VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 11. ledna 2019

PLATFORMA PRO VZESTUP & MAYSKÉ ZPRÁVY na PATREONU

Platforma pro Vzestup, kterou vytvářím nyní nově pro všechny, kteří jdou k jádru, k celistvosti a k dokonalosti je na profilu PATREON více Osvícený způsob, který se zaměřuje na integrační proces polarity a zaměření na Bytí Bůh/Člověk. V sebelásce můžeme sjednotit vnitřní mužské a ženské aspekty a dojít do bodu syntézy, který představuje Vzestupný trojúhelník Žena, Muž, z jejichž spojení se zrodí Svaté Dítě. To je skutečný a pravdivý proces integrace Duše do hloubky ve spojení s Duchem Svatým a Božskou Láskou. Tento prostor je navržen tak, aby poskytoval vyšší vibrační naladění do hloubky na úrovni buněk a DNA. Aktivace vašeho osobního Vzestupu je uvnitř vás. Je to hluboká cesta sebe uvědomování. Doufám, že se ke mně připojíte na cestě rozšiřování svého Já. 

Při dokončování návratu k sobě jako k Božskému člověku máme k dispozici každý den energie Posvátného Mayského kalendáře Tzolkin, které nám mohou mocně pomoci posílit a zaktivovat naše skutečné pravdivé Mistrovské Já a vést nás na cestě k sobě, K DUŠI, DUCHU A TĚLU. 

Ti, kteří podporují svoji vlastní práci a také moji práci, obdrží pokyny ve formě duchovních zpráv. Vítejte ve svém týmu podpory!V Božské Lásce Lenka Sykorova
11/1/2019

čtvrtek 10. ledna 2019

ČAS VELKÝCH ZMĚN

Vážení Milovaní, jak jsem psala na svém Patreonu, rok 2019 otevřel velmi rychle zcela nové kapitoly Vzestupu, je to zcela odlišný rok než předchozí. Provádíme spoustu kroků směrem ke změnám pomocí několika kroků vpřed a několika kroků zpět na cestě integrace Světla a oddanosti svému vlastnímu Vzestupu. Pro mě osobně to znamenalo mnoho obtížných kroků v lineárním čase. Je náročné v současné době ztělesňovat spirálu života a náročné existovat v lineárním formátu, takže musím upravit velmi vědomě svoji cestu.

Na rok 2019 se musíme dívat jako na zcela jinou energii a aktualizovat nová témata, která se tak rychle otevřela počátkem roku. Necelých 7 let připravuji každý den překlad každodenního Mayského průvodce na cestě sebe posílení, integraci stínů a polarity, který je opravdu velkým pokladem a pomocí při tak hlubokých změnách a myslím, že mnoho z vás to tak také vnímá. Je to docela čas velkého napětí, denně přijímám zprávy od mého Ducha, byť jsou často jen velmi krátké a poslední dny byl pro mě oříšek rozlousknout určité současné věci.

středa 9. ledna 2019

TZOLKIN 9.1.2019 4 OC kin 30

Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání.

Síla autority Oc je podporována silou a autoritou Manik, který plodí senzační energie a velí nejvyššímu respektu. Ale spíš než vynakládat velké úsilí chtít dnes hory přenášet, můžete místo toho poznávat a odrážet tuto sílu uvnitř vás, kde existuje v čistém stavu. Rozmlouvejte s ní v tichu, klidu, meditaci. Síla dnešních energií, to není ovládání skrze strachy nebo Osvícení skrze ego. To je skutečná síla, síla, která zplnomocňuje, autorita, která nepotřebuje žádné policejní síly.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 8. ledna 2019

Vážení Milovaní,

na mém profilu Patreon nová duchovní zpráva 
ZMĚNA TRAJEKTORIE. 
Patreon bude tou nejdůležitější a 
hlavní platformou pro sdílení aktualizací. TZOLKIN 8.1.2019 3 MULUC kin 29

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Když denní Znamení nebo číslo nese těžké energie, můžeme obecně spoléhat na jinou podstatu symboliky k jejich vyrovnání a neutralizaci. V případě Muluc / Ox (3) je to trochu náročnější, protože jak znamení, tak i číslo, jsou naloženy některými těžkými energiemi. Takže pokud dnes nechcete zažít dopad tohoto páru negativním nebo nepříjemným způsobem, ať už v podobě úzkosti, strachu, zneužívání nebo něčeho špatného, otočte Ox energii ve svůj prospěch tak, že si uděláte útočiště ze třech krbových kamenů, které Ox také představuje. Jinými slovy domov. To může být váš fyzický domov, nebo pokud to není možné, váš vnitřní duchovní nebo emocionální domov. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie útočí, váš vnitřní domov je neproniknutelný!

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 7. ledna 2019

TZOLKIN 7.1.2019 2 LAMAT kin 28

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá ( jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora.

Ka (2) násobí hojnost a pozitivní růst, který dnes Lamat přináší. To dává silnou podporu všemu, co se dnes budete snažit dělat, ať už je to jednoduché nakupování, rychlé a efektivní pochůzky nebo tak náročné jako přijít na to nejlepší nastavení vašeho investičního portfolia. Ale nepřehánějte to nebo se stanete příliš ambiciózní, mějte na paměti, že stejně snadno jak můžete násobit dnešní Světelnou energetiku, můžete stejně lehce spadnout do nerozhodnosti, pokud máte příliš mnoho cílů nebo zodpovědnosti.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 6. ledna 2019

Trecenium Manik kin 27-39

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech třináct po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná Manik – JELEN/ RUKA. POUŽITÍ INSTINKTU, INTUICE, STABILIZACE ZÁKLADŮ VLASTNÍHO ŽIVOTA, OČIŠTĚNÍ DUŠE VZESTUPUJÍCÍ NAD VŠECHNA OMEZENÍ.

TZOLKIN 6.1.2019 1 MANIK kin 27

Manik – Ruka / Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Manik má hluboký respekt ke spiritualitě, která je přítomna ve všech živých bytostech a nemá problém vyjádřit svou drsnou, živou a přímou sílu. Ale s velkou silou přichází velká zodpovědnost. Neste jí dobře a s grácií. Budete potřebovat silný a stabilní základ. Bez něj by se vaše síla mohla nakonec vyčerpat a vaše povinnosti by vás mohly zahltit. V tom spočívá dnešní výzva Manik. Vyvažujte svou sílu a důvěru v sebe s pokorou, flexibilitou a porozuměním vůči ostatním.

Vlna RUKY vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám, jak tuto sílu v sobě odhalit.

MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE, 
JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ…

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 5. ledna 2019

TZOLKIN 5.1.2019 13 CIMI kin 26

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Uzavřete cestu Trecenou Jaguára s úctou k sobě, ke svému blahobytu a svému potenciálu. Oxlahun (13) a hluboká transformační síla Cimi obohacují a ztělesňují dokončení a posvátného koyopu podstaty života. Jako posvátný vodopád Ducha nechte tyto starověké energie omývat vás požehnáním, pokropte jím celou svou cestu až do morku vaší duše. Změnu, kterou hledáte, není dočasný stav, ale spíše další éra vaší osobní Evoluce.

Vlna IX přináší do života pohyb a ukazuje, jak důležitá je v životě síla Ducha, oddanost a svrchovanost. Třináctý den naznačuje, že pomocí síly Ducha můžete překonat všechny překážky stejně jako rozšířit obzory zorného pole, stát se člověkem spravedlivým a nezávislým.

CIMI, TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 4. ledna 2019

TZOLKIN 4.1.2019 12 CHICCHAN kin 25

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Jeden jediný den může přinést radost nebo zklamání, dovést vás k šílenství nebo budete pociťovat nudu. Ale to je prostě život, který udržuje frekvence duše na vaší životní cestě po proudu moře. A tak jak přemýšlíte o podstatě a průběhu života, zkušenostech, které jste nabrali, o lidech, které jste potkali, požádejte Chicchan, aby vás vyvedl z jakéhokoliv zmatku, nepořádku, disharmonie, které jsou přítomny ve vašem životě právě teď tak, že využijete mocné energie LaKa (12). Obnovte nebo přesměrujte váš horizont k životu, o kterém jste vždy snili, ale nikdy vás nenapadlo, že byste toho dosáhli, pak nalaďte všechny mentální, emocionální a fyzické schopnosti a plujte plnou rychlostí směrem k němu!

Vlna MÁGA přináší do života pohyb a ukazuje, jak důležitá je v životě síla Ducha, oddanost a svrchovanost. DVANÁCTÝ den ukazuje, jak vyjádřit svou sílu v každodenním životě.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 3. ledna 2019

Ve vnitřním tichu zrozen Král/Královna
Ve vnitřním tichu zrozena Královna/Král.
Tato cesta nese odměny..
Všechno ostatní je iluze
a marná snaha.


TZOLKIN 3.1. 2019 11 KAN kin 24

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Mějte v úctě a respektujte vaši plodnou duši. Až jste muž či žena, hluboko uvnitř vás leží posvátná schopnost tvořit život, dýchat do vašich záměrů a všech forem, které chcete vytvořit. Kreativita a plodnost jsou životně důležité síly – nepřetržitý cyklus opačných, doplňujících se a nekonečných rytmů stejných jako východ a západ Slunce, nádech a výdech, příliv a odliv vzduchu nebo vody. Cyklus, který rozněcuje jiskru Bytí ve všech konceptech, myšlenkách a rodících se bytostech. Není větší síla než ta, která tvoří život!

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ, KAN JE MAGIE KLÍČENÍ A SEXUÁLNÍ AKTIVITY, ENERGIE PODPORUJÍCÍ RODINU.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 2. ledna 2019

NOVÉ VZESTOUPENÉ TĚLO. JAKÝM POTRAVINÁM SE VYHNOUT.

Vážení Milovaní,

Požehnaný a Šťastný rok 2019 plný zázraků a Lásky vám všem! I když osobně nevnímám Nový Rok jako nějaký energetický počátek, ale je to spíše 1. den kalendáře Tzolkinu a Zimní Slunovrat. Přechod z jednoho kalendářního roku do dalšího je pro mě čas osobních obřadů, loučení a pálení slov, které vyjadřují vše nepotřebné, čas modliteb a přání pro další život na mé cestě. Očistné energie Vlny Ix jsou k takovým obřadům více než podporující. Připojte se dnes ke mně na Patreonu, kde jsou mé nejnovější informace o novém vzestupném těle a potravinách, kterých byste se měli vyhýbat při přechodu na multidimenzionální tělo. Patreon je něco jako způsob předplatného na celý měsíc. Popisuji moji osobní cestu Vzestupu jako zkušenost, inspiraci a informace, které v žádné knize nenajdete. 

Při procesu Vzestupu přecházíme na způsob víry, co skutečně naše tělo potřebuje. Mentálně změnit přesvědčení, že každý den potřebujeme tolik jídla, které často používáme jako útěk od vnitřní práce nebo jako uklidnění pro emocionální stavy, pro mě osobně to nebylo jednoduché. Velkým úkolem v tomto období je najít vlastní způsob výživy. Potřebujeme vyčistit emocionální, duševní a fyzické systémy, přerušit vzorce a přinést vyjasnění. Experimentovat s různými druhy půstů může zajistit lepší osobní Evoluci. Přeji vám, abyste v roce 2019 vytvořili něco, co doposud nebylo vytvořeno. Mnoho Lásky. Lenka Sykorova


TZOLKIN 2.1.2019 10 AKBAL kin 23

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.

Věnujte dnes čas a pozornost vašemu manželství nebo milostnému vztahu. Utvářejte silnější pouto přátelství, partnerství a spolupráce, neboť je to váš partner, kdo tu s vámi bude po zbytek života, pokud je to touha vás obou. Neberte svého partnera jako samozřejmost, ctěte ho s Láskou, soucitem a pochopením. Dejte mu svobodu být tím kým je, bez výhrad a posuzování. Nevyžadujte peníze nebo materiální bohatství, ale budujte to společně. Poznejte sebe, podělte se o své sny a žijte v dokonalosti míru.

Vlna IX přináší do života pohyb a ukazuje, jak důležitá je v životě síla Ducha, oddanost a svrchovanost. DESÁTÝ den odkrývá nekonečné bohatství, kterým disponujete od narození, a o kterém pravděpodobně nevíte.

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 1. ledna 2019

TZOLKIN 1.1.2019 9 IK kin 22

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně

Vítr nefouká ze severu, jihu, východu nebo ze západu, ale uvnitř vás. Vyhledejte základ zdroje vaší duše a veďte jí na místo, kde potřebujete být; na cestu, kterou hledáte. Nechte pršet déšť Bolon (9), jeho zlatou podstatu a příznivé energie silného Ik do všech extrémů. Uvolněte je hluboko, široko daleko a ve všech aspektech svého života tak, aby mohly být odstraněny a vyčištěny od prachu a stagnace. Nalijte do nich radost a nadšení.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, SEJE A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA. JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN