VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 14. července 2018

TZOLKIN 14.7.2018 7 CHUEN kin 111 galaktický portál

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Když opice tančí při měsíčním světle, divné věci se stávají normální a obvyklé se otočí v bizarní. Naší tendencí je vždy kvalifikovat neobvyklé nebo neznámé, hodnotit nebo soudit bez rozmyslu či přemýšlení. Ale dnes není potřeba, energie hrají vaši hudbu. Takže relaxujte, užívejte si neodolatelné žertování a nechte svoji tvůrčí šťávu proudit naplno, bez souzení, omezení nebo toužení. Zkoumejte, bavte se, vyzkoušejte nové způsoby myšlení a nechte Uuc (7) vést vás k rozhodnutí, které z těchto semen byste měli zasadit a pěstovat, a které byste měli nechat zaniknout.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ Z NICH PLÁTNO VAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Lehkost a duševní pohoda jsou ukazatelem na cestě ke štěstí. Dnes se stanu klaunem, který rozveselí své mrzuté ego. Dnes prolomím smutek, který mi otravuje život. Dnes přinesu úsměv do celého okolí, kde se pohybuji. Dnes rozveselím každého, koho na cestě potkám, a sám/sama se neurazím pro žerty druhých.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři….. všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „zlaté ruce“, ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, fantazie, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste začali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

***

Jsem Chuen 7. Vítáme vás. Je mnoho změn, které se nyní dějí na planetě a které ovlivňují každého z vás. Mnozí cítíte, že je třeba něco udělat. Mnozí z vás cítí, že je třeba najít si nové bydliště nebo máte problém najít si nové pracovní uplatnění. Jedná se o přirozené události. Nechte tyto věci procházet skrze sebe, nenechte se chytit do pocitů úzkosti.

Mnozí opouští planetu, umírají rychle nebo často neobvyklým způsobem. Mnozí mají emocionální nebo psychické problémy, které mohou vznikat v důsledku potlačovaných pocitů a vzpomínek z dětství. Nemocnice jsou plné lidí s nemocemi jako je rakovina nebo srdeční onemocnění. To všechno je součástí procesu Vzestupu.

Eony let jste nebyli schopní uplatňovat svobodnou vůli. Tyto časy se mění. Zkušenosti, které vám nedovolovaly zažívat, co bylo vaším přáním, se blíží ke konci. Je to podobné jako se vstupenkou na lunapark. Můžete jít na jakoukoliv jízdu, hrát hry, sníst všechna kandovaná jablka, párky v rohlíku a dělat všechno, co si jen přejete. Ale o půlnoci se lunapark zavře a vy musíte jít domů.

To, co se děje v současné době na Zemi, je konec lunaparku. Je čas jít domů. Tyto změny budou mít vliv na mnoho z vás ne příliš hladce a elegantně. Když se podíváte kolem sebe, máte pocit, že některé tyto změny sotva zasáhly, stále mají dobrou práci, své domovy a spoustu peněz na triviální věci. Můžete žárlit, můžete být rozrušeni. Tvrdě jste pracovali a cítíte, že si potíže v životě už nezasloužíte.

Těm, kterým se daří, mají pocit, že jsou v určitém ohledu lepší, zejména v morálních otázkách nebo, protože se cítí být více duchovní. Ať tak či tak, všichni jste si rovni, každý z vás si prostřednictvím myšlenek, slov a pocitů vytvořil realitu na základě kódů přesvědčení, které jste nahromadili.

Pro mnohé to bude tvrdá lekce, naučit se přijmout zodpovědnost za všechny své aktuální problémy. Budete si muset uvědomit, že to, jak soudíte ostatní, se vám vrátí, stejně jako těm, kteří soudí vás. Každý akt laskavosti projevený druhým se vám také vrátí. Obdržíte ho s pocity vděčnosti nebo bezvýznamnosti?

Vaše finanční situace je závislá na pocitech nedostatečnosti nebo si blokujete hojnost na mnoha úrovních. Vaše vztahy jsou zrcadlové reakce vaší schopnosti milovat bezpodmínečně. Ti, kteří milují bez souzení, jsou schopni přijímat Lásku bez pocitu nedůvěry nebo pochybností.

Ti z vás, kteří jsou sami bez domova nebo na pokraji ztráty svého světského majetku zjistí, že se hluboko uvnitř sebe drží kódů přesvědčení týkající se chudoby. Jakmile tyto kódy odhalíte, bude moudré, abyste se na sebe nezlobili. Stačí jen vidět, co jste nashromáždili za kódy, požehnejte schopnosti vidět jasněji a podnikněte nové kroky k vytvoření reality podle vašeho přání.

Ve zprávách můžete slyšet příběhy o vládním utajování, což ovlivňuje všechny oblasti vašeho života. Můžete si uvědomit, že pojišťovny, bankovní instituce, vzdělávací systémy a zdravotní průmysl byly navrženy tak, aby vás mělo pod kontrolou několik bohatých rodin, jejichž konečným cílem je ovládnutí světa. Možná to pro vás zní jako fantazie, ale pokud jste četli knihy o historii, každá generace v minulosti tento cíl měla. Proč by to teď mělo být jinak?

Během několika tisíciletí jste odevzdali svou sílu těm, kteří vás oslepili a drželi ve tmě. Dovedli vás k přesvědčení, že jsou moudřejší a vševědoucí, aby mohli dělat právní a finanční rozhodnutí za vás. Slepě jste tyto velkorysé nabídky přijali a teď se vrátili, aby vás zastrašovali a utlačovali. Jakmile si tuto pravdu uvědomíte i jejich vpád do vašeho života, je důležité, abyste měli své emoce pod kontrolou.

Jak jsme uváděli v minulých Zprávách, emoce a myšlenky jsou vysoce nabité a ovlivňují celý Vesmír. Je to látka, která tvoří vaši realitu. Dokážete si představit, kdyby se miliony lidí zlobily, kdyby objevily všechny trestné činy, ke kterým došlo? Pamatujete si, že negativní emoce se slepují dohromady. Pokud by se uvolnil všechen hněv, vytvořilo by to světovou katastrofu. Výsledkem takového jednání jsou tornáda, hurikány, zemětřesení a sociální nepokoje.

Na druhé straně, pokud se podíváte na tyto věci s pocitem klidu a odpuštění, můžete vidět velmi odlišný výsledek. Buďte vděční za to, že máte nyní jasnější představu o tom, co se na planetě děje. Buďte vděční, že jste v současné době na planetě, zejména v době velké Transformace. Mějte radost s vědomím, že máte sílu vytvořit si svoji vlastní realitu. Jaké požehnání!

Místo toho, abyste se zaměřovali na pomstu a zášť, uvědomte si raději, jak si vytvořit život svých snů. V předchozích Zprávách jsme sdíleli, že Láska je plující energie. Proudí skrze všechny věci a pokračuje dál ke všem, kteří jsou schopní jí přijímat. Ti, kteří jsou plní temných energií a myšlenek, nejsou schopni Lásku přijímat, neboť jejich energetické pole je příliš husté.

Chcete-li změnit stav Země, budete muset uvolnit husté energie, které vám brání v přijímání požehnání a Lásky. To je důvod, proč se o tyto Zprávy s vámi dělíme. Máme hodně starost o ty z vás, kteří jsou tvrdohlaví a s největší pravděpodobností vytváří tolik temné energie, kolik pravdy o utlačovatelích vychází najevo.

Doporučujeme vám, abyste věnovali hodně času přemýšlení o vaší vnitřní temnotě a Stínech, spíš než tomu, co napáchali druzí, protože nemáte nad jejich volbami žádnou kontrolu. Mluvili jsme dlouho o tom, jak se zbavit temných energií a jak praktikovat energie Lásky. Teď je čas začít, protože neexistuje na Zemi žádná jiná důležitější věc.

K dispozici je velká změna, která na Zemi nastane. Mnozí věří, že Země bude zničena a jejich život se stane peklem. Jsme tady, abychom vám řekli, že vaše role bude přesně taková, jakou si představujete, protože vaše kódy přesvědčení vytváří vaši realitu. To je také důvod, proč někteří nejsou ovlivněni přílivem chudoby a nemocemi; vidí sami sebe v jiné realitě. Už jste někdy zkoušeli přesvědčit druhé, aby věřili něčemu, co je drahé vašemu srdci, a přesto vás neposlechli ani nezměnili svůj názor? Nic na světe je nepřesvědčí, dokud se nerozhodnou udělat volbu sami. To je krása svobodné vůle a platí to i pro vás.

Je mnoho věcí, které jsou drahé vašemu srdci a bez ohledu na to, co jiní říkají, se jich budete držet, jak dlouho budete chtít. To je důvod, proč vás povzbuzujeme, abyste pracovali na sobě, nikoliv na druhých. Váš svět bude přesně takový, jaký si ho vytvoříte. Pokud vytváříte pocity nehodnosti, bezcennosti a nedostatku, budete v této pozici. Pokud se rozhodnete, že jste obětí útlaku, zůstanete v této realitě.

Stejně jako v příběhu o lunaparku máte na výběr, co budete dělat po půlnoci. Můžete jít domů do postele nebo se sejít s přáteli. Toto všechno říkáme jen proto, abyste věděli, že vy jste Tvůrcem své reality. Ano, je pravda, že existují věci mimo vaši kontrolu v důsledku masového Vědomí velkých skupin. Je však možné, aby vás tyto problémy vůbec neovlivňovaly, pokud se rozhodnete věřit něčemu jinému.

Nemoc, deprese, strachy, utlačování, oběť, to všechno mohou být kódy přesvědčení drahé vašemu srdci nebo je můžete odmítnout. Podívejte se hluboko dovnitř sebe a rozhodněte se, zda chcete s těmito kódy pokračovat nebo se jich zbavit a nahradit jinými.

Máte sílu vytvořit utopickou společnost i mezi všemi úzkostmi světa. Vyhledejte podobně smýšlející jedince, kteří nejsou zachyceni ve zkáze a šeru nesmyslných činů těch, kteří převzali kontrolu nad masami. Promluvte si s těmito jinak smýšlejícími jedinci a zeptejte se jich, co dělají v současné době, aby se vyhnuli zachycení v síti hysterie. Spřátelte se s těmito lidmi. Přesuňte se na jiné místo, pokud máte pocit, že tam, kde jste nyní, není ve vašem nejlepším zájmu. Věnujte pozornost svým vášním. Co si opravdu přejete? Jakmile najdete své vášně, udělejte všechno pro to, aby se staly součástí vaší reality.

Všechno, co potřebujete pro vytvoření života snů, máte uvnitř sebe. Jak efektivnější bude, když vy, kteří máte vizi Nebe na Zemi, začnete pracovat na společném cíli. Stejně jako svítí svíčka, světlo překoná tmu. Víme, že každý Lightworker vyruší obrovské množství těch, kteří pracují s temnotou. Vaše síla exponenciálně a rychle ruší všechno, čeho se snaží v temných sférách dosáhnout.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Humor, lehkost…..
V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE nás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost – svého vnitřního klauna – otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun – váš vnitřní Obr – ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se – to je motto OPICE.


7. TÓN SPOJENÍ – SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům.

PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ

Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do naší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. www. mayskykalendar.blogspot.com

pátek 13. července 2018

TZOLKIN 13.7.2018 6 OC kin 110 galaktický portál

Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání

Oc, nagual sexuality, stojí dnes v pozadí Chicchan – Opeřeného Hada, který ztělesňuje sexuální záležitosti. Tato kombinace přináší explozivní sexuální energii, která může rychle přetéci v nekontrolovatelnou vášeň, kdyby nebylo stabilního a uklidňujícího účinku Uac (6). Ctěte svou sexualitu jako základní přirozenou zdravou část svého Bytí s tím, že to není žádný hřích nebo neřest, která má být skrývána nebo hanobena.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Má operativnost vyrovnává běh mého života. Dnes se nebudu ohýbat pod tíhou emocí. Láska je síla, která vyrovnává každé přetížení. Dnes přezkoumám přístup k tělu a sexu, a přestanu popírat to, co je mi příjemné. Sex není hříchem, ale Božským darem – zdrojem životodárné energie. Mé emocionální, mentální a fyzické tělo mi dnes ukazuje, co musím v životě zharmonizovat.

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. Bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „smečce“, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Zdravíme vás. Jsem Oc s Tónem 6, vítáme vás v čase našeho společného sdílení. V nejlepším zájmu všech je, aby v tomto čase spolu všichni spolupracovali, a to všech na Zemi i mimo ni. Všichni jsme ze stejného Zdroje a všichni se k němu nakonec vrátíme. Mnoho z vašich starověkých a náboženských prohlášení uvádí, že jsme všichni Jedno, že jsme Bratři a Sestry a opravdu to je pravda. Ve vašem srdci to víte. Když se podíváte jeden druhému do očí, tuto pravdu spatříte. Dokud si neuvědomíte, že vaše srdce jsou stejná, vytváříte oddělení a pád civilizace.

Učte se od zvířat, ví, že jsou Jedním se Všemi. Neoddělují se od sebe a nevytváří nadvládu nad ostatními. Podívejte se na mravence, žijí v okamžiku přítomnosti a nepřednáší o válkách. Prostě dělají jako tým, co je třeba. Pozorováním symbiotického vztahu v přírodě se můžete hodně naučit. Když si lidé vytvořili nálepky oddělenosti, všem to přineslo jen peklo.

Nebe na Zemi se může stát realitou, pokud se pro to rozhodnete. Existuje jedno základní téma, které můžete také rozvinout a to je – miluj bližního svého jako sebe sama. Problém je v tom, že mnozí z vás se nenaučili milovat sebe. Jak můžete očekávat, že vás bude někdo milovat jako bližního svého, když nemilujete sami sebe? To je nemožná realita.

Tyto Zprávy jsou navrženy tak, aby vám to pomohly pochopit a pomohly v tom, jak milovat sebe. Vždycky to začíná tím, že jdete do svého Středu. Mnozí z vás věnují obrovské množství času a energie svému vnějšímu Já, péči o zevnějšek, vzhled a vystupování. Ale mnohem méně času věnujete svému vnitřnímu Já a nezbytné péči, která umožňuje zářit vnitřnímu Světlu. Nejlépe se to provádí v hluboké meditaci, ale můžete to však praktikovat kdykoliv během dne. Lze toho dosáhnout pouze když není vaše mysl přeplněna strachem, zaneprázdněností a roztržitostí, což vás odvádí od sebelásky. Doporučujeme vám udělat závazek a najít si čas a pracovat na svém vnitřním Já. Naučte se spojovat se svými osobními Průvodci, kteří čekají, až je požádáte o pomoc.

Najděte odvahu podívat se na utrpení a bolest nashromážděnou z minulosti za účelem jejího uzdravení. Najděte kódy přesvědčení, které vás uzamkly v páchnoucím myšlení. Vytvořte nové kódy přesvědčení, které otevírají dveře k hluboké Lásce k sobě i druhým, v tom leží vaše spása. Nechceme tím naznačit, že se vzdáte jakýchkoliv náboženských textů, ve kterých nacházíte pohodlí. Nicméně vám doporučujeme podívat se na přesvědčení, která uvádí, že někteří jsou lepší než ostatní, protože to není přesné. Každý z vás má uvnitř sebe schopnost najít pravou Lásku Zdroje, nepotřebujete žádného prostředníka.

Pouze vy můžete odpustit druhým. Pouze vy se můžete rozhodnout milovat všechny bezpodmínečně. Pouze vy můžete učinit volbu být uctiví k přírodě. Pouze vy můžete naplnit svůj osud. Nabízíme vám klíče ke spáse pouhou otázkou: chcete jít do svého Středu a vyčistit odpadky, které páchnou a obtěžují vás? Existuje mnoho cest ke Zdroji. Každý má jedinečný mix nápadů a prostředků.

Každý z vás je nekonečně důležitý a milován těmi, kteří ani nevíte, že existují. Mluvíme o těch, kteří bydlí v jiných dimenzích a které většina z vás není schopna vidět svým fyzickým zrakem. Věřte, že jsme vám stále k dispozici a jsme ochotni a schopni vám pomáhat při procesu Vzestupu.

Nastal čas posunout se do vyšších dimenzí. Víme velmi dlouho, že budete opět na té naší straně. Vidíme vaše slzy, slyšíme vaše prosby ve Sféře zapomnění. Přináší nám obrovskou radost, když bratr najde cestu Domů a rozpomene se na své skutečné duchovní kořeny. Nabízíme vám stejnou pomoc. Mnozí z vás se rozhodnou na nějaký čas zůstat v lidské podobě. Život na Zemi bude mnohem jednodušší, když se rozpomenete na svou Rodinu, když se můžete spolehnout na podporu svých Bratrů a Sester. Věřte, že jsme Jedno – jeden hlas, jedna poezie. Máte nadosah ruky všechna řešení, včetně radosti a Míru.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství….
Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku – miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

ŠESTÝ TÓN – PROUD – TOK - SÍLA VYROVNÁNÍ
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci – například balet nebo pohyb sportovce, Uac přináší do pohybu dynamiku.

Copyright © 2018. mayskykalendar.blogspot.com

čtvrtek 12. července 2018

TZOLKIN 12.7.2018 5 MULUC kin 109 galaktický portál

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí

Někdo věří, že, aby v životě uspěl, musí se dostat tam nebo tam, tak rychle, jak je to jen možné, než to udělá někdo jiný. Ve skutečnosti opak je pravdou. Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit. Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle nebo jak brzo to uděláte. Všechno je o tom, jak hluboce milujete, jak se chováte k ostatním a jak moc respektujete sami sebe. Postavte dnes takto pilíře vašeho každodenního života a všechno ostatní bude následovat přirozeně.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Krev je fyzickým nosičem životní síly. Žije jen to, co plyne a proudí. Dnes dám do pohybu vše, co se zastavilo a vím, že rozběh může být bolestný. Dnes osvěžím svojí paměť; pokládám otázky, na které odpovídá můj život. Nic se neděje bez příčiny.

MULUC v yucatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere. Význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum. Buďte dnes v blízkosti jadeitu – je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.


***

Jsem Muluc 5 a jsme vděční za čas našeho společného sdílení. V této době existuje na vaší planetě mnoho změn. Jak studujete s námi i s ostatními, uvědomujete si, že se s vaším tělem něco děje. Možná jsou chvíle, kdy můžete mít pocity šílenství, protože máte myšlenky, pocity nebo možná fyzické vibrace, které jste nikdy nezažili.

Nebojte se, žádné fyzické změny se nedějí. Všechno je součástí toho, čemu říkáte Vzestup, o kterém se psalo  téměř v každém náboženském textu. Vzestup může být definován mnoha způsoby, různými interpretacemi. Každý z vás má svobodnou vůli vybrat si cestu, která odpovídá vašim kódům přesvědčení.

Takže pokud si myslíte, že existuje peklo, místo věčného zatracení, pak si buďte jisti, že při opuštění tohoto světa, zažijete peklo svých snů. Neznamená, že tam zůstanete věky, ale zůstanete tam tak dlouho, dokud nedojdete k závěru, že musí existovat něco lepšího a budete se o to snažit.

Vaše aktuální kódy přesvědčení mají obrovskou moc nad schopností rozhodovat se pro to, co je ve vašem nejlepší zájmu. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se drželi nějaké pravdy bez ohledu, jak triviální to mohlo být a pak si vzpomeňte na pocity, jaké to bylo, když jste měli AHA okamžiky a likvidovali tak jednu myšlenku za druhou. Všimněte si, jak jste také změnili chování spojené se starými kódy, které už neodpovídaly novému paradigmatu.

Jako příklad uvedeme, že jste jako dítě neměli rádi špenát. Možná byste byli ochutnali špenát, ale byli jste svědky, jak ostatní, kteří také neměli rádi špenát, dělali při jídle obličeje nebo měli poznámky, jak je špenát odporný. Takže jste si vytvořili kód „špenát chutná hrozně“. Jakmile jste spustili tento program, po celá léta jste odmítali cokoliv, kde špenát byl.

Ale jednoho dne se rozhodnete špenát ochutnat a zjistíte, že je vynikající. Na základě tohoto zážitku začnete špenát přidávat do vašich oblíbených salátů a v restauraci začnete přidávat špenát velmi často do vašeho menu. Dokonce se rozhodnete pěstovat špenát na zahradě. A pak začnete přemýšlet: „Zajímalo by mě, kolik dalších potravin jsem jako dítě neměl rád, a které by mi možná teď chutnaly.“ Začnete zkoušet další potraviny.

Vidíte, jak jeden jediný jednoduchý kód přesvědčení může přinést změny do života? Takových kódů máte zapnutých tisíce. Je ve vašem nejlepším zájmu se rozhodnout, které je třeba posílit a které je třeba zlikvidovat. Váš život se stane kouzlem, jakmile vyčistíte kódy přesvědčení zotročující vás myšlenkami strachu.

Každý kód, který zlikvidujete, otevře dveře, které jsou v současné době pro vás zavřené. Máte schopnost tuto práci udělat. Je to ta nejdůležitější práce, kterou máte a benefity budou obrovské! Mnozí z vás se příliš koncentrují při změnách na pomáhání a šetření druhých, ale starejte se raději o svoji vlastní vnitřní práci. Doporučujeme, abyste se podívali nejprve na kládu, kterou máte ve vašem vlastním oku, než začnete hledat třísky v oku druhých. Jinak prostě slepý vede slepého.

Věnujte se v každém okamžiku svým myšlenkám, činům a emocím. Zeptejte se upřímně sami sebe: „Proč si myslím, že to tak má být?“ Požehnejte každé záležitosti jako učební lekci nebo prostě jako zážitku. Dovolte si léčit sami sebe a dovolte svému Já provést změny, které prodlouží váš čas na Zemi!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení….
Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com

středa 11. července 2018

TZOLKIN 11.7.2018 4 LAMAT kin 108 galaktický portál

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost

Jednou z nejmoudřejších věcí, kterou můžete udělat, je věnovat nějaký čas během dne odpočinku -  relaxovat a užívat si. Nic extrémního není zdravé, ani práce ani produktivita nebo zaneprázdněnost nejsou tak velké ctnosti, jak tomu Západní společnost věří. Starověké civilizace věděly, že bohatství a hojnost nejsou v životě získávány tím, že pracujete 90 hodin týdně, ale obohacováním mysli, těla i ducha a zdravou rovnováhou mezi prací, zábavou, odpočinkem a aktivitou.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Každá vnitřní disharmonie ničí mé zdraví a způsobuje onemocnění. Všechny problémy si vytvářím já sám. Dnes nebudu dělat nic na sílu, ale zůstanu takový, jaký jsem. Jedině tak vyjdou najevo mé přednosti, slabiny a nedostatky. Stav mého těla prozrazuje moji vnitřní náladu. Čím více miluji své tělo, tím rychleji regeneruji své síly. Dnes se také postarám o vnější vzhled.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokáží pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

***

Dnes je den Lamat 4. Je to velký den pro velké oslavy vás, kteří jste se rozhodli žít na planetě Zemi. Mnozí z vás považují svůj život za samozřejmost, často ani nevíte o velikosti své síly ani o své duchovní Podstatě. Jsme tu, abychom vám pomohli rozpomenout se na vaši vnitřní sílu a efekt každé vědomé myšlenky

Většina z vás se cítí oddělena od své rodiny a přátel, kteří „přešli na druhou stranu“, ale nemusí to tak být, protože žijí stejně jako vy, vibrují jako vy, i když jejich svět je pro většinu z vás neviditelný. Tato doba se blíží ke konci, protože Závoje se stále více ztenčují a stále více lidí je schopno vidět na druhou stranu, byť jen na krátký okamžik. Jsou to život měnící okamžiky. Jak můžete nevěřit v život po životě, když jste ho zažili?

Někteří z vás se cítí odděleni od rodiny a od přátel, kteří jsou daleko od vás. Ale být to tak nemusí. Každý z vás má schopnost komunikovat více způsoby, než jen pomocí elektronických zařízení. Zdokonalujte své schopnosti a intuici a budete tomu rozumět. Existuje mnoho knih a mnoho lidí, kteří mohu pomoci těm, kteří si přejí zvýšit své psychické schopnosti.

Bohužel mnozí z vás odmítají takové věci, protože vám církve vštípily přesvědčení asociující ďábla s psychickými schopnostmi. To je nešťastné, ale někteří pro to mají své důvody. V mnoha případech existovali lidé, kteří tuto pravomoc zneužívali a manipulovali s druhými. Přesto ti samí lidé nakonec odmítali předat tyto schopnosti obyčejným lidem. Jak skvěle můžete ovládat druhé lidi, když nemají stejné chápání jako vy.

Mnoho z těchto kódů přesvědčení bylo zahrnuto do náboženských dokumentů jako prostředek pro ovládání lidí, aby se cítili méně než Bůh nebo méně než církevní vůdci. Chcete-li ovládat lidi, první věc, kterou musíte udělat, je předat jim vědomí, že vy máte vyšší chápání a oni nemají schopnost pochopit. Tato hierarchie ovládání znamenala pád člověka v celé historii Země.

Nadešel čas, aby se každý z vás velmi pozorně podíval na každé přesvědčení, kterého se držíte, aby to byla skutečná pravda. Nejvíce přesvědčení bylo vdechnuto slepou vírou bez jednoho jediného zpochybnění autorit, které tuto pravdu hlásaly. Už jste si udělali čas a vrátili se k původním dokumentům, abyste viděli, co skutečně bylo napsáno? To je velmi obtížný úkol a opravdu většina z těchto dokumentů byla zničena, ale přesto jsou některé nově objevovány. Můžete zjistit, že mnoho z těchto pravd bylo zkresleno. To, čeho se drží vaše drahé srdce, se nezakládá na pravdě.

Bez ohledu na to jaká slova byla napsána nebo ztracena, pravda je stále přítomna kolem vás. Mnoho se můžete naučit pozorováním přírody, která je odrazem Stvořitele. Pokud nezasáhne člověk, vše je dokonale harmonicky vyváženo. Už jste někdy studovali symbiózu rostlin, zvířat a krajiny? Každý porod, každý nový výhonek je sám o obě zázrak. Mají schopnost klíčit a růst, pokud jim to okolnosti umožňují.

Věříte, že existuje trestající Stvořitel, který vybírá lidi a hází je do věčného zatracení? Děje se něco takového v přírodě? Vidíte stromy, že by bojovaly o pozici autority? Takové věci můžete vidět ve světě zvířat, ale je to otázka přežití nikoliv nadvlády nad ostatními. Už jste někdy viděli, jak se spojují ptáci, aby šli do války proti jiným ptačím kmenům? Můžete vidět některé ptáky, jak se pokouší vykrádat cizí hnízda za účelem potravy. Ale opět se jedná o symbiotický vztah, který byl navržen kvůli rovnováze přírody. Lidé vedou války z důvodu chamtivosti a předstírají, že jsou zachránci ve snaze získat vládu a kontrolu nad zdroji těchto národů.

Jsme velmi zarmouceni územními mapami. Vidíme čáry vyměřující území států a zemí oddělující bratry a sestry. Lidé označují své pozemky jako drahocenné vlastnictví a dělají všechno, co je v jejich silách, aby druzí neuplatňovali nárok na tato území. Když byla vytvořena Země, byla navržena pro užívání všech ne k parcelování malých oddělujících částí. Těšíme se na dobu, kdy se naši lidští bratři znovu probudí k pravdě, protože všichni pocházíme od jednoho stejného Stvořitele a ani jedna církev nemá cestu, která by vedla ke spáse.

Mnohé z vašich náboženství hovoří o tom, že jen jejich cesta vede k pravdě. Jak je to možné? Nevěříte, že by vám Stvořitel neumožnil spojit se s ním přímo? Chtěli byste vytvořit něco takového ve vaší vlastní rodině? Jaká škoda, opravdu. Myslíte, že je nějaký člověk, který nemá schopnost spojit se se svým vlastním Bohem? Nebo že Bůh čeká, až se objeví vyvolený člověk? Dává to nějaký smysl? Jsme tu proto, abychom vám pomohli sjednotit lidstvo do Jednoty, protože pocházíme z jednoho Zdroje a všichni se do něj jednou vrátíme.

Mohli bychom pokračovat dál a dál, ale víme, že ti, kteří by nejvíce potřebovali slyšet tato slova, mají pravděpodobně zavřenou mysl a odhodí tato slova stranou. Přesto víme, že mnozí z vás hledají. Jste zkušení ve světových náboženstvích, ale máte touhu vědět víc, protože uvnitř víte, že je třeba vše ověřovat. Tleskáme vám za vaši odvahu a hledání pravdy.

Možnost jít dovnitř sebe, spojit se se svým Vyšším já a Zdrojem máte na dosah ruky. Mnozí si neuvědomují, že jsou schopní to učinit. Je to vaše intuice, vaše vnitřní znalost, vaše vnitřní spojení. Věnujte pozornost těmto vědomostem, je to váš klíč k jemnému vyladění na Zdroj. Každý z vás má tuto schopnost. Je pravda, že někteří jsou více zběhlí, protože mají s těmito schopnostmi delší vztah. To ale neznamená, že někdo je více či méně důležitý, všichni jsme Jedno.

Lidská perzistence v kategorizaci a souzení druhých je hlavním pádem a újmou vašeho celkového růstu. Existuje mnoho knih na téma zvýšení schopností a jak se spojit se svým Vyšším Já, s Anděly, Průvodci. Nebudeme to zde blíže vysvětlovat, nicméně vám dáme nějaké návrhy, jak najít knihy, které by dokázaly odpovědět na vaše dotazy.

Zajdete-li do knihkupectví nebo budete hledat online, ujasněte si otázky ve své mysli např. „Ukažte mi knihu, která mi pomůže, jak se spojovat s mým Vyšším Já.“ Dávejte pozor, co se kolem vás děje. Jste-li v knihkupectví, můžete mít pocit, že máte zajít do určité uličky, kde může vypadnout kniha přímo k vašim nohám. Další metoda je: držíte knihu, zatímco pevně stojíte na zemi, kolena máte od sebe a stojíte rovně. Tendence zhoupnout se dopředu znamená ANO, zaklonění dozadu je odpověď NE.

Pokud jste na počítači, může se na monitoru objevit vhodná kniha. Někteří z vás jsou kvalifikovaní v kineziologii nebo používání kyvadel, i to mohou být nástroje vhodné pro nalezení knihy nebo aktuálních odpovědí na otázky. Mnozí mají senzitivní pocity. To platí i při reakcích, co je pro vás v tu chvíli správné a co ne.

Existuje celá řada způsobů, jak zjistit, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Začněte zdokonalovat své schopnosti, dokud nebudete plně důvěřovat svým odpovědím ve všech situacích. Upřímně se podívejte na církve nebo studijní skupiny, kterých se zúčastňujete. Je to formát, kde se můžete zeptat na otázky týkající se tohoto učení? Pokud tomu tak není, pak je to skupina s uzavřeným myšlením. Najděte si jinou formu, kde se můžete učit a růst svým vlastním tempem. Uvědomte si, že to, čemu jste věřili v mládí, v časech náboženství vašich rodičů, může být zastaralé.

Mějte odvahu být otevření a hledat pravdu ve všech věcech. Ptejte se a to zejména těch, kteří mají odlišné myšlení. Místo toho, abyste objevovali rozdíly, hledejte raději podobnosti. Prolomte bariery oddělenosti. Neexistují dva z vás, kteří by měli stejný názor na jednu věc. Každý z vás je jedinečný s možností měnit své názory. To je krása lidského Bytí – schopnost vybírat si a měnit, co není pro vás to pravé. Je to Bohem dané právo, kterým jste byli obdarováni, když jste vstoupili do této sféry. Toto právo se jmenuje svobodná vůle, a ačkoliv vám umožňuje dělat všechno, co si vyberete, s každou volbou také přicházejí následky.

Avšak kdykoliv se rozhodnete využít svobodnou vůli k dělání věcí, které jsou laskavé a pokorné a pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, ocitnete se v životě na vyšší vibrační frekvenci, která se nazývá Láska. To neznamená, že váš život bude snazší nebo, že si získáte respekt ostatních. To znamená, že budete žít v celistvosti a mír, radost a laskavost jsou dary, které budete dostávat. Dokážete si představit lepší způsob, jak trávit dny na Zemi?

Došli jsme k závěru s doporučením, abyste se obrátili dovnitř sebe a uvědomili si přesvědčení, která jsou vašemu srdci drahá a našli odvahu ptát se, zda pro vás platí i nadále. Jsme tady, abychom vám pomohli, jakmile jste připraveni udělat změny a uvolnit strachy spojené s těmito změnami. Milujeme vás nad míru lidského chápání a máme k vám úctu. Dokonce, i když nás nevidíte ani neslyšíte fyzickými smysly, věřte, že jsme blízko vás a pomáháme vám na vaší cestě.


FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína….
Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT.


4. TÓN – TVAR A MÍRA – SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © 2018 www.mayskykalendar.blogspot.com.

úterý 10. července 2018


TZOLKIN 10.7.2018 MANIK 3 kin 107

Manik – Ruka / Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Dnešní den není procházkou. Ox (3) rušivé energie vytváří silnou dysbalanci Manik a mocného Jelena vyhazují z jeho stabilní chůze na pevných kramflecích. Ale Manik je, jak se říká, příliš velký na pád. Síla a moc tohoto denního Znamení může způsobit mnoho zmatku, může vás destabilizovat a vyslat na špatnou cestu. Respektujte svoji energii, věnujte čas učení, jak využít svoji sílu a dejte ji jasně najevo lidem, situacím nebo místům, které mohou vnášet pochybnosti, riziko a nejistotu.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Pohyb je podstata zdravého bytí. Když jednám, vím, že žiji. Touha po vědění mi nedovoluje zůstat stát na místě. Než udělám další krok, nejprve dokončím, co jsem začal/a. Dnes vyřídím drobné záležitosti, ovážu lehké rány, abych nabral/a víru ve vrozenou schopnost léčit. Dnes se počítají jen činy. Přestanu přešlapovat na místě. Začnu od uspořádání světa představ..

Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.

***

Dobrý den. Jsem Manik 3. Jsme potěšeni, že vám můžeme poskytnout naše služby. Jsme spokojeni s pokrokem, který děláte, a jsme nadšeni vaším zájmem o plné probuzení. Neexistuje velkolepější dobrodružství, než si plně uvědomovat svou duchovní povahu, zatímco máte lidskou podobu.

Jsme tu dnes, abychom sdíleli několik informací týkajících se manifestace všeho, po čem toužíte. Možná, pokud jste s námi od 1. dne, jste zaznamenali velké změny ve svém životě. Každý kód přesvědčení, který jste změnili, a každý překonaný strach otevírá další sérii dveří, které můžete zkoumat. Neexistuje nic, co by mohlo zastavit vaši schopnost kdykoliv něco změnit. Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste otevřeli každé další dveře. Nahlédněte a vstupte do každých, které vás zajímají. Pokud otevřete dveře, které vás nezajímají, prostě je zavřete a pokračujte dál.

Jakmile se naučíte říkat NE na požadavky druhých a začnete říkat mnohem častěji „ANO, to chci udělat!“, váš život rozkvete a vaše schopnost vyjádřit nadšení stejně tak. Zjistíte, že máte více času, energie, peněz, bohatství, jakmile zrušíte věci, které děláte, abyste na druhé zapůsobili nebo jakmile přestanete plnit očekávání druhých. Užívejte si tyto časy. Naučte se více odpočívat. Stres způsobuje jen stárnutí těla a ubírá smích z vašeho života. Spěte, když jste unavení. Jezte, když máte hlad. Bavte se, když máte chuť a potřebu.

Když je vaše tělo svěží a vaše mysl je jasná, máte možnost být více kreativní a právě v tomto okamžiku je optimální stanovit si jasné záměry věcí, které chcete manifestovat a zážitků, které chcete prožít. Mnoho metod, jak věci manifestovat, najdete v předchozích Zprávách.

Dnes jsme chtěli zdůraznit, abyste odstranili věci, které vám ubírají čas a energii a odvádějí vás od toho, co si skutečně přejete. Když nastavujete své záměry, buďte odpočatí, neboť dát věci do pohybu stojí energii. Dnes si vědomě uvědomujte, jak budete trávit svůj čas a čemu budete dávat energii, která vás udržuje v pohybu vpřed za svými sny. Začněte tím, že řeknete NE, děkuji všem věcem, které vás odvádějí od uvolnění času a energie pro sebe. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili a dovolte nám éterické objetí a polibek radosti. Opravdu jste milováni a požehnáni víc, než si vůbec dokážete představit!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Znalosti, léčení, aktivita….
Většina lidí pracujících s Mayským kalendářem odkazuje na Znamení MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MANIK obdaruje zázračnou mocí. Rčení – být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec – poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti – nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele, je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

pondělí 9. července 2018

TZOLKIN 9.7.2018 2 CIMI kin 106 galaktický portál

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Snad nejvíce bolestně dojemné na dualitě života a smrti je, že nic není tak pulzující extatické, tak naprosto strhující jako život a jeho nekonečné škály barev, forem a rytmů, a nic není tak nehybné, tak tiché jako smrt, která se dotýká všeho, co žije. Berte smrt jako aspekt, který slouží vyššímu účelu. Užívejte si život a respektujte smrt.

CIMI, TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes rozpoznávám neshody a práva dominující mému životu. Udělám selekci, eliminuji to, co škodí mému zdraví. Touha zachovat kontrolu, předsudky a zastaralé hodnoty vyvádí mé tělo ze stavu rovnováhy. Dnes ukončím boj, pustím se pesimistických myšlenek a učím se pustit do zapomnění všechna zranění. Nemoci a bolestné procesy mi ukazují zaslepení a chyby mého ega.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím starým, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli, ale nemůžete odtrhnout.

V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme Vědomí moudrosti našich předků.

Narození, smrt a znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

***

Zdravím vás. Jsem Cimi s Tónem 2. Dnes bychom se rádi podělili o zprávu týkající se sourozenců. Všichni jste v podstatě sestry a bratři, ale ne všichni jste z lidského rodu. Ale v každém z vás je běžná forma DNA. Vlákna DNA mají kódy a ty lze vypnout nebo kdykoliv zapnout. Málokdy jsou tyto kódy vypnuté, to je vzácné, ale může se to objevit. Když vstupujete do této Sféry, jako dítě máte určité množství kódů v poloze ON. Všichni mají obvykle zapnuto stejné množství kódů.

Ti, kteří mají zapnutých více kódů, mají psychické schopnosti jako je telekineze, vnitřní vize a telepatie. Aby bylo možné zapnout více spínačů, člověk musí projít zkušenostmi Lásky. Tento druh je bezpodmínečná Láska a předčí všechny předchozí zkušenosti. To jsou ty AHA okamžiky, kdy najednou chápete něco duchovního. Možná někdo skrývá hněv a po přečtení knihy si uvědomí, jak odpustit s tak hlubokým pochopením, že se přestane hněvu vůči druhým držet. Jedná se o vyšší chápání bezpodmínečné Lásky.

Láska, stejně jako všechny jiné emoce, má specifickou energetickou vibraci. Pokaždé, když člověk dosáhne nové úrovně bezpodmínečné Lásky, dosáhne vyšších vibrací. To je doba, kdy se zapne další kód DNA. Je to podobné elektrické energii, jakmile vodičem prochází příliš mnoho energie, nastane zkrat nebo vypnutí pojistek. Nedojde-li v pojistce k přerušení obvodu, může dojít k přehřátí a požáru.

Vaše tělo je plné elektrických obvodů. Pokud byste do nich pustili příliš mnoho proudu, mohli byste spálit své obvody. Kódy jsou podobné pojistkám, mohou zastavit havárii v těle. Jakmile člověk začne chápat Lásku mnohem více, bude rezonovat na vyšších frekvencích, to je podobné jako pustit do těla více proudu. Čím více kódů máte zapnutých, tím více jste schopni rezonovat na vyšší frekvenci.

Pokaždé, když je zapnut další kód, máte k dispozici další psychický dar. Najednou je člověk schopen vidět duchy nebo duchovní bytosti, zatímco někteří jsou schopni komunikovat s neviditelnými bytostmi na mnohem jasnější úrovni. Mnohým se zlepší schopnosti telekineze, telepatie, intuice. Někteří mají věštecké sny a vize.

I když vše je spojeno s rostoucím množstvím Lásky, tyto dary mohou být použity pro účely chamtivosti, slávy a války. Každý jedinec má svobodnou vůli. Může si myslet, že způsob, kterým svými dary pomáhá, je pro blaho společnosti. To se stává často, když vlády ovlivňují jasnovidné děti a vnímavé dospělé. Jejich mysl je přeškolena, aby si mysleli, že pomáhají světu stát se lepším místem.

Nechceme se držet rozsudku proti těmto osobám, přejeme si jen, abyste věděli, že tyto věci se odehrávají a přejeme si, aby tato činnost byla známá široké veřejnosti. Je naše naděje, že nic z toho nebudete soudit. Uvědomte si, že každý z vás jde po jedinečné cestě, která tak jako tak vede zpátky ke Zdroji.

K tomu, abyste měli zapnutých více kódů, budete muset zažívat více Lásky. Lze to provést prostřednictvím upřímného hledání pravdy, ale těchto zkušeností a integrace pravdy musí být dosaženo. Jedna věc je něco slyšet, další úroveň je chápat to a zcela něco jiného je realizovat tyto znalosti ve svém každodenním životě. Chápete ten rozdíl?

Ve vzácných případech lze kódy vypnout. To se stane, když jedinec používá vědomě své psychické dary takovým způsobem, že vytváří ve světě zmatek. Tito jedinci jsou na Zemi vzácně. Dokonce i Adolf Hitler, kterého mnozí tak nenávidíte, do této kategorie nespadal, ve svém srdci opravdu věřil, že to, co dělá, je pro zlepšení světa. Opět platí, že nesoudíme činy druhých a doufáme, že ani vy nebudete nikoho soudit, protože to vytváří ve světě zmatek.

Jakmile budete mít nějaký kód zapnutý, může dojít ke změně ve vašem těle – začnete vibrovat na vyšší frekvenci. Je to podobné jako než se upraví tok vody v pumpě, může chvilku trvat, než začne voda proudit správnou rychlostí. Často tyto změny probíhají bez povšimnutí. Ti, kteří jsou vědomí a pozorní, mohou zaznamenat různé změny. Jedna věc je pro všechny společná a to je, že se zvyšuje váš smysl milovat druhé bezpodmínečně. Čím více kódů máte zapnutých, tím více krásy ve věcech vidíte a máte větší pocit Jednoty. Nakonec všechny vidíte jako sourozence, rovný s rovným, nikdo není menší, nikdo není větší. Dosahujete pochopení, že každý z vás je Dítě Boží, které hraje nezastupitelnou roli na Zemi. Začnete se dívat jeden druhému do očí, uvidíte obraz sebe sama a budete vědět, že každý člověk je součástí vašeho Já. Budete lépe rozumět, že jste skutečně duchovní Bytost s lidskou zkušeností.

Existuje mnoho příznaků spojených se změnami kódů. Většina fyzických příznaků je přechodná a trvá to jen krátkou dobu, než tělo provede patřičné změny a přijme větší tok energie. Mluvíme zde o jednoduchých podmínkách velmi složité situace. Můžete mít zimnici, můžete se třást nebo vibrovat. Můžete objevit potraviny, které se pro vás stanou nestravitelné, což s sebou na druhou stranu přináší chuť na zdravější potraviny.

Obecně platí, že jakmile se člověk začíná měnit, přestane toužit po potravinách, které jsou vysoce zpracované, sladké nebo s velkým množstvím umělých přísad. Ti, kteří jí i nadále tyto potraviny zjistí, že jejich tělo je přestane tolerovat, začnou se cítit unavení, nafouklí a bolaví. Dávejte pozor, co do vašeho těla dáváte a jak se po tom cítíte.

Mnozí mají příznaky alergie, vyrážky, unavené oči, letargie nebo problémy s dutinami. Často dochází ke zvýšené toxické očistě, jak se tělo snaží zbavit se uložených chemikálií za účelem získání více Světla do každé buňky. Příznaky jsou velmi podobné chřipce – bolesti, únava, horečka, průjem atd. V nejhorším případě to trvá několik dní. Doporučujeme vám nepoužívat k maskování příznaků léčiva.

Je pro vaše nejvyšší dobro hledat pomoc u těch, kteří mají znalosti v bylinné a přírodní léčbě. Jakmile se vaše tělo usadí v nových frekvencích, budete se cítit vyrovnanější a klidnější. Symptomy můžete zmírnit odpočinkem a pitím velkého množství čisté vody.

Změny mohou nastat také v jiných oblastech života. Můžete se začít dívat na váš život novou sadou očí a měnit chování, které vám nepomáhá. To může přerůstat jisté vztahy nebo způsoby trávení volného času. Můžete změnit zaměstnání. Někteří se přesunou blíže k rodině či svým přátelům. Mnozí se podívají blíže na svá duchovní přesvědčení a mohou provést změny, které je přesunou blíže k Bohu.

Často jsou změny jemné a všimne si jich spíše okolí než člověk sám. Přátelé, s kterými se již nechcete setkávat, se mohou snažit se na vás pověsit. Mohou se snažit nutit vás, abyste s nimi trávili více času. Mohou se vám vysmívat, mohou vás obviňovat, že jste zrádci nebo že jste „svatější“ než oni.

Může být obtížné prolomit tyto zvyky, ale je třeba udělat to, pokud chcete pokračovat na cestě sebe-posílení. Časem možná zjistíte, že někteří z těchto přátel vás začnou respektovat, že jste vzali život do vlastních rukou a plavete proti proudu. Pokud k tomu dojde, máte příležitost stát se vzorem pro ty, kteří chtějí udělat ve svém životě podobné změny, až se dostanete ke svým bratrům, kteří jsou připraveni probudit se do svého plného potenciálu.

Možná jste si všimli, že mnoho dětí i dospělých vykazuje celou řadu psychických schopností. Jejich chápání Lásky je vysoké a jejich schopnost oslovit druhé, kteří jsou v nouzi je výjimečná. Je to proto, že mnoho z nich se inkarnovalo s více zapnutými kódy než předchozí generace.

Jsme opravdu v čase velkých změn a tyto děti a lidé vám ukazují cestu, což vám umožňuje udělat velký kvantový skok v pochopení a provádění bezpodmínečné Lásky. Na Zemi se to nikdy nestalo, i když v historii Země jsou časy, kdy došlo k fyzikálním skokům jako je pochopení, jak vytvořit neuvěřitelné stavby či znalosti o pohybu hvězd.

Během této doby byli lidé ovlivněni Bratry, kteří mají bydliště daleko mimo vaší Galaxii. Ačkoliv existovalo obrovské vylepšení technologií, tento akt nebyl spojen se zlepšením schopnosti milovat bezpodmínečně.

Nacházíte se ve výjimečné době historie Země. Nezáleží na tom, jaké jsou vaše náboženské nebo politické názory nebo jaká je cena vajec. Důležité je naučit se milovat každého jako svého nejdražšího sourozence. Bez ohledu na rasu, kulturu, etnický původ, všichni pocházíte z jedné Nebeské rodiny.

Jakmile se dostanete mimo bariery oddělenosti a začnete žít ve společné harmonii, zjistíte, že Země je Rájem pro všechny, kteří si přejí žít v míru a Lásce. Doufáme, že se vám tato slova dostanou do srdce a pomohou vám pochopit, že nejdůležitější je uvolnit emoce a rozsudky, které blokují tok Lásky, která je vaším prvorozeným právem a zásadním uspořádáním celé Galaxie.

Dívejte se na ostatní jako na rozšíření sebe sama. Dívejte se na každou zkušenost jako na požehnání a poučení, které vám dává schopnost posunout se blíže ke Světlu a Lásce. Zapamatujte si, že temné energie se slepují k sobě a tvoří husté vrstvy s nízkou energií. Světelné energie bezpodmínečné Lásky lehce proudí všemi věcmi a plynou jako hebký vánek v jarním ránu.

Vybírejte si pouze situace, které vás dovedou k Lásce, a sledujte, jak se váš život magicky rozvíjí. Vyberte si, jak budete reagovat na každou situaci. Máte schopnost pohybovat se dopředu a měnit věci, které vám přináší štěstí v každém okamžiku.

Všechno, co potřebujete, máte uvnitř sebe. Jsme tu jen proto, abychom vám připomněli, že jste úžasný člověk! Přivítejte každý den novýma očima, dívejte se na každého člověka s vědomím, že je to váš bratr nebo sestra. Najděte odvahu prolomit překážku, která vás udržuje v oddělenosti.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Rovnováha, minulost, změna…..
Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. Přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces. I když SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. Válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli – ale nemůžete odtrhnout.

2. TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla, kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.

Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón – POLARITA. Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com

neděle 8. července 2018

TRECENIUM CHICCHAN kin 105 - 117

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
 
Chicchan – BOŽSKÁ ŽIVOTNÍ SÍLA, NOSITEL DEŠTĚ, SÍLA SMYSLNOSTI, VÁŠNĚ, PRVOTNÍCH ZNAKŮ DUALITY A ROZŠÍŘENÍ SRDCE SKRZE SLUŽBU DRUHÝM
 
Had ztělesňuje hlubokou instinktivní moudrost, inteligenci, ale také hluboké emoce a energie, které mohou způsobit velké pozdvižení a změny. Nedá se říci, jestli je to dobré nebo špatné. Nemůžeme nic předpokládat: co je pro někoho nežádoucí změnou, je pro druhého poselstvím z Nebes. Ideální je vždy rovnováha a Jednota, spíš než množství a objem, bohatství, sláva či moc.

V tom tkví posvátnost, a to je výzva Hada. Buďte otevřeni celoživotnímu učení, životním objevům i dopadům. S velkou silou přichází i velká zodpovědnost. Čím více víte, tím více vládnete a tím je větší vaše zodpovědnost vládnout dobře a moudře. Čím větší je vaše síla, tím více se musíte rozhodovat a žít vyrovnaný a klidný život, aby vaše rozhodnutí měla dopad na stabilitu vaší cesty. V Indii existuje jedno krásné rčení…. Moudrost není něco, co jste získali, ale čím jste se stali.
 
Had spojuje naši původní prvotní plazí podstatu s duchovními aspiracemi. Když se dotýkáme a vnímáme tuto energii, jsme spojeni a žijeme ve dvou realitách – materiální (každodenní světské) a duchovní (magické) realitě, kde je možné všechno. V současné době je to velmi relevantní, protože žijeme mezi dvěma paradigmaty – Starým a Novým.
 
Na nové vyšší úrovni Vědomí jsou spojeny éterické energie s hmotnou rovinou.
 
Chicchan je Stvořitel a Tvůrce Vesmíru, lidské Evoluce, spirituálního růstu, stejně jako každého růstu. DNA, která obsahuje generační rodový kód i kolektivní paměť lidstva…. také pravdu, spravedlnost, inteligenci a mír. Symbolizuje oběžnou dráhu planet. Symbolizuje cykly času a změny. Symbolizuje integraci, autonomní funkce, schopnost jednat i hbitost akce. Je to energie poznání, znalostí, vědomostí, transmutace do moudrosti, hadí síly, moci a sexuální magie.
 
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako velmi silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál Světelných energií má hřeben v 6 OC – Pes (odvaha, víra vést nás po duchovní cestě), 7 CHUEN – Opice (umělecká dokonalost inspirovat a tvořit naši duchovní cestu), 8EB – Cesta, Člověk (náš duchovní osud nebo také cesta života).
 
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CHICCHAN
 
Zvláštností Vlny HADA je, že deset ze třinácti pozicí jsou galaktické portály. V těchto dnech působí na Zemi nejvyšší síla z Vesmíru. Může se tedy stát, že toto období nebude pro vás příjemné a zcela bezproblémové. Druhou kuriozitou je symbol CHICCHAN sám o sobě, protože zde představuje formu celého života. HAD uchovává přesnou kopii vzorce Galaktického Programu Uzdravení, ukazuje ty prvky, které je třeba plně vyléčit, aby přesně odpovídaly Světelnému vzorci CELKU. Prakticky není žádná oblast, která neporušuje hodnotu života na Zemi.
 
To, že respektování Spirituálních práv veškerého života na Zemi je zanedbáváno v důsledku lidské nedbalosti nebo vnějšího omezování, je věc druhořadá. Ve svévolném karmickém poli lidstvo rozvinulo různé iluze, které ho opravňovalo k ničení forem života zvířat, které se mu zdály nepohodlné. Lidé se legitimovali právem zabíjení lidských životů v době válek. Zabíjení také vnesli do právních kodexů jako (legální) způsob při vykonávání spravedlnosti. V mnoha zemích stále udržují trest smrti, ale i tam, kde zákonodárce zrušil tento nesmyslný trest, je v přesvědčení lidí považován za spravedlivý.
 
Podívejte se na Vlnu HADA z pohledu životního postoje, ale ne toho vnějšího, ale toho vnitřního. To, na co je kladen důraz v této Vlně, je vztah a respekt k vlastnímu životu. Podívejte se na sebe a odpovězte velmi krátce ANO nebo NE. To, co bude nahráno (načteno) v této Vlně pronikne až do morku kostí.
 
Využijte tuto Energii ke spojení s vaší duší. Mějte víru v osud, vděčnost v srdci a Lásku ve vašich činech. Nechť vás intuice vede.

Jak budeme cestovat touto Trecenou – 8/7 - 20/7

CHICCHAN 1
CIMI 2 galaktický portál
MANIK 3 galaktický portál
LAMAT 4 galaktický portál
MULUC 5 galaktický portál
OC 6 galaktický portál
CHUEN 7 galaktický portál
EB 8 galaktický portál
BEN 9 galaktický portál
IX 10 galaktický portál
MEN 11 galaktický portál
CIB 12
CABAN 13

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity a uvedením  www. mayskykalendar.blogspot.com

TZOLKIN 8.7.2018 1 CHICCHAN kin 105

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
 
Otevřete své srdce, svou duši a pohled do svých vlastních očí. V tom tkví věčné rytmy Vesmíru. Nikdy nezapomínejte, že jste součástí velkých cyklů života, spojeni a propojeni se všemi ostatními živými bytostmi. Popírání a ignorování tohoto zásadního spojení vás odděluje od ostatních. Přerušení kontaktu s přírodou vás odřízne od hlavních zdrojů a podpůrných sítí, vede k sociálním nemocem a destruktivním vzorcům převládajících dnes tolik na všech úrovních moderního života. Znovu se napojte, obejměte a slaďte se svým vnitřním ohněm, vaším koyopou. Nechte ho znovu hořet jasně.
 
Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. TEĎ je nejlepší čas pečovat o zdraví a zvýšit životní sílu.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ,
DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU
DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE
 
ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN
 
Životní síla je základem zdravé existence. Dnes přizpůsobím své jednání úrovni životní síly. Instinkt a moudrost mně pomáhají pohybovat se ve světě. Dnes věnuji pozornost znamením, které mi dává mé tělo. Symptomy nemocí přináší cennou informaci na téma úrovně mého Vědomí. Dnes zkontroluji své touhy, zamyslím se nad vztahem k opačnému pohlaví a sexu.
 
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
 
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti. Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
 
***
 
Jsem Chicchan s Tónem 1. Vítejte v čase našeho sdílení. Vzhledem k archetypálnímu symbolu Hada, bychom se dnes rádi zabývali otázkou starých zvyků. Dnes je ideální čas začít. S vědomým úsilím a silou chtít se uvolnit ze starých kódů, které vás zavedly na místo, kde jste nyní, se stává snadné.
 
Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste převzali plnou zodpovědnost za každý čin, každou emoci ve svém každodenním životě. Není třeba věšet se na staré pocity obětování nebo pocity „běda mně“. Je čas transformovat staré vzpomínky na nové kódy přesvědčení, což vám umožní stát se krásnou bytostí, kterou ve skutečnosti jste. Vždycky jste byli dokonalí, i když mnozí jste na tuto pravdu zapomněli.
 
Nejsou zde žádní hříšníci odsouzeni na věčnost zatracení. Dokážete si představit, kolik energie potřebujete na udržení tohoto přesvědčení? Dává smysl, že by místo věčného zatracení stvořil váš milující Otec? Je pravda, že cokoliv zasejete, budete muset sklidit, a to buď v tomto životě nebo v další inkarnaci. Prožijete bolest, kterou jste způsobili druhým, to bude vaše peklo. Neznamená to ale, že se v něm musíte povalovat celou věčnost. To znamená, že na úrovni duše zažijete, co jste zaseli.
 
Jak můžete shodit strachy a kódy přesvědčení, které vás udržují uzamčené v životě bolesti a smutku? Když se obrátíte dovnitř sebe, musíte mít odvahu čelit všem svým strachům a přijmout zodpovědnost za své emoce a činy. Neříkáme, že jste zodpovědní za činy, které druzí spáchali na vás. Říkáme, že jste zodpovědní za to, jak na tyto činy reagujete.
 
Mnozí z vás žijí svůj život na základě volby, kterou jste provedli ze strachu před zraněním, zneužíváním nebo zesměšňováním. Už to tak nemusí být a nikdy nemuselo. Je čas zbavit se staré kůže a začít žít nový život. Lze to udělat, ale budete k tomu potřebovat píli a odvahu. Musíte se naučit odpouštět a pustit všechny staré křivdy, které si stále s sebou nosíte.
 
Nemáte žádné právo či povinnost opravovat to, co druzí dělají. Nemáte žádnou moc nad možnostmi, které si druzí vybírají. Nechte je jít svou cestou. Všechno je v pořádku, protože pro všechny vede stejná cesta ke Zdroji. Do té doby umožněte každému dělat jejich vlastní rozhodnutí, neboť oni budou sklízet to, co zaseli, stejně jako vy. Každý z vás je zodpovědný za každé slovo, které vyslovíte, každou myšlenku, kterou myslíte, každý pohyb, který uděláte, každou emoci, kterou cítíte.
 
Nezáleží na tom, v jakých okolnostech se ocitnete, vždy jste zodpovědní za své činy a své emoce. To je důvod, proč tak často mluvíme o tom, jak najít klid a rovnováhu ve všem, s čím se setkáte. Podívejte se na duchovní vůdce. Jejich srdce jsou naplněná Láskou, a to i k těm, kteří vůči nim zhřešili. Oni jsou vaše vzory, můžete toho dosáhnout také, ale vyžaduje to praxi, píli a odvahu.
 
Vraťte se ke scénáři, kdy jste měli pocit zranění nebo ublížení. Když o tom mluvíte s druhými a převypravujete celý příběh, podívejte se pozorně na tyto ukazatele nezahojených ran, které vás drží přivázané k myšlení „běda mně“. Pokud jste schopni podělit se o příběh pouze jako o prostředek pomoci druhým uzdravit se, pak budete vědět, že jste vyléčili své vlastní rány. Jakmile jste je zcela vyléčili, nebude existovat žádný emocionální náboj, když budete tento příběh znovu vyprávět. Přijde čas a odsunete všechny takové příběhy stranou, protože je nebudete potřebovat, dokonce ani pomáhat druhým, protože se přestěhujete na místo, kde bude jen naslouchání a spojení srdcem, to je všechno, co bude potřeba pro pomoc druhým.
 
Jakmile odhalíte nevyřešené problémy a nezahojené rány, pozorujte je zblízka. Odpusťte všem a uvolněte nepřátelství, vůči druhým, včetně sebe. Většina z vás jste sami sobě těmi největšími nepřáteli, protože jste postavili odpor a hněv a nametli vinu a hanbu do každé rány. Považujte všechno jako vzdělávací zkušenost bez ohledu na to, jak nepříjemné to bylo. Najděte si čas uvědomit si, co všechno jste se naučili z každé události. Pokud jste reagovali na situaci nevhodným způsobem, přehrajte si scénář, jak budete reagovat v podobné situaci příště.
 
Pokud jste se něco naučili, vnímejte vděčnost za zkušenost a ponaučení. Teď máte možnost pomáhat ostatním, kteří zažívají podobné situace. Není to nádherný dar? Není ani jedna událost, která nemá hodnotu nebo účel, ať už hrajete roli oběti, pachatele nebo pozorovatele. Hodnota je ve všem. Jakmile si budete více vědomi své schopnosti spoluvytvářet s těmi ve vyšších frekvenčních sférách, budete v obraze, co se na vaší planetě děje.
 
Neexistuje žádná vyšší emoce, než je Láska. Není důležitější místo než TADY. Není důležitější čas než TEĎ. Milovat lidi TEĎ a TADY je tou nejdůležitější prioritou, jakou můžete mít. Stejně jako Mistři učí, že bez ohledu na to, co jiní dělají nebo říkají, můžete se chránit tím, že si udržíte smysl pro mír a důstojnost. Pouze vy můžete dát svou sílu pryč, když se budete rozčilovat nad činy druhých.
 
Nikdo vás nemůže udělat šťastným. Nikdo vás nemůže udělat smutným. Nikdo nemůže cítit to, co cítíte vy. Každá emoce je osobní volba. Máte uvnitř sebe moc rozhodnout se, jak budete pokaždé reagovat. Naučíte se, jak neopakovat určité zkušenosti, neboť jakmile se uzdravíte, potřeba těchto scénářů zmizí. Není to dobrá zpráva?
 
Máte sílu vybírat si mír a radost v každé situaci. Dokonce, i když tomu nevěříte, zkuste to a uvidíte, jestli je to pravda. Bez ohledu na to, co si, o jaké situaci myslíte, vždy tam byli lidé, kteří to měli zažít. V každém z těchto scénářů lidé reagovali různými způsoby. Mnoho lidí trpí traumatickým zraněním nebo nemocí. V důsledku toho jsou někteří lidé mrzutí do té míry, že přemýšlí o sebevraždě, zatímco druzí rozkvetou. Copak nevidíte, že každý člověk si vybírá svobodně, jak bude na každou situaci reagovat? Opět platí, že jste to vy, kdo má kontrolu nad svými vlastními emocemi. Avšak mnozí z vás jsou náměsíční nevěda, že vaše vzorce jsou jen naučené chování. Toto chování je nastaveno tak, aby se prosadily kódy přesvědčení, které si volíte po celou dobu vašeho života.
 
Změňte své kódy přesvědčení. Uvědomte si vzorce chování a vyměňte ty, které již dávno neplatí. Jakmile tyto věci uděláte, váš život se bude rozvíjet jako lotosový květ. Tuto schopnost máte uvnitř sebe. Jsme tu, abychom vás podpořili. Přijďte za námi ve dne, v noci. Uvolněte úzkost, která vás uvnitř dusí, abyste mohli slyšet naše slova. Buďte stateční a udělejte krok vpřed v očekávání…. očekávejte, že vše je v pořádku. Máte uvnitř sebe sílu změnit všechny věci, které vám způsobují nerovnováhu.
 
Také vám doporučujeme více dbát na to, co dodáváte svému tělu. Všechno má frekvenci, která ovlivňuje každý váš aspekt. Pilně studujte produkty, které používáte. Tím, že pečujete o tělo, jako by to byl posvátný chrám, což také je, můžete lépe vyčistit mysl a energetické pole a můžete dosáhnout vyšších stavů Vědomí. Je mnohem víc, co bychom mohli na toto téma říci, ale není na to čas.
 
Doporučujeme vám, abyste věnovali několik okamžiků modlitbě, jděte na klidné místo a požádejte o pomoc vaše Vyšší Já. Věřte, že jste milováni a požehnáni nadmíru. Bez ohledu na to, jakou bolest jste v minulosti cítili, nemusíte jí maskovat léky, zlozvyky a strachem. Najděte odvahu jít do své vnitřní skříně. Vyhoďte ty věci, které se vám nehodí, abyste byli člověkem, kterým chcete být.
 
FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)
 
Instinkt, vitální síla…..
HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.
 
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.

Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
 
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY

Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com