VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 7. dubna 2018

PORUŠOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ

Aktuálně existuje fáze, která vyžaduje, abychom byli křišťálově jasnými v rozlišování a zachování soucitu, co se týče kolapsu nízkých frekvencí. Čím nižší jsou energetická pole, tím více jsou nestabilní, jak se obě hlavní časové osy odklání, což zesiluje polaritu. Tím, jak jsou tyto dvě frekvence od sebe stále více vzdálenější, dochází nyní doslova k odtržení vysoké frekvence od spodní extrémní polarity, na kterou je kladen vysoký tlak, což zvedá polaritu do vyšší frekvenční oktávy. Existuje varování, že ti, kteří upřímně zvyšují své frekvence od negativního ega a chování, zažívají mnohem energetičtěji podporu. Záleží na kvalitě osobní frekvence, aby byla vytvořena inteligence Světelného těla. Projevuje se to jako stavy blaženosti a povznášejícího srdce. Nelze toho dosáhnout, pokud člověk žije v sebeklamu a klamu druhých, strachu. Nelze se tedy účastnit vědomého budování vztahu k sobě a k Bohu. Ti, kteří odmítají zodpovědnost za své negativní chování a ego se snahou zachovat nízké energie, manipulovat, podstoupí extrémní tlak na změnu. Tyto lekce nebudou odebrány nikomu, protože se jedná o hru na spravedlivé herní desce. Z tohoto důvodu se připojujeme k pravidelným meditacím v neděli v 17:11 a 20:11. Více informací ZDE.

Jednou velmi důležitou částí Vzestupu je pochopit sociální inženýrství. Sociální inženýrství je druh kontroly mysli, který se snaží manipulovat lidi, jejich vlastní práva, soukromí, sebevědomí, odpojit je od znalostí, zneužívat informace a jejich chování. Primární uplatňování přichází přes zastrašování, šikanování a podvodné taktiky – ovládat a vytvářet osobní nebo kolektivní strachy. Původem je negativní mimozemská rasa. Dokud nemáme plné pochopení výše uvedeného, nemůžeme převzít roli v této věci, ani se přesunout do skutečné svobody a vědomého spoluvytváření.

Nacházíme se v cyklu, kdy všechny zločiny spáchané na lidské společnosti budou známy. Ti, kteří beztrestně porušují zákony přírody, jsou monitorováni a mnozí z nás si velmi přejí, aby odhalení bylo zároveň podporou pro tyto lidi a pro všechny, kteří se musí přizpůsobit přírodním zákonům. Většina lidí se snaží porozumět zákonu přírody zdravým rozumem, aby se vyhnuli bolesti, protože jsou si vědomi, že pokud budou ignorovat zákon gravitace a vstoupí například na útes, je velice pravděpodobné, že si způsobí bolest, nebo dokonce zemřou. Pokud ignorují zákon termodynamiky a dotknou se kamen, spálí si ruku a způsobí bolest. V důsledku těchto situací přirozeně poznají okamžitě zákon příčiny a následku. Lidé řídící se přírodními zákony NEPOTŘEBUJÍ ŽÁDNOU AUTORITU, ABY JIM ŘÍKALA, ŽE MUSÍ DODRŽOVAT TYTO ZÁKONY A PŘEDPISY. Mnoho lidí porušuje zákony přírody a ignoruje důsledky svého jednání. Zákon příčiny a následku v tomto ohledu není okamžitě rozpoznán a pochopen, vzhledem k času a prostoru. To znamená, že doba mezi příčinou a následkem je dlouhá.  Příčiny a následky v kontextu celé společnosti působí dlouhodobě jako anti-lidská a smrtící kultura, která v současné době způsobuje velkou bolest a utrpení. Každý z nás se musí zabývat tím, jaké podnikáme osobně kroky k tomuto zastavení.

Mnoho filozofů a starověkých mudrců psalo do hloubky o moudrosti, pojednání o etice, mravnosti, ctnostech a všechny mají základ v UNIVERSÁLNÍCH PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH. Tyto zákony a zákonitosti jsou pro lidi vedoucím mechanizmem a existují mnozí, kteří povahu etiky interpretují odlišně. Každý sám musí najít pravý a pravdivý smysl ctnosti založené na úctě ve vlastním srdci. Každý suverénní a svobodný člověk je schopný pochopit zákon Jednoho, aby změnil svůj život a splnil skutečný a pravdivý účel svého života v této inkarnaci.

Osobním i společným cílem je reorganizovat sociální struktury tak, aby podporovaly přírodní zákony, které podporují život. Současná společnost je založena na antihumánní ideologii, která má původ v plazí mysli, sobecké a chamtivé mysli okamžitého uspokojování, která porušuje přírodní zákony. Zdravý rozum nám říká, že budeme-li pokračovat v porušování přírodních zákonů prostřednictvím 3D systémů bez ohledu na lidský život, zemi anebo přírodu, povede to k cílům jako je smrt, ničení, neznalost, nevědomost a k pádu genetického lidského druhu jako takového.

Kdykoliv se snažíme dosáhnout větších cílů, musíme se naučit komunikovat a spolupracovat s ostatními pozitivněji. Vytváříme pečující propojené a úspěšné vztahy a chování založené na etice a ctnostech, které staví silný morální charakter. Když se podíváme kolem sebe, silní lidé jsou silní jen prostřednictvím soudržnosti etického chování, dodržování transparentnosti, důvěryhodnosti, přičemž se soustředí na vetší blaho společnosti a pozitivní cíle skupiny.

Toto je základním stavebním kamenem budování humánní kultury světového humanizmu s uznáváním, že lidská etika, morálka a ctnost nemají nic společného s náboženstvím. Etika ctnosti je základním principem dodržování přírodních zákonů. Lidstvo musí být převedeno k poznání důsledků, které se ve světě vyskytly a které jsou založeny na nedostatku etiky, a být schopno demontovat nemocnou společenskou strukturu, protože to proniká každou oblast našeho života. Ve skutečnosti je toto naše společná esej ke studiu pochopení aktuálního sociálního inženýrství, které porušuje všechny zákony přírody za účelem genetické modifikace, hybridizace negativní mimozemskou rasou za účelem zániku původního plánu lidské rasy. Původním plánem je myšlena původní genetická signatura určena ke dvanácti řetězcům DNA, která by umožnila multidimenzionální cestování a existenci bez zhoršení biologické struktury. Původní andělská lidská DNA s dvanácti vlákny se nazývá Diamantové Slunce a pochází z linií kosmického Krista – původních lidí tzv. Strážců zakladatelů s originálním designem andělské humánní krystalické DNA s dvanácti vlákny s dalším přístupem k 24 vláknům DNA a k dalším dimenzím v lidském těle.

Když jsou lidé ovládaní myslí, věří, že toto je jejich jediný život, který nemá žádný vyšší účel, že neexistuje inteligentní energie Vědomí, která se během smrti mění na jinou rovinu.

***

Pád astrálních vrstev. V lidském energetickém poli můžeme číst výsledek emočního trauma z poškozeného srdce jako hlavního energetického centra uprostřed hrudníku, odkud vychází energetické víry, které vedou inteligentní energetické programy do všech oblastí těla a Vědomí. Tyto programy jsou řízeny vrstvami 4. dimenze, které se říká obecně astrální, srdce přenáší a přijímá energii z této 4. dimenze, dokud NENÍ ČLOVĚK REKONSTRUOVÁN VZESTUPEM, TEDY DUCHOVNÍM PROBUZENÍM PRO PŘENOS VYŠŠÍCH FREKVENCÍ.

Mnozí vnímáme, že lidé jsou čím dál více šílení. Opravdu se všichni velmi těšíme, až se probudí, protože dokud to neudělají, nikdy nebudou rozumět posvátnosti života, mé mimozemské Já ani mé lidské Já opravdu nechápe. Nicméně je to součástí Přechodu, vzhledem k ukončování patriarchátu a osvobozování z vlivu negativní mimozemské rasy. Jsou to smutné následky smutné historie. Vnímáme hodně zavřenou srdcovou čakru u těch, kteří jsou ve vlivu dysfunkčních emocionálních vzorů, často jsou nevědomě napojeni na tzv. implantované myšlenky skrytých technologií pro kontrolu mysli. Když jdeme u těchto lidí zpět v životní časové ose, najdeme obvykle zranění v dětství, archetyp falešného rodiče, emocionální trauma, sexuální bolest z dětství nebo ze vztahů, sexuální deformace, zneužívání, opakující vzorce v nejintimnějších vztazích v dospělosti. Největším úkolem lidské rodiny během Vzestupu je uzdravit emocionální trauma spojené právě se sexuální bolestí a falešnými rodiči.

Mnoho lidí není schopno rozlišit, co je to Vzestup, mají mylná přesvědčení o nových partnerských vztazích, o Jednotě. Dokonce se domnívají, že Jednota je volný sex. To vše vychází z duchovní nezralosti, neschopnosti správně rozlišovat, velkého strachu s chutí způsobovat bolest. Spojení srdce-mysl, musí být rehabilitováno. Je to hodně o trpělivém odpouštění sobě, rodičům, partnerům a především sobě.

Představte si, že byste žili ve světě, kde všichni lidé chtějí žít v souladu s přírodními zákony. Kde by všichni lidé byli léčeni Láskou, důstojností a respektem, kde by byli učeni, jak vytvářet holistický životní styl s ostatními lidmi. Ve světě, kde jsou všichni podporováni k uskutečnění svého nejvyššího evolučního potenciálu a vnitřního tvůrčího génia.

Představte si, že byste žili ve světě, kde základní lidské potřeby jsou základním právem pro všechny lidi. Kde lidé vytváří vesmírnější a klidnější svět bez chamtivosti, ubližování, násilí, tyranie a útlaku. Kde lidé uplatňují humanistickou etiku a filozofii smíchanou s Universálními Principy zákona Jednoho, aby se rozvíjelo Vědomí a všechny lidské potřeby byly splněny. Kde všichni uplatňují autentické vedení, demonstrují čestnost, integritu, důvěryhodnost v komunikaci v pravdě. Kde jsou lidé kompetentní ve svých oblastech odbornosti, aby byli užiteční pro obyvatelstvo. Kde by humanitární představitelé a vizionáři poskytli svatyni všem a byli k dispozici všem a soustředili by se na sjednocení ostatních, celistvost, uzdravení, sebevzdělávání a plnosti pro všechny v komunitě.

Učení, uzdravování, výtvarné umění a duchovní směr by byly zaměřeny na znalosti humanitních oborů s rozvojem Vědomí a výzkum. Kde by byly neomezené zdroje pro budoucí vývoj dětí, podporován jejich jedinečný energetický podpis, existovaly by zdroje, aby se děti rozvíjely ve svých jedinečných oblastech a odbornostech.

Představte si, že naše komunity a společnost je založena na organizační politice a programech, které jsou založeny na humánních hodnotách a společném spoluvytváření, formování komunit prostřednictvím chování:

- Sjednocená spolupráce, služba druhým integrovaná zákonem Jednoho
- Milující laskavost, empatie a soucit
- Respekt, důstojnost
- Čestnost, bezúhonnost, pravda, transparentnost
- Spravedlnost, odpuštění a pokora
- Rozšiřování Vědomí, vyšší učení
- Spolupráce zodpovědná za zem, přírodu a zvířata
- Legitimní přijetí k účasti s Intergalaktickým společenstvím
- Etika založena na ctnosti, posílení charakteru a mysli

Cítíme souvislost se životem a máme soucit s ostatními, kteří cítí bolest, protože můžeme empatizovat s jejich pocity a emocemi. Záleží nám na zvířatech, lidských bytostech, rostlinách, stromech. Uvědomujeme si, že jsme součástí něčeho mnohem většího, jsme laskaví ke všem, protože si uvědomujeme, že tento konec cyklu je pro mnohé náročný. Nedovolujeme ubližování ani fyzické, ani duchovní.

Měla jsem rozhovor s jedním ze svých průvodců, protože se probouzí stále více lidí a svým způsobem je na nás vytvářen stále větší tlak, jak to bude se zachováním času pro soukromý život, jehož součástí jsou také naše rodiny a bylo mi potvrzeno, že musí existovat prostor pro osvěžení, zachování životní síly a energie. Naše vibrace rychle klesají, jakmile děláme něco nepravého nebo, když následujeme vůli druhých. Neustále aktualizujeme své Mistrovství přes tréninkové programy, každá fáze musí být pochopena, integrována. Existuje zde mnoho úrovní chápání. Prostřednictvím sebe sama každý sám hledá svoji vlastní informovanost, svůj osobní zážitek Vzestupu. Jsme hledači pravdy a odpovědí.

Vyrovnáváme se s frekvencemi každý den. Dostáváme se do frekvence, kde vyzařujeme naši vlastní podstatu, podstatu Stvořitele a Zdroje a také jsme zde ve službě Zdroji. Vědomě se spojujeme s přírodou, jako realizací životní síly, a to nám pomáhá naladit se na jemnější sféry. Čím více bytostí se soustředí na Lásku, tím vytváříme nejen Novou Zemi, ale také počasí, které ovlivňujeme.

Nacházíme se v čase, kdy si lidé mnohem více uvědomují, co je to spoluvytváření. Je to vytváření prostřednictvím vlastní životní síly s našimi společníky, kteří také zachovávají svoji životní sílu. Radost je nejvyšší frekvence, a proto ji kultivujeme prostřednictvím humoru, hravého přístupu k životu, autentického vytváření a společného spoluvytváření srdcem. Když naše Božská jiskra září, je to ku prospěchu všem.

Mayská Poselství jsou pro vás k dispozici každý den zdarma a přes systém časových limitů je můžete číst již od půlnoci. Překladatelská práva vyhrazena. Autor Lenka Sykorova. Autor je výhradním vlastníkem a nepovoluje žádnou výjimku vydávat tyto texty bez uvedení autora a zdroje www.mayskykalendar.blogspot.com včetně osobních matric.

Všechny dary na těchto stránkách jsou zdarma a slouží jako moje vděčnost a bezpodmínečná podpora vám všem. Blahoslaven jest ten, kdo vidí Božskou dokonalost ve vzájemné podpoře a společenství a společenství s přírodou, neboť ten opravdu ukotvil Nebe na Zemi, protože pochopil život Bytí jako Jednoho. Kouzelné jaro vám všem.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 7/4/2018
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

TZOLKIN 7.4.2018 13 BEN

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Nechte posvátnou Energii Oxlahun (13) prostoupit vašich 13 hlavních kloubů a spojit se s vaší Podstatou - koyopou, který vám dává zvýšené vnímání a intuici. Využijte sílu tohoto dne Ben pro stabilizaci a očistu vaší vnitřní duše – domova všech domovů. Pokud můžete, podělte se o tuto zkušenost se svými blízkými, aby i oni mohli mít prospěch z dnešní energie. Proto díky skutečnému vnitřnímu klidu, nazýváme vnější místo domov, který může být naplněn Láskou, radostí a spokojeností.

Vlna IMIX vám dává k dispozici celé bohatství vesmíru a ukazuje, jak tyto dary využívat v životě. TŘINÁCTÝ den objevíte, že cílem vašeho života je SVOBODA.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Vítáme vás v tento čas spojení s námi a energií Tónu 13. Dnes přinášíme samé dobré zprávy a možnost strávit s vámi trochu času a motivovat vás k pohybu vpřed v Evoluci. Jsme si dobře vědomi, že je na planetě v této době mnoho strachu. Jsme tu, abychom vám pomohli odstranit veškeré obavy.

Budeme rádi, pokud vypnete televizor a vyladíte rádio na nějaké harmonické kanály. Programy, které většinou posloucháte, nepřinášejí pravdu. Média jsou ve vlastnictví a provozu lidí, které nezajímají vaše nejlepší zájmy. Je všeobecně známo, že média hovoří jednostranně. Jak často čtete, nebo slyšíte zprávy o pozorování UFO, chemtrails, bylinných lécích proti rakovině a dalším nemocem? Proč stále platíte předplatné za odběr médií, které záměrně zaplňují vaši mysl zbytečnými fakty a nepřesnými informacemi?

Jsme potěšeni, že je k dispozici stále více hlubších informací. Oceňujeme vás, kteří přinášíte pravdivé zprávy prostřednictvím tisku, rozhlasových stanic, webových stránek nebo videí. Nikdy v historii nebylo k dispozici tolik globálních informací. Váš čas také můžete věnovat výzkumu zpráv a získávání skutečných zpráv o počasí.

Máte vůbec představu, jak moc ovlivňujete svými myšlenkami počasí, včetně extrémních bouřek? Když pracujete společně jako skupina, můžete ovládat počasí. Vědci to ví už dávno. Podívejte se například na práci s názvem HAARP.

Typické sdělovací prostředky jsou navrženy tak, aby vás udržovaly v nevědomosti, co se skutečně děje ve světě kolem vás. Včera jsme mluvili, jak náboženství slouží k ovládání mas. Dnes vás chceme povzbudit, abyste zkoumali sdělovací prostředky a své vlastní zdroje pro odhalení skutečné pravdy.

Zkoumejte historii vašich mediálních magnátů. Jak se dostali k moci? Jak přesné jsou jejich informace? Kolik pravdy záměrně skrývají? Proč se nepíše o paranormálních jevech, které jsou normální? Proč si lidé musí platit léčbu přírodními léky, zatímco vlády lijí miliony na výzkum rakoviny? Proč tolik lidí zmizelo, když objevili nové technologie, které by ohrozily ropné společnosti a jejich byznys. Mluvíme zde o větrné a sluneční energii, která by mohla zachránit přírodní zdroje na planetě. Tyto volné energie by také pomohly každému zefektivnit život a jsou cenově dostupné.

V minulosti bylo snadné umlčet lidi, kteří vynalezli nové technologie. Byli byste překvapeni kolik patentů, metod a energetických zařízení bylo utajeno před veřejností. Historie těchto aktivit už je k dispozici na internetu. Je řada lidí, kteří jsou v bezpečí a šíří informace, které vám pomáhají získat zpět svobodu.

V minulosti byly vězněny stovky lidí, kteří zveřejňovali užitečné technologie. Jejich patenty pak zmizely a jejich rodiny byly v ohrožení. Vlády vytvořily klauzule, aby chránily vaše práva, ale podporují jen ty, kteří jsou u moci. Je všeobecně známo, že ti, kteří vás zastupují v křeslech státních orgánů, jsou koupeni zvláštními zájmovými skupinami.

Je na tom něco divného, že svět je v takovém chaosu? Zájmy národů ani obyčejných lidí těmto lidem neleží na srdci. Proč by také měly? Obyčejní lidé slepě odevzdali svou sílu a složili zbraně k nohám těch, kteří je zastupují. Vaši předkové vás varovali před kontrolou vlád a bankovních systémů. Tím, že jste ostatním umožnili, aby vás zastupovali, jste odevzdali všechnu svou pravomoc.

Je na čase, abyste znovu získali kontrolu nad svým životem. Můžete to dělat každý den. Vyčistěte svou mysl od starostí. Poraďte se se svými Průvodci, aby vám pomohli najít způsob, jak posílit sami sebe. Zvolte si život, který chcete žít. Znovu objevte, co vám přináší radost a vášeň. Říkejte svůj vlastní názor. Víte, co chcete? Jaká je vaše pravda? Buďte ve své vlastní integritě bez ohledu na to, co lidé kolem vás říkají.

Zůstaňte věrní sami sobě.

To znamená stát v pravdě, co vám pomůže změnit svět. Nestane se to přes noc. Trvalo věky, že je systém na šikmé ploše. Avšak když zůstanete vyrovnaní v každé situaci, budete se lépe rozhodovat srdcem. Už nebudete žít ve strachu, co přinese budoucnost. Už nikdy nebude trvat tak dlouho, abyste něčeho dosáhli, jako tomu bylo v minulosti.

Každý sen má šanci vykvést k okamžiku přítomnosti. Hledejte způsoby, jak udržet mír v srdci. Jakmile bloudí myšlenky k vašemu „ubohému Já“, nebo syndromu „co kdyby“, vraťte se do přítomnosti. Klíč ke štěstí spočívá v přítomném okamžiku a vděčnosti za všechna požehnání. Všichni jste schopni žít v radosti. Doporučujeme, abyste poslouchali naše slova. Jsme tu, abychom vám pomohli překonat všechny překážky, které vám brání žít radostný život.

Loučíme se dnes s nadějí, že budete dál číst naše slova a přemýšlet o nich během dne. Udělejte si čas a najděte všechny Stíny a strachy, které vám brání žít v radosti. Často se k nám vracejte a volejte nás, kdykoliv budete potřebovat. Kráčejte vpřed s vědomím, že vše je v nejlepším pořádku a stále lepší s každým krokem, který děláte směrem k vlastní svobodě.

Mějte požehnaný den. Těšíme se na užší spolupráci!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…
Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět – Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

13. TÓN TRANSFORMACE – SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň – do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním  integrity s uvedením autora Lenka Sykorova a s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com 

pátek 6. dubna 2018

TZOLKIN 6.4.2018 12 EB kin 12

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu.

Eb, posel času a dirigent osudu, nás vede na cestě k našemu vlastnímu horizontu LaKa (12), který představuje souhrn našich životních zkušeností a vlivů, ať už společenských, kulturních, rodinných nebo individuálních. Nečekejte na konec vaší cesty, abyste pochopili, viděli a uznali tyto vlivy. Váš život musíte udělat okamžitě bohatší, hlubší, silnější. Pokud budete mít dnes chvilku, ctěte ho teď a v každém dalším okamžiku.

Vlna IMIX nám dává k dispozici celé bohatství vesmíru a ukazuje, jak tyto dary využívat v životě. DVANÁCTÝ den ukazuje, že životní moudrost získáváme na základě zkušeností ve světě rozporů a problémů.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR NAŠEHO LIDSTVÍ.

Význam energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

***

Vítejte! Eb je manifestor hojnosti. Hovoříme-li o hojnosti, máme na mysli mnohem více než jen peníze. Hojnost přichází v mnoha podobách: dobré zdraví, radost, přátelé, milující rodina, polibek vašeho štěněte…… je to všechno, co vám poskytuje radost a pomáhá na cestě Evoluce směrem ke Světlu a Lásce. Všichni máte uvnitř sebe moc manifestovat všechno, co chcete. V příštích dnech budeme hovořit, jak se hojnost projevuje. Ale dnes chceme pokračovat na téma, jak přijímat hojnost, když vám je poskytována a jak rozpoznat, kdy je vám pokládaná k vašim nohám.

Mnozí si stěžujete na nedostatek peněz, času, energie. Ale když vám někdo nabízí nějakou službu, často jí odmítnete s připomínkou jako: „Děkuji vám, to je od vás milé. Vážím si toho, ale vím, že potřebujete peníze stejně jako já“. Možná jste dar přijali, ale myslíte na někoho jiného s tím, že si ho zaslouží víc.

Nejsme tu proto, abychom soudili vaše rozhodnutí, ale musíte si uvědomit, že jste vynaložením úsilí dosáhli toho, co jste si přáli, ale mnohokrát to není přijato, nebo to věnujete někomu jinému. Toto chování je často odrazem vaší sebehodnoty. Kolika z vás se podařilo účtovat odpovídající částku za vaše nabízené služby? Kolikrát jste pracovali v zaměstnání, které vám nepřinášelo radost? Už jste někdy půjčili někomu peníze, ale nebyly vám vráceny z důvodu nulové integrity dlužníka? Jaká je vaše cena? Ceníte si sami sebe?

Všichni lidé touží po hojnosti na nějaké úrovni. Nemusí to nutně znamenat hmotné statky, protože mnoho lidí dává přednost jednoduchému životnímu stylu. Ale všichni touží po hojnosti míru, po možnosti vybírat si, co chtějí dělat.

K dispozici máte mnoho druhů náboženství. Kolik obsahují pomstychtivých bohů, kteří vzbuzují strach? Je to schopnost, jak vytvořit Mír? Kolik náboženství odsuzuje lidi za to, co se rozhodnou v životě zažít? Mnoho církví trvá na tom, aby se jejich členové nestýkali se členy jiné církve, aby nezlákali své hříšníky. Moudří rodiče vždy dovolí dětem vybírat si své přátele. Přesto církve prohlašují, že by to tak nemělo být.

Chceme podpořit vás všechny, kteří chcete žít v hojnosti ve všech oblastech života, podívejte se hlouběji na přesvědčení, které vám předkládá církev, které jste přijali jako malé dítě a pak následovali jako ovce slepou víru, aniž byste intuitivně cítili, jestli je to pro vás dobré.

Je čas probudit se a podívat na tyto kódy víry, protože brání růstu a schopnosti manifestovat co chcete. Neustále prověřujte všechna přesvědčení, jestli pro vás stále platí. Podívejte se velmi pozorně co dnes vaše Písma tvrdí. Budete dál slepě sledovat náboženské vůdce, nebo půjdete svou vlastní cestou?

Mějte odvahu být jiní. Udělejte si čas na prostudování vaší historie a dogma ostatních. Udělejte si čas a hledejte pravdu uvnitř vás. Je dobré podívat se blíže na jakékoliv náboženství, které po vás vyžaduje čas, energii a peníze. To jsou požadavky, které vyžadoval Hitler a další vůdci v průběhu mnoha věků k vymývání mozků obyčejných lidí, aby nad nimi získali kontrolu.

Studujte vše o vašich církvích. Mohli byste být překvapeni zneužíváním peněz a moci, vraždami a nelegálními prostředky, které používají k ovládání mas. Kdyby církve mluvily pravdu, existovala by jen jedna jediná a bylo jedno náboženství. Všichni jste přišli z jednoho Zdroje, kde nikdy nebylo žádné oddělení. Pokud jsou vaše kostely způsob, jak být více s Bohem, proč se všechny ještě nezhroutily, když tvrdíte, že je Bůh krutý a pomstychtivý? Dostali jsme se příliš daleko v tomto rozhovoru a může se to zdát pro mnohé kruté, nicméně podívejte se na tato slova s otevřenou myslí a mnohem blíž jak fungují vaše církve.

Klíčem je rovnováha. To platí v každém aspektu vašeho osobního života. Pokud chcete přijímat hojnost, buďte připraveni přijímat jí ve všech možných podobách a nesčetnými způsoby. To je povaha vašeho světa polarity a je jen na vás, jestli dokážete rozlišit, kdy jste obdarováváni a požehnáni a co je vstupenkou k darům.

Neděláme žádné rozsudky o tom, co chcete zažít a dělat. Váš postoj je nejvýš důležitý. Často vám pomáháme při dosažení hojnosti, ale buď ji nepřijmete, nebo dar předáte někomu jinému. Všechno, co děláte s radostným srdcem, nám přináší radost. Avšak příliš často se stává, že vám postoj „špatného Já“ brání vystoupat nahoru.

Věnujte pozornost svým myšlenkám a slovům. Pokud odmítáte dárky, podívejte se pozorně, proč to děláte. Je to starý zvyk? Podívejte se pozorně a buďte objektivní. Věnujte těmto zvykům vědomě pozornost. Nemůžete odstranit kódy přesvědčení, dokud na ně nesvítí světlo.

Není naším záměrem, abychom se strefovali do církví či kostelů. Víme, že existuje mnoho institucí, které pomáhají v procesu Vzestupu. Ale naší touhou je podpořit každého z vás co nejvíce, abyste se podívali, kolik energie těmto institucím věnujete. Je naším přáním podpořit vás při obnově schopností, které zvyšují vaši samostatnost. Většinou jste zapomněli na své schopnosti manifestovat svou vlastní realitu. Jsme tu, abychom vám pomohli rozpomenout se, kdo jste a odkud jste přišli. Máte plné právo žít život v hojnosti. Jakmile si to uvědomíte a rozhodnete se vykročit směrem k bohatému životu, oslavujeme vás a velebíme.

Vstaňte a s nadšením a radostí zakřičte nahlas:
“Jsem hoden/ hodna obdržet všechna Požehnání, které mi Vesmír nabízí!“

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám „karmické terapie“ přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich „nadřízených“, využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU, uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami. To odhaluje vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním  integrity s uvedením autora Lenka Sykorova a s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com 

čtvrtek 5. dubna 2018

TZOLKIN 5.4.2018 11 CHUEN kin 11

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce.

Co se stane, když se Chuen namočí do psychedelik Imix? Oceán proměňuje v horu, časové linie v nekonečný oblouk a myšlenky plynou pozpátku. Je to perfektní den zbořit všechna omezení a hranice a prozkoumat zcela nové a dosud neslýchané myšlenky a koncepty. Ať už přijdete s čímkoliv, Buluk (11), to zesílí, ale ačkoliv je až děsivě silný, je to také dokonale vyvážené neutrální číslo, které nevydává žádný soud hodnot. To děláte jen vy.

CHUEN, TO JE TKADLEC NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři, všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „zlaté ruce“, ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

***

Zdravíme vás! Skrze moudrost Chuen můžete objevit své vnitřní dítě a nechat své Já plně si hrát. Na cestě tímto životem jste byli mnohokrát potrestání za to, že jste hraví, protože to dospělí považují za nevhodné chování.

Mnoho z těchto jednání nebylo nevhodné, ale bylo to jen očekávání dospělých, jak se máte, nebo nemáte chovat. Vzpomeňte si na dobu, kdy bylo vaše dovádění oceněno a pochopeno s tím, že jste roztomilí a legrační, ale příště jste byli potrestáni nebo zesměšňováni. Kolikrát jste slyšeli větu: „Jak se to chováš na svůj věk?!“ Pak jste šli do kina nebo do cirkusu a viděli, že dospělí jsou placeni právě za ty věci, které jste dělali vy. Jak bláznivá společnost!

Lidé jsou plni rozsudků, které promítají na ostatní. Rozmary mění jejich nálady. Když je život dobrý, všechno je legrační a zábavné. Když je život stresující, to samé dovádění se pro ně stává nepříjemné a otravné.

Proč tomu tak je? Je to hodně kvůli stavu amnézie, v které všichni žijí. Většina z vás zapomněla na svou duchovní povahu, která je vždy všudypřítomná. Jakmile strhnete všechny vrstvy negativních myšlenek, které jsou slepené přímo ve vašem energetickém poli, znovu objevíte své vnitřní dítě. Jakmile rozeberete všechny zdi strachů a starostí, vaše vnitřní dítě bude opět skákat radostí a nevázaností.

Jak se můžete přes tyto bloky dostat? Prostě buďte v okamžiku přítomnosti. Uvědomujte si zapáchající myšlení a věnujte pozornost všem rozhodnutím. Buďte všímaví a pozorní, co se děje kolem vás a nezapomeňte každé ráno projevit vděčnost. Vděčnost otevírá dveře k hojnosti.

Přemýšlejte, když dáte někomu dárek, je vděčný a jakým způsobem vám poděkoval? Máte chuť dávat mu další? Když dáte někomu dárek a on jen reptá nebo ani nepoděkuje, jaká je to pro vás motivace do budoucna?

Někteří jsou rozmazlení a nároční. Odmítáte to, co nechcete. Často se dávají dárky z pocitu povinnosti nikoliv radosti z dávání. Mnozí dávají dárky svobodně, ale nejsou schopni je plně přijímat. Proč tomu tak je? Často to pochází z pocitu nehodnosti. Jindy se objeví přesvědčení: „Když jsem dostal dar, budu ho muset oplatit“. To jsou myšlenky zakořeněné v dětství a obvykle pochází od rodiče, který se potýkal s touto otázkou stejně tak. Jedná se o naučené chování.

Když se narodíte, vaše skutečná povaha je čistá radost a Láska. Pokud je dítě nespokojené, je to způsobeno zdravotním problémem nebo potřebuje nějakou biologickou potřebu, jídlo, ochranu nebo vhodný oděv. Děti se vyvíjí a učí rozlišovat na základě vlastních zkušeností a reakcí druhých.

Sledujte při hře velmi malé děti: zvednou hračku, použijí všechny své smysly a zkoumají jí. Dívají se na ní, třepou s ní, dají do úst, čichají k ní, reagují na zvuky, používají prsty rukou i nohou, vnímají tvar, házejí s ní nebo jí nechají opakovaně padat. Při této činnosti jejich mozek kategorizuje a integruje všechny nové informace. V případě že je předmět zaujme, vrací se k němu znovu a znovu za účelem dalšího zkoumání nebo zábavy. Sami od sebe kategorizují položky jako zajímavé, nudné, bezpečné, nebezpečné, chutné… Často když pozorují reakce druhých, změní své vlastní kódy přesvědčení. Například dítě miluje zelené fazolky. Bratr opakované říká: „Eee….…jsou odporné!“ Když je dostatečně staré na to, aby pochopilo reakce staršího bratra je pravděpodobné, že bude odmítat jíst zelené fazolky.

Děti, které jsou smyslově handicapované, se zařazují jako mentálně retardované podle standardizovaných testů a norem. To je také důvod, proč má mnoho dětí nízké hodnoty IQ testů. Testy předpokládají, že dítě má zkušenosti, které považujete za normální. Když je testováno a nevykazuje zkušenosti, hodnoty jsou nižší než předepsaný standard, je označeno jako dítě s nízkým IQ. Je umístěno ve speciální třídě nebo škole. Od této chvíle se na ně každý, včetně jeho vrstevníků, dívá jako na mentálně postižené a také s ním tak zachází. Brzy si dítě samo vytvoří kód víry, že je pomalé. Ve vaší společnosti vidíme, jak říkáte, že si nevíte rady s jejich chováním, protože mají poruchu pozornosti. To je tragické označit dítě jako něco nižšího, než jste vy! Je to jen vaše naučené chování.

Vidíme také negativní dopad této kategorizace v každém z vás. Je vás jen malá hrstka, která unikla tomuto škatulkování. Jsme tu dnes s vámi a povzbuzujeme vás, abyste šli do svého nitra a podívali co nejblíže na všechny kódy přesvědčení, kterých se stále držíte. Uvolněte všechna hodnocení týkající se váhy, krásy, inteligence a všeho možného, co vás drží v pasti světa srovnávání. Všichni pocházíte ze stejného Zdroje krásy, Celistvosti, Lásky a Světla. Je to vaše prvorozené právo na všechny tyto věci! Náboženské instituce a vládní frakce přeškolily vaše pocity na pocity méněcennosti a nedůležitosti.

Svět, ve kterém žijete, je ve stavu neustálých změn. Velká Transformace je v plném proudu a každý z vás to vnímá. Vidíte kolem sebe chaos a vidíte, jak se systém hroutí. Už bylo dost obětování vašich blízkých ve válečném stroji chamtivosti a moci. Každý den tvrdě pracujete, abyste se uživili, a nakonec si uvědomíte, že je to předem prohraná bitva. Máte v sobě sílu opět získat kontrolu nad svým životem. Bude to vyžadovat čas a úsilí vrátit zpět věci, které to umožnily. Stojí velmi za námahu udělat tyto potřebné změny, pokud si opravdu přejete žít život v radosti a míru každý den.

V průběhu kalendáře se podíváme postupně na všechny způsoby, jak udělat změny. To je také cíl, proč přinášíme tato Poselství. Máme povolení pomoci vás probudit opět vnímat vůni růží. Myslíme to doslova, protože v přírodě najdete mnoho útěchy a inteligence. Podívejte se na všechny květy, jak rostou bez jakéhokoliv dozoru. Sledujte ptáky, jak se starají o své každodenní potřeby, aniž by sledovali kyvadlo hodin. Podívejte se na dešťové mraky, jak se shromažďují a uvolňují déšť bez placení účtů za vodu. Slunce vám nabízí teplo a světlo, aniž by vám poslalo účet za elektřinu. Sledujte proudy vody, jak plují kolem překážek, aniž by je soudily.

Když se podíváte z výšky, je to nádherný pohled na symbiotický vztah mezi všemi druhy. Zkoumejte tuto ekologickou symfonii v oblastech, kde člověk ještě nezničil a neznásilnil Zemi.

Dávejte dobrý pozor, co jíte, co používáte a jak se k sobě chováte. Vybírejte si Lásku a laskavost v každém okamžiku a ve všech rozhodnutích. Najděte si čas na rozbití masky studu a strachu. Pusťte všechny pocity krutosti vůči druhým. Převezměte zodpovědnost za to, co jíte, abyste byli zdraví. Najděte si práci, která vám poskytuje radost.

Naučte se milovat sami sebe. Projevte Lásku těm, které milujete. Buďte zodpovědní v tom, kolik dětí přivedete na svět. Na Zemi je hodně smutných dětí, které mají pocit, že jsou na obtíž. V dávných mayských dobách i v jiných kulturách byl každý porod slaven. Každé dítě při vstupu na svět vědělo, že je milováno a každý věděl, že se inkarnoval na Zemi za určitým účelem. Každý byl kmenem nebo komunitou milován. O co by byl tento svět lepší, kdybyste se vrátili k milujícímu aktu bezpodmínečné Lásky. Utrpení plodí bídu a bude to tak i nadále dokud nestrhnete kódy přesvědčení, při kterých se cítíte bídně.

Je možné udělat to hned. Každý může jít do svého vnitřního prostoru a udělat domácí úklid – oprášit pavučiny iluzí, vymést myšlenky nízké sebeúcty, vyčistit vzpomínky smutku a zoufalství, umýt okna a nechat své Světlo zářit. Rozeberte ochranné zdi a vypusťte hradní příkop strachu, který brání druhým vejít do vašeho království.

Když budete procvičovat sebelásku, bude mnohem snazší dávat i přijímat dárky. Vaše potřeba soudit klesne a potřeba ocenit druhé se zvýší. Udržování rovnováhy bez ohledu na to, co se kolem vás odehrává, se stane přirozeností. Život se stane smysluplnější. Vaše tvůrčí šťáva bude přetékat a vy budete žít v Rajské Zahradě bez strachu z vyhnanství.

Všechno, co je třeba, je touha po vyčištění nepořádku. Vyhrňte si rukávy s vědomím, že jakmile budete mít svůj život pod kontrolou, bude snadné udržovat pořádek. Jakmile bude hlavní dílo dokončeno, ocitnete se s velkým množstvím energie a času pro vaše tvůrčí snahy. Buďte vděční za každý zážitek a zkušenost z minulosti. Učte se z těchto zkušeností, budete se umět lépe rozhodovat a váš život se bude nádherně vyvíjet.

Pokud máte pocit, že jste uvízli v nějaké situaci, vyhledejte ty, kteří na tom byli stejně nebo kteří vám pomohou najít cestu z bláta. Podporujte se navzájem, a to zejména během nejtemnějších nocí. Nikdy nejste sami a každá situace má nejmíň tucet řešení. Myslete na to, že jakmile vyjdete z krabice uzavřené svobodomyslnosti, budete usilovat o svůj sen a najdete odvahu ho také uskutečnit. Jsme tu, abychom vás podpořili.

Nastavte jasné záměry, velké sny a přijímejte dary, které vám klademe k nohám. Naší nadějí je, že uvidíte, že jste hodni přijímat všechno, co vám nabízíme. Udělejte si čas, ztište svůj svět a přemýšlejte, jak osvobodit své vnitřní dítě.

Zasloužíte si život naplněný Láskou, radostí a smíchem!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Humor, lehkost…..
V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE nás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost – svého vnitřního klauna – otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun – váš vnitřní Obr – ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se – to je motto OPICE.

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející SVĚTLO do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v emocích a myšlenkách.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

středa 4. dubna 2018

TZOLKIN 4.4.2018 10 OC kin 10

Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání.

Vaše osobní autorita může dnes udělat velký podíl při spojování lidí za společným cílem nebo při zlepšování vztahů, ať už vašich nebo ostatních. Zůstaňte mentálně i emocionálně vyrovnaní při setkávání s vašimi blízkými při řešení mnoha utichlých problémů, které jsou promlčené nebo neadresné a stále způsobují tření nebo nedorozumění. I když máte duchovní autoritu ve své komunitě, použijte jí k navazování a potvrzení silných pout mezi členy, ale nepřehánějte to a nevyužívejte k vašemu vlastnímu prospěchu nebo zvýšení osobního statusu či moci.

Vlna IMIX nám dává k dispozici celé bohatství Vesmíru a ukazuje, jak tyto dary využívat v životě. DESÁTÝ den říká, že se jako první musíte zaměřit na téma LÁSKA.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „smečce“, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Vítejte! Jsme zde, abychom vám opět nabídli naše služby. Dnes bychom se s vámi rádi podělili o způsob, jak můžete zlepšit vaši schopnost manifestovat své touhy. Je to naše naděje, že budete používat tyto znalosti pro své nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Je naším velkým přáním vidět, jak se vyvíjíte na úroveň, kdy budete bezpodmínečně milovat sami sebe a všechny bytosti, malé i velké.

Dnes se podíváme na aspekt pečování. Když toto slovo vyslovíme, většinou pomyslíte na matky pečující o dítě nebo vás napadne myšlenka na zahradníka, který pěstuje rostliny. Avšak to, co se často přehlíží, je sebeopečovávání. Kdy naposledy jste si užili masáž, manikúru nebo den v lázních? Pokud máte partnera, kdy naposledy jste si věnovali vzájemnou pozornost, například vzájemným česáním vlasů nebo tišením bolavých svalů? Zastavíte se někdy a vychutnáte si krásu přírody? Uděláte si někdy čas na čtení svých oblíbených knih nebo časopisů?

Mnozí jste se povýšili na otroky nebo služebníky druhých; běžně se učí, že postarat se o své potřeby jako první, je akt sobectví. Pokud je to jeden z vašich základních kódů přesvědčení, můžete až do smrti pracovat pro potěšení své rodiny, svých přátel, spolupracovníků či cizích lidí. Není divu, že většina z vás nemá čas na péči o sebe. Když věnujete tolik času a energie druhým, nezbývá vám pak čas pro vás. Mnozí mají čas, energii i finanční prostředky, aby se mohli nechat hýčkat, ale neučiní tak z pocitu viny, studu nebo nedůležitosti.

Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste si našli čas podívat se do svého nitra, proč dáváte přednost druhým před sebou. Je to pocit viny? Myslíte si, že nejste hodni? Snažíte se na druhé zapůsobit svými činy služby? Myslíte si, že budete odměněni, když děláte věci pro ostatní? Buďte k sobě upřímní a bez souzení se podívejte, co děláte se svým časem a energií.

Než vstanete ráno z postele, zeptejte se svého těla, co potřebuje, aby bylo plné energie a radosti. Jakmile se mu naučíte naslouchat, zjistíte, že vaše tělo vám řekne přesně, co potřebuje. Věnujte pozornost bolesti; vaše tělo bylo navrženo s poplašným systémem, který vám řekne, kdy potřebuje jídlo, vodu, klid. Vyhovuje mu teplo nebo chlad? Používejte vhodný oblek, i když to není moderní. Aby tělo regulovalo tělesnou teplotu, vyžaduje to obrovské množství energie. Jsou vaše svaly přetížené? Nenamáhejte se tolik a vyživujte svaly dávkou hořčíku, masáží nebo koupelí.

Už jste někdy hladili své tělo a děkovali mu? Je vás tolik, kteří jste byli učeni, že dotýkat se svého těla láskyplným způsobem je tabu. Stovky lidí se nemohou ani podívat na své tělo v zrcadle, když jsou nazí. Jak můžete očekávat, že budete milovat druhého, když nejste vděční za svou vlastní fyzickou schránku?

Doporučujeme vám, abyste rozvíjeli úzký a osobní vztah se svým vlastním tělem. Začněte tím, že se budete dívat v zrcadle do očí a řeknete si, že jste úžasní, krásní a že se milujete. Věnujte pozornost přípravě jídla, a jakou výživu tělo potřebuje. Naslouchejte jeho odpovědím. Když máte pocity těžkosti, nafouknutí, slabosti nebo únavy, uvědomte si, co jste jedli a změňte jídelníček.

Věnujte čas čtení etiket na zpracovaných potravinách. S průmyslovým věkem přišlo mnoho potravinářských přísad. Většinou nejsou přírodní a pro tělo jsou toxické. Mnoho firem používá kukuřičný sirup, abyste se stali na jejich výrobcích závislí. Mnoho přísad, jako je aspartam, je pro tělo tak cizí, takže neví, co s nimi nebo je ukládá v tkáních a řeší velmi dlouho. To je důvod proč lidé, kteří konzumují velké množství dietních potravin, pak přibývají na váze.

Věnujte čas zkoumání amalgámu, který se používá na opravu zubů. Zkoumejte účinky toxických látek, jako jsou anestetika a farmaceutika. Máte k dispozici mnoho informací, jak zabránit operacím a léčit rakovinu prostřednictvím stravy a rostlin. Je čas probudit se a uvědomit, že lékaři nejsou bohové, neznají všechny odpovědi. Možná jste slyšeli legrační vtipy o lékařských praktikách. No, ve skutečnosti je to opravdu vtipné, co dělají. Přemýšleli jste někdy, proč vás objednávají na tolik testů? Stanovení diagnózy je převážně střelbou od boku. Prostřednictvím testování vyloučí různé diagnózy a léčí pacienta na to, co se zdá být specifickým problémem.

Hlavní problém metody diagnostikování přitom je, že tělo každého člověka je unikátní. Velké množství problémů vytváří v těle stav nerovnováhy. Co však lékaři neberou v úvahu, jsou myšlenky, které umožnily nemoc těla na prvním místě. Mohli bychom dál a dál pokračovat, ale v tomto bodu se zastavíme, abychom mohli pokračovat na téma pečování. Zdravotní problémy fyzické, emocionální i duševní, budeme řešit v průběhu roku.

Naším cílem dnes je, abyste o sebe pečovali. Když o sebe pečujete, jste zdravější a živější. Jakmile je váš fyzický stav v rovnováze, jste psychicky bystřejší a svěží. Tento mentální stav rovnováhy ovlivňuje emocionální rovnováhu, takže máte čas, energii a touhu pečovat i o svou duchovní podstatu.

Pokud jsou všechny čtyři aspekty – fyzický, mentální, emocionální a duchovní v rovnováze, teprve pak můžete pečovat o ostatní. Pak bude i vaše služba hodnotnější, pravděpodobně více efektivní a pečlivá, než když vychází z místa závislosti, nepostradatelnosti, viny a studu.

Nebe na Zemi můžete vytvořit, jakmile každý bude léčit sebe i druhé vyváženým a vyživujícím způsobem, vycházejícím ze srdce. Nejste-li v rovnováze a nejste zdraví, bude se to všude kolem vás promítat. Vaše negativní myšlenky se budou nadále slepovat dohromady a způsobovat disharmonii ve vašem životě i celém Vesmíru. Nemůžeme nezdůraznit, jak důležité je kontrolovat myšlenky, emoce, slova, činy. Vyžaduje obrovské množství energie vytvářet slepence negativních myšlenek, tak proč je vytvářet na prvním místě?

Dali jsme vám pro dnešek dostatek „látky na trávení“. Prosíme, věnujte pozornost a čas na přezkoumání těchto slov a začleňte do svého každodenního života to, co cítíte. Žehnáme vám a chválíme za úsilí v tomto životě. Pokud jste dostatečně otevření pro čtení těchto slov, znamená to pro vás obrovský růst. Vážíme si vašeho času a úsilí, které používáte milujícím způsobem. Nejenže pečujete o sebe, ale pečujete o každého z nás ve vyšších dimenzích. Děkujeme vám za všechno, co děláte!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství….
Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku – miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita, váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST.
Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

úterý 3. dubna 2018

TZOLKIN 3.4.2018 9 MULUC kin 9

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Dnes je všechno plynoucí, tekoucí, posouvající se, měnící, což vám dává novou a jedinečnou perspektivu a pohled na všechna vaše jednání v tuto chvíli. Bez ohledu na to, jak těžká a bezvýchodná situace se může zdát, věřte v naději Bolon (9), který nese velmi pozitivní a výživné energie a Muluc ztělesňuje rovnováhu, harmonii a vnitřní mír, které potřebujete k překonání mnoha svých největších výzev. Spíš než očekávání nebo doufání, že se životní boj zastaví, zůstaňte vyrovnaní a flexibilní. Přijměte svůj karmický dluh s pokorou, takže můžete snadno pracovat se vším, co do vašeho života přichází.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

MULUC v yucatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere. Význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také VDĚČNOSTI. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.

Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.

Buďte dnes v blízkosti jadeitu – je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

***

Vítejte v tento den milosti a míru. Je nám potěšením pomáhat vám v procesu Vzestupu. Všichni na Zemi jsou v současné době v procesu Vzestupu. Jestli jste ve stavu vědomého či nevědomého posunu, je jen na vás. Všechny poznatky o vaší duchovní povaze jsou vám k dispozici. Někteří se rozhodnou tyto předkládané informace ignorovat, zatímco druzí si najdou čas na zkoumání možností a integraci těch, které intuitivně cítí, že jsou pro ně nejlepší.

Bez ohledu na to, jestli někdo předkládá informace na každý den, ať už my, Mayští Strážci Dne nebo jiní duchovní Průvodci, vývoj bude i tak dál pokračovat. Je to jeden ze zákonů Vesmíru. Nic nestagnuje, vše se neustále vyvíjí. Lidé jsou jediným druhem na Zemi, který je schopný vědomě zvolit tempo, kterým se chtějí vyvíjet.

I když vám naše slova nedávají smysl, je tu ještě stále mnoho dalších, které můžete získat na denní bázi, pokud půjdete do svého vnitřního prostoru. Udělejte si čas na reflexi vaší současné životní situace. Jak jste se do ní dostali a co vám brání k dosažení vašich snů? Podívejte se na všechna požehnání, která přišla zčista jasna, aniž byste věnovali svým myšlenkám nějaké úsilí. Dokonce i tiket do loterie slibuje požehnání, je-li naší zodpovězenou modlitbou.

Na Zemi neexistuje nic, co bylo vytvořeno a nebylo nejprve myšlenkou a pak akcí. Otestujte to na sobě. Myslete na něco, co chcete zažít nebo získat. Uveďte jasný záměr a uvěřte přesvědčení, že to k vám přichází. Použijte všechny fyzické smysly a představujte si, jako by to už bylo u vašich dveří.

Pokud je třeba udělat nějaké kroky, aby se to stalo realitou, udělejte první. Po dokončení udělejte další krok. Dávejte pozor na znamení na cestě. Mnohokrát jsme vám položili k nohám dary, které jste promeškali spěcháním do cíle. Naučte se žít v okamžiku přítomnosti, plně přítomni, protože je to současnost, kdy budete dostávat dárky.

Nastavte své záměry pro nejvyšší dobro a dobro všech zúčastěných stran a požádejte, aby to k vám přišlo elegantně a hladce, jak možné to je. Očekávejte, že zažijete „náhody“, které vás povedou k cíli nebo možnému řešení, o kterém jste se ani neodvážili snít. Pokud je vaše vášeň nějaké hluboké přání, budeme se snažit přinést vám ten největší sen, ačkoliv jste pro sebe žádali jen menší kus, protože věříme, že prorazíte obavy, které vás drží od žádání všeho, co si přejete.

Jakmile začnete chápat sílu uvnitř sebe, je pravděpodobné, že se začnete zbavovat všech kódů přesvědčení, které vládnou vašemu životu a drží vás zpátky. Doporučujeme vám, abyste kráčeli vpřed s hlavou vzhůru a čelili všem strachům.

Očekávejte, že se setkáte se situacemi, v kterých se můžete cítit divně, protože jsou nové nebo vám v minulosti byly prezentovány jako něco špatného. Očekávejte, že vám budou předkládány podobné situace, dokud nezačnete s problémem pracovat. Přestože scénář nemusí být stejný, základ bude podobný. Opakování vzorců je znamením, že se máte nevyřešené otázce věnovat.

Kolik znáte lidí, kteří si opakovaně vybírají podobné partnery, a dokonce si stěžují, jak s nimi jejich partner zachází? Pokud se jejich kódy přesvědčení vztahují k nízkému sebevědomí a cítí se nehodní, pak je velmi pravděpodobné, že budou stále hrát roli oběti. Nevědomě budou stále přitahovat partnery, kteří pracují s oběťmi. Ani jeden z nich nerozbije svůj vzorec, dokud jeden, nebo oba nezmění kódy přesvědčení. Některé kódy je snadnější rozbít než druhé. Většina je jich rozvíjena od dětství a budována postupně, jak člověk prochází různými životními situacemi.

Láska k sobě a k druhým může tyto kódy zlomit. Soucit a zacházení s druhými s respektem, bez ohledu na to, co říkají a dělají, je první krok. Laskavost a přijímání všech lidí, bez ohledu na to, jak se chovají k druhým, je druhý krok. Odpuštění všem, kteří vám umožnili zažít všechno, co jste si vybrali, a to bez souzení, je třetí krok.

Nikdo plně neví, s jakými kódy přesvědčení uvnitř pracují druzí lidé. Nikdo nemá kontrolu nad tím, čemu druhý člověk věří nebo co dělá. Nikdo nemá právo či schopnost vzít svobodnou vůli druhému člověku. Akt útoku nebo manipulace druhých ke změnám kódů přesvědčení je podstatou problémů v rámci současné společnosti.

Spíš než soudit ostatní, by měl každý moudře věnovat svůj čas a pozornost vytváření své vlastní reality. Svět by se změnil v jednom okamžiku, pokud by každý vzal v úvahu své vlastní kódy a vyměnil za ty, které mu pomáhají udržet vnitřní klid a radost.

Kde jste na cestě ztratili soucit k ostatním? Proč nejste laskaví k lidem v každé situaci? Jaké hříchy jste spáchali na druhých, že máte pocit, že je třeba se omluvit? Co vám dává právo soudit ostatní, když nejsou dokonalé vaše vlastní standardy?

Jakmile nebude třeba nikomu odpustit a všechny budete bezpodmínečně milovat, vaše domácí úloha je splněná. To je stav Lásky, kde už není strach ani hněv vůči druhým i sobě. V tomto stavu můžete začít zažívat Nebe na Zemi bez ohledu na peklo kolem. Budete naprosto jistí, že jediná cesta míru a radosti je uvnitř vás. Vždy tam byla, jen trochu zkreslená zapáchajícím myšlením. Podívejte se zpět na přesvědčení, která byla vaší absolutní pravdou, když jste byli mladší. Která se změnila a proč? Kolik z vás ve věku tří let vehementně tvrdilo, že chce být v dospělosti hasičem nebo zdravotní sestrou? Kolik z vás se stalo hasičem či zdravotní sestrou, jakmile jste se přestali držet těchto kódů přesvědčení?

Každý kód, kterého se držíte dnes, může být jednoduše zítra vaší vůlí změněn. Možná budete číst knihu nebo se zapojíte do konverzace, která vytvoří AHA okamžik uvnitř vás. Podívejte se na staré kódy novýma očima. Když přemýšlíte o svých přesvědčeních každý den vědomě, můžete být překvapeni, co objevíte.

V průběhu několika minulých generací do vás bušily informace, takže bylo těžké rozhodnout se co je pravda a co nikoliv. Je čas se probudit a podívat na každý kód přesvědčení zvlášť a zjistit, jestli pro vás stále platí. Najděte si čas na prozkoumání svých duchovních kořenů. Otestujte si své názory, zapojte se do rozhovorů s druhými, kteří mají odlišné názory, a zeptejte se jich, proč věří tomu, čemu věří. Otevřete svou mysl pro názory druhých, můžete v nich najít i zrnko pravdy. Hledejte odpovědi a najdete je.

Zkoušejte nové věci. Pokud jste v práci, která vás nebaví, a nepřináší vám radost, najděte si jinou. Pokud jste ve vztahu, který vám přináší smutek, najděte si jiný. Pokud nejste spokojeni se svou současnou bytovou situací, najděte si jiné bydlení. Pokud je váš zdravotní stav špatný, začněte lépe jíst a změňte myšlení, místo stěžování si ostatním.

Jakýkoliv důvod, proč nemůžete kráčet životem kupředu, je prostě výmluva, lenost a skrytý strach nebo starý kód přesvědčení. Nikdy nejste zahnáni do rohu, i když by se to tak mohlo zdát. Bez ohledu na to, v jaké se nacházíte situaci, budete tam pravděpodobně muset zůstat tak dlouho, dokud nepřijmete zodpovědnost za své činy, které umožnily, aby se to stalo. Možná jste měli hrozné zkušenosti v minulosti, ale převezměte zodpovědnost, odpusťte druhým, uzdravte rány a vykročte vpřed!

Není ani jeden z vás, kdo by musel upevňovat staré zvyky a žít starý život. Nicméně to vyžaduje činy a odvahu. Vaše reakce na to, co se kolem vás vyskytuje, je vaše míra duchovní zralosti. Jestli padáte, nemusíte ztrácet čas bitím sami sebe. Vstaňte a zkuste to znovu. Věřte, že můžete dosáhnout všeho, čemu dáváte pozornost.

Jestliže jde pozornost na vaše „špatné Já“ navždy budete oběť. Jestliže směřuje vaše pozornost na nemoci, navždy budete nemocní. Jestliže vaše pozornost směřuje na nedostatek peněz, času, energie, navždy vám budou chybět. Podívejte se upřímně, čemu dáváte čas, emoce a energii a snižte tyto výdaje, pak vám budou tyto zdroje k dispozici na cestě k vašim největším touhám.

Přestaňte dávat ostatním vinu za prohřešky vůči vám. Je nemožné vrátit písek v hodinách. Odpusťte jim a pokračujte dál na cestě. Vztek a strach vám berou obrovské množství energie, kterou můžete použít pro pohyb vpřed. Buďte otevření a upřímní sami k sobě. Řekněte druhým, co potřebujete a po čem toužíte. Jak vám může někdo nabídnout práci, pokud neví, že jste otevření změně pracovního místa?

Lidé, kteří si neustále stěžují a nevykazují žádné úsilí potřebné pro změny, budou přitahovat stejný druh lidí i situací. Budou se setkávat na večírcích a kňučet celou noc. O co víc by mohli zažít, pokud by se ostatní dozvěděli o jejich touhách. Místo skučení by mohli oslavovat vítězství.

Budeme velmi potěšeni, když budete mít všichni vize svých snů a pak je žít. Mnozí si vytvořili zaneprázdněný a rušný život bez času a energie, aby mohli zažít něco nového. Uvolněte některou z těchto časově i energeticky náročných činností, abyste se mohli zregenerovat a postarat o svůj vlastní život. Nic není špatné, nic není správné, svět je plný možností. Začněte teď a tady, protože přítomnost je místo, kde se nachází vaše dárky!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení….
Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

pondělí 2. dubna 2018

SJEDNOCENÍ POLARIT. HIEROGAMICKÁ UNIE.

Každý den rekvalifikujeme myšlení i naše těla, abychom pracovali v nových energiích bez námahy z předchozích let. Zvykli jsme si, že méně energetické námahy přináší více výsledků. Překročili jsme práh do nového území, kde je velmi příznivý prostor pro nový společný vývoj.

Buďte srdečně vítáni v tomto jarním čase, kdy se rodí celý nový život a otevírají portály s ženskou energií. Náš způsob života se stává více hravým, chceme být co nejvíce venku a tvořit, ať je to zpěv, malování, tanec, fotografování, psaní veršů, vycházky do přírody. Obzvlášť teď, kdy slunce prozařuje roletami už časně ráno, toužíme uniknout ze zajetí umělé inteligence a kultivovat vnitřní krystalickou Bohyni, vnitřní krystalické dítě, jít ještě hlouběji do srdce v souladu s přírodou.

Otevíráme nová duchovní tajemství prostřednictvím našich vlastních duchovních schopností vnímat, cítit, sdílet a šířit nekonečnou Lásku založenou na srdci. Když rozvíjíme Boží Lásku v srdcích, rozvíjíme vyšší schopnost senzorického vnímání. Když rozvíjíme jazyk srdce, abychom hluboce, hluboce cítili, jsme mimo hmotnou skutečnost, nad rámec toho, co vidí fyzické oči. Když nasloucháme jemným vibracím srdce, získáváme hlubší a hlubší přístup ke znalostem, prostřednictvím vlastního osobního poznání. Když se rozhodneme naplňovat vnitřní domov a srdce Láskou ke svému Duchu a ctnostem Krista, jsme propojeni přímým důvěrným vztahem s podstatou Ducha Svatého.

Duch Svatý obsahuje Gnózi – esenci, která katalyzuje skutečnou ztělesněnou moudrost a přesné duchovní zasvěcení do svrchovaného Krista. Gnóze je slovo řeckého původu a znamená poznání nebo znalosti, získávání porozumění duchovním a mystickým záležitostem a poznatkům. Tento význam zůstává skrytý, dokud lidská bytost není spojena s Božskou podstatou. Cesta k tomuto poznání vede přes srdce.

Na Zemi se vrací Božský Ženský Princip, tedy samotné Božství. Síla kreativní inteligence se nachází v srdci Bohyně a rodí se z čisté Lásky. Kdykoliv hovoříme o Ženském principu, je to vždy otázka obou pohlaví. Tato esence se nachází v mužích i ženách. Je to hlavní přístupová brána do všech vyšších dimenzí.

Jakmile uzdravíme zranění vnitřní ženy, srdcová čakra se rozšíří na Srdce Bohyně u mužů i žen. Protože vnitřní alchymie – soulad, je hlavním klíčem k vytvoření Jednoty, tedy dokonalosti lidské osobní i světové a k potenciálu, kdy se člověk stává dokonalým Tvůrcem své reality a svých nejvyšších cílů, budeme se tím zabývat.

Stále probíhá ukončování starého ženského paradigma, vytváříme nové ženské šablony včetně vztahových šablon. Dochází k restrukturalizaci ženských rolí a vztahů. Většina z nás zažila manželský a romantický vztah a po té tvrdý pád, kdy tato realita nefungovala. Mnoho z vás začne dosahovat vnitřní alchymistické unie a proto mi dovolte sdílet tuto nádhernou Božskou zkušenost, která je součástí vyšších mystických poznání a škol.

Vycházíme z 3D žumpy, těžce nevyvážené a temné historie patriarchální nadvlády. Celá populace se pohybuje do ženské části polarity, aby dosáhla rovnováhy a přinesla Jednotu do všech protikladů a opozic. Když slaďujeme naši vnitřní a vnější polaritu, dosahujeme Jednoty se životem, jsme schopni poznat náš skutečný osud a osud lidstva.

Šablona všech posvátných vztahů se s rokem 2012 vrátila na Zemi a osobně se cítím hluboce poctěna sdílet vlastní zkušenosti z posledních měsíců a přijímám tak plnou zodpovědnost za informace, protože podávání informací, které nejsou podloženy vlastními zkušenostmi a osobním průzkumem, jsou přirozeně sankciovány zákonem příčiny a následků.

Pro práci na vnitřní rovnováze sdílím vlastní pomůcku. Je to dokonalý pocit mít uvnitř sebe dokonalý šťastný manželský pár. Od počátku roku jsem se tím doslova bavila a pozorovala, jestli jsou „oba“ šťastní. Moje vnitřní žena ráda maluje a zdobí kamínky obrazy, můj vnitřní muž rád slézá zalesněné kopce. Zkoumat vnitřní svět a pracovat s vnitřními polaritami je hravý způsob.

Každý člověk, místo nebo věc má energetickou polaritu, která je vyvážená nebo ne. Mužský elektron je pozitivně nabitý a interaguje s ženským nábojem, kterým je negativní proton. Zatímco fyzické hmotné tělo existuje v jedné polaritě (muž nebo žena), naše vnitřní energetické tělo existuje v mužské i ženské. Energetická polarita je genderová zásada celého Stvoření. Všechny věci existují v rámci principu stvoření jako zákon polarity tedy zákon o protikladech.

Pravá strana těla je „elektrická“ pracuje jako vysílač, je to aktivní mužská síla. Levá strana pracuje jako „magnetický“ přijímač, pasivní síla ženského pohlaví. Tyto dvě vnitřní síly vytvářejí rozsáhlý elektromagnetismus.Veškerá hmota na zemi je postavena na stavebním bloku – elektron, proton, neutron – zákon triád. Popírat tento zákon, a že existuje polarita, je jako popírat Universální mechaniku, organické a přírodní zákony Stvoření. Pro dosažení sjednocení polarit je třeba dosáhnout sjednocení mezi všemi dvojicemi.

Abychom byli vyrovnaní, harmoničtí a mírumilovní v souladu s vnitřním Já, musíme uznat vnitřní polaritu, uznat jejich hodnotu a tím pochopit tyto genderové principy, abychom skutečně poznali sebe. K tomu nám pomáhají životní zkušenosti, ponaučení a zkoušky, abychom dokázali přivést rovnováhu do našich polarit. Toto dosažení rovnováhy se projeví jako sjednocení s vnitřním Duchem a říká se tomu alchymistická unie, svazek nebo sňatek. Dokud je zraněn vnitřní muž nebo vnitřní žena, projektujeme to do světa, jednáme v této převládající polaritě a přirozeně rezonujeme s lidmi, kteří nám zrcadlí tuto vnitřní nerovnováhu, což se projevuje jako ubližování.

Když jsem si zpětně promítala své vztahové zkušenosti (pracovní, rodinné, rodičovské, manželské, partnerské, přátelské, náhodná setkání…jednoduše všechny vztahy) uvědomila jsem si, jak moc jsem byla požehnána mnoha učiteli, včetně kritiky sebe sama. Dokud mysl vyhodnocuje naše chování, chování k sobě a druhých jako kritiku, pak se stále nenachází v režimu NEUTRALITY.

V kontextu se zákonem polarity – dokud bude vnitřní muž nebo vnitřní žena zraňována, nebylo dosaženo vnitřní rovnováhy. Z vlastní zkušenosti je to hodně o pozorování reakcí, jak reagujeme na vnější okolí, jestli dovolíme, aby nás lidé zraňovali, jestli se nás to dotýká. Jestli to, co nám říkají nebo co o nás říkají v nás s něčím rezonuje. Pokud ano, pak zatím ještě nebylo dosaženo vnitřní rovnováhy a životní síla je slabá.

Životní síla se odvíjí od zákona reakce. V závislosti na duchovním vývoji, podle vývoje vnitřního jádra je relativní reakce. Dopad vnějších sil má vliv na tělo, mysl, emoce a ducha. Pokud je mysl slabá, rozostřená, je nedisciplinovaná, vnější síly působí na emocionální tělo a oslabují životní sílu. Není nic mocnějšího než rozvoj osobního vnitřního duchovna, protože to motivuje člověka, aby rozvíjel duchovní tělo prostřednicím ego disciplíny, což zvyšuje vnitřní elektrickou sílu, která odpuzuje vnější temné síly, místo abyste se člověk rozklepal. To je to, co znamená mít silné duchovní jádro.

Mayský kalendář je jednou z pomůcek – pracuje se zákonem rezonance, zákonem polarity, zákonem příčiny a následku. Vždy je třeba uznat zákon rezonance, jsme si navzájem zrcadly. Ukazují-li lidé na nějaké naše vlastnosti, rezonuje to s určitou polaritou uvnitř jich. Slovo alchymie je obecně také spojováno s přeměnou kovu na zlato a v procesu Vzestupu se jedná o instrukce pro aktivování 12 ti vláknové krystalické DNA. Nejvyšším výrazem na Zemi je dosažení Krista, kdy bylo dosaženo rovnováhy všech protikladů. Tomu předchází změna v organické architektuře těla, mysli.

Jakmile je dosaženo úplné integrace polarity - spojení všech protikladů,
 jedná se o významný klíčový prvek Vzestupu.

Když vyrovnáváme vnitřní polarity, přenášíme tuto rovnováhu do vnějšího světa, takže se stáváme harmonizujícím a léčebným vlivem pro všechny okolnosti. Vychutnáváme si mír a spokojenost, protože máme pocit, že náš smysl pro dosažení cíle je naplněn. Pocit vnitřního spojení a životního cíle vyzařujeme na všechny živé věci, jakmile žijeme v synchronicitě sladěni se svým vnitřním Duchem. 

Lidské bytosti s vyváženou polaritou ztělesňují masivně vyšší frekvenci nulového bodu s mnohem většími aurickými systémy, které jsou schopny zesílit a řídit vyvažování energetického pole do životního prostředí. Toto je možné dosažením vnitřního sjednocení polarit přenášených do pole Jednoty a rovnováhy. Každá bytost může dokázat svým Vědomím dosáhnout plně rovnováhy, aby mohla prožívat spojení a Jednotu se všemi věcmi. Já jsem Jedním se Všemi. Vnitřní duchovní jádro je buď svědek nebo pozoroval – není to soudce. Sleduje vnější události, nekontroluje výsledek. Cvičit tuto disciplínu vyžaduje každodenní cvičení pozorování a uvědomování, než je dosaženo vyššího duchovního těla na úrovni Monády. Monáda je vyšší chápaní mozku jako pozorovatele. Mysl dochází k výsledkům přes neutralitu a nashromážděnými zkušenostmi. Duch ovládá nervový systém tak, že to umožní vyšší vývoj Vědomí. Probuzená lidská bytost je pak silnou vyrovnávací frekvencí, která může provádět uzdravení, projevy a události. V postupném vývoji Vzestupu je navrženo toto dosažení vyvážení polarit, a to má obrovský vliv na Transformaci.

Jakmile je dosaženo sjednocení polarit u ženy a muže, pak může dojít k posvátnému manželství, kterému se říká Hierogamická unie, Hierogamie neboli Hieros Gamos. Jung popisuje tento svazek jako spojení Krista s církví. Je zde tolik zkreslení. Hieros Gamos je posvátné manželství mezi dvěma Bohy, Božstvy, nebo mezi lidskou bytostí a Božstvem nebo dvěma lidskými bytostmi za určitých zvláštních podmínek – tedy po dosažení vnitřní alchymie u obou dvou. Hieros Gamos je svátost, která také představuje sňatek na úrovni skupiny jako součást duchovního Vzestupu, kdy dochází ke sňatku s Bohem tedy s kosmickým Kristem. Vztahy na Zemi mohou být heterosexuální a homosexuální, zatímco Hierogamickou unii tvoří muž a žena, nejde o homosexuální vztah. Je to manželství geneticky a duchovně rovných. Spravedlivý král a královna se vrací do Jednoty a sdílí korunu suverenity jako Jednoho. Chceme-li vyjádřit účel Jednoho, pak musíme vzkřísit anorganické vzorce k organickému životnímu Světlu. Ve vztahu k sobě se odráží a zrcadlí expanze naší duše.

Jsme v době, kdy je kladen důraz na úplné sjednocení a
 vyvážení vnitřních polarit a jejich úplnou integraci.

Neexistuje nikde žádný záznam o tom, že by Strážci vstupovali do fyzických vztahů, tvořili fyzický pár. Jedná se o spojení nefyzické v jiné budoucí časové ose, v současné době hovoříme o sňatku s kosmickým Kristem.

Historie popisuje, že Buddha, než dosáhl Osvícení, seděl pod stromem a čelil svým démonům a stínům, které na něj dopadaly. Stejně tak my se potýkáme se stíny tak dlouho, dokud není dosaženo čisté mysli, vnitřní rovnováhy. A jak se říká před Osvícením nosíš vodu a sekáš dřevo, po Osvícení sekáš dřevo a nosíš vodu, ale všechny „ztráty“ jsou nahrazovány něčím lepším a silnějším, něco, co roste v našem novém vibračním prostoru.

Jsme na společné cestě pochopení sebe sama a velkého vnitřního osvobození. Mé srdce se nachází v neustálé Božské službě, je to velké požehnání držet krok se všemi na cestě sjednocení, sjednocování s pravdivým osobním i kolektivním Vzestoupeným Já. Mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

2/4/2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.