladu s životní silou a co je proti ní. Charakter našeho bytí je organický Vzestup. Ti, kteří jsou svědky organické cesty, jsou svědky hlubokých změn fyzického těla – obnovy buněk. Jak procházíme integrací a reintegrací, vše je lehčí a lehčí. Mnozí se nachází v nelineárním paradigma, kde se ztrácí pojem času, což může dráždit ty, kteří odmítají dělat v životě změny.

Na základě vlastních zkušeností můžeme zkoumat nové nelineární úrovně a úrovně sebe sama. Tato skutečnost vyžaduje hodně rozjímání a soustředění. Každou fotonovou vlnu zkoumáme vždy z mnoha úhlů, protože přináší nové situace, které vyžadují dělat praktické změny, aby důsledky odpovídaly nejvyšším úrovním, které zde kotvíme. Mnozí některé situace ve svých životech nebo na úrovni planetární považují za hrozné. Všechny zkušenosti a zážitky slouží k osobnímu i kolektivnímu posílení. Stíny slouží k dosahování moudrosti.

Jsou zde duše, které jsou pomocí své Božské jiskry Světelným Zdrojem, pomáhají dosahovat Evoluční změny tím, jak cestují svým životem, fyzickými změnami a zkušenostmi v těch nejvyšších možných hustotách v kooperaci mimozemských týmů, které žijí v různých galaktických kvadrantech. Každá duše, která se účastní tohoto galaktického posunu, dosud neměla žádný takový zážitek, ačkoliv mnozí na úrovni duše zažili podobné zážitky, jak jsme procházeli spoustou tréninků v minulých inkarnacích. To znamená, že jsme jako mechanici, kteří na základě minulých zkušeností, dokáží řídit Evoluční změny, ví, kdy a jak a proč věci dělat. Jako Hvězdná semena se vracíme zpět do vlastní síly a rozkvětu, jak otevíráme paměť a děláme vědomé volby.

Mnozí mají velmi neuzemněný pohled na to, co je pátá dimenze. Především je to cesta mimolineárních zážitků, cesta, kterou každý sám otevírá na základě svého posunu. Roste jako strom života, který má velmi hluboké a silné kořeny. Tyto kořeny vyrůstají ve třetí dimenzi a tento strom roste čtvrtou do páté a šesté dimenze vzestupně. Každý sladěn se svým vnitřním jádrem, podstatou, esencí prochází těmito úrovněmi do mimočasové zóny. To je, jak funguje mechanismus Vzestupu. Je důležité být dobře ukotven ve fyzickém těle.

Emocionální tělo je určitým komunikačním nástrojem, který pomáhá dostat se z nízkých vibračních frekvencí strachu a katapultovat se do vyšších úrovní bytí. K tomu je potřeba umět sledovat a popřípadě opravovat myšlenky a velmi rozhodným způsobem nastavit jasné záměry a osvobodit se z paradigma 3D,4D. 

Osvobodit se od všeho, co vytváří nerovnováhu, vymanit se z dogmatických programů, starých kódů přesvědčení a integrovat Stínové aspekty. Opustit drama sociální struktury, událostí lidského neštěstí.
Přestat věřit v drama umožňuje vytváření vyšší reality, přestat přilévat olej do ohně umožňuje nakrmit posílení vlastních vibrací, protože to je to, co mění a ovlivňuje Kolektivní Vědomí, jinak se stále vytváří vibrační nedostatečnost. Vládnout svému vlastnímu životu sledováním, co si v životě manifestujeme na základě myšlenek, emocí a záměrů, což má vliv na Celek. Odhodláním manifestovat dynamiku Jednoty dosáhneme uvnitř sebe Jednoty, Celistvosti. Vytvářením šťastného prostřední pro děti přispívá každý z nás svým vlastním příkladným životem.

Největším mýtem je potlačování negativity a strachu. Dokázat je přijmout, uznat jejich místo, podívat se jim do očí, jedná se pouze o monstrózní mrak. Tak tvoříme suverenitu a svobodu a to také pomáhá uvědomit si karmickou zodpovědnost. Dokud se tak nestane, budou dál vytvářeny nežádoucí zkušenosti a záměry. Je to cesta pro odvážné, kteří jsou ochotni potkat se s touto silou. Proto je tak důležitá integrace polarity. Jakmile vkročíte na tuto cestu, bude vám ukázána cesta ven z labyrintu nevyléčeného.

Důležitou částí Vzestupu, jak najít sílu, je extrahovat sílu přírody – organickou tvorbu přírody, dechberoucí proces, který otevírá srdce. To je jediný absolutní proces, na kterém můžeme založit vnímání vyšší reality, dokonalost harmonického života a odhalovat každý den neobyčejnou krásu. Pozorování přírody mění mozkové vlny, implementuje posvátnost do mysli a obohacuje duši. Vnitřní souhra a soulad vytváří multidimenzionální perspektivu.

Tím, jak pracujeme na vnitřních změnách, otevíráme planetární změny. Skrze vlastní rozkvět otevíráme Světelné portály, synchronizaci Země a galaxie (spojení Nebe a Země), což také pomáhá zvyšovat životní sílu Vědomí galaktického člověka.

Galaktičtí Strážci a průkopníci na Zemi otevírají a zvou vás do nových vibračních úseků, přináší vyšší vibrace do 3D svým specifickým energetickým podpisem, což se v minulosti na Zemi nevyskytovalo. Energetické vlny a nárazy integrují do planety. Jsou přepínačem dimenzionálních režimů. Jsou jako pilíř, který monitoruje proces Vzestupu na základě svých schopností získaných na úrovni duše. Všichni jsme součástí Stvoření.

Nerovnováha na Zemi musí být stržena pomocí vysokých energií. Některé galaktické vlny způsobují otřesy, což podněcuje vývoj na Zemi a tlačí kupředu a nejprve musíme umět chápat, jakým způsobem proces Vzestupu funguje, abychom se v něm dokázali pohybovat hladce a elegantně. Být příkladem a vzorem znamená být určitým nosičem vysokých energií.

V jakém stavu se nachází fyzické tělo, takovou dimenzionální úroveň reprezentujete. Mnoho Pracovníků Světla potřebuje mnoho zemité energie, jejich těla jsou objemná, aby byli schopní vydržet vysoké energie, které prochází skrze ně a jejich nadváha se nezmění, dokud nebudou určité energie zcela integrovány. Je to plně individuální proces.

Někdy jsou galaktické energie tak velmi intenzivní, že je třeba udržovat kondici těla, pokud jde o udržení rezonance s nejvyššími frekvencemi. Aby cesta do vyšších úrovní byla komfortní, mohu cvičení jen doporučit, protože Vzestup pracuje přes viscerální úrovně, páteř a nervovou soustavu, takže je to vynikající způsob, jak být dobře uzemněný. Páteř překládá energie a vytváří životní sílu. Nervový systém působí jako vyrovnávací systém. Vzestup je doba osobních priorit. Vybírat si, co je pro posun důležité.

Osobně letos až nyní začínám s občasným lehkým cvičením, zatímco celý loňský rok jsem absolvovala 3 x týdně trénink silového cvičení, běh, 5–10 kilometrů chůze v přírodě každý den. To mi dalo dobrou fyzickou i psychickou kondici, abych procházela pro nejvyšší dobro všech komfortně procesem Vzestupu. Byla jsem velmi hyperaktivní a jako mávnutím kouzelného proutku pro mě počátkem roku tento intenzivní tréninkový plán skončil.

Naše těla jsou nejvyšším nástrojem Vzestupu, takže opustit vše, co tělo znecitlivuje a také naše Vědomí, je dobrá volba a také vše, co drží nižší senzorické smyslové úrovně (mnoho času na PC, telefonu…..) Ztratili jsme soucitné senzibilizující schopnosti ke všem formám života. 

K jednomu z největších zklamání mezi lidmi dochází z důvodů špatné nebo nejasné komunikace, často proto, že jsme dostatečně jasně nevyjádřili záměr upřímným uzemněným způsobem. To samé se týká zdravého vyjádření kreativity. Je čas vytvořit prostor pro jednoduchý život v souladu s přírodou a skvělý čas pro vyjádření vnitřního dítěte, které spíše převzalo všechny problémy světa.

Jsem velmi vděčná, že jdeme v této době spolu. Pečujte o sebe. Ať jsou pro vás tyto stránky zdrojem pro vytváření pohody ve všech oblastech života, pokud s nimi rezonujete. Požehnání, poděkování a vděčnost za příspěvky na moji práci a váš čas a energii při účasti na nedělních celosvětových meditacích. Jako vždy, mnoho milující Lásky. Jste v mém srdci.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

5/2 2018 © Lenka Sykorova, mayskykalendar.blogspot.com
Děkuji za dary vděčnosti.