sobota 3. srpna 2019

Vážení Milovaní, v současné době procházím nádhernou fází ve velmi úzkém spojení s přírodou a elementály. Ti z nás, kteří sestoupili jako Elohim, a pracují především pro Zemi, dostávají nyní nové impulsy. Neseme uvnitř sebe elementální kódy a tak tvoříme život na nové úrovni. To je velmi  posvátná práce. Jsem na ústupu v režimu offline celý srpen, pravděpodobně ještě září. Musíme chránit náš prostor pro své tělo, abychom se soustředili na vše, co nám Duch Svatý říká v těchto časech velké hustoty. Každý musí zvládnout základní fáze přechodu v těle, vrátím se k základním informacím. Tak jako tak pracujte na kultivaci životní síly. Mým záměrem je spolupracovat s těmi, kteří jsou oddaní svému Vzestupu. Mnoho milující Lásky. 

čtvrtek 1. srpna 2019

ASTRÁLNÍ DIMENZE & ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Vážení Milovaní, 

dnes se ponoříme ještě více do hloubky Vzestupu. Zažíváme nyní velmi dualistické úrovně, a proto chci mnohem hlouběji otevřít další pravdy o druhé straně polarity. Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a jejích více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi mnoho, také dnešní téma astrální roviny je v současné době na místě, protože mnozí se ztrácí v astrálních vrstvách iluzí, vytvářejíc spokojenost s opilou blažeností.

úterý 30. července 2019

Letní vibrace pokračují rostoucí kolektivní nerovnováhou. Lidé jsou smutní a podráždění. Vše skryté se vyplavuje na povrch do neviditelných světů. Mužské a ženské oddělení se odráží ve způsobu bytí po celé planetě. Pouze v plné svobodě může být Ženský Kristus prožíván s úplnou podporou mužského Krista v duchovním manželství. Když si vybíráme sebe a nikoho jiného, pak již tím si vybíráme ŽIVOT prostřednictvím daru nekonečné Lásky. Měsíc srpen vypadá jako čas přestávky pro nás, více se propojit s živým životem a spojit s elementály v přírodě. Je skvělé si trochu odpočinout, ale i tak připravuji nové informace a pracuji na stránkách, protože staré věci přestávají fungovat. Také věci v mém osobním prostoru se mění a dokonce i mé kolo je nyní svěřeno kvalitnější péči. Energie Ducha se vždy musí pohybovat k nejvyššímu potenciálu. A jak se máte vy?


pátek 26. července 2019

TĚLO – DŮM KRISTA

Vážení Milovaní,

existují určité zákonitosti nebo přesněji přírodní zákony, kterým podléhá naše tělo. Fyzické tělo je součástí přírodního designu. Aby tělo mohlo frekvenčně stoupat do vyšších dimenzí, celý Vzestup je poháněn zevnitř. Vnější se pro nás stává méně důležité. Vím, že je to náročné pro vás, kteří pracujete v systému, ale stejně tak pro bytosti s hvězdnou genetikou, které se zavázaly sloužit. My všichni jsme zavázáni sebe-zodpovědnosti. Nikdo nemůže cítit to, co zažíváme, co se děje přes naše těla.

pondělí 15. července 2019

INOVACE FYZICKÉHO ZDRAVÍ V PROCESU VZESTUPU

Vážení Milovaní,

je mi ctí setkávat se s vaší vzácnou přítomností za účelem rezonovat s nejvyšším Božským záměrem. Pohybujeme se směrem k návratu ke svému nejpravdivějšímu a nejautentičtějšímu Já ve službě Stvořiteli. Jsme prodlouženou rukou galaktické Světelné Rodiny zaměřené na planetární změny a plány pro osvobození. Oni tu nemohou být v lidském těle, ale my jsme se rozhodli dobrovolně se vtělit a tak pokračujeme společně s oddaností a trpělivostí každý den.

Pravé Světlo mnoha z nás se setkává a vždy bude setkávat s těmi, kteří posuzují. Chtějí také vzestoupit a přitom nosí masky a mnoho sebeovládání čeká na ty, kteří chtějí nalézt prvotní Světlo Pravdy.

Mnozí držíme uvnitř těla ŽIVOTODÁRNOU PEČEŤ ŽIVOTA, šablonu nové kosmické oktávy. Jsme Dárci a Tvůrci ŽIVOTA. Rodíme NOVÝ ŽIVOT skrze milostné spojení - Svaté manželství. Budujeme to pro sebe a především pro společenství lidí, komunity a skupiny prostřednictvím neustálé kultivace životní síly Ducha Svatého. Naším cílem je Osvícení a vzhledem k tomu pracujeme na vylepšení sebe, kde uvnitř nás je Vědomí Boha a čistota Božského jádra.

středa 10. července 2019

ZÁKON POLARITY & ZÁKON POHLAVÍ

Vážení Milovaní,

vítejte u dnešní zprávy Ducha. Dnes se budeme věnovat zákonu polarity, jak mě vede Světelná Rodina a ponoříme se až do tělesných atomů. I přesto, že se chci s vámi podělit ještě o další informace o uzdravování fyzického těla, které mám rozepsané, dostaneme se k nim určitě někdy příště. Téma genderové principy je jedním z nejdůležitějších, protože souvisí s integrací polarity a od schopnosti integrace polarity se odvíjí další fáze našeho dobrodružství na Zemi - osobního Vzestupu.

Jsou to informace doposud na Zemi záměrně skrývané, je možné, že jste se s tím doposud nikdy nesetkali, a tak se dnes ponoříme do dalšího odhalování, proč je to tak důležité v procesu Vzestupu.

pondělí 8. července 2019

ROVNOVÁHA TĚLESNÝCH ORGÁNŮ

Vážení Milovaní,

srdečně vítejte u mé další aktualizace. V minulé zprávě jsme otevřeli téma fyzické tělo. Může být prospěšné připomenout si, co se odehrává v těle. Fyzické tělo v kontextu Vzestupu je široce obsáhlé a velmi složité téma na úrovni Universální vědy, a proto se tím budeme zabývat postupně tak, aby to bylo pro nás srozumitelné. Není mým záměrem vystupovat jako učitel nebo guru, protože cesta Vzestupu je cesta našeho společného spoluvytváření a tak se dělím o své poznatky a vědění. Jsem pokorným učněm Ducha Svatého, velkou obdivovatelkou Stvořitelova díla - přírody a miluji tvořit krásu, protože jsem se rozhodla žít skrze inspiraci, své vášně společně s těmi, jejichž Duše touží tvořit a žít ve sféře Osvícené pravdy okouzleni Božskou Tvorbou, stejně jako já. 

pondělí 1. července 2019

INTEGRACE POLARITY PRO DOSAŽENÍ KOSMICKÉ TROJICE

Vážení Milovaní,

někteří cítí pro Slunovratu novou Stvořitelskou vlnu, která nás podporuje, abychom dokázali jít po spirále vytváření Kosmické Trojice. Tolik z nás pocítilo tuto energii znovuzrození, která se konečně v tomto našem lidském těle, v naší současné fyzické podobě, znovu zcela narodila. Toto Zdrojové Já se bude přesouvat do světa. Také naše telepatické schopnosti se zjasňují stejně jako třetí oko.

Kosmická Trojice drží tři frekvenční pole zvuku čili energie Svaté Trojice, Trojplamene. Tato trojitá vlna se také objevuje na jednom z mých obrazových symbolů, kde se symbol uzavřeného obvodu vesica piscis rozšiřuje na trojitou vlnu. 

středa 26. června 2019

STÁRNUTÍ A NEMOCI

Vážení Milovaní,

dovolte mi srdečně vás přivítat v tomto nádherném letním čase u dnešní zprávy. Vstupujeme do další fáze Vzestupu. Nestane se to přes noc, ale vyžaduje to naši angažovanost. Ačkoliv jsem vedena sdílet ještě mnoho informací, tato pasáž je opět zaměřena na práci s tělem. Zvládnutí polarity vede mnoho oddaných k vyšším úrovním a zároveň více do hloubky, aby byla nastolena postupná rovnováha v emocionálním, duchovním a fyzickém těle. Mnoho lidí stále mylně chápe smysl naší práce. Jediné, co mě zajímá, je ztělesňovat esenci života. Životní síla je prioritou, jinak proudy kosmické energie námi neprocházejí. Země sama je Bohyně života samotného a její síla je nyní plně probuzená.

Naše mise běží ve vrstvách, především osvobozujeme Bohyni pomocí vnitřní alchymie. Nikdy v životě by mě nenapadlo, jak moc je Bohyně zraněná, jak ve velké nerovnováze je mužský a ženský princip na Zemi.

neděle 23. června 2019

POSUN TĚLA. Návrat k Božským lidským buňkám.

Vážení Milovaní,

po Slunovratu jsme se ocitli v nových možnostech, na které jsme dlouho čekali. Budeme společně odhalovat mnohem jemnější úrovně. Nikdo nevidí, čím procházíme, co zažíváme a jak náročné je být oddaný průkopník Vzestupu, na rozdíl od lidí, kteří oslavují Slunovrat tancem, my jsme měsíc před Slunovratem procházeli intenzivním fyzickým tréninkem těla pro změny buněčné úrovně. Pracujeme s tělem a naším úkolem je dokazovat a dokázat  Vzestup ve fyzickém těle. Čistíme těla super kosmickou rychlostí.

Nikdy se nepřestaneme učit. Během minulých let jsem pročetla stovky různých odborných studií, Wikipedii, mnoho knih, abych získala odpovědi potřebné pro změny, které se v odehrávají v těle, na úrovni neurobiologie, biochemie, bioplazmy, DNA, kdy všechno do sebe zapadá, dává smysl. Během toho jsem si stále více uvědomovala, jak naše tělo vůbec neznáme, nerozumíme, k čemu slouží určité orgány, jíme něco, abychom čímkoliv, co se zde prezentuje jako jídlo, zaplnili žaludek. To samé se týká pohybu. Lidé žijí nevědomý život odpojeni od života, který má být ŽIVÝ. Musíme se opět spojit se svým tělem. Je to všechno postupná cesta návratu k přírodnímu šamanismu.

pátek 21. června 2019

SLUNEČNÍ BRÁNA LETNÍHO SLUNOVRATU - kosmologické úpravy.

Vážení Milovaní, 

Slunovrat býval v minulosti bod divergence čili bod odchylování nebo odklonu muže od ženy. To pokračuje v současné společnosti, aby muži bojovali a vydělávali peníze pro rodiny zatímco jejich těla prochází pomalou smrtí, jak se snaží dostat na vrchol potravinového řetězce. Všichni společně musíme léčit fragmentaci mezi mužským a ženským principem. Sjednocení pohlaví je jedinou cestou ke spáse a toto uzdravení začíná uvnitř nás v těle jako integrace mužské a ženské polarity. 

Jaro bylo dlouhé přípravné období a červen začal třeskem, se všemi intenzivními slunečními aktivitami a geomagnetickými bouřemi. Zrychlení frekvence nám přináší řadu změn i v létě. V současné době procházíme další rychlou energetickou akcelerací, cítíte to?

Jsme stimulováni novou energií a to často vypadá jako zmatek nebo pocit prázdnoty, do které vstupujeme při každé nové vlně nebo bráně, kterou integrujeme. Tato energie je zasílána přímo ze Zdroje, nefiltrovaná energie, která slouží Vědomí Jednoty a může být přijata pouze zasvěcenci Ducha, kteří se stali čistým kanálem, aby tuto energii přijali do svého Světelného těla a odtud do fyzického těla.

středa 19. června 2019

VĚDA PRAVÉHO ŽIVOTA. HARMONIZACE FYZICKÉHO VOZIDLA.

Vážení Milovaní,

buďte srdečně vítání na mém blogu. Děkuji, že se zde spolu setkáváme. Měsíc červen je čas úžasných příležitostí, které mají potenciál změnit náš život k lepšímu. Součástí lidské zkušenosti je příležitost nejen opakovat staré vzorce stále dokola nebo se poučit a dělat vědomé změny a řešit nevyřešené. Je to vždy o vztahu, který se rozhodneme mít sami se sebou.

Dnes se budeme zabývat vědou o pravém životě a mnohem hlouběji věnujeme pozornost tělesnému vozidlu; jak jej uzdravit, zharmonizovat zpět do rovnováhy. Postupně v čase se budeme zaměřovat na různé části těla a orgány.

Zdá se, že existujeme ve stejném čase a prostoru, ale lidská vozidla existují v naprosto odlišných úrovních spektra Vědomí. V každé dimenzi a tělesné formě upravují zákony energie, které mění vnímání a přístup ke specifické formě života.

čtvrtek 13. června 2019

GENDEROVÝ PRINCIP STVOŘENÍ. ROZŠÍŘENÍ VZESTUPU - Neurobiologie.

Vážení Milovaní, 

buďte ze srdce vítání u dnešní zprávy, ve které budeme zkoumat fáze Vzestupu z dalšího úhlu, trochu vědecky a více do hloubky. Současné se dělím o své zkušenosti na cestě průkopníka. Vzestup je věda, její chápání je zpočátku náročné, navíc zde existuje 99 % falešných informací. Snažím se přinášet informace, aby každý mohl očistit své strachy.

Má mnoho fází a tyto fáze jsou rozděleny na menší etapy a tyto etapy na ještě menší. Z pohledu integrace polarity čili sjednocování protikladů, což je hlavním tématem naší společné práce, musíme odhalit zákon: 

Energetická polarita je genderový princip 
( pojetí femininního a maskulinního principu) Stvoření.

úterý 11. června 2019

ROZVÍJENÍ ŽIVOTNÍ SÍLY. VYTVÁŘENÍ ŠABLONY SUVERENITY A SVOBODY.

Vážení Milovaní, buďte srdečně vítání v našem společném čase. Nacházíme se před Letním Slunovratem,  planeta zrychluje svůj záměr měnit vše, co není v souladu s vyvíjejícím se životem. Stále je zde mnoho nedorozumění a proto si pro hlubší a skutečné pochopení Vzestupu připomeňme, že pro osvobození a zplnomocnění musíme dosáhnout technologie energetické šablony (vzoru) těla, živého těla, pomocí sjednocení protikladů mezi všemi životními výrazy. Tato šablona se nazývá duchovní manželství – vnitřní manželství uzavřené mezi vnitřním Duchem a vámi, lidskou bytostí. Tato šablona je léčivá a posiluje osobnost jako suverénní, a děje se to přes dosažení úplné vnitřní rovnováhy prostřednictvím alchymie – sjednocení, dosažení zákona Jednoho. Tato šablona je neúčinná pro ty, kteří přistupují k Vzestupu nižší mentální inteligencí – 1D,2D,3D – nevědomá mysl.

Ve vlastním každodenním životě je aplikována známá triangulace pomocí mentální disciplíny, což vede ke spojení s Duchem – vnitřním jádrem. Jádro je pozorovatel, pozoruje vnější okolnosti bez úsudku. Každodenní praxe je cvičení. Jinými slovy integrace polarity do nulového stavu, kdy se dva vnitřní plameny (mužský, modrý, pravá strana a ženský růžový, levá strana) sjednotí a zapálí se třetí zlatý plamen – dítě Kristos.

úterý 4. června 2019

FYZICKÁ KONFIGURACE

Vážení Milovaní,

vítejte v měsíci červnu u další duchovní zprávy. Mým tématem je dnes opět fyzické tělo v kontextu konfigurace v souladu s životní spirálou. Jsme ve velmi intenzivním čase, mnoho pozemského školení. Nacházíme se v náročné fázi, jak upravujeme svoji novou formu. Procházíme silnými výzvami a následně Vzkříšením a také silným procesem obnovy těla na cestě k osvobození. Je těžké to vysvětlovat lidským jazykem, co je životní spirála.

Organický Vzestup je cesta po vývojové - evoluční spirále života čili vývoje Stvoření jako takového. V předchozích zprávách jsem psala, že cestu Vzestupu tvoří bytí v souladu s vytvářením života, jeho organickým vývojem. Anorganická cesta, cesta umělé inteligence, je robotický způsob bytí, kdy se po smrti duše vrací zpět do karmického kola, točí se v kruhu neustálých reinkarnací, často se vrací do vtělení s mnohem těžšími podmínkami na základě zákona příčiny a následků.

středa 29. května 2019

ENERGETICKÁ POLARITA JE PRINCIP STVOŘENÍ

Vážení Milovaní,

srdečně vítejte. Opouštíme těžce nevyváženou temnou patriarchální nadvládu a svět se sune do ženské energie Bohyně. Naše společné planetární cíle a projevy jsou dosahovány. Přináším další z osobních zážitků a zkušeností průkopníka Vzestupu. Během letošního roku jsem v mnoha předchozích aktualizacích, které jsou stále k dispozici na blogu, psala o vnitřní alchymii – sjednocení posvátného manželství a dnes se k této polaritě opět vrátím.

Ještě se vrátím k minulé zprávě ohledně stravování a pohybu. To jsou základní změny, nicméně je nezbytné pracovat s energetickými úrovněmi Ducha. V minulé zprávě jsem se zmínila o důležitosti změny stravování a fyzickém pohybu. Všechno zde jsou osobní zkušenosti na cestě k vyvažování vnitřních i vnějších protikladů. Co se týká stravy, zdravý rozum říká, že moderní zemědělské principy spoléhají na zavádění umělých hnojiv, takže je v podstatě nemožné pokrýt nutriční hodnoty. Máme tedy možnost buď si pěstovat své vlastní potraviny, nebo kupovat od někoho, kdo používá, v ideálním případě, zdravé organické biodynamické principy například značky Demeter podle zásad Rudolfa Steinera, nebo použít potravinové doplňky z přírodních bio identických zdrojů. Strava a péče o tělo je jeden z důležitých faktorů Vzestupu. 

neděle 26. května 2019

Integrované ztělesnění. Inovace zdraví.

Vážení, Milovaní.

Květen je měsíc velmi silný, jak se noříme do planetární temnoty. Jsem stále v ústraní, protože i tak jsme součástí skupiny vzestupujícího kolektivu. Pracuji na svém autentickém ztělesnění, a tak to dělají ti, kteří jdou po pravdivé cestě Vzestupu. Maluji, sportuji, rozjímám, odpočívám, jsem s rodinou a v přírodě. Pozoruji, co vše potřebuji odložit, abych byla ještě více v pravdě. Nyní více než kdykoliv před tím, zažívám hluboký fyzický Vzestup, obnovu těla, nové zážitky nové zkušenosti a mnohem užší spolupráci společenství průkopníků a pionýrů Vzestupu.

Objevit své pravdivé vyjádření je jednou z nejtěžších věcí na cestě Vzestupu. Sloupnout všechny vrstvy a falešné nálepky, které jsme získali v dětství. Jedná se o zbavování starých způsobů myšlení a přesvědčení, které jsou uloženy hluboko v podvědomí.

Moje služba a mise je stále intenzivní. Noříme se dovnitř sebe a do integrace falešného Světla, zatímco mnozí žijí na povrchu života v očekávání na informace, spásu. Žijí ve spirituálním sebeklamu, místo, aby se vydali do jeskyně setkat se s pravdivým Já.

úterý 21. května 2019

SESTUP DO JESKYNĚ STÍNŮ

Vážení Milovaní. Buďte srdečně vítáni u dnešní duchovní zprávy a sdílení aktualizací, za kterými stojí zážitky, zkušenosti a pocity týmu Osvícené skupiny. Je to skupina vytrvalých srdcí, těch, kteří skutečně odvedli a odvádí mnoho let tvrdou práci včetně vstřebávání zbytkových energií Atlantidy. Nikdo, kromě nich nepochopí, co zažíváme jako lidská bytost. Nikdo, kromě nich není schopen pochopit, že určité pasáže jsou skutečně otázkou života a smrti. 100% odevzdání a důvěra Duchu Svatému.

Všichni, kteří sledují moji cestu, nechávám čas od času napospas svému vlastnímu posunu, aby se i oni stali nezávislí. I přesto, že jsem vždy vedena k velkému fyzickému tréninku, v takových extrémních pasážích, nikdy nevíme, jestli zůstaneme v těle, protože mise se odvíjí přes smrt a možná znovuzrození. Fénix zemře spálením sebe sama a ze svého vlastního popela se opět zrodí. Jako symbol obnovy a ženského principu jin. Ve vyšších sférách říkají Mistři, že to vše jsme schopní zvládnout.

pondělí 20. května 2019

Chci věřit v lidskou moudrost zaměstnanců facebooku a v to, že můj profil Posvátný Mayský kalendář bude vrácen do původního stavu než byl manipulován od roku 2017, bez falešných sledujících profilů.

sobota 11. května 2019

12. květen - Oslavy Svaté Matky

Dnešek je den velkých oslav esence Božské Matky a bez ohledu na to, co tento fyzický svátek představuje, Božská Matka nám všem žehná a připomínám nám, abychom vyjádřili úctu a Lásku těm nejvzácnějším v našich životech, všem milovaným ženám Matkám, také Matce Marii a Matce Zemi, žehná nám, protože je to ona, kdo osvěcuje naše životy a u koho vždy hledáme útěchu, vyzařuje esenci Marie a je našim milovaným společníkem po celý život.
INTEGRACE PRO DOSAŽENÍ VĚTŠÍ A HLUBŠÍ HARMONIE

Vážení Milovaní. Vítejte po delší době u další aktualizace, vítejte v měsíci obnovení života, který je známý jako měsíc Zamilovaných. Je to měsíc her a fyzické výživy a hluboké integrace fyzického těla, integrace polarity, měsíc posunu v mnoha oblastech rozpomínání. Od února zažívám velmi intenzivní zážitky, zasvěcení životem a pozemské zkušenosti v zážitku Vzestupu na Zemi. Přijímám hodně životní síly a kultivace své zahrady života v pozemském Ráji.

Mám velkou radost a slzy v očích, protože má energie po náročných zkouškách a zasvěceních v únoru opět roste. Osobní zasvěcení a náš život slouží zároveň pro kolektivní změny. Každý skutečný duchovní adept prochází zkouškami a zasvěceními, které řídí život a samo tělo. Vzestup je organický.

Mám silné sportovní období, otevřel se pro mě nový životní styl po několika měsících prázdnoty. Ráno krátký běh, odpoledne kolo a večer silové cvičení nebo jóga. Takto vypadá velmi často den mého života. Tělo, ačkoliv je večer vyčerpané, na tváři se objevují úsměvy a spokojenost Bytí. Obnovuje se má životní síla. Moje jiskra je zapálená, kdykoliv jsem venku. Těším se na slunce a teplejší počasí, abych mohla více meditovat na polštářích mechu, naslouchat zpěvu ptáků a stát se mnohem více Jedním s přírodou. Neexistuje jiný způsob, jak sloužit celku, než být šťastný a autentický. Nebudete-li naslouchat své duši, nebudete nikdy vyzařovat štěstí. Miluji být fyzicky aktivní. V tomto věku jsou běžně lidé nemocní. Mám nové tělo. Mění se DNA. Měním poškozené programy a rodovou genetiku. 

úterý 7. května 2019

Pravá Láska a úcta.

Naše mise vychází z hluboké a pravé esence, a proto přitahujeme lidi, kteří nás cítí na úrovni duše. Mnozí přichází ze zvědavosti ne z pravé Lásky. Pravá Láska je alchymie duše. To, co cítíme uvnitř, je daleko za rozumem a vysvětlením. Musíme si uvědomit, kdy se k nám lidé chtějí přiblížit ze zvědavosti, fyzické přitažlivosti, kdy krmí své nízké smysly a kdy cítí opravdovou ryzí Lásku a ctí Bytí jako takové. V pravé Lásce se staráme o druhého v hluboké Lásce duše. Nechceme nikoho učit, jak se žije v Lásce nebo souzení. Prostě chceme s nimi jen být. Když zvyšujeme naše povědomí o Lásce, rozlišujeme, stáváme se odpovědnými a velmi selektivními v tom, jak zapojujeme naši životní sílu, které situace řešit, do kterých rozhovorů se zapojit. Naše poslání probíhá především v přírodě a žijeme ho svým srdcem. Je to zákon investování energie. Jiní to nemusí pochopit. Cesta vlastního zvládnutí a ovládání vyžaduje suverénní povahu, protože v pravé Lásce vidíme čistotu, a proto nemáme často nic jiného než úctu. Což si mnozí špatně vysvětlují. Můžeme být dokonce obviňováni, že jsme příliš selektivní, ale ve skutečnosti používáme jen moc naší pravé povahy ve vztazích. Falešná iluze Jednoty je přesvědčení, že jsme všichni stejní. Pravá Jednota je integrace na základě sjednocení každé podstaty, ačkoliv je všude kolem nás polarita. Nesnažíme se nikdy uniknout fyzické integraci, což musíme vnímat na úrovni těla. Solární plexus přijímá různé energie a mozek je překládá a vyhodnocuje a rozlišuje. V pravé Lásce hovoří duše a vede prostřednictvím úcty místo toho, aby se snažila měnit. Ti, kteří to nevědí, se domnívají, že jejich kosmická Láska je integrovaná, ale činy a jednání hovoří jinak. Musíme cítit a rozlišovat, zda jednání druhých spadá do Vědomí Jednoty nebo je oděno do falešného kabátu Jednoty. Musíme vidět více, než že je to iluze, a ignorovat nebo, že je to bílé nebo černé. Opravdová Láska není pouťová růže, vyžaduje hlubokou hloubku a ochotu na ní pracovat.

V Božské Lásce a službě
Lenka Sykorova

neděle 5. května 2019

Fyzická integrace Vzestupu v tomto Universálním experimentu
probíhá přes vnitřní plamen posvátné alchymie mužské a ženské energie 
- sjednocení vnitřního muže a ženy,
traingulaci, 
přes fyzické tělo, které aby aktivovalo starověké kódy 12 a 24 šroubovic DNA
  potřebuje očištění, pohyb, úplné splynutí s přírodou
 a milující krystalické srdce naplněné Láskou,
nikoliv přes  informace, politický a sociální aktivismus, strach,
vzdělanost, mužskou logiku  
a mentální inteligenci.


středa 1. května 2019

Vzestup Vědomí a Vzestup fyzického těla ( osobní zkušenost + inspirace)

Vážení Milovaní, únor byl jedním ze tří velmi náročných období mé mise morfování energetických kolektivních polí, ( Tetrad blood moon 2104-2015, Podzimní rovnodennost 2016, příprava na Jarní rovnodennost 2019) včetně morfování polí historie válek, bolestné historie patriarchátu. Fyzické tělo procházelo měsíc Vzestupem - umíráním, smrtí a obnovou, půsty, otužováním, cvičením ve spolupráci a dohledem Plajádsko-Sirianské alinace, ale především s mým Arkuriánským týmem, velmi přísným a radikálním týmem, což bylo fyzicky i psychicky náročné, náročné na srdce jako orgán a srdce jako citlivé lidské centrum, které také aktualizuje planetární změny, změny DNA, proto jsem byla doposud v ústraní, abych se fyzicky i psychicky zregenerovala také z předchozích let.

úterý 12. března 2019

Globální, planetární posun, rovnováha alchymie.

Vážení Milovaní Vzestoupení.....

V únoru 2019 jsme navázali na etapu Podzimní Rovnodennosti 2016. Spolupráce s Galaktickými Týmy a fáze Smrti a Znovuzrození včetně uvolnění a rozpuštění realit naprogramovaného hologramu - výsledný posun a výstup do paralelní pětidimenzionální úrovně nové Země a dokončení Vzestupu pro nejvyšší dobro všech. 

Konec března je pro mnoho z nás měsícem odpočinku, 
nabírání sil po každodenní práci během osmi a více let ještě než vstoupíme do nové globální / Universální služby. Podrobnosti budou sdíleny.

Současné téma - svoboda, individuální dokončování čištění a harmonizace Božských energii jing/jang, femininní a maskulinní energie. Sjednocování. Alchymie - Hermetické principy. 

Velký cyklus Posvátného Mayského kalendáře byl ukončen. 
Vděčnost, Úcta a Požehnání za geniální Mayskou kosmologickou vědu.  


Vděčnost za vaši spolupráci, milující Srdce, trpělivost, oddanost, všehohojnost a Lásku vám všem Milovaní. 

Miluji vás tak moc. 

V Božské Lásce

Lenka Sykorova
čtvrtek 10. ledna 2019

ČAS VELKÝCH ZMĚN

Vážení Milovaní, jak jsem psala na svém Patreonu, rok 2019 otevřel velmi rychle zcela nové kapitoly Vzestupu, je to zcela odlišný rok než předchozí. Provádíme spoustu kroků směrem ke změnám pomocí několika kroků vpřed a několika kroků zpět na cestě integrace Světla a oddanosti svému vlastnímu Vzestupu. Pro mě osobně to znamenalo mnoho obtížných kroků v lineárním čase. Je náročné v současné době ztělesňovat spirálu života a náročné existovat v lineárním formátu, takže musím upravit velmi vědomě svoji cestu.

Na rok 2019 se musíme dívat jako na zcela jinou energii a aktualizovat nová témata, která se tak rychle otevřela počátkem roku. Necelých 7 let připravuji každý den překlad každodenního Mayského průvodce na cestě sebe posílení, integraci stínů a polarity, který je opravdu velkým pokladem a pomocí při tak hlubokých změnách a myslím, že mnoho z vás to tak také vnímá. Je to docela čas velkého napětí, denně přijímám zprávy od mého Ducha, byť jsou často jen velmi krátké a poslední dny byl pro mě oříšek rozlousknout určité současné věci.

čtvrtek 3. ledna 2019

Ve vnitřním tichu zrozen Král/Královna
Ve vnitřním tichu zrozena Královna/Král.
Tato cesta nese odměny..
Všechno ostatní je iluze
a marná snaha.


středa 2. ledna 2019

NOVÉ VZESTOUPENÉ TĚLO. JAKÝM POTRAVINÁM SE VYHNOUT.

Vážení Milovaní,

Požehnaný a Šťastný rok 2019 plný zázraků a Lásky vám všem! I když osobně nevnímám Nový Rok jako nějaký energetický počátek, ale je to spíše 1. den kalendáře Tzolkinu a Zimní Slunovrat. Přechod z jednoho kalendářního roku do dalšího je pro mě čas osobních obřadů, loučení a pálení slov, které vyjadřují vše nepotřebné, čas modliteb a přání pro další život na mé cestě. Očistné energie Vlny Ix jsou k takovým obřadům více než podporující. Připojte se dnes ke mně na Patreonu, kde jsou mé nejnovější informace o novém vzestupném těle a potravinách, kterých byste se měli vyhýbat při přechodu na multidimenzionální tělo. Patreon je něco jako způsob předplatného na celý měsíc. Popisuji moji osobní cestu Vzestupu jako zkušenost, inspiraci a informace, které v žádné knize nenajdete. 

Při procesu Vzestupu přecházíme na způsob víry, co skutečně naše tělo potřebuje. Mentálně změnit přesvědčení, že každý den potřebujeme tolik jídla, které často používáme jako útěk od vnitřní práce nebo jako uklidnění pro emocionální stavy, pro mě osobně to nebylo jednoduché. Velkým úkolem v tomto období je najít vlastní způsob výživy. Potřebujeme vyčistit emocionální, duševní a fyzické systémy, přerušit vzorce a přinést vyjasnění. Experimentovat s různými druhy půstů může zajistit lepší osobní Evoluci. Přeji vám, abyste v roce 2019 vytvořili něco, co doposud nebylo vytvořeno. Mnoho Lásky. Lenka Sykorova