VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 7. července 2018

TZOLKIN 7.7.2018 13 KAN kin 104

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Ať už pracujete s karmou minulých životů nebo generací nebo s problémy a s obtížemi, které vás obtěžují v současné době, obvykle procházíte stejnými cykly uvědoměním, přijetím, jednáním, řešením, až nakonec přichází svoboda. Možná se ve skutečnosti ocitáte v běhu na stejné téma přes několik opakování těchto cyklů, obzvláště je-li to obtížné nebo náročné. Je to stejné jako několikrát vyprat tričko, když je velmi znečištěné. Oxlaxun (13) zvyšuje vaše vnímání, brousí vaši intuici a pomáhá rozplést uzly ve spirituálním a mentálním těle tak, aby vaše práce mohla postupovat rychleji!

Vlna Eb vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. TŘINÁCTÝ den ukazuje, že život s vámi dělá jen to, co mu dovolíte. Tak, jak oceňujete sami sebe, tak si vás váží i okolí.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT ZDRAVÉMU VÝVOJI DĚTÍ A TĚHOTNÝM ŽENÁM

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes se podívám na to, co můžu udělat, co mě zajímá, a co vlastně dělám v mém životě. Zajímalo by mě jestli nemarním svůj talent a nehoním se za něčím, co je k ničemu, Dnes půjdu vydobýt své vnitřní poklady. Plného štěstí dosáhnu jedině tehdy, až se stanu člověkem vědomým si svých hodnot. Až si začnu sám/sama sebe vážit, začne si mě vážit i mé okolí. Dnes se nebudu chytat za nos nebo strkat hlavu do písku. Dnes najdu svůj Zlatý Střed.

Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.


Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Narození v KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná, musí proto být dobře řízena.

***

Jsem Kan 13. Vítejte. Jsme potěšeni, že jsme součástí vašeho života a můžeme sdílet znalosti mnoha věků. Je pro nás velkým potěšením, že můžeme sdílet tato slova a doufáme, že je přijmete jako pravdu a začleníte je do svého každodenního života. Na Zemi je hodně toho, čeho můžete dosáhnout a vychutnat si, ale musíte opustit všechny starosti a všechny staré kódy přesvědčení. Vaše schopnost tvořit vám umožňuje zažít každou radost.

Dnes bychom rádi hovořili o procesu tvoření. Existuje celá řada způsobů, jak dosáhnout, čeho chcete. Existují určitá omezení, s kterými vám pomůžeme, protože jsme ze Světelného Týmu a nemáme zájem pomáhat těm, kteří jsou chamtiví a činy nelaskavosti jsou jejich primárním cílem.

Prvním krokem k úspěšnému tvůrčímu sezení je mít v mysli cíl. Co si přejete vytvořit nebo zažít? Jakmile zjistíte svůj cíl, uveďte, co byste chtěli zažít ve sféře toho, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Tím se nastaví parametry a dáváte nám na vědomí, s čím bychom vám mohli pomoci. Důležitým krokem, který mnozí přehlíží, je jednoduchý doplněk - zažít tento akt hladce a elegantně. Přidáním tohoto parametru bude váš zážitek výrazně posílen.

Poté, co jste uvedli svůj záměr s „elegantní klauzulí“, bude potřeba dodat emoce a pocity, které budete cítit, až se tento akt stvoření stane realitou. Čím více si to dovedete představit, tím je pravděpodobnější, že dojde k tomu, co máte v úmyslu. Vytvářet záměry týkající se ostatních, může být těžší. Důvodem je vaše svobodná vůle a svobodná vůle všech zúčastněných. Můžete nastavit záměr pro druhého člověka, ale pokud to není pro nejvyšší dobro vás obou, nebudeme tomu dávat energii pro vytvoření.

Nicméně víme o mnoha dalších osobách, které by pro vás byly vhodnějším partnerem, takže nastavíme okolnosti, abyste se setkali. Je na každém z vás, zda jste vědomí a otevření, aby vám příležitost setkat se neunikla. Vidíte, jak je celý proces vytváření mnohem efektivnější, když všechny strany hrají svou roli vědomě?

Je pro nás nepředstavitelně obtížné odpovědět na mnoho vašich modliteb, pokud nejsou specifikované nebo jasné. Ale když se člověk až příliš soustředí na své modlitby a očekává odpověď přesným způsobem, mnoho lepších příležitostí může být opomenuto, protože nedokážete rozpoznat nebo přijmout to, co jsme vám položili k nohám.

Pokud se chcete přimlouvat za druhé, jako modlit se za jejich zdraví, bohatství, Osvícení, je důležité obrátit se na jejich Vyšší Já stejně tak. Myšlenky, které odesíláte, nemusí být v souladu s tím, co je pro jiného člověka to nejlepší. To vytváří disharmonii na energetické úrovni.

Když se člověk vroucně modlí za zdraví druhých či nějakou jinou změnu, musíme respektovat to, co je pro druhého člověka to nejlepší. Někdy může být pro člověka tím nejlepším i konec jeho života. Častokrát zdraví škodlivá zkušenost může být tou nejlepší odpovědí na jeho modlitbu. Už jste někdy slyšeli příběhy lidí, kteří změnili svůj život po dramatické epizodě?

Možná si před traumatem horlivě přáli životní změnu, ale nevěděli, jak změnu udělat. Trauma byl prostředek odpovědi na modlitby. Možná, že nepožádali, aby zkušenost byla hladká a elegantní. Nechceme záměrně vyhledávat traumatické způsoby jako odpovědi na vaše modlitby, ale někdy je to nejlepší řešení. Vidíte, jak je celý komplex odpovědí složitý, protože pracujeme s miliardami lidí.

Lidé si často stěžují, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny. Existuje mnoho důvodů, proč tomu tak je. Nicméně bychom vás rádi upozornili, že všechny modlitby jsou vyslyšeny, ale ne všechny jsou splněny v důsledku různých okolností. V mnoha případech byly zodpovězeny, ale nebyly rozpoznány.

Naše skupina neodpovídá na modlitby, které vytvářejí chaos. Existuje mnoho těch, kteří chtějí ovládat všechny lidi, a existuje také mnoho těch, kteří chtějí být svobodní. Vzhledem k tomu, že naše skupina pracuje se Světlem, pomáháme těm druhým a to zdarma. Všichni Andělé, Průvodci a ostatní v neviditelných Sférách mají také svobodnou vůli. Můžeme si vybrat, zda odpovíme či neodpovíme na konkrétní modlitby. Nesoudíme to, co si přejete zažít, nicméně máme právo nezúčastnit se.

Je důležité naladit se na vaše Vyšší Já a požádat své Průvodce o nejvyšší dobro všech zúčastněných, hladce a elegantně. Je mnoho duchovních Pomocníků, kteří jsou potěšeni a jsou více než ochotni dát vám potřebnou radu nebo nastavit okolnosti, ale následky mohou být bolestivé, škodlivé nebo by nebyly pro vaše nejvyšší dobro.

Vaše Vyšší Já je ta část, která se neinkarnuje, ale zůstává ve Sféře Ducha. Jste spojeni stříbrným vláknem, takže se neztratíte. Je to vaše Vyšší Já, kdo píše scénář toho, co chcete zažít. Je nezbytně nutné, abyste se naučili naladit na své vnitřní vedení, a to zejména při uvádění vědomých záměrů. Pokud jste vyladěni na své Vyšší Já, komunikace s ním vám pomůže rozpoznat, jestli to, co žádáte, je pro vaše nejvyšší dobro v souladu se scénářem, který jste si naplánovali, než jste se inkarnovali na Zemi.

Není nic špatného na zážitku, který si vyberete. Mnozí z vás mají divokou a dobrodružnou povahu, milujete drama nebo si občas vychutnat jízdu offroadem. Nicméně většina z vás usiluje o poklidný a vyvážený život. Jsme zde, abychom vám ukázali, jak manifestovat věci, které vás udrží v radosti a míru.

Nejprve je nutné obrátit se na vaše Vyšší Já a vedení o povolení toho, co si přejete. Můžete pocítit instinktivní reakci nebo vjem, jestli je váš požadavek pro vás vhodný. Pokud vaše modlitba zahrnuje někoho dalšího, vždy se poraďte se svým Vyšším Já. Ve všech případech nezapomeňte na doplněk - pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zainteresovaných stran a nakonec přidejte prohlášení, že byste chtěli vše zažít elegantně a hladce.

Mějte jasno, co chcete zažít, vybavte žádost vizualizací. Pokud je vaše nadšení a zápal přidán k tomuto snu, tím je pravděpodobnější, že myslíte vážně, aby se to stalo. Rádi bychom vám připomněli, že sledujeme myšlenky, které jsou vybaveny vysokou energií emocí. V opačném případě nevíme, že žádáte o splnění modlitby. Máme také svůj život a musíte zaujmout naši pozornost nebo pravděpodobně propásneme váš hovor.

Je tu ještě jeden bod. Máme možnost vidět mnohem více než vy, takže můžeme váš sen splnit způsobem, který je podobný, dokonce lepší, než o co jste žádali, i když to nemusí přijít cestou, kterou jste očekávali.

S ohledem na tuto skutečnost vás žádáme, abyste při uvádění informací byli konkrétní, pak zůstaňte otevření, dávejte pozor na svou intuici – to znamená – nenechte si ujít ani jednu značku. Radujeme se v nebi, když je modlitba přijata a hlavně, když si člověk uvědomí, že to byla spolupráce spoluvytváření s námi. Nejvíce je to postoj vděčnosti za všechno, s čím jsme vám pomohli, aby se to stalo.

Nejsme placeni za to, že vám pomáháme. Nechceme získat bonusové body nebo kredit za to, že s vámi spolupracujeme. Děláme to z Lásky k vám. Víme, že všichni jsme Jedno a pocházíme ze stejného Zdroje. Chápeme, že jste naší součástí. Váš růst je náš růst. Vaše emoce jsou naše emoce. Nyní už víte, proč jsme tak rádi, když vám pomáháme v usilování o Mír a štěstí. Co zažíváte vy, zažíváme my. Co cítíte vy, cítíme my.

Budete cítit každou emoci nebo pocit, který jste způsobili druhému, když se dostanete před Recenzní Radu po konci vašeho života. Proto vám doporučujeme, dávejte si pozor na to, co říkáte a co děláte svým bližním. Ti, kteří sledují cestu laskavosti, projdou procesem Přezkumu v povznesené náladě připraveni k posunu na cestě Vyššího Vědomí.

Co se obvykle stane těm, kteří si nevybrali cestu Milosrdenství, je prožívání bolesti, kterou způsobili druhým, takže se rozhodnou reinkarnovat pro nápravu bolesti. To je tendence neustálých opakovaných reinkarnací.

Ačkoliv lidé věří, že nezapomenou na své duchovní kořeny, drtivá většina této paměti je vymazána nebo ignorována v době, kdy už jsou lidé staří na to, aby s tím něco udělali.

To je také důvod, proč jsme tady, abychom vám pomohli rozpomenout se znovu na své vnitřní vedení a Vyšší Já. Každý z vás má schopnost připojit se znovu k vašemu zdroji a rozhodovat se na základě, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, hladce. Doufáme, že vás tato slova povzbudila a informovala o pochopení toho, kdo opravdu jste.

13. TÓN TRANSFORMACE – SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.

Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ

Jedná se o posun na vyšší úroveň – do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

pátek 6. července 2018

TZOLKIN 6.7.2018 12 AKBAL kin 103

Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny

Dnešek představuje zajímavý mix energií: Akbal ztělesňuje potenciál a LaKa (12) představuje celý součet věcí, které jste prožili a udělali. Ale protože jsme v Treceně Eb - naugal všech cest - zjevná propast mezi potenciálem a realizovanou skutečností se stává jednou souvislou linií interpretovanou relativitou nehmotného času. Jinými slovy, můžete vyjádřit a prožít celý potenciál svého života v každém okamžiku, obzvláště dnes.

Vlna Eb vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. DVANÁCTÝ den říká, že pokud chcete překonat svět nedostatku, musíte prolomit mentální bloky, naučit se brát a dávat.

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI.
Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Mé sny plynoucí z roviny kosmické noci jsou dolem znalostí o životě. Dnes pronikám do hlubších vrstev Vědomí a odtud čerpám informace. Odkazy metafyziky existují na úrovni světa snů. Noc je ukazatelem k překonání fyzických nedostatků, duchovní chudoby i všech životních extrémů.

Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru – temným podsvětím, kde opouštíme ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem. Zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.

***

Dobrý den. Jsem Akbal 12. Dnes bychom rádi sdíleli znalosti o tom, jak udržovat sami sebe. Tím máme na mysli nejen držení těla a chůzi, ale také jakým způsobem se oblékáte a jak mluvíte. Způsob, jakým prezentujete sami sebe, druhým vypovídá o tom, kdo jste uvnitř. Existuje jedno staré rčení „Jak nahoře, tak dole“. My říkáme podobné, které je stejně pravdivé „Jít do svého středu nebo jít mimo něj.“

Máte nějaké přátele, kterým důvěřujete, kteří s vámi mluví upřímně? Možná máte tendenci ptát se druhých, jak vás vnímají. Myslíte si, že vás druzí vnímají jako srdečné, jako někoho, komu mohou svěřit své tajemství? Působíte důvěryhodně? Ovlivňuje oblečení to, že se cítíte dobře? Pokud jde o vlasy, je to styl, který vám sluší? Chcete-li do svého života přidat trochu dobrodružství, zeptejte se neznámého člověka, jaké jsou vaše charakteristické rysy. Jste otevření nebo vyhýbaví? Mluvíte s druhými laskavě? Máte výraz méněcennosti nebo nadřazenosti?

Když s vámi druzí sdílí své problémy, jste ten, kdo má vždy odpověď nebo udělujete nevyžádané rady? Nasloucháte druhým, aniž byste je přerušovali? Chtějí poradit nebo jen vyslechnout – poznáte ten rozdíl? Jste ten, kdo převezme kontrolu v každé situaci nebo ten kdo sedí a čeká, dokud nebude požádán o pomoc? Na jakékoliv odpovědi na tyto otázky, není nic v nepořádku, pokud vychází z místa vaší svobodné vůle.

Způsob, jakým se oblékáte, způsob, jak mluvíte, způsob, jak se chováte, je naučené chování. Už jste se někdy zamysleli, proč dáváte přednost určité barvě oblečení a stylu oblékání? Vybíráte si pohodlné oblečení nebo to, které se společensky očekává? Pokud je něco na vašem vzhledu, co vám vadí, buďte si jisti, že příčinu najdete uvnitř sebe. Zjistěte, kdy a co spustilo toto chování.

Když se na sebe díváte do zrcadla, věnujte pozornost každému detailu, jak se prezentujete ostatním? Podívejte se na všechno od hlavy, až k patě: vlasy (nebo žádné vlasy), make-up (nebo žádný make-up), šperky, styl oblékání a barvy, boty, proč si holíte nebo neholíte různé části těla, tetování, nehty (jsou pěstěné, nalakované nebo ne), parfém, kolínská, kosmetické přípravky atd.

Jak sledujete každý detail, všimněte se, jak se cítíte. Pokud se vám nějaký prvek líbí, pak ho zachovejte. Pokud se vám nelíbí, udělejte vědomou volbu a změňte jej. Možná objevíte zajímavé důvody, jak jste tyto vzorce vyvinuli. To samé udělejte s vaším šatníkem, s vaším domovem a každou věcí. Ponechte si jen to, z čeho máte dobré hřejivé pocity.

Když budete mít kolem sebe jen předměty, které vás povznáší, bude povznesená i vaše energie. Majetek má schopnost stahovat lidi do bažin nebo je zotročit. Mnohokrát je identita lidí spojována s majetkem. Každá věc, kterou máte kolem sebe, přináší do vašeho osobního prostoru energii. Energie pochází od těch, kteří věci vyrobili nebo stvořili, z vašich reakcí na věci a také ze vzpomínek.

Vyčistěte své prostředí od všech věcí, které přináší špatné vzpomínky. Jakmile se můžete dívat na věci bez hodnocení, jste na dobré cestě do života plného radosti. Nemáme na mysli zahrabat nebo popírat vznikající pocity. Máme na mysli, že když se rozhodnete zahojit rány z minulosti a vidíte vše z pozitivní strany, radosti ve vašem životě bude požehnaně. Emoce jsou prostě volba. Když reagujete na věci způsobem, který se vám nelíbí, změňte postoj. Uzdravíte problém, který vznikl.

Obklopte se předměty a lidmi, kteří ve vás vyvolávají radost. Naučte se získat zpět svůj čas i energii tím, že řeknete NE lidem a věcem, které vás neposouvají směrem k vašim cílům. Pusťte všechny emoce, které vás stahují dolů. Odpusťte všem i sobě. Uvolněte pocity oběti nebo ublížení. Mnozí čekají desetiletí na omluvu nebo zrušení kódů přesvědčení, než jsou schopni jít dál. Do té doby je jejich radost vypnutá a mají tendenci promítat své pocity nedůvěry, bolest a zlost na druhé.

Mentalita oběti se může snadno vymknout kontrole, stejně jako pocity nespravedlnosti. Tato přesvědčení pak prostupují všechny vztahy. Nedůvěra a pochybnosti přichází do popředí a snadno zastaví vzkvétání bezpodmínečné Lásky. To lze vidět v mnoha vztazích. Pokud někdo někoho zraní tím, že vyzradí tajemství, je nevěrný nebo pomlouvá, je obtížné pro toho, kdo se cítí jako oběť, vstoupit do milujících vztahů založených na důvěře, protože očekává nebo přitahuje partnera, který udělá totéž.

Je důležité, aby byli rodiče ke svým dětem upřímní. Důvěra k ostatním je důležitým základem, který začíná už při narození. Rodiče, kteří nedovolují svým dětem váhat a rozhodovat se na jejich cestě, brání svým dětem v učení sebedůvěry. Když se dítě pohybuje mimo rodinný kruh, je pravděpodobné, že se setká druhými, kteří budou dělat a říkat věci, které nejsou laskavé a oslabují jejich sebevědomí. Je-li dítě nadané a s dobrým základem sebedůvěry a s ujištěním, že bez ohledu na to, jaké možnosti si vybere, bude lépe vybaveno pro případnou manipulaci a nelaskavá slova druhých, protože stále ví, že je schopná a milující lidská bytost.

Podívejte se ještě dnes na otázky důvěry, které vás zatěžují. Vyhledejte příčinu a změňte chování, emoce a kódy přesvědčení. Věřte svému úsudku, pokud jde o každý aspekt vašeho života – ať už jde o vaše oblečení, místo, místo, kde žijete, podporu sebe sama, hmotné vlastnictví nebo spolupracovníky.

Mnozí z vás nikdy vědomě nepřemýšleli, proč si vybírají, dělají nebo říkají mnoho věcí. Abyste byli autentičtí, budete muset uvnitř sebe dělat vědomá rozhodnutí o tom, kdo jste. Tak se budete prezentovat druhým zvenčí.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Přání, sny….
Dny nesené energií NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. Ve dnech NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU, uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo a také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami. To odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny

DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

čtvrtek 5. července 2018

TZOLKIN 5.7.2018 11 IK kin 102

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny a sebekázně

Dnešní Ik řídí podtón Eb a velkou a mocnou sílu Buluk (11). Pokud znáte cestu a smysl vašeho života, využijte dnešní silné energie jako pohon vpřed pro kvantový skok. Pokud si nejste jisti, pak použijte energie k jeho objevení. Především nezapomeňte, že jeden nebo druhý – Ik nebo Buluk nejsou ve své podstatě jen negativní nebo pozitivní; jsou jako všechny síly přírody, čisté energie, kterých může být využito pro záměr. Takže bez ohledu na svou vůli nebo záměr, ujistěte se, že je to to pravé.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA. JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…EROZE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Mé duchovní pole je neuvěřitelně znečištěné negativními myšlenkami. Dnes zneutralizuji to, co se stalo neužitečné a škodlivé. Dnes uspořádám pole chaotických myšlenek, spojím různé pravdy, sloučím vše, co je rozptýlené. Dnes přivedu nového Ducha do sféry svých smyslů.

Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte, jakým směrem se vydat.

Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.

Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní. Neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.

***

Vítejte v době našeho shromáždění. Dnes bychom rádi mluvili na téma: co znamená scházet se za účelem jednoho cíle a tím je připojení k Jednotě Všeho. Mnozí mluví o Jednotě, přesto v některých skupinách existuje mnoho frakcí. Jednota je opravdové sjednocení nebo sloučení všech samostatných jedinců v jednotku – jeden prvek - za účelem vytvoření něčeho nového.

Základní jednotkou je rodina. Každá neporušená rodinná jednotka má předpoklady společně pracovat jako tým, vzájemně se podporovat za účelem přežití a potěšení. Dále je zde jednotka kmene, v němž jednotlivé rodiny pracují společně jako tým na stejných cílech za účelem přežití a společné radosti. Když se sjednotí kmeny, pracují společně jako jeden řídící orgán. Nicméně tento bod je zcela mimo, protože tato úroveň na Zemi neexistuje. I když mohou existovat nějaké církevní spolky, které fungují společně, je to dost vzácné.

V duchovní Sféře, ze které jste přišli, pracují sjednocené skupiny dohromady velmi dobře. Láska je základem. Nejsou zde žádné útrapy a frakce spojené s bytím člověka. Pro většinu lidí je těžké představit si svět míru a harmonie, protože na Zemi nejsou žádné adekvátní vzory.

Jak můžete mezi sebou vytvořit Jednotu? Prvním krokem je jít dovnitř sebe a naučit se milovat všechny své samostatné prvky: své tělo, svou mysl, duši a svého Ducha. To bude vyžadovat určité úsilí, protože je mnoho věcí, které potřebujete sami sobě odpustit a uvolnit dřív, než se budete moci pohnout vpřed. Udělejte si každý den čas najít kódy strachu a negativního přesvědčení, které vám v ničem nepomáhají. Pak velmi rychle dokážete překonat své Stíny a naučíte se, jak nechat stoupat a zářit svou skutečnou povahu.

Poté, co se začnete mít opravdu rádi a přijmete sami sebe, své Já, a to kdo jste, teprve pak budete schopní vnímat to samé u druhých. Když budete praktikovat cvičení schopnosti přijímat ostatní, a to i ty, kteří vám ublížili, budete lépe vybaveni pro pohyb vpřed a budete moci začít žít ve stavu komunitního myšlení. To neznamená, že spolu budete fyzicky žít, ani to neznamená, že je nutné budovat nové komunity.

Život ve stavu komunitního myšlení znamená, že jste připraveni kdykoliv pomoci, pokud tato potřeba vznikne. Koncept JÁ se začíná hroutit a smysl MY nabírá pevnou půdu pod nohama. Začínáte vidět všechno v novém světle. S tím přichází porozumění a zodpovědnost starat se o potřeby všech, kteří mají bydliště na této planetě a také starat se o planetu.

Matka Země je velmi shovívavá, ale každý den pomalu umírá, protože lidé stále využívají její krev na pohonné látky, znečišťují její oceány plasty a poškozují vzduch technologickými zařízeními. Jak se můžete lépe starat o Zemi? Co můžete udělat pro své sousedy? Jak můžete pomoci sami sobě? To jsou dobré otázky ptát se sami sebe.

Jak procházíte svými každodenními činnostmi, mnozí jedete na autopilota. Budík vám řekne, kdy se máte probudit. Absolvujete ranní rutinu, pak pracovní rutinu, přijdete domů a na řadě je večerní rutina. Hodiny vám řeknou, kdy je čas jít do postele, abyste ráno mohli vyrazit a spustit další kolo. Život o víkendu se stává jedinou satisfakcí, kterou máte, ale často počasí, únava nebo vyčerpání změní vaše plány. Nezní vám to povědomě? Je to způsob, jak si přejete trávit své dny?

Udělejte si ještě dnes čas snít svůj velký sen. Jak by měl váš život vypadat? Jaké jsou vaše vášně a jak se mohou vejít do vašeho života? Začněte tvořit, co chcete pomocí vizualizace. Pokud to vidíte ve své mysli, můžete to vytvořit jako realitu.

Buďte člověkem, kterým chcete být. Pracujte na problémech, kdy se cítíte jako člověk s nízkou hodnotou nebo nízkým sebevědomím. Věřte, že jste nádherná bytost Světla s chvilkovou zkušeností na Zemi a plánem vrátit se ke Zdroji.

Jakmile dosáhnete těchto cílů, budete se moci spojit jako Jeden Celek na Zemi. Vymažte všechny pocity oddělenosti a obejměte každého jako Sestru či Bratra. Zbavte se všech myšlenek na rasovou nadvládu a nadvládu inteligence. Všichni jste Jeden bez ohledu na kulturu, z které pocházíte, bez ohledu na víru, kterou vyznáváte, bez ohledu na to, jak se k ostatním chováte. Pořád všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Snažte se udržet si tento obraz v mysli.

Pokaždé, když se setkáte nebo pozdravíte s někým, podívejte se mu do očí. Dívejte se na každého jako na Boží Dítě. Uvolněte veškeré hodnocení, souzení, pocity nadřazenosti a pocity méněcennosti. Spojte se s každým srdcem. Každý jde po jiné cestě, ale každá cesta je nezbytná pro přežití všech. Zkuste postavit dům sami a budete tomu rozumět. Zkuste se uživit bez pomoci druhých a rychle si uvědomíte, jak jednostrannou stravu jíte.

Každý jednotlivec tvoří část kmene. Každá vaše emoce je volba, ale většina z vás operuje na nevědomé úrovni, a ještě si ani neuvědomujete, že máte kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak reagujete na všechny situace v životě. Máte na výběr – být nevrlí, osamoceni nebo být šťastným členem komunity. Pak se vědomě dívejte, jak reagujete na ostatní, převezměte zodpovědnost za své činy, a to jak v minulosti, tak v současnosti.

Není třeba nosit pocity hanby a viny na zádech, váš náklad je už i tak dost těžký. Je však nutné přehrávat si role, jak budete reagovat, až podobná situace znovu v budoucnosti nastane. Můžete si být jisti, že každá nevyřešená otázka bude stoupat na povrch tak dlouho, dokud jí nevyřešíte. Je jen na vás, jestli si vědomě vyberete, jak chcete jednat a reagovat.

Jestli opravdu toužíte mít utopickou společnost plnou klidných a milujících členů, pak musíte být tím, co po ostatních chcete vy. Každý z vás by měl podniknout nezbytné kroky a přesunout se z vašich krabic ješitnosti a touze po spravedlnosti, pak se váš plán začne vyvíjet. Je vás mnoho, kteří sníte svůj sen. Máte schopnost vytvořit své sny realitou.

Přejeme vám to nejlepší v úsilí pokročit na vaší cestě Osvícení. Je pro nás velkým potěšením být tu ve Službě pro vás. Nabízíme vám sebe každý den, ve dne, v noci. Nechceme pracovat ve Sféře času a prostoru. Přijďte tak často, jak jen budete chtít. Máme schopnost být na mnoha místech najednou, takže není třeba omezovat to, oč žádáte.

Pokud je Jednota to, co chcete, pak toho dosáhnete. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou Světlo. Pokud je Jednota temna a chamtivosti, co si přejete, nebudeme pro vás pracovat. Je to vaše volba. Jakou cestu si vyberete? Pokud si vyberete Jednotu, Světlo, soucit a Lásku, jsme tu pro vás!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Komunikace…..
Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož VÍTR víří bezprostřední energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory, díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející SVĚTLO do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v emocích a myšlenkách.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

středa 4. července 2018

TZOLKIN 4.7.2018 10 IMIX kin 101

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost

Dnes je dobrý den pomoci příteli nebo milovanému člověku, který možná trpí úzkostí, trápením nebo nějakým jiným druhem psychické tísně, poruchou, citovým zmatkem, ať už chronickým nebo dočasným. Hodně hlubokého neštěstí, které dnes postihuje lidstvo, vychází z rozdělení sociální struktury, hodnot a kritické podpory struktury společnosti. Lahun (10) pomáhá obnovit vztahy a vazby, obzvláště ty zpřetrhané od vířivých proudů Imix.

Vlna Eb vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. DESÁTÝ den napovídá, abyste důvěřovali přirozeným procesům, nedělali nic na sílu a projevili úctu všem bytostem.

Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes vidím dílo mé vlastní nenucené vůle a skutky mé libovůle. Dnes neuteču před tím, co jsem sám/sama stvořil/a, ale jsem připraven/a přivinout k sobě všechno, co jsem si nechtěl/a přiznat. Každému aktu stvoření předchází tvůrčí myšlenka. Dnes si uvědomuji, že moje mysl může budovat i ničit.

Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - síla, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi, prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla. Ani dobrá ani špatná. Záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.

Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji. V tom tkví jejich síla i jejich slabiny. Musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin. Snadno ovlivňují Kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní, vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.

***

Jsem Imix 10. Zdravím vás v tento skvělý den. Naším přáním je i nadále se setkávat každý den. Velkou radost nám přináší, když se díváme, jak se měníte ze smrtelné bytosti na nesmrtelnou, zatímco se těšíte z krásy planety Země. Je mnoho, a ještě o mnoho víc, čeho můžete v tomto životě dosáhnout, pokud budete dávat pozor v každém okamžiku svého života na to, co říkáte a co děláte.

Laskavost a soucit jsou dva největší dary, kterými můžete obdarovat sebe i ostatní. Všechny ostatní dary jsou udělovány přirozeně. Laskavost je téma, na které bychom se rádi zaměřili dnes, protože bez laskavosti není soucit a bez soucitu nemůže existovat žádná skutečná Láska.

Laskavost jde daleko, opravdu daleko za otevřením dveří druhému. Laskavost vychází ze srdce, když dáte něco druhým, aniž byste očekávali něco na oplátku. Laskavost je věc pohledu na potřeby druhých a plnění těchto potřeb způsobem, který je posiluje. Když na někoho reagujete laskavě, vaše slova a činy se vlní celým Vesmírem. Na úrovni hlubší, než je nejhlubší oceán, to pociťují podvědomě všechny bytosti. Dnes a každý další den si naplánujte, jak budete prokazovat laskavost ostatním.

Jak procházíte vaším dnem, dívejte se a naslouchejte, jak s vámi druzí komunikují. Když sdílejí naléhavé věci nebo něco, co jim leží na srdci, podporujte je způsobem, který jim pomůže na jejich cestě. Je však velmi důležité nedávat nevyžádané rady.

Když sdílíte s ostatními, co máte na srdci, vezměte na vědomí rozdílnost cítění. Posluchač může reagovat tím, že stále mluví jen o sobě, změní téma nebo vám dává rady do života nebo vám jednoduše umožní ventilovat vaše problémy. Každá odpověď vyvolá pravděpodobně uvnitř vás různé emoce. Dávejte na to pozor a zacházejte s druhými, jak si přejete být léčeni vy sami.

Mnohokrát, když udílíte nějaké rady, se druhý může cítit jako by on sám nebyl schopný nebo oprávněný řešit si své vlastní problémy. Být laskavý znamená rozvíjet své vlastní schopnosti, které posilují druhé. Každý z vás má schopnost vytáhnout sám sebe z každé situace s grácií. Poskytovat poradenství a sdílet vlastní názor je rozdíl. Někdy se to může zdát stejné, ale je v tom velký rozdíl.

Rozvíjení přátelství také znamená vytváření sítě lidí, kteří mohou pomoci, když se někdo ocitne v nouzi. Možná, když s vámi někdo sdílí své zátěže, můžete být někdo, kdo mu pomůže osobně nebo prostě víte o někom, kdo by mohl být schopen pomoci.

Co často vidíme, když se s někým potkáte, je, že si místo vzájemného poznávání vyměňujete jen zdvořilosti nebo trávíte čas stěžováním a prázdným tlacháním. Příležitost spojit se a dostat se do duše druhého je ztracena. Možná, že máte informace, které by mohly být pro druhého užitečné. Komunikujte mezi sebou hlouběji. Navzájem se poslouchejte. Vzájemně se podporujte. To jsou základy laskavosti.

Mohlo by být moudré přemýšlet o minulosti, ve které jste udělali věc, která nebyla laskavá, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Jděte do svého nitra a hledejte důvody, proč jste takovým způsobem jednali. Pak si přehrajte situaci, jak laskavěji budete jednat, až příště podobná situace nastane. Pokud je to vhodné, omluvte se za nelaskavé věci. Tímto čištěním ovzduší odstraňujete vrstvy negativity sebe, druhých i v celém Vesmíru.

Jakmile jste si vědomi svých myšlenek, emocí a slov, můžete vyčistit energii Země. Pokud by se každý, kdo má bydliště na Zemi, rozhodl být k druhým laskavý, dokážete si představit, co by se na Zemi změnilo? Zaprvé by to bylo trochu chaotické, vznikla by masová nezaměstnanost, jak by vojáci složili své zbraně, a systém založený na chamtivosti by se rozpadl. Vlády a většinu společnosti by bylo nutné restrukturalizovat.

Pokud by všichni teď v tomto okamžiku zvolili laskavost, mělo by to dopad na celý Vesmír. Válka, hladomor, nepoctivé jednání, používání jedovatých a toxických látek, stejně jako mnoho dalších věcí, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro, by se rozpustily v jednom okamžiku.

Tyto instituce se již začínají hroutit. Pravda stoupá na povrch a obkličuje jednání těch, kteří kontrolují masy. Hodně péče musí být věnováno odpuštění těmto osobám a stejně tak strachu a nespravedlnosti, které prostupují váš éter.

Musíte převzít zodpovědnost a umožnit, aby k tomu došlo, protože to byly masy obyčejných lidí, kdo umožnil pár lidem ovládat jejich životy. Někteří z vás jste byli podvedeni nepoctivým jednáním, ale poslední dvě generace byly líné, když umožnily ostatním rozhodovat o jejich životech.

Buďte dobré mysli, protože se to může otočit. Za prvé musíte začít uvnitř sebe. Budete-li k sobě laskaví, pak máte možnost oslovit druhé a být k nim laskaví. Je to laskavost, co spasí svět, ne člověk ne nápad, ne myšlenka. Je to akt Bytí laskavosti k sobě a k druhým, co vás osvobodí.

Začněte ještě dnes a podnikněte kroky, které vás dovedou na místo, kde všichni všechno dělají a říkají z prostoru laskavosti a sledujte, jak se svět doslova mění před vašima očima. I když vidíte venku jen velmi málo změn, vy sami se uvnitř měníte. Vaše vibrační úroveň se zvyšuje. Uvidíte, jak se vaše myšlenky i vzorce chování mění, uvidíte mnoho věcí v jiném světle.

Vaše akce a reakce budou v rovnováze; lidé si toho všimnou a budou na vás reagovat jinak. Budete k sobě přitahovat ty, kteří jsou v nouzi stejně jako ty, kteří vás podpoří. To je přestavba na kmen a komunitu.

Čiňte druhým to, co chcete, aby činili vám. To nejsou jen planá slova, ale základ světa plného Míru a Lásky, kterou mnozí z vás tak hledají. Klepejte a bude vám otevřeno. Hledejte a naleznete. Vidíte, jak tato slova používat, pokud je laskavost vaším cílem?

Odcházíme s nadějí, že si najdete čas, aby tato slova mohla vstoupit do vašeho srdce, a začnete dělat změny potřebné k vytvoření světa plného laskavosti.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)
Obživa, důvěra, víra….
DRAK bez ohledu na doprovodný Tón přináší vždy otázky důvěry. Dny označené tímto Znamením se dotýkají pole Stínů, a mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem, nebo namyšleným egem. Jelikož DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem energie Stínu se může projevit silným impulsem k postranním úmyslům (nadvláda, lakota, chamtivost). Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako OCHOTA JEDNAT, AKTIVITA, NADŠENÍ, SEBEDŮVĚRA, SEBEÚCTA. Energie dne může zdůraznit poskytování „mateřského tepla“, péči a klid. Otázky, kterým DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radosti ze života.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com. Překlady Mayských Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

úterý 3. července 2018

MISTŘI ŽIVOTNÍ SÍLY

Vážení Milovaní. Od Slunovratu se dějí hluboké změny. Neustále objevujeme nové stavy bytí, jakmile jsme ochotní pustit se rutiny a věnujeme se přírodní léčbě venku, obzvlášť pokud se dostaneme na čistá místa zapouzdřená do Lásky. Na takových místech se nachází mnoho přírodních strážců, takže se strážce setkává se strážci. Nejsou to jen osobní výlety, ale je to vždy součástí mise. Propojovat různá místa, různé Brány.  Vzdalujeme se trojdimenzionální realitě. Na základě magnetizace jsme vždy vedeni k zážitkům, které nás harmonizují.

Jsme v době rostoucích masivních zásahů člověka do přírody a umělé inteligence a my potřebujeme probudit vnímavost citlivého života. Děláme to prostřednictvím Vědomí planety. Atlantské ničení vytvořilo mnoho astrálních rovin a zbytků na duši mnohých. Tento šok nyní rozpouštíme prostřednictvím tlaku na ochranu životního prostředí, než tuto úroveň překročí také lidský kolektiv, abychom se společně posunuli vpřed. Kotvíme Božskou suverenitu, nikoliv prostřednictvím bezohledné služby.

Každá kosmická Brána otevře na Zemi novou Bránu pro nové duchovní iniciace a zasvěcení. Vždy se můžeme rozhodnout jít dál a zdokonalovat se, nebo si můžeme vybrat zůstat tam, kde jsme. Rozhodnutí jít výše přináší vždy nové výzvy, obrovské příležitosti pro růst a expanzi. Na každé takové nové úrovni ztělesnění musíme jít do hloubky sebe sama, to vyžaduje úpravy a čas na přizpůsobení se. Každý takový proces magnetizace znamená podstoupit a kultivovat vyšší úrovně sebeovládání. Zlatá cesta Osvícení není vždy nejjednodušší cesta, protože neexistují žádné zkratky nebo výstupní body. Jakmile si vybereme každodenní chůzi oddanosti, všechno v naší realitě se musí přizpůsobit. Cesta po Zlaté cestě není cesta výzev, protože to vypadá jako kdyby se nám nedařilo, ale začínáme chodit více uvědoměle, mírumilovně a vytváříme tak prostor pro přirozené vyrovnávání a vyvažování.

Mnoho z nás prochází intenzivní ústup do přírody, která je drahocenným klenotem a jediný problém je najít klidné místo, kde nebudeme rušeni hlukem, místa, které lidé ještě neznečistili odpadky, plasty a zbytky cigaret. Lidé se tím neobtěžují a vůbec je to nezajímá, ale Matka příroda zasáhne ekologicky vždy tak, jak je třeba. Můj Duch mě vede chodit v mnohem hlubších a divočejších částech přírody, skutečně si to velmi užívám. Lidské pohodlí je velmi vzdálené této Blaženosti. Můj Duch září, když se na několik hodin stávám šťastným elfím dítětem. To moderní člověk uctívající povrchní zábavu nikdy nepochopí. V těchto chaotických časech je velmi důležité pobývat v přírodě a jako Světelný pilíř se nemohu přepínat nekonečnými lidskými činnostmi, abych mohla kotvit Světlo, musím často sedět v tichu, klidu a jen být. Louky a květiny vždy naplní mé energetické pole svěžestí a s pozorováním mikrosvěta chápu mnohem více makrosvět. Učíme se opouštět starosti, abychom mohli pracovat na mnohem širší úrovni. Ačkoliv si dovedu představit trávit život na jiném čistějším místě, vím, že existuje důvod, proč jsem tam, kde jsem a jsem tímto místem tak mocně chráněna.

Všimli jste si, kolik je letos na stromech ovoce, jaké požehnání úrody nám Matka Příroda poskytuje a poskytne. Pro mě je to indicie Rajské zahrady a pětidimenzionální život v hojnosti, vidím to jako změnu globální  reality. Matka Země o nás pečuje s neuvěřitelnou trpělivostí a Láskou.

Skutečné integrační procesy lze dělat jen v přírodě, protože venku, nikoliv v umělém prostřední, se probouzí kundalini – životní síla a není vyloučeno ani vědomé stravování, nikoliv škatulkováním na vegetariánství a veganství, ale v souladu s vlastním tělem. Všechno jsou to špičkové zkušenosti.

Divoká příroda je skupina vysokého Vědomí, která podporuje náš vývoj. Kdy jindy se spojit s Matkou Přírodou než teď v letních měsících, jako způsobu spojit se s čistým Stvořením a spoluvytvářet na jemnějších úrovních. Mnoho pracovníků Světla nyní shromažďuje nové informace, včetně nefyzických bytostí a my jsme s nimi spojeni, aby se vše mohlo dostat do velkého Celku. Proto je důležité vzdát se všeho, co si myslíme, že bychom měli dělat, aby se projevil maximální projev Světla. Je čas zbavit se všech bezduchých činností, abychom vytvořili nový prostor pro přijímání nových informací. Všechny informace, které jsme doposud nashromáždili slouží dál těm, kteří integrují Vzestup. V této době je mnoho skupin Světelných pracovníků povoláno propojovat se. Je to vždy ale preference Duše, která určuje druh poslání v této misi. Je stejně tak důležité být sám. Musíme se naladit na srdce, jestli se zúčastníme nějakých shromáždění nebo jaký je náš multidimenzionální charakter.

Zatímco člověk se vždy nachází vně sebe ve své světské zábavě, lidská bytost je 24/7 uvnitř sebe. Taková planetární služba je známá jako Osvícená Jednota bez jakýchkoliv ambicí. Naše oči směřují k nebi a naše nohy jsou pevně spojeny se zemí jako ztělesnění Hvězdného Semene zde na Zemi, a to děláme prostřednictvím našeho života. Naše Já ani nezná celý rozsah naší mise, a to je tak vzrušující. 

Existuje velké zkreslení, co je to životní síla, abychom se stali suverénní bytostí. Každý vytváří realitu, která je jen jeho vlastní výtvor. Jednoduše takto vytváříme také společný svět. Mnoho pracovníků Světla nyní vytváří v určité oddělenosti svou vlastní a tím planetární realitu a mnoho lidí to považuje za sobectví a oddělování. Dokonce záměrné uhýbání. To je velký omyl, protože jste nepochopili sebe jako Zdroj. Zdroj není mentální materializace, kdy si něco představujeme. Je to plné absolutní odevzdání se. Děláme všechno, co nás přitahuje – magnetizuje.

Mohu vytvářet hojnost jen prostřednictvím svého života a je velmi málo lidí, kteří podporují to, co dělám, protože si uvědomují, že je to opravdu velmi cenná práce. A čím výše jsme, je přirozeně menší zájem o naše služby, protože lidé se nenacházejí ve stejném energetickém prostoru jako my, takže tomu nemohou rozumět, a proto vytváření tohoto prostoru ani nepodporují. Jejich hodnotový sytém je jinde.

Jestliže posílíte vaši vlastní esenci, odrazí se to ve vašem životě. Posílíte tak svoji další vyšší úroveň svého života. Život bez očekávání bez plánů, bez strachu. Naprostá důvěra každému kroku a směru. V podstatě je to přirozené a automatické. Tato úroveň se jmenuje LÁSKA BEZ STRACHU. ABSOLUTNÍ VÍRA V KAŽDOU SITUACI. Hodně chodím do divoké přírody, kde ticho podporuje mé vnitřní přepisování. Miluji svoji svobodu.

Spousta lidí nyní řeší opuštění práce. Opustí práci a ze strachu o živobytí se často vrátí do jiné práce. Je to sice nový začátek, ale není to vnitřní transformace. V našem životě existují vzestupné body na vyšší úroveň, ALE musí být překonán strach. Musíte se zcela vzdát přirozenému toku života. Je to stejné jako když se v důvěře položíte na vodu s tím, že se neutopíte. Vychutnáváte si nádherné plynutí na vodě. Pokud neopustíte něco, co vás zatěžuje, nebudete mít tento zážitek, nikam se neposunete a jste stále chyceni a zacykleni. Chcete se vrátit, ale vy už se nemůžete vrátit, protože ZKUŠENOST SAMA O SOBĚ JE KLÍČ! Všichni pracujeme na úrovni nějakého nového zvládání. Každý nový práh je nový skok do neznáma a nemůžeme se vrátit. Pokud tomu nerozumíte, budete stále hledat nové zaměstnání a budete plní strachů. Každý posun je rozšíření sebe sama. Jsou tu lidé, kteří tím prošli, takže vám mohou poskytnout navigaci. Vzestup je multidimenzionální zážitek. Neustále se ladíme na vyšší frekvenční kmitočet, takže dobře zvažte být na místech, která vás zatěžují jen ze strachu o peníze. Existuje osobní načasování, když budete dobře naslouchat všemu, co se kolem vás děje a svému tělu. Říká se tomu šťastné změny, aniž byste ničili tělo.

Čím výše jdete, magnetizujete zkušenosti, lidi nebo vztahy. Každou takovou zkušenost musíme na této dosažené úrovni také kultivovat, což zvyšuje životní sílu prostřednictvím zesilující magnetizace, abychom mohli dosáhnout vyšších úrovní hojnosti, kde se děje zase to samé - kultivace a posun výš. To ale znamená prostřednictvím svobodných rozhodnutí se posunout dopředu. Jakmile se na této nové úrovni dobře uhnízdíte, cítíte se komfortně, tak probíhá vzestupný proces materializace. Tak se zvedá životní síla. Než dosáhnete této komfortní úrovně, může přijít strach, chaos, panika, ale to jsou právě výzvy na té každé úrovni. Takže pro ty z vás, kteří chtějí pokračovat a jít dál a výš, je důležité sebe-ovládání a neutralizace. Celý proces vyžaduje neutralizaci, protože přináší klid do života. Nic a nikdo vás nemůže rušit. Stát na každé nové úrovni sebevědomě. Tak překonáváme sami sebe. Doporučuji tuto práci, protože později nebude mít kolektiv na výběr a bude muset dělat velmi rychlé změny. Nebude čas na tak komfortní posun, protože čas se zrychluje. 

Vzestup není o poslouchání videí a čtení článků, je o poznávání sebe v sobě a o nebojácnosti. Vnitřní proces přeměny – transformace, transmutace, transfigurace. Tak probíhá posun na vyšší vibrace a naučit se navigovat ve své vlastní realitě. Mnoho lidí není připraveno na posun dál, protože jsou stále ustrašení a bojí se opustit svoji komfortní zónu a přitom mluví o Vzestupu. Stejně jako jsou tu různí guruové, kteří nezvládli tento proces – nejsou to Mistři. Mistr vždycky ukazuje cestu. Je vlastní příklad, kým by se lidé mohli stát prostřednictvím svého života. Je to jednoduchá cesta, kterou může každý následovat. Osobně sdílím bez tajemství zvládnutí svého života, sdílím svoji cestu oddanosti s obrovskými zkušenostmi, kterými jsme museli projít, abychom dokázali vysvětlit vše, čím lidé momentálně prochází. Tato cesta obsahuje naprosté osvobození od lidské manipulace, vlastní kultivaci a tantrickou cestu kosmické Jednoty. To vše je spojeno s přírodou.

Nové úrovně hojnosti rovná se zvládnutí nových úrovní důvěry v proces. Chcete-li vytvářet nové úrovně, nemůže s vámi nikdo manipulovat. Ano je tu spoustu strachu, ano je tu skupina Temných,…..ale tento způsob přemýšlení vás nepodpoří. Oni dělají jejich volby a všechno je v pořádku. Jen vy si vybíráte, jak jít dál. Jste suverénní síla! Váš život řídí vaši svobodu. Lidé, kteří nejsou nezávislí vám ukradnou životní sílu, proto dobře zvažte své volby.

Vaše stránky, váš obchod, vaše podnikání, vaše přednášky jsou zdrojem vaší obživy, ale ve skutečnosti je to vaše životní síla. 

Odložte na pár dnů telefon, který je znakem bezpečí a odevzdejte se celodenní chůzi pustinou, ztraťte se v přírodě, pobývejte v přírodě, když je tma, budete překvapeni, co to udělá s vaším lidským strachem. V roce 2016 jsem strávila 3 dny i noci v lese bez jídla, poznáte, kolik nádherných nefyzických bytostí je s vámi, Duch přírody vás v noci hladí a k jídlu si natrháte borůvky. Pokud strach není překonán na všech úrovních, nebudete schopní nalézt nový prostor magnetizace nového života. Pěstujte životní sílu a překonávejte strachy. Mistrovství je suverénní síla. Tím pomáháme celému kolektivu přeladit na úrovně svobody, kde není strach.

Existují dva pohledy. Vzájemná výměna energií nebo podpora vyšší spirituality a také chtít ji sdílet. Vyšší spiritualita je něco, co většina lidí prostě nedělá. Mistrovství je zvládnutí svého života – proces magnetizace všech událostí v životě, a to se děje přes zvládnutí předchozích svých vlastních zasvěcení a iniciací. V trojdimenzionálním jazyce se tomu říká procházet lekce.

Všechny ženy, které jdou vpředu stále prochází nějakými výzvami. Jakmile dosáhneme nějaké reality, vylepšujeme další úrovně. Každá nová Brána je další inspirace pro život. Stále je to chůze po spirále – evoluční spirále. Buď stoupáte nebo stojíte ve stejné vibraci.

Nesoudíme 3D svět, který zde stále existuje, ale vybíráme si vlastní zkušenosti. Nacházíme se v době ukončování jednoho cyklu naší inkarnace a než se budeme pohybovat do další vyšší části nebo fáze, musí být vždy vše dokonale dokončeno, neboť svým způsobem dokončujeme také dávnověký cyklus prostřednictvím světových Světelných hybatelů a průkopníků Vzestupu. Dokončujeme cykly na úrovni našich předků a jakmile to učiníme, budeme překvapeni nebo dokonce okouzleni. Možná se budeme pohybovat někde, kde jsme ještě nikdy nebyli, nebo získáme něco, co jsme si ani nepomysleli. Této úrovni však předchází úplné odevzdání a kapitulace, abychom se zcela sladili s naším vnitřním jádrem. Dlouhá prázdnota je vždy dobrým znamením úplného přepsání. Zdá se jako bychom byli vytlačeni z komfortní zóny, ale možná právě, když jsme zatlačeni do vody je to znamení, abychom konečně skočili do nových vod a plavali nespoutaní, divocí a svobodní. Každá změna nejprve prosakuje podvědomí, Vědomí a pokračuje úplným rozpuštěním minulosti.

Opět jsem navštívila další nedalekou Přírodní Rezervaci. Miluji les a stromy. Zbožňuji jejich přítomnost a tuto energii modrosti přenáším s sebou vždy zpátky domů. Když jste opravdu odvážní a dokážete říci všemu starému sbohem, dokážete vnímat pocit prázdnoty, riskovat krok do neznáma, jedině pak se můžete přesvědčit, že za tímto odvážným rozhodnutím existuje mnohem více hojnosti. Vesmír funguje na nekonečném zákoně kompenzace. Takže jednoduše není třeba se bát. Kdykoliv jsem v životě o něco přišla, vždy to bylo nahrazeno něčím lepším, a to stále pokračuje. Když žijeme podle zákona Lásky, přichází nové do života. Každý den je den zázraků a když otevřeme oči, uvidíme krásu v jednoduchosti a hravém způsobu života. Stojí za to žít a zemřít pro ty posvátné okamžiky v přírodě!

Posílám vám mnoho Lásky. Děkuji vám za podporu mé práce. Děkuji vám, že navštěvujete můj blog. Buďte zde jako doma a vezměte si pro sebe jen to, s čím rezonujete. Jdeme společně i když se nevidíme osobně. Je doba soustředění na nové fáze, vše se děje neuvěřitelnou rychlostí. Mnoho Lásky a krásné léto!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

© www.mayskykalendar.blogspot.com 3/7/2018
Požehnání, poděkování a vděčnost za dary.

TZOLKIN 3.7.2018 9 AHAU kin 100

Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.

Bolon (9) vrhá silné intuitivní energie na povrch Ahau jako by kreslil na tváři Slunce masivní erupce. Cokoliv by držel jako rukojmí svou silou intuice a vrozeným věděním, puká a vadne ve žhavé síle nelítostné záře Ahau. Využijte pro sebe tento moment a vymaňte se z okovů, které vězní vaši přirozenou energii a vitalitu, ať už psychickou, fyzickou nebo duchovní. To je zejména důležité pro vás, pokud jste žena, protože Bolon nese výrazně ženskou esenci.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes mě inspiruje ALFA a OMEGA. Dnes mluvím pravdu a neurážím se pro slova pravdy. Dnes spojím to, co jsem nevědomě rozdělil/a, napravím křivdy a omyly, podávám ruku k dohodě - ale ne, protože musím, nebo, že je to správné, ale protože chci a dozrál/a jsem k usmíření.

Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení Kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.

Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.

***

Jsem Ahau, Pán všech Strážců dnů. Jsem to já, kdo dohlíží na proces Vzestupu, i když ve skutečnosti všichni jsme Jedno, nejsme od sebe odděleni. Kvůli touze zažít něco jiného jsme si my, stejně jako vy, na nějaký čas zvolili opustit domov, abychom měli celou řadu jiných zkušeností. Ti, kteří si vybrali Zemi jako svůj dočasný domov, jsou odvážní jedinci, protože tato planeta je náročným prostředím. Příchod do tak hustého pole s volbou cesty s amnézií, je docela dobrodružství. Tisíce z vás se nyní probouzí a uvědomují, že existuje něco mnohem víc než jen fyzický život. Nyní více než kdykoliv před tím v historii Země zvyšují lidé svou vibrační úroveň a obnovují své psychické smysly. To je více než vaše prvorozené právo, je to vaše pravá podstata.

Slovo Vzestup má mnoho významů, v závislosti na kulturním přesvědčení. Termín doslova znamená „povznést se nad“. Co je to, co se zvyšuje? Je to nízká povaha lidstva. Každý z vás má schopnost povznést se nad světský život a žít ve světě spoluvytváření s ostatními, kteří jsou jak na Zemi, tak v jiných dimenzích. Čas a prostor jsou iluze nutné pro zažívání skutečnosti této zkušenosti. Žádný jiný způsob, jak mít zkušenost nelásky neexistuje, jakmile jste zcela ponořeni do Lásky.

Narozením do této Sféry jste zcela zapomněli na své duchovní kořeny. Nicméně tento stav se chýlí ke konci. Mnozí z vás jste byli na Zemi desítky životů a nyní jste unaveni nudnou povahou světského života; už jste zažili vše, co nabízí. Mnoho církví přináší mnoho zpráv o konci světa. Vybírejte si pečlivě, čeho se chcete držet. Vaše myšlenky a emoce mají obrovský vliv na váš život a na celý svět. Existuje mnoho obav, kdy nastane konec světa a této obavě čelí mnoho generací. Starosti o budoucnost je to, co vás ovlivňuje dnes. Jak může žít člověk život s nadějí do budoucna, pokud se domnívá, že brzy zemře?

Doporučujeme vám přestat se zabývat „co kdyby“ a věnovat svůj čas tomu, abyste nezbytné změny naplnili radostí a klidem právě dnes. Co musíte udělat, aby se to stalo? Je nutné, aby každý z vás sledoval každý den, co cítíte a ihned provedl změny v oblastech, které vám způsobují neklid.

Všimli jste si, že se zrychluje čas a všechny věci se dějí rychleji? Víte, že srdce Země tepe mnohem rychleji než dříve? Vědci, kteří se zabývají měřením frekvence Země, to zaznamenali. Co to má společného s vámi? Jste v podstatě dítě Země; jste vytvořeni ze stejných molekul. Ona je váš hostitel - zkuste žít bez ní. Když se zvyšuje její vibrace, musí se zvýšit i vaše. Lidská vibrace se zvyšuje množstvím energie uvnitř vás. Tato úroveň se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na vašich emocích a myšlenkách. Emoce jako hněv, strach a zranění, vytváří nižší frekvence. Ti s válečnou mentalitou mají těžké časy, protože nejsou v souladu s vibrací Země. Ti, kteří vládnou Láskou, laskavostí a vděčností, zvyšují své frekvence, aby odpovídaly frekvencím Země. To je místo odkud přichází kouzla.

Jakmile vyčistíte negativní energie z vašeho energetického pole, vaše intuice a schopnost manifestovat svá přání se zvýší. Podívejte se na lidi, kteří vám dělají společnost. Mají tendenci mluvit a jednat čestně nebo si neustále stěžují? Vyhledávejte společnost těch, kteří jsou na cestě Vzestupu, protože jejich přáním je vytvořit utopickou společnost.

Práce se Strážci dnů po celý rok je jeden ze způsobů, jak zvýšit svou frekvenci. Používejte jakékoliv nástroje, které vám pomáhají uvolňovat negativní energie z aurického pole. Změňte zvyky, návyky a vztahy, které vás drží uzamčené v negativních myšlenkách. Není třeba obávat se o budoucnost. Vaše nejlepší volba je věnovat pozornost tomu, co se děje ve vašem životě nyní, v tomto okamžiku, a rozhodnout se pro volby, které vás povedou k míru a štěstí.

Existuje mnoho práce, pokud jde o překonání lidského údělu. Přesto to může být vzrušující a dobrodružné. Hodně z toho, co se děje nyní na Zemi, jsou věci, které se nikdy a nikde jinde ve Vesmíru nestaly. Sledujeme vás v úžasu a je nám ctí, že vám můžeme pomáhat. Pro nás je to jako vidět někoho spadnout z útesu s oslabujícím zraněním, jak nachází pracně cestu ven z kaňonu a snaží se dostat do bezpečí. Ačkoliv na cestě existuje hodně boje, výsledek je jasný. Jděte vpřed a tvořte svůj den. V tuto chvíli je to vše, co pro vás dnes máme. Nemůžete zažívat něco v minulosti nebo v budoucnosti, můžete to zažívat pouze v přítomném okamžiku. Pokud je vaše touha vzestoupit, pak to je to nejlepší, co může vůbec být. TEĎ je na to ten správný čas!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Osvícení, láska, odpuštění…
ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK – to vše leží ve Znamení SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct dnů; zde musí být přezkoumány výsledky, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší evoluční zralosti, odrazem stupně integrace s životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s energií AHAU. Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí Lásky. Přestaňte se milovat „za něco“, naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem. Indicií jsou dvě prostá slova: MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně – pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

pondělí 2. července 2018

TZOLKIN 2.7.2018 8 CAUAC kin 99

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.

Kapky slunečního svitu, kapky deště, sprcha radosti, proudy bolesti…. to je život v celé své kráse, celé své síle. Nic není špatné, nic není správné. Všechno prostě je. Pusťte se toho ještě dnes. Neanalyzujte, neplánujte, nebojte se a nepochybujte, prostě nechte to jít, nechte se strhnout a tancujte v tomto krásném dešti, že jste naživu. Možná Cauac a Uaxac (8) namočí vaši duši milujícím a láskyplným deštěm, laskavostí, která přináší život čerstvě osetému poli, záři do vašich tváří a smích vašim dětem.

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE JAKO NA POŽEHNÁNÍ
A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes já sám řídím proces vnitřní obnovy, mám neomezené možnosti. Dnes proměním to, co mě drží zpátky v to, čemu jsem nejvíce nakloněn. Dnes dělám všechno dobrovolně, ne pod nátlakem, hrozbou trestu nebo vydírání. Dnes já sám určuji svůj osud.

Symbolika představuje bouři, déšť, blesky. Čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „Universální Společenství“ nebo „Nebeský Domov Bohů“. Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).

Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.

Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.

***

Jsem Cauac 8. Vítejte v tento den Míru a Lásky. I když váš život může být plný zmatku, máte uvnitř sebe schopnost zůstat klidní v každém okamžiku svého života. Každý postoj a každou emoci máte plně ve svých rukou. Může vás někdo jiný udělat šťastnými? Ne, můžete se cítit šťastní, ale je to vaše volba. To je cesta pro všechny vaše emoce. V každodenním životě je postoj vděčnosti to, co otevírá dveře k hlubokému osobnímu míru, který jste možná nikdy v životě nezažili.

Možná se ptáte, jak můžete udržet pocit míru a klidu, když jste obklopeni spory a hádkami? Existuje mnoho nástrojů, které můžete použít k dosažení klidu za všech okolností. Jako první bychom chtěli zmínit každodenní meditaci. To může znamenat tiše sedět několik hodin nebo nastavit záměr na každý den, každé ráno.

Pokud se často rozčilujete nad drobnými detaily nebo věcmi, které říkají nebo dělají druzí, je pravděpodobné, že pro vás bude velkým benefitem věnovat mnoho času vytváření rovnováhy. S praxí dokážete ovládnout své emoce až do bodu, kde vás nic nerozčílí. Jistě už chápete, že každý jde po své vlastní cestě a je zodpovědný za všechny své činy. Z místa bezpodmínečné Lásky jste si vědomi, že lidé jsou zodpovědní pouze za věci, které říkají a dělají.

Uvnitř vás spočívá schopnost překonat všechny překážky – ať je to fyzické onemocnění, náročný vztah nebo problematické události. Vždy máte možnost vybírat si, co chcete zažívat. S vědomým záměrem se zaměřujte na změnu, jak mluvíte, na změnu negativního myšlení a reaktivního chování. Pak bude váš život kouzlem, budete zažívat mír a porozumění.

Dosažení tohoto stavu míru budete muset věnovat mnoho pozornosti, a to zejména zpočátku. Zpočátku může být únavné sledovat své myšlenky, ale s praxí dokážete rychle monitorovat své slabiny s možností je měnit.

Každý návyk a zvyk, který zvládnete, otevírá nové dveře uzdravení. Jakmile změníte svůj způsob myšlení a budete sledovat související zvyky, vaše mozkové vlny se budou měnit stejně jako vzory, které vás drží na místě.

Nyní máte možnost vyměnit staré pásky a nahrát nové vzorce, návyky a zvyky a přestavět tak celý svůj život. Neexistuje ani jedna špatná vzpomínka nebo zranění, které nelze vědomě změnit.

Nastavení záměru a přijmutí nutných opatření pro jednání více vhodným způsobem, je přirozený krok, který následuje. Začněte ještě dnes sledovat každé slovo, které pronesete. Jaká byla základní myšlenka, která vedla k těmto slovům? Bylo to nutné? Přišla z místa bolesti z minulosti a je stále ještě čerstvá a musí být uvolněna? Věnujte pozornost svým reakcím na to, co říkají a dělají druzí – jsou ukazatelem vašeho interního zdraví.

Máte-li v těle nějakou nemoc, věnujte tomu pozornost. Naučte se spojit s vaším tělem a zjistit, co potřebuje. Mnozí mají přímé rozhovory se svým tělem, protože vědí, že jsou schopní s ním komunikovat a zjistit jeho potřeby.

Pokud nejste schopní s ním hovořit přímo, možná budete chtít vyzkoušet nějakou techniku s proutky, kineziologií nebo svalovými testy. Zkoumejte dostupné metody a vyberte si všechny, které cítíte, že jsou pro vás pravé. Někteří lidé vnímají zvláštní pocity v těle, když testují potraviny nebo produkty, kterým mají dát přednost pro udržení svého zdraví. Někteří mají schopnost mluvit s jejich tělem přímo, jako by mluvili se svým nejlepším přítelem.

Ctěte své tělo tím, že mu poskytnete živiny a cvičení, které potřebuje pro udržení dokonalého zdraví. Vyměňte negativní vzorce myšlení za pozitivní myšlenky. Tím se zvýší vibrace a schopnost vyléčit všechny nemoci a vytváříte klid a harmonii, které tak hledáte. Dokonce i proces stárnutí lze zcela zastavit pádem starých kódů přesvědčení. Dalším důležitým faktorem pro udržení klidného prostředí je vymýtit životní stres.

To může zahrnovat věci jako přeplněný fyzický prostor, příliš mnoho dobrovolné práce, fyzické práce, která vás vysává, vztahy, které vyžadují příliš velké množství energie nebo neustálé cestování. Hudba, filmy či knihy mají schopnost zvýšit nebo snížit vaši vibrační úroveň.

Žít vědomě zahrnuje pohled na každý aspekt vašeho života, každou volbu. Jakmile jste si vědomi svých vzorců, můžete se pro ně rozhodnout nebo je změnit. Vaše vzorce musíte neustále monitorovat, dokud se nové návyky nestanou přirozené. Pak dokážete zůstat v klidu bez ohledu, jaké okolnosti jsou vám prezentovány.

Přečtěte si něco o lidech, kteří zvládli svůj život, získali vhled a způsoby, které pro ně byly úspěšné – integrujte jejich myšlenky, které s vámi rezonují. Jakmile budete chtít získat vládu nad svým životem, najdete stopy, které vás povedou po této cestě. Tato intuice přichází zevnitř a také zvenku s pomocí Andělů a Průvodců v neviditelném světe, kteří jsou připraveni pomáhat vám, jakmile začnete postupovat směrem k vašemu cíli, kterým je mír a harmonie!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Obnova, nezávislost….
Dny BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy, tak i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestné, ale nesmíte se nechat unést emocemi – nenegujte změny, i když jsou bouřlivé. Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj. Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dnu BOUŘE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok. Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.