VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 16. března 2018

MUŽSKÁ ZRANĚNÍ

Od roku 2012 dochází k léčení maskulinních energií, které byly negativními mimozemskými rasami tisíce let zotročovány. Traumatické vzpomínky se používaly k zachycení duše v kontrolních programech u mužů, aby se zaměřovali na používání donucovacích způsobů a na materializmus. Byli často mučeni a jejich mysl byla energetizována na archetyp Tyrana. Tento zásah do mužské energie přispěl k fragmentaci neboli rozbití duše na mnoho částí, což se projevuje na planetě jako napájení umělé inteligence s myšlenkami dravce řídícího se egem.

Muži musí vědět, že jejich mozková neurální síť je záměrně manipulována, jejich mozek je záměrně napojován na umělou inteligenci. Vlády v tichosti používají spoustu technologií pro manipulaci mužů. Chtějí, aby nakupovali, aby byli neustálými spotřebiteli, chtějí úplnou kontrolu jejich myšlení prostřednictvím sdělování všech osobních údajů pomocí veškeré umělé inteligence. Chtějí, abychom jedli jejich GMO jídlo, sledovali jejich televizi, polykali léčivé pilulky, dýchali chemtreils, měli sex s co nejvíce lidmi, čerpali úvěry, pracovali 12 hodin denně…. otroctví.

Používají se agresivní válečné metody, které mají vychovávat z chlapců muže s donucením vytvářet archetyp Falešného krále, jehož primárním aspektem je kontrolovat. Muži jsou materiálně odměňováni za úspěch v násilí a vedeni, aby bojovali ve válkách za své rodiny a ochránili je před nepřáteli, vydělávali peníze, aby se dostali na vrchol potravinového řetězce, při čem často umírají. Tyto maskulinní deformace musí být vyléčeny.

Jako společnost musíme změnit tyto hodnoty, které vychovávají Alfa samce a psychopatické bolesti lidské kultury. Mužská bolest odděluje muže od Mužského Božského principu a neumožňuje plně se spojit s Ženským principem. Neexistuje žádný jiný způsob vyléčení, dokud si lidé neuvědomí, že to tak je a nezačnou odmítat otrocký energetický způsob manipulace jejich Vědomí.

Sjednocení mezi pohlavími je jedinou cestou k Celistvosti.

Cesta k vyléčení vede přes pochopení, 
že lidé jsou energetické formy s Mužským a Ženským principem. 

Na bytosti v mužském těle je Mužský princip viditelný. Uvnitř těla je skrytý princip Žena. Muž tedy musí najít méně viditelnou část sebe a se svou vnitřní ženou začít komunikovat. Pokud nerozumí Ženskému principu uvnitř sebe, nemůže s tímto aspektem ani komunikovat, žije v bolesti a velmi trpí a podporuje tak pouze vertikální spojení s duchovními silami. Chybí horizontální růst a to není Celistvost. Ženský princip je nezbytný pro komunikaci s pocity, smyslovými schopnostmi a Vědomím.

Bez chápání Mužského a Ženského principu, 
těchto rolí a jejich rovnosti, je nemožné být duchovně celistvý.

Tento nedostatek porozumění a nedostatek této zásadní a skrývané pravdy vede k širokému schizma a oddělení mezi pohlavími. Každá bytost na této planetě je androgynní. Negativní mimozemské rasy přesunuly archetyp Krále na archetyp Falešného Krále – Tyrana řídícího se myslí. Pokud se domníváte, že archetyp Tyrana je přesnou a pravdivou definicí principu mužského pohlaví, pak živíte tento archetyp ve svém rodu a ve společenském systému, kde je přijímán jako norma - muž s dravou myslí. Abychom změnili falešné maskulinní archetypy, musíme pochopit, že jsme přijali archetyp falešného Krále – Tyrana v našem životním stylu a přestat odměňovat toto chování u mužů a žen. Od roku 2012 začínáme modelovat nové chování a soucitné komunikační styly, kde existuje soucitné emocionální a upřímné sdílení a uvolňování všech úrovní očekávání mezi pohlavími.

Vzhledem k tomu, že Mužský princip je společensky podmíněn a řízen k tomu, aby projevoval nadměrné duševní a intelektuální stavy bytí, je běžné, že muži odmítají své vnitřní trauma a hluboké pocity. Jsou společností vychováni, aby odmítali vnitřní trauma a odpojili hluboké smyslové vnímání a zpracovávání emocí. Jsou penalizováni, pokud projeví příliš mnoho emocí a nejsou-li ochotní nechat se hypnotizovat návykovými stavy mužského Alfa pohlaví.

Mnoho lidí vůbec neví, jak přistupovat k hlubokým pocitům založeným na srdci, nebo dokonce, aby popisovali co cítí, co mají na srdci Mohou si zcela neuvědomovat co cítí nad rámec potřeb pro přežití a instinktivních reakcí jako je hněv, touha, hlad, násilí….

Program Tyrana vypíná srdce a ukončuje smyslové chápání už v době, kdy jsou muži ještě chlapci. Jestliže nepomáháme chlapcům respektovat a přijímat Ženský princip a jejich vlastní vnitřní Ženský princip, nedáváme jim základy pro zdravý respekt k emocím a intuitivním schopnostem. Rostou z nich násilní muži. Muži, kteří nemohou zpracovávat negativní emoce, nebo nemohou najít zdravý způsob, jak léčit trauma, se zapojují do závislostí a destruktivních vztahů. Tak se hromadí emocionální bolest a roste zcestné vnímání do bodu výbuchu a vzteku. Když muži vybuchnou do silných emočních stavů, mohou se podílet na spoustě destrukcí a násilí, protože ztrácejí kontrolu nad sebou, pak snadno manipulují a stávají se automatem. Většina tragických událostí, kde je používán tento vzorec vede k náhlému zabíjení nebo dokonce k zabíjení v rodinách. Muži, kteří nemají možnost vyrovnat se s vnitřním stresem a tlakem, hledají úlevu v nějakém explozivním jednání. Je to důsledek neustálého vystavování traumatickým zážitkům, které neví, jak zpracovat. Jsou to negativní mimozemskou rasou záměrně používané pojistky, aby muži poškozovali, provozovali násilí na lidech a rodinách. Muž, který prošel mučením a není schopen uzdravit vnitřní Ženský princip, se stává umučenou a mučící rozštěpenou duší.

Odmítáme-li uzdravovat emocionální bolest, nedokážeme zpracovat vnitřní zranění, pak odmítáme tyto věci v podvědomí. Když se nahromadí velké množství emocionálního napětí, člověk vybuchne a ztrácí vědomou kontrolu nad svým životem. To můžeme vidět u zcela tichých, zdánlivě normálně fungujících lidí. „Co se mu stalo, vždyť vypadal jako normální člověk?“ To je běžné, když někdo dostatečně tvrdě potlačuje své pocity a nemá odbyt této energie. Tak je vytvářen Král Tyran, aby bylo pácháno násilí. Ženy se používají zcela jinak, aby prosazovaly systém odměňování prostřednictvím sexu s muži, kteří se orientuji na výkon a násilí.

Původce těchto pozemských hrůz je Anunnacká a Reptiliánská šikana, hierarchický systém založený na hodnostech a kastách. Pokud se muž cítí nejistě ve svém makrokosmu na pracovišti, pak toto chování projevuje i doma v rodině. Mnoho mužů má mimomanželský sex, aby se cítili silnější, když se necítí ve své síle ve svém makrokosmickém světě. Mnoho mužů věří, aby byli silní, musí mít svůj harém žen. To je jeden z programů sexuální chudoby, kde cílem je rozdělit maskulinní a femininní principy tak, aby mužské a ženské energie nemohly vstoupit do rovnováhy a skutečného vnitřního sjednocení – vnitřní unie. S čím větším množstvím lidí máte sex, tím těžší je objevit rovnováhu vnitřních mužských a ženských energií a sjednotit vnitřní alchymii.

KDYŽ SE ZAMĚŘÍME NA PARTNERA/PARTNERKU JAKO NA REFLEXI SEBE, TEDY ODRAZ SEBE SAMA VE SVÉM ZRCADLE NAPROTI SOBĚ, PAK SE SNADNĚJI MŮŽEME ROZHODNOUT MILOVAT SEBE A MILOVAT NAŠE ZRCADLENÉ PROTĚJŠÍ JÁ. 

TO, CO NÁM TAK VADÍ NA DRUHÝCH, JSOU NAŠE VLASTNÍ, ČASTO NA NEVĚDOMÉ ÚROVNI, ULOŽENÉ POKLADY. 

TOTO UVĚDOMĚNÍ NÁM POMÁHÁ SJEDNOTIT SE SE SVÝM PRAVÝM DUCHOVNÍM PROTĚJŠKEM A TATO CESTA MUSÍ PROBĚHNOUT UVNITŘ NÁS –  U VNITŘNÍ ŽENY  A VNITŘNÍHO MUŽE.

TUTO VNITŘNÍ ALCHYMII NAZÝVÁME ALCHYMISTICKÉ MANŽELSTVÍ – POSVÁTNÝ SŇATEK, KTERÝ SE PAK MŮŽE PROJEVIT JAKO VNĚJŠÍ VZTAH. ZRCADLO U TĚCHTO VZTAHŮ JE: ACH MŮJ BOŽE, JSI STEJNÝ/Á JAKO JÁ.

Co potřebujete vědět:

Vaše mysl musí být tím nejlepším přítelem, nikoliv nejhorším nepřítelem. Ne každá myšlenka, kterou máte, musí být oznámena nebo udělána.

Zaměřujte pozornost vždy na to, co právě děláte. Naučte se pozorovat kvalitu myšlenky. Je to kontrolní myšlenka, nebo řešení problému?

Když potřebujete vyřešit problém, musíte udělat správnou volbu vedoucí k cíli. Správné rozhodnutí pro vás je správné rozhodnutí pro ostatní.

Místo předpokládání, co se stane, se zaměřte na okamžik přítomnosti a dělejte něco, co vás pozvedá k radosti. Posilte víru ve své nejlepší schopnosti.

Pokaždé, když ignorujete své ego, uděláte pro sebe to nejlepší. Nebojte se pustit hlouběji do svého smyslového vnímání se záměrem, neobhajovat, nekontrolovat, neposuzovat, neovládat, neopravovat.

Pozor na to, když vaše paměť přebíhá od minulosti k budoucnosti, pak se těžko koncentrujete na radost, tvoření a okamžik přítomnosti, což znehodnocuje vaši drahocennou životní sílu.

Jakmile jste zachyceni v minulosti nebo v obavách z budoucnosti, můžete mít tendenci věci odkládat a odklonit se od skutečného cíle. Neděláte dobré rozhodnutí, když jste ve strachu nebo kontrolujete situaci.

Energie kontroly vás vyčerpává a ruší váš klid. Naučte se umění KAPITULACE, vzdát se.

Oddanost přirozenému toku života vede k snadnějšímu řešení životních problémů. Oddanost znamená přestat bojovat se sebou. Oddanost není o nečinnosti. Oddanost sobě nemá poraženého ani vítěze, jedná se o přijetí.

Přijměte sebe, druhé a svět takový, jaký právě je. 

Netlačte na sebe, na realitu, na Vesmír.

Tak se naučíte, kdy podniknout kroky z místa kapitulace, tím se učíte CO TO JE ŽÍT V PŘIROZENÍM TOKU ŽIVOTA.

Čeho se bojíte, pokud se vzdáte kontroly a rozhodnete se kapitulovat?

Určete strach, který řídí konkrétní reakci a zjistěte, zda je tento strach z problému opravdu platný.

Pokud ovládáte něco nebo někoho, tyto akce nebudou dál fungovat.

Odpuštění bude mít ve výsledku lepší výsledek a budete cítit mnohem méně napětí a úzkosti.

Zaměřujte se na kvalitu současnosti, nikoliv na výsledek práce.

Rozhodování v souladu s přírodou a s vaší přirozeností: naslouchejte, počkejte si na odpověď svého Vědomí, nepospíchejte. Naučte se vnímat, kdy jednat, kdy čekat. Přemýšlet.

Někdy nedostanete žádný impuls provést nějakou akci, takže budete čekat do tzv. jedenácté hodiny. Buďte trpěliví, to vám pomůže uchovat si energii a životní sílu. Důvěřujte Vesmíru, sobě, toku života.

Do svého rozhodování zahrnujte ženský vnitřní aspekt a ženu partnerku.

Buďte si vědomi archetypu falešného Krále a krále Tyrana a nedovolte, aby vás tyto síly ovládaly, vaše Vědomí, chování, sebeúctu.

Vaše hodnota není vaší finanční hodnotou.

V případě, že uvnitř nosíte emocionální bolest, hněv, vhodnou volbou může být dechové cvičení, meditace, malování, tvoření, tanec, jóga, silové cvičení, běh, spojení s přírodou.....

Děkujme vám, že jste součástí této neuvěřitelné doby. V této době Vzestupu existuje neuvěřitelná vděčnost za vše, čím přispíváte k obnově Nové Země. Zůstaňte ve Světle svého srdce. Poděkování a mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 16/3/18
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu.


úterý 13. března 2018

Formality

Milovaní, každý průchod Rovnodenností je vždy intenzivní práce, vyžaduje naši plnou přítomnost  a angažovanost a dále připravuji pro nás hodně témat, spoustu aktualizací. Pro vypracování Mayské matrice dne narození zašlete datum a čas na lenkasykorova.art@gamil.com a použijte pro platbu bankovní spojení uvedené na stránkách, vnímáte-li tento koncept jako součást svého posunu. Dokument bude s Láskou zaslán do 1-2 pracovních dnů. Více informací na blogu: KONZULTACE. Děkuji. Krásné dny a mnoho Lásky. Lenka


KONTAKT

VÍTEJTE V MÉM POSVÁTNÉM PROSTORU 


Jmenuji se Lenka Sykorova. Jsem průvodce Vzestupem, Strážce krystalické frekvence a Světelný pilíř v Česku. Jsem vtělena za účelem vrátit Principy prvotního Stvoření. Držím Světlo pro všechny Vzestupující, a také abych pomohla naplnit Božský Plán. V této inkarnaci používám své občanské jméno. Pocházím z Rodiny Světla Elohim. Pracuji s fialovým paprskem Mistra Saint Germaina. Mé Světlo vychází také z magentové a zlaté esence Božské Lásky. 

Všichni dobrovolníci jsou držitelé specifické frekvence každý v určité zemi. 
Jejich posláním je sjednotit všechny aspekty života novým způsobem a 
za účelem pomoci Matce Zemi a sloučení Hvězdného a Lidského JÁ. 
Přišli spoluvytvářet s obyvateli Země způsobem
jako se nikdy před tím nestalo.

***
JÁ JSEM Mistrovská duše, která se rozhodla prostřednictvím vlastního tréninku v mnoha 
inkarnacích, prostřednictvím odvahy, vytrvalosti a sebeovládání pomáhat najít vedení, řešení.
JÁ JSEM naprosto neutrální a o své dosažené zkušenosti, včetně dosažení síly, svobody a sebeovládání, se dělím s druhými prostřednictvím svého vlastního učení. Jsem zkušená ve vedení procesem Vzestupu a naladěním na jednotlivce odrážím jejich sílu. Cesta zahrnuje dosažení integrace polarity, alchymistického vztahu a také všech vztahů s lidmi v mém životě. 

Jsem poctěna, že mohu sdílet svoji cestu a Světlo.
Nespolupracuji s žádnou organizací, nemám nic společného s New Age. 

***

Prosím nepokládejte písemné otázky ohledně vaší cesty, využijte osobní konzultaci.

LENKASYKOROVA.ART@GMAIL.COM


pondělí 12. března 2018

Duše Indigo & Hvězdná Semena. Zákon příčiny a následku.

Naše Krystalické rodiny, které žijí ve vyšších oblastech Stvoření, sdílejí Universální pravdy o Jednotě, které se snažíme odhalit lidstvu také my, abychom se rozpomněli na náš pravdivý původ v tomto cyklu Vzestupu. Přestože jsme v tuto chvíli na Zemi, byli jsme vyškoleni ve strategii Vzestupu. Naše duchovní rodina ve vyšších Sférách nerozumí metodám válek, takže je na nás, abychom tuto strategii uplatňovali. Mnoho z Indigových lidí a Hvězdných Semen nechápe motivaci nižších vibračních úrovní, jejich psychopatické chování, invokaci strachu, protože jsme tak spojeni se srdcem, soucitem a dobrotivostí. Žijeme v zásadách Jednoty a naše poznání a životní styl odráží Vědomí, že všichni lidé jsou spojeni s Bohem přímo. Žijeme v souladu s Universálními zákony, protože víme, že co se stane, má velký vliv na rozšíření našeho Vědomí, učení a zdraví.

Hluboce respektujeme energetický podpis každého a životní záměr lidí, ať je jakýkoliv, aby se i oni mohli rozvíjet v souladu se Stvořením. Staráme se o životní prostředí, komunikujeme s planetou a přírodním královstvím. Víme, že život je posvátný, takže nemáme žádné myšlenkové formy, které by ublížily ostatním. Nemáme žádné vlastnictví, jsme správci věcí, které dodávají našemu životu hojnost.

Nerozumíme pojmu vlastnění osob, protože je to výraz otroctví. Žijeme v telepatických stavech, ve kterých je lež, skryté úmysly nebo klamání druhých nemožné, protože všechny interakce jsou vidět v barvách a energiích, které přenáší osobní podpis, myšlenky, úmysly a pocity druhých. Komunikujeme s čestností a upřímností, tak jako kdysi, než jsme přišli na Zemi. Nerozumíme pojmům manipulace nebo podvod, s kterými ostatní přistupují k nám.

Jako vyspělé bytosti ve stavu Krista, žijeme v jednoduchosti, což umožňuje harmonii s přírodou a s Universálními zákony. Ve všech vztazích máme přirozenou schopnost rovnosti, v každé interakci s druhými. Přišli jsme s konkrétními misemi, abychom vyléčili negativitu na Zemi prostřednictvím vyššího Vědomí. Existují hluboké důvody, proč jsme se inkarnovali do času Vzestupu. Během procesu Vzestupu jsme mnozí zaměřeni na superkarmické zátěže, jejichž temní původci mají snahu, aby nás udrželi v zátěži a nízkých hustotách.

***
Osobně vnímám, že část mé inkarnační smlouvy je hotová, co se týče vypálení a očištění rodové karmy, a rodových vzorců a nemocí, které byly předávány z generace na generaci, ale dál pokračuji s kolektivem v oblasti chybné DNA. Každá inkarnační Světelná smlouva musí být dodržována dle daných podmínek pro rodovou linii a také pro planetární účely tzn. měnit mnoho nejasností a nerovností ve společnosti. Já sama jsem byla pochopení deformací v DNA nezúčastněná, dokud jsem je sama neprošla. Můžete spát, nechápat svůj účel zde, a přesto se podílíte na Transformaci a Evoluci i ve stavu amnézie, protože fyzická přítomnost je to, co je zásadní.

Byla to velká doba růstu, než jsem pochopila, jak všechna rodová a osobní trauma harmonizovat. Velký trénink důvěry, odpouštění a léčení jizev na srdci z minulosti. Na otázky, kdy skončí tato náročná období mi Průvodci vždy připomněli, že já sama jsem se přihlásila podstoupit tento čas a přeměnu DNA pro změnu Evolučních polí.
Děláte-li to, jste někdo jako stroj na přeměnu genetiky.

Jsme neustále testováni, jestli se dokážeme vyrovnávat s projevy šílenství v kolektivu, protože Země i její lidská skupina se nachází uprostřed temné noci duše. I když temná noc duše není nic jiného než setkání s vlastními Stíny, kdy nastal čas přesunout se do své pravdivé esence. Udržujeme energii co nejčistší s kultivací životní a duchovní disciplíny. Naše energetické pole musí zůstávat čisté a nedotčené.

Dosažením stavu neutrality a Celistvosti je nám umožněno vyšší smyslové vnímání (číst energie, energetická pole). Tohoto vyššího smyslového vnímání nelze dosáhnout, hodnotí-li, člověk, soudí, jeho úmysly nejsou čisté bez dosažení integrace polarity - rovnováhy mužské a ženské energie uvnitř.

ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Aby lidé porozuměli silám Vzestupu, jsou vystaveni napětí a duševní úzkosti. Extrémní duševní a extrémní emocionální nerovnováha se nyní projevuje navenek, protože lidé potlačují uvědomění, že vše musí být zarovnáno s multidimenzionální anatomií jejich těla i Vědomí. Je potřeba aplikovat očistné nástroje pro všechna 4 těla, snahu o uzdravení, zlepšení, bez ohledu na systém přesvědčení. Vzestup není jednoduchý, protože je o sebeovládání, disciplíně. Jde o úplné rozpuštění starého 3D člověka. Lidé, kteří nyní věří, jakmile se začne rozpouštět jejich stará identita, že to, co aktuálně prožívají, je jejich „skutečná a pravdivá“ identita, takže mohou být ve velkém stresu. Důležité je dokázat se udržet v neutralitě a přestěhovat do celistvosti. Nikdo nemůže podvádět druhé, sebe ani tělo. Všechno se stává transparentní, jak se svět stěhuje do telepatie.

Ve všech oblastech života vytváříme myšlenky, činy a emoce, jejichž obsah se kombinuje s určitou úrovní Vědomí a přírodními zákony. Tento energetický obsah, který vyšleme, se k nám vrací okamžitě, tedy ve Vesmíru kumuluje s určitou energií, která se vrátí k nám zpět a to ihned. 

V této době rozdvojení času, se radikálně zvětšují síly, které jsou řízeny Universálním zákonem příčiny a následku. Pokud se nám nedaří řešit situaci neutrálně, musíme se přizpůsobit, abychom tuto dovednost měli. V současné době, jak se dostáváme stále více do harmonického Vesmíru, tento zákon působí rychleji s přesnější frekvencí, která je sladěná s větší intenzitou v hmotné rovině, jako nikdy před tím.

V nižších vibračních úrovních jsou husté vrstvy infikované umělou inteligencí, nevědomím a temnými entitami. V důsledku toho jsou procesy příčin a následků pomalejší, ačkoliv nyní, jak se zvedají vibrace, se tento zákon projevuje mnohem rychleji čili v nižších vibračních úrovních se možnost obejít zákon příčiny a následku mění. Na lidi, kteří krmí psychické tělo nízkými myšlenkami a úmysly, nebo kradou energii, mají současné vysoké energie rychlé dopady. Zatímco ti, kteří se probouzejí a mají čisté úmysly, pracují a komunikují s otevřeným srdcem, dostávají pozitivní energetické odměny. Naše vlastní skutky a činy, přinášejí výsledky, které jsou vidět.

Většina lidí není dostatečně vědomá, aby dokázala rozpoznat opačný pól přírodních zákonů a dopad umělé inteligence. Tyto programy se projevují jako groteskní, vadné a nemocné, což má dopad na Matku Zemi. Současně nastávají velké změny, protože zákony na Zemi se mění.

Být v souladu s přírodními a Universálními zákony a řídit se srdcem umožňuje objevovat soucit a laskavost. Pokud chceme změnit kauzalitu na zemi, musíme se podívat na lekce. To nutí každého k vyšší zodpovědnosti za to, v jakých životních podmínkách se nachází a k vyšším kompetencím dokázat dosáhnout úplné svobody.

Všechny takové skvosty uvědomují o posílení ctnosti, a tím získat vyšší duchovní moudrost, vstoupit do harmonie se sebou, abychom v této kvalitě žili s druhými a se světem.Všechny takové skvosty uvědomují o posílení ctnosti, a tím získat vyšší duchovní moudrost, vstoupit do harmonie se sebou, abychom v této kvalitě žili s druhými a se světem.Všechny takové skvosty uvědomují o posílení ctnosti, a tím získat vyšší duchovní moudrost, vstoupit do harmonie se sebou, abychom v této kvalitě žili s druhými a se světem.

Jako dospělí lidé jsme povinni přijmout plnou zodpovědnost za svá současná slova, činy, myšlenky, skutky, emoce a stav těla. Tato zodpovědnost umožňuje správně se přizpůsobit zákonu příčiny a následku a aktualizovat duchovní cíle. Pozitivní akce přinášejí pozitivní výsledky, negativní akce přinášejí negativní výsledky. Pozitivní akce má pozitivní následek. Cílem je vědět: čím více pozitivních akcí, tím více pozitivních následků a pozitivnější život. Materialistické objekty nejsou takovým zdrojem štěstí jako to, co naplňuje naše srdce mírem a štěstím.

Negativní věci přinášejí negativní výsledky a mnohdy si lidé myslí, že jim negativní věci přináší pozitivní výsledky (drogy, alkohol….) Odmítají čelit této pravdě, což způsobuje sebeklam a podvod. Tyto negativní síly jsou podvodníci, protože reprezentují samy sebe jako pozitivní a lidé jsou pak zmatení, proč se jim dějí negativní věci. Pokud neporozumí této hře, budou zůstávat v bolestných cyklech s negativními výsledky a životem, obecně obviňují druhé za svůj život. Musíme přijmout zodpovědnost za každý svůj čin a zaměřit se na to, co můžeme udělat, aby následky byly pozitivní a život šťastný. Generováním pozitivních činů, zajišťujeme, že naše budoucnost bude plná pozitivních věcí.

Ať už o tom víme nebo ne, naše Vědomí a naše tělo podléhají určitým energetickým zákonům. Negativní síly v nižších úrovních vytvářejí otroctví. Pozitivní síly v úrovních Vědomí Krista jsou na Zemi nejvyššími úrovněmi a vytvářejí svobodu, suverenitu, zdravé tělo, životní sílu, extatickou radost a tvořivost. Náš záměr je vždy v souladu s naší frekvencí a síla, kterou tvoříme, je autorita v tom, co budujeme. Vše hmotné a vše nehmotné v našem životě je příčinou a následkem pro tělo, mysl, Vědomí a tvoří naše zkušenosti. Jsme guvernérem této vytvořené struktury.

Spoustu lidí má nyní spoustu problémů, protože se domnívají, že Vzestup je: Přečtu si informace, a to je Vzestup. Sleduji to, co dělají ostatní, a to je Vzestup. Vytvářím falešné emaily, a to je můj Vzestup. Počkám si, až přijde někdo, nebo nějaká síla a automaticky mě zaktualizuje, a to je Vzestup. 

Počítá se vlastní práce na sobě, svém těle, svém zdraví, svém Vědomí a je jedno jestli máte finanční hojnost nebo ne, jestli je vám 50 nebo 70 let. Pomáháme těm, kteří si nepamatují, ale nemůžeme za ně projít zkušeností Vzestupu. Otevřené srdce se napojuje na galaktický střed, zavřené srdce ne. Spoustu lidí od roku 2012 o Vzestupu jen mluví, mluví, ale to je jen maličké procento práce a není to tvoření. Jakmile nemáte vlastní zkušenost, vaše představa je zkreslená, mylná.

Pokud nemáme zkušenost multidimenzionality, podle Universálních zákonů o ní nemůžeme ani psát ani mluvit, protože to je vytváření zkreslených informací a každá akce má své následky. Multidimenzionalita je nadčasová zkušenost. Jakmile si uvědomíme oddělenost od sebe a jsme spojeni s tělem a srdcem, skutečnost multidimenzionality se projeví sama.

Cítíme obrovský posun v aktivaci DNA a kundalini energie a  jak se vše, co nemá nic společného s Láskou rozpadá, zatímco my jsme Mistři vlastního života a reality, vyjadřujíc svou nejvyšší tvořivost ve spojení s přírodou, protože tak jsme spojeni s naším jádrem. My všichni se rodíme do stavů plné hojnosti.

Tato komunita bude i nadále informována, aby odstranila všechny škodlivé systémy, které mají dopad na tělo i Vědomí. Buďte trpěliví, i když jste zarovnáni se správnými duchovními postupy a postupujete svým tempem a rezonancí, přestoje nutné aplikovat duchovní praxi a uzdravení. Mám ráda konzultace s mými Průvodci během dlouhých procházek v přírodě.

Relaxujte a představujte si sny o sobě a Nové Zemi. Děkuji, že ctíte můj čas a moji energii. Mnoho milující Lásky, brzy opět zde.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 12/3/2018
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.