VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 28. dubna 2018

TZOLKIN 28.4.2018 8 IX kin 34

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Jaguár dnes kráčí po cestě mocného Jelena. Nabitý živou silou přírody, kterou ztělesňuje, dělá v Treceně Manik všechno silnější. Ix splétá svoji cestu hustým podrostem životních džunglí a stejně jako Uaxac (8) obtáčí posvátnou šňůru kolem Bytí. Sledujte jeho kroky vědomě. Sledujte jeho unikátní vůni, prožívejte dnes čas s ním a můžete se setkat tváří tvář s vlastní duší. Spojte se s vaším Zdrojem dnes, každý den …nejen ve dnech Jaguára.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ, ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH. JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

Jaguár je symbolem Vesmírných sil, představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora, vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***

Jsem Ix, Strážce noci. Aspekt Tónu 8 představuje hojnost a dnes se podíváme, jak jí aplikovat konkrétním způsobem. Podíváme se na energii Ix z hlediska temných oblastí, které přebývají ve vašem fyzickém životě. Můžete narazit na temnou noc, kdy se zdá, že vás smutek a bolest přerůstají. Pro lepší pochopení pojďme vytvořit ilustraci. Za prvé se podívejte do svého nitra na tmavá místa. Než se projeví fyzická nemoc jako je například rakovinový nádor, nejprve se zjeví jako negativní myšlenkové formy, které se slepují dohromady. Tyto negativní myšlenky je možné vidět ve vašem aurickém poli psychicky nebo na Kirlianově fotografii.

S dnešní energií Ix 8 nás můžete zavolat stejně jako své duchovní Pomocníky a odstranit tyto negativní oblasti z vašeho systému. Lze to provést pomocí modlitby nebo meditace, pokud jste na to sami, nebo s pomocí zkušených léčitelů, ať už jsou s vámi nebo daleko od vás.

Rozhodující pro rozbití negativních myšlenek je víra, že může dojít opravdu k úplnému vyléčení. Tyto vzorce temných energií jsou vytvořeny na základě vašich myšlenek, slov, pocitů a jednání. Existuje obecný zákon, že podobné se přitahuje. Světlé myšlenky plují, temné negativní myšlenky jsou jako lepkavá substance. Buďte si vědomi toho, co říkáte. Jakmile řeknete něco jako: „Jsem nemocná a unavená“, vytváříte negativní energetický vzorec.

Až budete příště opakovat stejná slova nebo podobné energetické vzorce spolu s pocity, tyto myšlenky se spojí s těmi prvotními myšlenkami. Pokud jde o čas, v případě, že myšlenky zůstávají stejné a pocity se objevují stále znovu, slepence myšlenkových forem se rozrůstají a rozšiřují. Ukažme si to na příkladu vaší práce. Nejprve řeknete: „Jsem z této práce unavený“. Tento pocit umocňuje nespokojenost, ale vy budete do této práce i nadále každý den chodit. Každý den přidáte více energie s prohlášením, které tento výrok posiluje. „Můj šéf mi leze krkem. Tahle práce mě zabije. Musím v této práci zůstat, protože potřebuji zdravotní pojištění“. To samo o sobě otevírá dveře ke zdravotním problémům.

Můžete přijmout kód přesvědčení, že tato práce pro vás není dobrá, lidé se kterými pracujete jsou k ničemu. Uvízli jste, protože potřebujete plat, benefity a další. Jakmile jste v tomto systému pevně ukotveni, slepené temné energie se stávají tak mocné, a tak velké, že se projeví jako fyzická nemoc.

Vaši duchovní Průvodci jsou zde, aby vám pomohli manifestovat cokoliv do čeho vkládáte energii. Nesoudí nic z toho, co chcete, prostě vnímají vaši energii a nastavují cokoliv, co chcete za jakýchkoliv okolností zažít. Díky vašim myšlenkám, „Nechci už tady pracovat, jsem unavený a nemocný“, vás mohou vzít za slovo a můžete dostat výpověď, nebo dostat jinou práci, která bude vytvářet nemoc a únavu.

Vzorec je stejný i pro ty, kteří prochází emocionálně temným obdobím plným žalu, bolesti, smutku, zoufalství. Těmto myšlenkovým vzorcům dodávají energii, až se tyto pocity stanou součástí vašeho systému přesvědčení.

Jak můžete tyto vzorce porazit, ať už se projevují fyzicky, nebo jsou v aurickém poli? Ztište vnitřní i vnější svět. Zavolejte energii Ix 8 a své Průvodce. Uveďte jasně záměr, co chcete, aby se stalo. V tomto případě můžete požádat o odvedení temných energií. Tón 8 má navíc puls hojnosti. Je to jako posilovač elektrického zařízení.

Jsem Strážce noci, což znamená, že jsem mistr v prolomení těchto temných energií. S dnešní unikátní kombinací je to jako jít k lékaři, který se specializuje na konkrétní onemocnění.

Pomocí cíleného záměru a čisté myšlenky můžete tyto slepence temných energií zrušit. Nicméně, aby nedošlo k další akumulaci, je nutné udělat vnitřní úklid. Musíte přijmout opatření ke změně myšlení i chování.

Když nás požádáte o pomoc, můžete mít pocit začít dělat věci jinak. Možná si začnete hledat jinou práci. Možná změníte postoj ke svému šéfovi nebo spolupracovníkům. Existuje nesčetné množství možností. Vaší zodpovědností je sledovat stopy a rozhodnout se na základě vašeho největšího snu, už nedovolit strachu ani negativním myšlenkám, aby vás sledovaly na cestě k cíli.

To samé platí i pro pocity hluboké beznaděje. Za prvé musíte znát důvod, proč se tak cítíte. Mnohokrát to sahá až k víře, kterou jste si vytvořili v dětství. Mějte zodpovědnost za kódy přesvědčení, které si nastavíte. Možná jste měli určitý cíl, ale ten už nemusí platit.

Jako dítěti vám bylo řečeno: „Nikdy se nedotýkej volantu v autě!“ Když dospějete, můžete cítit úzkost z řízení auta, dokud nezměníte tento kód přesvědčení. Možná vám matka řekla: „Mohl bys zemřít nebo způsobit smrt druhých“. Když dospějete do věku, kdy můžete legálně řídit auto, můžete být k smrti vyděšení z řízení auta. Ale když otec řekne: “Nedotýkej se volantu, dokud nebudeš mít řidičský průkaz “, je pravděpodobné, že nebudete mít žádný strach z řízení auta. Tady můžete vidět přímý vztah mezi vírou a chováním. Přidáte-li k původnímu přesvědčení dítěte řadu životních zkušeností jako dopravní nehodu, strach druhých, můžete docela dobře odhadnout, jaký bude výsledek.

To je důvod, proč je každý člověk jedinečný. Každé přesvědčení je napájeno různými životními zkušenostmi, hodnocením a souzením. Přesvědčení a emoce, kterým dodáváte energii, se stanou vaší osobní realitou. Všechno, co vytvoříte, můžete přetvořit!

V zájmu pokroku směrem k Lásce, budete muset změnit omezující kódy přesvědčení a nahradit je novými, pozitivními. Jakmile zvládnete tuto strukturu, váš život rozkvete. Zažijete méně temných nocí a více slunečných dní.

Neexistuje žádný jiný způsob, jak to udělat! Není to dobrá zpráva?

Mějte radost, protože máte veškerou moc, jak vytvořit život ve Světle a hojnosti!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..
MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob – osob stavějících na první místo dobro materiální dny MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení; zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Člověk, který nemá nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu – rozum či srdce – spojte se s polem vibrací energie MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku. VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón OSM umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

pátek 27. dubna 2018

Království elementálů, asistence Přírody & Brána II.

Království elementálů, asistence Přírody & Brána

Globální spoluvytváření přináší v tomto roce posun
 do Jednoty pro všechny a velkou kolektivní reorganizaci do mnohem jemnější reality. 
Všichni se můžeme přesunout do zkušenosti  Nové Země prostřednictvím vlastního životního proudu a vstoupit do nových možností myšlení, slov a skutků. 
Udělejte si čas meditovat každý den a také spojit se s námi jako velká skupina v nedělní meditaci za účelem sjednocení všech ochotných srdcí. Svítíme jako JEDEN. Více podrobností ZDE.
Meditujte svým vlastním způsobem. Poděkování a vděčnost za vaši sílu a účast. Krásné a klidné změny.TZOLKIN 27.4.2018 7 BEN kin 33

Ben – Poutník, Rákos. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Je to domov našich rodin, kde se dějí často největší sváry, a stejně jako závoje zdvořilosti a diplomacie nás chrání na veřejnosti od skutečné syrové pravdy, jsou ponechávány za dveřmi. Ale je to také domov, kde by měla růst a zakořenit nejhlubší Láska, důstojnost a respekt. Uuc (7) nám pomáhá vidět rozmanité a různorodé stránky našeho nejniternějšího soukromého života, Ben nás vede a chrání a základní proud Manik uzemňuje a působí proti potenciálně destabilizující síle Uuc. Je tedy na každém z nás, jak budeme ctít sílu těchto energií a použijeme jí v dobré víře pro naše individuální okolnosti.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Dobrý den! Jsem Ben ve službě vám v tento den krásy a zázraků! S pomocí Tónu 7 se dnes pustíme na cestu odvahy a statečnosti. Pojďme odhalit záhadu jednoho z aspektů Tónu 7 a to je 5 jako základ lidství s plným vědomým a plným poznáním kdo jste, plus číslo 2, které představuje polaritu. Jinými slovy plně vědomý člověk je schopen rozlišovat a vybírat si mezi problémy polarity bez strachu, což mu přináší radost a svobodu. Se zvýšením energie odvahy vám mohou pomoci vaši Průvodci. Jak to funguje? Dovolte mi předložit vám něco o polaritě, abyste měli více jasno. Jak dnes budete procházet vaším dnem, budete pro to mít bezpočet možností. Až se probudíte dáte si něco k jídlu nebo pití? Jaké oblečení si dnes vezmete na sebe? Ustelete si postel? Budete pracovat nebo relaxovat? Půjdete pěšky, nebo pojedete autem, pokud se potřebujete někam dostat? Co si připravíte ke každému dnešnímu jídlu? Budete se usmívat na každého, koho potkáte, nebo ne? To všechno jsou otázky polarity.

Často jedete na autopilota, máte jen velmi málo nebo žádné vědomé myšlenky ohledně věcí, které děláte. Jedná se o zvyky, části denních rituálů. Moje výzva na dnešní den je, abyste byli více pozorní, protože když se díváte na každou možnost vědomě, zjistíte, jestli je to ve vašem nejlepším zájmu nebo ne.

Jaký je váš nejvyšší cíl? Pokud máte v úmyslu mít dobré zdraví, buďte si vědomi všech nastavení ohledně stravování, návyků a jaké látky používáte na pokožku, která je největším orgánem. Pokud máte v úmyslu žít v hojnosti, jaké omezující myšlenky a chování brání dosažení vašich přání? Při každém záměru sledujte pilně každou myšlenku a chování, abyste zachytili kódy přesvědčení a nevědomé návyky, které vás svádí z vaší cesty.

Každá z těchto změn vyžaduje potřebnou dávku odvahy. To je jedna z mých oblastí a se zvláštní energií 7 máte možnost vybrat si všechno pro vaše nejvyšší dobro, takže jsme docela dobrý tým. Povzbuzujeme vás a podporujeme.

S odvahou a statečností máte moc změnit každé staré přesvědčení nebo chování, což vám přináší svobodu vybírat si jen nejlepší okolnosti. Jděte vpřed a chopte se dnes každé možnosti Ben.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…
Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět – Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

7. TÓN SPOJENÍ – SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům.

PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ
Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do naší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

čtvrtek 26. dubna 2018

TZOLKIN 26.4.2018 6 EB kin 32

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu.

Mít cestu a následovat život neznamená sedět a dívat se, co se stane. Nemůžete tvrdit, že osud, nebo nějaká jiná forma předurčily božské přednastavení pořadí událostí. Nejen, že jste zodpovědní za své činy a rozhodnutí, ale nesete ještě větší zodpovědnost zvolit si cestu a dobře cestovat. Dnes vyhledejte ve vašem osobním dotazníku vedení Uuc (6) a Manik, aby vaše životní cesta byla pevná, důstojná s respektem k sobě. Vyhledejte praktické reálné řešení a přístup, spíše než popírání, nerealistické očekávání či únikové tendence.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, 
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR NAŠEHO LIDSTVÍ.

Význam energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

***

Vítejte v den Eb. V tento slavný a velkolepý den bychom vás chtěli pozvat, abyste se bavili a tančili. Pojďme dělat legraci. Vy pozemšťané máte tendenci brát věci příliš vážně! Nechte nás, abychom vás rozveselili a ukázali vám, jak můžete zábavným způsobem tvořit život, o kterém se vám ani nezdálo.

Za prvé se pojďme podívat na Tón 6 jako na sílu, která vás sjednocuje, tzn. jste člověk plně vědomě konající (5) a plně vědomě sjednocený (1) s vaší duchovní Podstatou 5+1=6. Dívejte se na sebe jako na Jedno se Stvořitelem nebo Zdrojem. Nejen vy jste byli vytvořeni, ale také byste se měli podílet na tvoření toho, co chcete vy. To může být v současné době pro některé z vás náročné na pochopení, ale brzy vše pochopíte.

Spolu s mojí energií hojnosti a s energií čísla 6, která vás spojuje s tvůrčí Podstatou vašeho duchovního Já, si teď pusťte hudbu a udělejte si taneční party hojnosti!

Přejete si mít bohatý život naplněný radostí, štěstím a veškerým komfortem?
Dobře, pojďme na to!
Tady je návod, jak to funguje!

Prvním krokem je uvěřit, že můžete mít cokoliv, co chcete. Může trvat několik let, než vymažete celý systém starých přesvědčení a tomuto poznání uvěříte.

Druhým krokem je určit, co chcete. Mohou to být obecné věci jako je zdraví, bohatství, štěstí nebo konkrétní věci, po kterých toužíte….. nové auto, dovolená vašich snů nebo křeslo.

Třetím krokem je začít proces vizualizace, aby se tyto věci uskutečnily. Proces vizualizace zahrnuje několik kroků.

Jasně uveďte, co chcete, například si udělejte písemný seznam nebo prohlášení pro vaše Duchovní Pomocníky, vytvořte si nástěnku snů, připojte modlitby atd. Dále si představte to, co chcete například nové auto. Ve své mysli musíte vidět sami sebe řídit nové auto. Jakou má barvu zevnitř i zvenku? Vnímáte vůni nového čalounění? Vaše prsty se dotýkají volantu. Jakou třídu jste si vybrali: pevnou střechu, převodovku, střešní okno, pohon pro všechna okna, posilovač řízení, náhon na 4 kola? Máte stažená okýnka a dovnitř fouká vítr, nebo je to kabriolet? Popíjíte nápoj? Posloucháte hudbu? Jde o to, aby vize byla tak skutečná, jak možné to je to. Podvědomí nepozná rozdíl mezi skutečností a představou.

Čtvrtým krokem je dát proces tvoření do pohybu. Toho lze dosáhnout mnoha způsoby. Musíte odstranit všechny překážky jako: „Nemohu si to dovolit. Nemyslím si, že si to zasloužím. Našetřím si na to za 20 let. Jsem sobecký a nerealistický“. Pokud je to pro vás nutné, začněte s malými věcmi a postupně si vybudujte cestu k velkým věcem. Uvnitř vás leží síla začít s velkými věcmi, záleží jen na vaší schopnosti věřit a nakopnout vášeň tvoření!

Teď se dívejte. Kouzla mohou začít! Na druhé Straně existují myriády Andělů a Bytostí, které vám rády poskytnou služby, aby se sny plnily, ale musíte požádat opravdu o to, po čem toužíte. Povedou vás, ale musíte si všímat každého kroku. Strach a nedůvěra mohou okamžitě vypnout nejrychlejší a nejelegantnější cestu. Díky pečlivé pozornosti věnované náhodám a synchronicitám dosáhnete svého cíle. Někdy budete muset opustit zónu pohodlí, ale pokud se cítíte uvnitř dobře, neubližuje to nikomu včetně vás - jděte do toho! Konečný výsledek toho, o čem jste snili, není vždy přesný, ale mnohokrát je to lepší než to, o čem jste si dovolili snít.

Pátý krok. Roztančete emoce! Jakmile si všimnete zprávy, která by mohla vést k vašemu vytouženému cíli, je třeba přijmout opatření. To může zahrnovat telefonní hovory, zkoumání, dávat pozor na případné stopy, klást otázky, ukončit pracovní místo, přestěhovat se, odpojit se od některých lidí nebo změnit stravování. Můžete nastavit záměr, ale jste zodpovědní za dodávání paliva, abyste se dostali k požadovanému výsledku.

Šestým krokem je VDĚČNOST. Vždy děkujte duchovním Pomocníkům a lidem, kteří vám pomáhají plnit si sny. S postojem vděčnosti vytvoříte pole nekonečných možností. Pusťte si hudbu a užijte si tanec hojnosti!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám „karmické terapie“ přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich „nadřízených“, využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

středa 25. dubna 2018

TZOLKIN 25.4.2018 5 CHUEN kin 31

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce.

Tak jako se ruka tkalce pohybuje obratně na tkalcovském stavu, vytváří spletitou tapiserii nit za nití, řádek po řádku, tak Chuen tká strukturu života v pěti životních etapách, které Ho (5) symbolizuje: dětství, mládí, dospělost, zralou dospělost a stáří. Ať jste v jakékoliv fázi, obejměte, těšte se, ctěte tuto zkušenost a žijte naplno, protože jí nemůžete minout v tomto životě. Nepospíchejte s růstem z jedné etapy do druhé, mohli byste litovat, že jste si nenašli čas, jak si užít a prozkoumat vše, co každá z nich může nabídnout. Žijte svůj život tak jako dozrává ovoce na stromech, energicky, živě, plni ovocné šťávy!

CHUEN, TO JE TKADLEC NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ, ZTĚLESŇUJE VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři, všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „zlaté ruce“, ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

***

Jsem Chuen, jsem vaší připomínkou být veselí a hraví. Mnozí na Zemi jsou tak zaměřeni na Osvícení a budoucí vyhlídky, že jim zcela chybí radost z každého TEĎ. Mnozí, kteří nesměřují k Osvícení vědomě, dělají to samé. Je to pochopitelné, protože se jim nedaří zajistit základní potřeby pro přežití jako je jídlo, přístřeší, oblečení.

Podívejte se kolem sebe a všimněte si kolik lidí je veselých, a přitom jsou v zoufalé situaci. Zeptejte se jaké je jejich tajemství ……. Jak můžete být šťastný, když žijete v papírové krabici a živíte se zbytky z kontejnerů? Vaše Milovaná nedávno zemřela, jak můžete být veselý namísto smutku a žalu? Ztratila jste práci, opustil vás manžel a vy jste šťastná, protože se před vámi otevřely nové dveře? Pomozte mi to prosím pochopit!!

Tito lidé jsou vaši „cestu-ukazující“. Mají pro vás obrovskou hodnotu, jak vám pomoci najít v životě radost. Existuje nekonečné množství možností a cest ke štěstí a radosti. Všechno vychází z nitra a to znamená hledání a návrat k systému přesvědčení, z kterých jste vystavěli své základy. S pílí můžete prolomit kódy, které vás udržují uzamčené ve smutku, žalu, bolesti, obětování a depresi. Požádejte mě kdykoliv budete potřebovat radu, jak vytvořit radost ve vašem životě. Jsem připraven pomoci vám v každém okamžiku!

Můžete začít hned. Utište svůj vnitřní i vnější svět. Vymažte myšlenky, které pohání vaši mysl. Uveďte jasný záměr, že máte v úmyslu přivést do života hojnost, radost – a to ihned. Existuje nesčetné množství možností, jak k tomu může dojít. Dám vám příklad, ale prosím vyberte si cestu podle vaší intuice, cestu, která je pro každého unikátní.

Řekněme, že jste nespokojení, protože jste osamělí. Nikdo k vám už dlouho nepřišel na návštěvu. Nedostáváte žádné dopisy. Vaši sousedé si vás nevšímají, když se potkáte. Nemáte zájem chodit do kostela nebo na společenské aktivity, které spojují lidi. Z tohoto bodu je objektivita zásadní věc. Jinými slovy buďte ochotni přijmout odpovědnost za své minulé činy. To je nezbytné, aby bylo možné přijmout, uvědomit si, změnit a prolomit systém přesvědčení. Existuje mnoho různých procesů, jak to udělat a bylo by moudré uspořádat tyto limitující myšlenky co nejrychleji.

Pokud jste schopni být objektivní, možná si uvědomíte, že jste měli nízké sebevědomí jako dítě. Nízké sebevědomí vytvořilo stud, protože jste cítili, že vás lidé budou soudit a chtěli jste se vyhnout bolesti. V podstatě jste se naučili kritizovat a soudit ostatní jako způsob, jak zvládat tento mechanizmus a vaše ochranné zdi mají nyní pevné základy.

Jak jde čas, své ochranné zdi buduje dál. Postupně jednání přátel, rodiny i ostatních lidí pilně kategorizujete, soudíte a hledáte způsob, jak je udržet na uzdě. Uvědomujete si, že když se k vám někdo přiblíží, nějakým způsobem vás zraní. Už si nechcete nechat ubližovat.

Rozhodli jste se přestat navštěvovat druhé, kteří se rozhodli přestat navštěvovat vás. Přestali jste psát osobní dopisy, takže lidé nepíšou vám. Přestali jste se usmívat na sousedy, nikdy je nepozvete na návštěvu, mávnete na ně jen když oni zamávají vám jako první. Brzy vás začnou léčit stejným způsobem. Přestali jste chodit na všechny společenské akce, což zajistilo, že nemáte žádné nové přátelé. Jste osamělí. Víte proč?

Existuje způsob, jak uniknout z tohoto dilema. Jednou z možností je vrátit se do minulosti a začít rozmotávat kdy, kde, proč a jak tato izolace vznikla. Odpuštění, uvolnění a propuštění jsou důležitými faktory v procesu růstu. Jakmile jste dosáhli prolomení jednoho systému přesvědčení, ovlivňuje to mnoho dalších, a jako domino začnou padat také. To je vědecky dokázáno. Můžete k tomu dojít výzkumem nervových spojení v mozku, a jak změní toto spojení vaše myšlenky. Fascinující těla máte k dispozici na Zemi!

Další metodou je přesvědčit sami sebe, že minulost je historie a každou negativní myšlenku nahradíte pozitivní. Budete muset začít sledovat své chování a změnit to, které vám nepomáhá. Například narkoman bude muset projít fyzickou detoxikací, změnit svůj jídelníček, držet se dál od lidí, kteří prodávají drogy a bude se muset obklopit podporujícími lidmi.

Pokud jste osamělí kvůli některému z výše uvedených důvodů, první otázku adresujte vašemu sebevědomí. Pokaždé, když projdete kolem zrcadla, podívejte se sami sobě do očí a řekněte si: „Jsem skvělý, milý a dokonalý člověk.“

Některé vaše vnější chování je důležité změnit stejně tak. Zavolejte teď někomu a pozvěte ho na návštěvu. Napište někomu dopis a napište mu, jaký měl dobrý vliv na váš život. Jděte ven a usmívejte se, zamávejte sousedům, dejte dohromady párty. Přijměte sociální funkci a buďte první kdo se ujme úvodního slova. Buďte pilní, co se týče práce s negativními myšlenkami či lidmi, kteří zůstávají ve svých krabicích.

Vaším cílem je vidět všechny jako dokonalé Bytosti s tím, že jejich rozhodnutí závisí na jejich systému přesvědčení. Nic není špatně. Váš úkol není soudit a kritizovat ostatní. Věřte, že není ani jeden z vás, kdo by nemohl zlomit kódy přesvědčení a žít život plný zázraků, vzrušení, míru a radosti!

Jedním z aspektů Tónu 5 je symbol zrodu lidí žijících ve fyzickém těle připravených naplnit své lidství. Uvítáme, když vyzvete svou intuici, vaše duchovní Pomocníky a sami sebe ke stržení systému přesvědčení, které jsou v podstatě jako kousky negativního myšlení. Pomůžeme vám zvednout zrcadlo, abyste se mohli podívat sami sobě do očí a říci: „Ne, děkuji, rozhodl jsem se věřit něčemu jinému!“

Jděte ven, skákejte, poskakujte, bavte se, hrajte si a smějte se! Přineste lehkost a dětskou nevinnost zpět do vašeho života!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Humor, lehkost…..
V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE nás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost – svého vnitřního klauna – otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun – váš vnitřní Obr – ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se – to je motto OPICE.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do Středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do svého Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte Světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

úterý 24. dubna 2018

TZOLKIN 24.4.2018 4 OC kin 30

Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání.

Síla autority Oc je podporována silou a autoritou Manik, který plodí senzační energie a velí nejvyššímu respektu. Ale spíš než vynakládat velké úsilí chtít dnes hory přenášet, můžete místo toho poznávat a odrážet tuto sílu uvnitř vás, kde existuje v čistém stavu. Rozmlouvejte s ní v tichu, klidu, meditaci. Síla dnešních energií – to není ovládání skrze strachy nebo Osvícení skrze ego. To je skutečná síla, síla, která zplnomocňuje, autorita, která nepotřebuje žádné policejní síly.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „smečce“, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Jsem Oc a dohlížím na vztahy. Zavolejte moji energii kdykoliv budete chtít pomoci s případnými problémy, které se týkají druhých lidí. Mohou to být vztahy s milenci, přáteli, spolupracovníky a s dalšími, kteří vám přichází do cesty každý den. V tento zvláštní den se pojďme podívat na unikátní aspekt Oc 4 jako na základ všech věcí.

Představte si základy budovy, ve které jsou čtyři pilíře. Jestliže se jeden pilíř zhroutí, stavba začne padat. Čtyři základní pilíře vztahu jsou Láska, laskavost, důvěra a empatie.

Každý z nich zahrnuje širokou škálu emocí a možných zážitků. Láska se pohybuje od naprosté nenávisti a strachu, až k bezpodmínečné Lásce. Parametry laskavosti, které jsou mimo dosah vzájemné závislosti, umožňují každému plnit si své sny. Empatie představuje Bytí kompletně ignorující emocionální stav nutnosti přesvědčovat druhé. Důvěra se pohybuje od totální ostražitosti po stav vidět druhé jako velké Mistry.

Některé základy zůstanou na povrchní úrovni. To jsou obecně vztahy s lidmi, které jste právě potkali, nebo na ně občas narazíte v obchodu: úředníci, pošťák, lidi, které potkáte na ulici nebo na společenských akcích. Vztahy s těmito lidmi jsou závislé na vašem systému přesvědčení a životních zkušenostech.

Pokud jste postavili své pilíře (systém víry) pro vztahy na: „Pokud nechám někoho přijít blíž, může mi ublížit. Je-li někdo ke mně laskavý, pak mu budu muset laskavost vrátit. Nechci být obtěžován problémy druhých, je třeba se starat o své vlastní problémy. Lidé si musí získat mou důvěru“ ……pak vaše vztahy pravděpodobně nebudou růst.

Pokud pilíře, které jste postavili, patří k systému víry jako: „Všichni lidé jsou v podstatě dobří. Mám rád všechny bez podmínek. Lidé jsou milí. Jsem k dispozici každému, kdo potřebuje moji pomoc. Lidé jsou důvěryhodní“, pak právě vidíte ten odlišný způsob, jak komunikovat při setkání s druhými.

Lidé, kteří vytvořili základy umožňující pozdravit se s neznámými lidmi, vytvoří pravděpodobně přátelství s každým. Znáte lidi, kteří se snaží znát jména úředníků a možná, že i úředníci si je pamatují jménem? Je to proto, že každý z nich má na určité úrovni vybudované základy vztahů.

Je to jako když jste se narodili do rodiny, která zahrnuje mnoho lidí. Při narození jsou pro vás také všichni neznámí. Na základě životních zkušeností jsou postaveny základy, počínaje narozením, kdy žijete s rodiči, sourozenci, prarodiči. Na rozdíl od lidí, které potkáte na ulici, budete komunikovat s lidmi, s kterými žijete pravidelně. Jsou to vaše základy a základy přesvědčení druhých, co určuje vzájemnou interakci i jak se poznat navzájem co nejlépe.

Během života máte možnost vybudovat buď silné nebo nestabilní základy. Zvolíte-li kódy přesvědčení: mít rád všechny bezpodmínečně, být laskavý i k těm, kteří jsou nevlídní, být empatický ke všem, důvěřovat bez výhrad, vaše vztahy s cizími lidmi, rodinou a přáteli budou silné nebo přinejmenším stejně tak silné, jako jsou druzí schopni přijímat to, co jim nabízíte vy. Alespoň budete dobrým vzorem.

Ti, kteří mají potíže prolomit strach a bolest minulosti, budou mít potíže se vztahem k sobě i k ostatním kvůli jejich neschopnosti milovat, být laskaví, empatičtí nebo důvěřiví, jsou určeni k životu v osamělosti a zoufalství, dokud neporazí svůj systém přesvědčení a vzorců.

Základy vztahu, které postavíte s druhým člověkem, budou určovat sílu, délku a vytrvalost vztahu, nebo přátelství. Bez ohledu na to, jaké základy vytvoříte, budou vaše vztahy tak silné, kolik Lásky, laskavosti, empatie a důvěry do základů vložíte.

Co vám dnes OC 4 nabízí je možnost podívat se na každý z vašich základů a poskytnout odborné poradenství jako architekt, který vám radí, jak postavit každý z vašich pilířů. Ale je jen na vás, jak stabilní základy vy sami postavíte. Čas a energie strávená „stavěním“ je nezbytná k vytvoření silných vztahů.

Jsem vám k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu pro bezplatnou konzultaci. Jednoduše utište svou vnější i vnitřní mysl a zavolejte mě, budu u vás v jednom okamžiku. Šťastné stavění a budování!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství….
Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku – miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

4. TÓN – TVAR A MÍRA – SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

pondělí 23. dubna 2018

INTUITIVNÍ REZONANCE

Milovaní, buďte srdečně vítáni. Lidé stále více získávají sílu a přehled o tom, co se děje na planetě, včetně pravdy o negativním programování, které silně ovlivnilo historii. Svět se rychle mění a negativní polarita a pozitivní polarita se stávají extrémně zesílené. Abychom odolali tomuto obrovskému tlaku protichůdných sil, musíme učinit vědomé kroky ke ztělesnění pravdivé milující osobnosti a neutralizovat. Aktuální práce mnoha z nás: infiltrace Iluze, urychlování Vzestupu, vytváření nových mostů.

Čím hlouběji sledujeme dění a naši společnou cestu jako Vzestoupená rodina, tím více se lidé potřebují dozvědět pravdu o programování negativními mimozemskými skupinami, které převzaly kontrolu nad Zemí a snažily se dostat ji na místo ve Vesmíru, kde by získaly úplnou kontrolu nad Zemí, ovládaly její elektromagnetické pole, zavedly plně technologie umělé inteligence, aby odklonily všechno živé a utajily informace týkající se životní síly. Toto odhalování nám na jednu stranu umožňuje porozumět tomu, proč je DNA zničená, učí nás rozlišovat informace, abychom byli schopní chápat pravdivou dynamiku planetárního a lidského Vzestupu a osvobozovat se z otroctví a šikany. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že Vzestup je především vlastní postupná transformace, kdy blaženost, radost a štěstí jsou přirozeným výsledkem tohoto vnitřního procesu. Z tohoto stavu vytváříme krásné hodnoty.

Co je proces Vzestupu: Více zpráva z minulého měsíce ZDE.

Vliv vysokého Světla na geomagnetické pole vytváří masivní úpravu temnoty a Stínů, intenzivní energetický tlak na lidské tělo, zejména na duševní a emocionální tělo a mění rezonanci mozku. Poruchy v duševním těle, nesouvislé myšlení a emoční nestabilita, mohou být pro někoho znepokojivé. Ti, kteří jsou závislí na intelektuálních schopnostech, se mohou jevit jako mentálně zatuhlí, traumatizovaní nebo zlomení. Mají těžké časy, jak získat vnitřní stabilitu a rovnováhu.

Být nečestný vytváří oddělující realitu a kořeny nepoctivosti mají negativní vliv na osobní časovou osu. Negativní obsah v mysli způsobuje mylné chápání vnější reality, nečestnost odčerpává energii, vede k vnitřnímu odpojení od sebe (člověk se nedokáže zaměřit do srdce) a způsobuje ztrátu integrity. Lidé, kteří mají tento profil, se obvykle živí emocemi jako energetičtí upíři. Jsou plní strachů a strachu používat vlastní identitu, vlastní charakterový profil. Většina takových lidí se vnímá jako pozitivní, chtějí dělat dobré věci, přesto jsou nečestní, lžou sobě i druhým poměrně často. Obecně se snaží získat kontrolu nad druhými, získat výhody nebo používají formu manipulace, nedokážou být upřímní. Když jsou v nízkých energiích, přitahují temné síly. Falešná víra vytváří falešnou identitu a tito lidé provozují falešný Vzestup. Rozdělená duše má mylné chápání, přesvědčení a bloky v sexuálních oblastech. Tato emocionální a duševní absurdita vytváří bolest, zkresluje Světelné tělo. Lidé se tak uchylují k lékům a drogám.

Jejich energetický podpis a genetika jsou rehabilitovány a postupně uzdravovány prostřednictvím Vzestupu. Z jejich historie DNA jsou postupně odstraňovány falešné negativní kódy z minulých životů. Z těla musí být vyčištěny psycho-emocionální trosky, aby se mohly otevřít nové konfigurace DNA.

Jakmile nastane změna Vědomí, nastane změna ve fyzickém těle. Vědomí řídí energetické pole (Světelné tělo) směrem do fyzického těla, proto je doporučováno zaměřovat se na duchovní vývoj. Změna ve fyzickém těle se děje také na úrovni endokrinního systému, hormonů, krve, nervového systému. Čistit a detoxikovat tělo je součástí cesty. Meditace, modlitba jsou pro všechna 4 těla vysoce prospěšné, posilují mozek a zvyšují emoční inteligenci.

Být pravdivý a čestný je základním předpokladem vstupu do vyšších dimenzionálních úrovní. Každý musí shodit falešnou identitu a masku, protože bez silného jádra není člověk schopen myslet za sebe. Většina lidí na této planetě není sladěna se svým autentickým Já. Nejsou schopni vyjádřit osobní integritu. Ve stavu odpojení od autentického Já cítí spoustu nevyřešených bolestí a vnitřní prázdnoty. Takový člověk ani neví, co je to žít šťastný a spokojený život.

Jaké jsou nejdůležitější osobní hodnoty, které motivují můj život? Co pro mě znamená Jednota a jak ji mohu vyjadřovat ve svých myšlenkách, chování a činech? Praktikuji Vědomí Jednoty v životě? Jsem zaměřený/á na vytváření své reality? Respektuji rozhodnutí a chování druhých? Podporuji druhé, kteří jsou inspirativními příklady a mohu být příkladem vlastním životem? Rozvíjím zodpovědnost a když udělám chybu, přiznám to a omluvím se? Jak žiji život jako lidská bytost?

Mnoho z nás se zaměřuje a usiluje o to žít radostný život uprostřed světového chaosu a utrpení. My všichni jsme součástí tohoto světa a pokud budeme trpět, nezmění se ve světě nic. Jako pracovníci Světla jsme povinni zaměřovat se na neutralizaci, naslouchat vnitřnímu hlasu, co tělo potřebuje, co potřebujeme k životu, protože pak jsme přirozeně naladěni na organický proud planetárního Vzestupu, nikoliv řízený Vzestup a žijeme v souladu s životní sílou a s intuitivní rezonancí.

Takový způsob myšlení a bytí nám už ani nedovoluje žít automatickou rutinu. Možná jste měli problém, stejně jako já, přizpůsobit se nucenému způsobu života, než přišlo uvědomění v těle, že už nechceme žít na autopilota, že tělo a naše Já na sebe nechtějí nechat vytvářet časový tlak a dělat věci, které nám nedávají smysl. Lidé, kteří žijí lineární život žijí ve spěchu, nestíhají, dívají se stále na hodinky a pospíchají. V podstatě se pohybují životem jako v operačním systému, který využívá multitasking. Multidimenzionální život je zcela něco jiného, život v radostném bytí, přitom vše  je vždy dokončeno v pravý čas hladce, elegantně. Je to radostný a opravdu osvícený stav štěstí, které je nepodmíněné, nepotřebuje důvod: Jsem-šťastná/ý-protože……

Je to nepodmíněný stav radosti, která je trvalá a štěstí, které je nepodmíněné. Zaměřujeme se na cíl jako na stav věčné existence věčného štěstí, stav kosmické blaženosti, kterou vnímá náš Duch a to vše souvisí s udržováním, kultivováním a zacházením s životní sílou. Z tohoto způsobu bytí přichází přirozené spoluvytváření s Vesmírem a touha vytvářet a tvůrčí nápady a to neznamená něco tvořit rukama. Bez organické kreativní lidské mysli jsou vytvářeny ve světě věci roboticky. Štěstí je stav na atomární úrovni. Je to výsledek radosti, která se musí ukotvit v těle jako nekonečný stále přítomný stav, jestli meditujeme, píšeme, připravujeme jídlo, uklízíme…. Radost je zkušenost, kdy jsme naladěni do nitra, tím jsme v souladu s kosmickými silami. Radost a štěstí nejsou privilegiem některých lidí nebo lidí, kteří mají spoustu peněz. Je to prožívání skutečnosti a jak všichni vzestupujeme, pravděpodobně jste si všimli, že jste stále více čistí, svobodní, silnější, šťastnější, suverénní, blažení, krásnější.

Někteří lidé dělají zlé věci, chovají se nehumánním způsobem, protože jsou kanálem pro nízké energie, dělají věci proti přírodě, a protože víme, jak fungují přírodní zákony, víme, jak příroda bude reagovat v takových případech. Ne my, ale příroda. Jakkoliv je takové chování nepochopitelné, musíme zvýšit soucit.

Další věc, o které bych se ráda zmínila, protože mnoho lidí se domnívá, že na nás leží všechna tíha světa, kterou máme řešit, protože jsme tak „zvláštní, a tak speciální“, že jsme přišli spasit svět a vyléčit lidi. To je velké zkreslení a ego-myšlení. Je mnoho lidí, kteří pracují pro zlepšení planety, ale to není totéž, co služba planetě, která vychází z bezpodmínečné čisté Lásky a neutrality. Spoustu takových věcí není součástí naší duchovní smlouvy, nejsou v souladu s námi. Náš život se pohybuje přirozeným způsobem aktuálními změnami a přes něj se přesouvá všechno, čemu dovolíme a to se děje v souladu, nikoliv s nátlakem. Nemůžeme a ani nechceme upřednostňovat přístup některých lidí ty-mně-musíš-pomoct a odkládat vlastní bytí.

Vzestup není o spáse, o dosahování a urychlování nějakých stavů, je to krásná postupná transformace a blaženost, radost a štěstí jsou přirozeným výsledkem. Jedině z tohoto stavu můžeme vytvářet krásné hodnoty pro tento svět a neutralizovat. Tělo nám už ani nedovolí dělat věci, které jsme dříve dělali, ale my dovolujeme naslouchat moudrosti těla. To je vyšší vedení, vedení Ducha, Božská inteligence DNA. Mnoho z nás nyní pracuje na zbavování se programu perfekcionizmu a z toho vyplývající viny, protože zabíjí radost a štěstí. Potřebujeme vyplnit náš prostor tím, co nás rozvíjí.

Pomáhat lidem, kteří mají spoustu problémů, znamená také neumožnit jim podívat se do zrcadla, aby sami sebe viděli v pravdě. Spása jim neumožní zbořit staré vzorce, odstranit kořen problému. Například lidé umožní drogově závislým nebo alkoholikům, aby měli střechu nad hlavou, místo, aby jim s láskou umožnili jejich vlastní zodpovědnost a vystřízlivět, protože se dokážou vyléčit sami, jen mají strach z lekce, kterou si potřebují projít. Pokud jim to nedovolí, vlastně jim ani nevěří. Zvítězit nad sebou v těchto případech je jeden ze způsobů, jak poznat, co je to štěstí. Naším přáním je inspirovat nikoliv dělat všechno. Naším úkolem není dělat lidi šťastnými. Dělat něco pro někoho je výsledek přirozené volby.

Vzestup je vnitřní alchymie, vnitřní proces, vlastní prožitek. A ačkoliv nejsme vidět, nikde nevystupujeme, způsob „poustevnického“ života, který žijeme, ovlivňuje svět. Fyzická rovina existence je živena naším Světlem. Jsou lidi, kteří vyžadují informace, pozornost, vynucují si moudrost nebo jsou jednoduše naplněni zvědavostí. Moudrost musí být poznána každým z nás, žita a prožita v těle. Všichni vytváříme prostor pro všechny skrze vlastní přirozenost a když vstoupíme do tohoto vnitřního organického prostředí, je to opravdový stav vznešenosti. Z tohoto stavu vznešenosti umožňujeme, aby se situace vyvíjely přirozeně, a to dovolujeme také druhým. Možná nemáte, stejně jako já, rádi, když vás někdo do něčeho nutí. Je to zcela mimo moji úroveň. Z vynucování nemá benefity nikdo. Máme na výběr do takových situací vstoupit nebo ne. Zaměřujeme se na vnitřní jádro a podstatu bytí a když meditujete, můžete vidět energii, kterou vyzařujete. Všechno je o používání moudrosti a k této moudrosti používáme moudrost.

Ve stavu blaženosti dokážeme nejlépe pochopit intuitivní rezonanci. Jakmile jsme uvnitř sebe vytvořili toto ekologické prostředí, pak ve všech vztazích dokážeme reagovat v rovnováze. Vztahy musí být vyrovnané. Není v nich jen někdo, kdo dává, dává, dává a druhý jen přijímá, přijímá, přijímá. Jsme nezávislí, ale zároveň jsme na sobě závislí. Jsme propojeni a kultivujeme šťastný život. Naše soukromí a svobodná volba musí být respektována, stejně jako my respektujeme soukromý život druhých, protože se učíme žít výživné vztahy. Pracujeme jako tým a každý zušlechťuje vlastní životní sílu, protože životní síla každého z nás pracuje pro všechny. Spíš než posílat bílé Světlo někam se zaměřujeme na vlastní Celistvost.

Když dokážeme poodstoupit, umožňujeme druhým i sobě, že život se vyvíjí přirozeně a také, aby lidé přestali vynucovat naše evoluční úrovně. Nejsme posedlí za každou cenu změnit svět. Musí to být přirozená a postupná cesta bez vynucování. Světlo hraje svoji hru. Temnota hraje svoji hru a také má své evoluční cykly a chápeme jejich cestu. Jsou to nakonec oni, kdo nás učí integrovat polaritu a tím nechat odejít drsné zážitky, kterých bylo opravdu hodně. Spoustu lekcí od lidí nám umožnilo uvědomit si spoustu štěstí. Zrcadlová rezonance je nejrychlejší způsob pro vztahy. Integrace polarity je velké školení a velký trénink.

Jako vědomé bytosti kultivujeme pozorovací schopnosti.  Tím, jak získáváme zkušenosti stáváme se velmi bohatí, je to hluboké citové bohatství. Učíme se přijímat každý aspekt našeho života, každý aspekt této hry a nenuceně volit zážitky. To je intuitivní rezonance.

Ženský princip se zjemňuje, ženská síla zjemňuje tento svět ať jste muž, lékař, prodavačka, úřednice, léčitel, ředitel…my všichni jsme stejní, všichni hrajeme stejnou hru bez ohledu na moudrost a polaritu a náš individuální přístup ovlivňuje všechno. Musíme se dokázat odtrhnout od neustálých tlaků co-teď-co-dál-co-se-děje-co-říkali-o-energiích-tomu nerozumím....

Když půjdete do opravdu divoké přírody, budete cítit srdce a lidský život není tak dlouhý, abychom si něco takového nechali ujít. Umožňujeme, aby se životní moudrost projevila sama a děláme to humorným, hravým, jednoduchým a lehkým způsobem. Vzestup je svým způsobem humorný, je to Stvořitelova hra.

Je mnoho učitelů průkopníků, kteří vydláždili cestu pro ostatní a patří jim obrovská vděčnost za práci, aby nakrmili ostatní informacemi. Udělali spoustu práce, která je hotová a nyní je třeba ustoupit stranou a nechat hru, aby se hrála dál. Necháváme druhé, aby zpracovali zpřístupněné informace. Zasadili jsme semínka do zahrady a teď je necháme klíčit. Díváme se, jak rostou. Ve skutečnosti jsme se přišli všichni bavit a lidé, kteří chtějí donekonečna prožívat utrpení, osobní nespokojenost, jejich věc.

V přírodě, v čisté Božské magii, pokaždé obdržíme neuvěřitelné a nečekané zážitky. Nikdy není dost kouzel. Čím více se zaměřujeme na čistou podstatu a vnitřní magické dítě, tím snazší je posun. Kromě oddělení, existuje také stav Ráje. Nic není nemožné. 

Chcete-li podpořit moji práci, na blogu najdete potřebné informace. Mnoho Lásky, radosti, blahobytu a prosperity každému z vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

23/4/2018 ©Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu.

TZOLKIN 23.4.2018 3 MULUC kin 29

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Když denní Znamení nebo číslo nese těžké energie, můžeme obecně spoléhat na jinou podstatu symboliky k jejich vyrovnání a neutralizaci. V případě Muluc / Ox (3) je to trochu náročnější, protože jak znamení, tak i číslo, jsou naloženy některými těžkými energiemi. Takže pokud dnes nechcete zažít dopad tohoto páru negativním nebo nepříjemným způsobem, ať už v podobě úzkosti, strachu, zneužívání nebo něčeho špatného, otočte Ox energii ve svůj prospěch tak, že si uděláte útočiště ze třech krbových kamenů, které Ox také představuje. Jinými slovy domov. To může být váš fyzický domov, nebo pokud to není možné, váš vnitřní duchovní nebo emocionální domov. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie útočí, váš vnitřní domov je neproniknutelný!

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

MULUC v yukatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere. Význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.

Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.

Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

***

Jsem Muluc, Strážce Světla. Moje energie může být symbolizována jako maják. Zaměřením na moji energii poplujete daleko od skal a budete udržovat směr do bezpečného přístavu. Jako paprsek světla vás moje energie povede životem. Požádejte mě a budete dostávat pokyny. Na dnešní Tón 3 se budeme dívat jako na Božský aspekt – Svatou Trojici uvnitř každého z vás. Elementy trojky lze vnímat jako vaše vnitřní Já a vnější Já napojené na Vyšší Já. Pokud plně operujete se všemi třemi úrovněmi, máte možnost kompletně tvořit svou realitu.

Dovolte mi to více vysvětlit. Vnitřní Já jsou „znalosti“ uvnitř vás. Pochází ze Zdroje a je to vaše vlastní prvorozenost. Znáte to především jako intuici nebo pocit pravdy. Mnohokrát, a to prostřednictvím životních zkušeností, je toto vědění ignorováno, nebo mu nedůvěřujete. Ale jakmile mu jednoduše věnujete pozornost a důvěřujete svému vnitřnímu vedení, vaše schopnost vnímat a naslouchat se dramaticky zvýší. Následováním svého vedení, které obecně vypadá jako náhody, se váš život může stát doslova magický!

Váš vnější život se točí kolem pěti smyslů. Je to vaše fyzické tělo a způsob, jak vyjadřujete sami sebe ostatním. Mnozí věří, že tělo v tomto životě zahrnuje komplexní zážitek na Zemi. To není pravda. Již existuje mnoho dokumentů o životě po fyzické smrti. Je na každém z vás, čemu se rozhodnete věřit a parametry této víry určují vaše životní volby.

Vaše Vyšší Já je váš aspekt, který se s vámi neinkarnuje. Je to vaše přímé spojení s duchovní Podstatou. Když jste se rozhodli inkarnovat na Zemi, většina z vás přišla do života s pamětí, která byla vymazána, nebo zapomenuta, jak jste se stávali dospělými. Je nezbytné, aby vaše část duchovní Podstaty zůstávala ve vyšších dimenzích, protože vám pomáhá pohybovat se, když jste ve stavu amnézie. Je to podobné jako při hře. Vyšší Já je herec, který dělá rozhodnutí a určuje tak charakter vašeho života. Fyzická neboli lidská část je vaše charakteristická přirozenost. Jakmile hra skončí, role je pryč a herec odchází.

V každém okamžiku svého života máte možnost spojit se se svým Vyšším Já a požádat o pomoc bez ohledu na to, jak triviální to může být. Vaše Vyšší Já dohlíží na Anděly a jiné Průvodce, kteří vám pomáhají zůstat na hlavní cestě, kterou jste podrobně zmapovali před vstupem do lidského vozidla.

Když si uvědomíte, že vaše vnější Já je vozidlo, které vám umožňuje prožívat život, být plně ve své Celistvosti, plně hovořit svou pravdu v každé zkušenosti, pak začleníte jednu z fází Božské Trojice. Použijete-li své vnitřní Já a spojíte se svým Vyšším Já, tzn. vezmete je v úvahu a budete jednat na základě těchto stop, které vám pomohou zůstat na vaší cestě, jste člověk plně jsoucí a plně konající.

Dívejte se sami na sebe jako na Maják Světla. Mějte odvahu mluvit svou pravdu, žít svou pravdu a buďte Světlem pro ostatní tak, že se na ně budete dívat jako na dokonalé duchovní bytosti, kterými také jsou. Osviťte svým Světlem všechny části uvnitř sebe, které jsou připraveny na změnu. Nežijete-li plně svůj potenciál, jak můžete osvítit všechny své strachy a obavy, které vás drží zpátky? Jako lusknutím prstů má každý z vás možnost rozpomenout se kdo jste, odkud jste přišli, proč jste tady a kde jste byli tak dlouho. Je nám ctí a naší touhou pracovat s lidskou rasou v této době transmutace. Buďte odvážní, buďte čestní a buďte v radosti!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení….
Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Tón TŘI – AKCE - POHYB – KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

neděle 22. dubna 2018

DEN ZEMĚ 22/4/2018

v 17:11 a 20:11 hodin SELČ

TZOLKIN 22.4.2018 2 LAMAT kin 28

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora.

Ka (2) násobí hojnost a pozitivní růst, který dnes Lamat přináší. To dává silnou podporu všemu, co se dnes budete snažit dělat, ať už je to jednoduché nakupování, rychlé a efektivní pochůzky nebo tak náročné jako přijít na to nejlepší nastavení vašeho investičního portfolia. Ale nepřehánějte to, nebo se stanete příliš ambiciózní, mějte na paměti, že stejně snadno jak můžete násobit dnešní Světelnou energetiku, můžete stejně lehce spadnout do nerozhodnosti, pokud máte příliš mnoho cílů nebo zodpovědnosti.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud. Ví, jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod, vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

LAMAT představuje nekonečný cyklus ve světě rostlin. Glyf LAMAT Mayové spojují s Venuší, která se objevuje jako Večernice, večer zmizí a ráno jí můžeme spatřit na obloze jako Jitřenku. Venuše je jako Bohyně Gaia, které umírá v zimním období a znovu se rodí na jaře.

***

Vítejte, jsem Lamat, Strážce Hvězdné Brány. Dnes jsme zde, abychom se podívali, jak můžete rozšířit své Vědomí. Pojďme se podívat na Tón 2 z hlediska polarity. I když ve vaší Sféře najdete opak ke všemu – vysoký/krátký, starý/mladý, černý/bílý, mír/nepokoj…. tuto polaritu v mnoha jiných Sférách nebo dimenzích nenajdete, protože tam nemá své místo.

Na Zemi byla polarita vytvořena jako experiment. Mnozí z vás jste na úrovni duše před inkarnací požádali o možnost zažít nelásku a temnotu. Společnými silami byla stvořena a navržena Země. Dnes o tom nebudeme hovořit, ale pokud se chcete dozvědět více o stvoření Země, požádejte mě a můžete projít Bránou pro získání většího pochopení dynamiky této nádherné příležitosti, kterou nazýváme život.

Jedinečným aspektem tohoto dne Lamat 2 v kalendáři Tzolkin je, že si každý vybere jednu nebo více polarit, možná pro změnu chování, nebo zažít něco na krátkou chvíli, místo plného procházení celou zkušeností. Možná, že často pomlouváte. Můžete vejít do Hvězdné Brány a zažít zkušenost nepomlouvání nebo získat vhled do chování, které byste chtěli přemoci. Možná jste nikdy nebyli opilí a chtěli byste zažít pocit opilosti a kocoviny bez požití alkoholu.

Kdykoliv se rozhodnete mít zkušenost s Hvězdnou Bránou, požádejte vaše Průvodce, aby s vámi po celou dobu zůstávali, takže neztratíte zaměření ani sebe. Kdykoliv můžete každou zkušenost zastavit a vrátit se zpět. Jaký dar, když si vyberete opilost a jste schopni ji ihned zastavit!

Na jakou polaritu byste se chtěli zaměřit dnes? Věřte, že váš systém přesvědčení omezuje (neomezuje) schopnost projít Bránou. Některé zkušenosti prochází Hvězdnou Bránou jako fyzická událost. Znamená to vlastně projít skrz a vědět, že jste v jiném čase a na jiném místě.

Některé vás přepraví do mimozemské Sféry do vesmírných lodí nebo na jiné planety. V některých nezažijete nic. Mnozí zažijí pocit klid a míru. Někteří získají odpověď na otázku, řešení problému nebo hlubší porozumění otázce, která je pro ně důležitá. Tyto Hvězdné Brány najdete v přírodě, obecně v oblastech spirituální činnosti, kde se pořádají slavnostní obřady, nové i starověké.

Utište vnitřní i vnější mysl. Máte-li potíže zklidnit svou mysl od neustálého klábosení a rozptylování, sdělte svému levému mozku, aby po celou dobu odpočíval. Tím zastavíte analýzu. Řekněte svému tělu, že je v bezpečí a nastavte tělo na teplotu, která je pohodlná, takže vás to nebude rozptylovat. Dejte vědět svým uším, aby se na dobu celého zážitku zavřely. Uložte své tělo do pozice, která je pro něj pohodlná a v perfektní rovnováze.

Zavřete oči a představte si před sebou vchod. Jakmile se postavíte před tento portál, uveďte svůj záměr pro vstup do Hvězdné Brány. Poté, co jste jej vyslovili, požádejte Strážce Brány o povolení ke vstupu. Před vstupem požádejte své Průvodce, aby byli neustále s vámi, chránili vás a umožnili vám mít příjemný a kouzelný zážitek.

V tomto okamžiku učiňte prohlášení, že se plně navrátíte do tohoto času a prostoru během příštích ______ minut pozemského času. Nyní jste připraveni. Odpočívejte a vydejte se ke vchodu. Nechte svou mysl bloudit, všimněte si, kde jste. Je více než pravděpodobné, že zažijete všechno, co jste si přáli, i když to nebude přesně takové jako jste si mysleli. Můžete požádat o přechod na různá místa pro další zkušenosti nebo získat informaci či vědomosti, které hledáte.

Hlavní věc, kterou si zapamatujte je, že před plným zážitkem, který si přejete, musíte bojovat se všemi strachy a obavami, které se mohou vkrádat. Vězte, že jste v bezpečí, požádejte své Průvodce, ať jsou stále s vámi a pak můžete zažívat své zážitky. Může být obtížné se vrátit, když vám vypršel čas. Můžete se ocitnout na místě plném bezpodmínečné Lásky a skvělé pohody. Věřte, že vrátit se můžete kdykoliv. Vracejte se na své původní místo pomalu a jemně, protože jste vynaložili mnoho energie a možná prošli nějakou fyzickou změnou. Nezapomeňte vypít během 24 hodin několik sklenic vody!

Často je obtížné pustit se do zážitku přes Hvězdnou Bránu. Mějte trpělivost, pokračujte v praxi a časem budete rozumět. Mnoho z filmů jako je Alenka v Říši Divů, Star Trek, Čaroděj ze země Oz, Harry Potter, Pán Prstenů jsou zkušenosti spisovatelů a filmařů při jejich chvílích ticha. Buďte ujištěni, že časem budete mít tyto zážitky „mimo tělo“, stejně tak.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína….
Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT.

2. TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla, kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.

Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón – POLARITA. Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com