VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 6. ledna 2019

TZOLKIN 6.1.2019 1 MANIK kin 27

Manik – Ruka / Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Manik má hluboký respekt ke spiritualitě, která je přítomna ve všech živých bytostech a nemá problém vyjádřit svou drsnou, živou a přímou sílu. Ale s velkou silou přichází velká zodpovědnost. Neste jí dobře a s grácií. Budete potřebovat silný a stabilní základ. Bez něj by se vaše síla mohla nakonec vyčerpat a vaše povinnosti by vás mohly zahltit. V tom spočívá dnešní výzva Manik. Vyvažujte svou sílu a důvěru v sebe s pokorou, flexibilitou a porozuměním vůči ostatním.

Vlna RUKY vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám, jak tuto sílu v sobě odhalit.

MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE, 
JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ…

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN


Dnes testuji proveditelnost mých záměrů a podřídím ego Božské vůli. Dnes si zadám hodně práce, abych zlepšil/a svůj život a uskutečnil/a vznešené cíle. Dnes mám velkou motivaci do práce. Dnes odhalím všechny defekty. Život mi poradí kde začít. Dnes mám plné ruce práce.

Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.

***

Požehnání, Drazí! Jsem Manik. Jako další z řady Strážců mám mnoho aspektů. Dnes budeme hovořit o tom, co to znamená jít s proudem. Tentokrát jste se rozhodli žít na Zemi, což je extra speciální a unikátní. Nikdo neví, co přinese budoucnost, protože jste nováčkové v učení, jak vytvářet realitu. Je naším přáním pomoci vám při mnoha úskalích, které před vámi leží. Je velmi snadné obklopit se negativitou z kolapsu institucí, které jste vy, jako rasa, vytvořili v minulosti.

Jít s proudem – to je vše, co je důležité. Dávejte pozor na slova, myšlenky a vědomě si vybírejte všechny činy. Buďte kreativní. Dívejte se na svůj život jako na malířské plátno s možností zvolit si objekt, měnit barvy i média. Přemýšlejte jinak. Každý kód přesvědčení, každý strach, který uvolníte vám umožní být více v proudu se svým životem. Hledejte způsoby, jak odstranit všechny vrstvy strachu a negativity. Jsme tu, abychom vám pomohli s těmito věcmi. Dnešní energie vám pomůže uvolnit věci, které jsou vaším břemenem. Společně je budeme vyndávat ven z moře.

Ve své mysli si představte sami sebe na mořském pobřeží. Jste v pohodě, slunce hřeje, lehký slaný vítr je příjemný. Posloucháte, jak vlny jemně naráží na břeh. V dálce můžete slyšet racky. Jaké problémy tíží vaši mysl právě dnes? Vyneste je ven a položte jeden po druhém na loď, která zakotvila u břehu. Podívejte se, jak loď pomalu opouští přístav a míří na moře. Jak pluje pryč, pomalu sledujete, jak problémy mizí jeden po druhém, atom po atomu, až nezůstane nic. Věřte tomu, že negativní problémy jsou nyní přeměněny na čisté Světlo přicházející z moře možností.

Nyní jděte do vody a omývejte vaši pleť i vlasy. Je to jako křest, kdy se v podstatě ponoříte do léčivé vody a spláchnete všechny zbytky negativních myšlenek. Nyní jste připraveni znovu zaplnit prázdnotu novými a zázračnými kódy přesvědčení. Zůstaňte ležet chvíli na pláži, nasávejte sluneční paprsky, které vaše tělo ohřívají a omlazují. Až budete připraveni, vraťte se do okamžiku přítomnosti a můžete začít svůj den.

Nyní obrátíme pozornost k Tónu 1 – aspektu Jednoty. Jednota je symbol, kdy se všechno stává Jedním se Vším – jste sjednoceni a pracujete jako jeden tým. S vaší jedinečností můžete být stále v ednotě s ostatními. Nemusíte mít obavy, že přijdete o aspekty sebe sama v novém světě, který vytváříte. To je nemožné. Pohybujete se na úrovni Vědomí, že opravdu všichni jsou stvořeni k tomu být si rovni. Všechny vaše zkušenosti jsou jedinečné, a přesto je můžete sdílet se všemi.

Není možné, aby každý subjekt zažil všechny možnosti, které existují, pokud netrávíte mnoho životů na všech možných planetách bez času a prostoru. Avšak to, co člověk může udělat, je vybrat si zážitky v jakékoliv sféře nebo úrovni. Všechno ostatní můžete vyzkoušet, nebo zažít tak, že sledujete ostatní. To může být provedeno z různých dimenzí, aniž byste se museli inkarnovat na Zemi. Nebeské divadlo je podobné vašemu kinu. Můžete si vybrat film, který vás zajímá. Přesto v tomto filmu máte možnost pocítit to, co herec cítí – cítíte to, co cítí on.

Můžete mít chuť zkoušet vše, aniž byste museli prožít celý zážitek. Například si nějaká duchovní bytost přeje vyzkoušet chuť. Mnoho z jejich přátel bylo na Zemi a mluvili o zmrzlině a párku v rohlíku. Přeje si to zažít, ale nechce zažít plnou inkarnaci na Zemi. Takže může jít do Nebeského divadla a může sledovat zkušenosti se zmrzlinou a párkem v rohlíku. Možná si vás ve filmu vybere jako filmovou hvězdu. Film začíná, že jste dítě a jdete s rodiči do zábavního parku, k obědu máte hranolky a párek v rohlíku a později si dáte zmrzlinový pohár. Návštěvník Divadla je schopen proniknout do pocitů a zážitků ve filmu. To umožňuje seznámit se s pozemskou zkušeností, aniž by bylo třeba přijít přes plnou inkarnaci. Když někdo zažívá zkušenosti skrze vás, v žádném případě nečerpá vaši energii. Mimo inkarnaci máte každý tuto možnost z různých důvodů. To je jeden aspekt Jednoty, o kterém tu dnes mluvíme – sdílení s Celkem.

Zveme vás do proudu se vším, co jsme vám tu dnes prezentovali. Věřte, že i když to, co děláte, se vám zdá nudné, pro někoho to bude jeden den zážitků, který si vychutná skrze vás v Nebeském divadle. Buďte ujištěni, že toto sledování je prováděno bez narušování a zásahu do soukromí. Ti, kteří sledují obrazovku, nemají zájem o vás jako o člověka, oni prostě sledují herce, jak hraje svůj scénář, to je předmětem zájmu.

Vaše dny budou příjemné, pokud se soustředíte na pozitivní přístup a vyberete si činnost, která vás baví a sytí vaše nadšení a vášeň. Toho lze dosáhnout i při každodenních činnostech jako je mytí nádobí. Ať se stane cokoliv, všechno ovlivňuje Universum. Buďte si jistí, že vše je v pořádku a že nejste sami v tomto obrovském prostoru, který nazýváme věčnost.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Znalosti, léčení, aktivita….
Většina lidí pracujících s Mayským kalendářem odkazuje na Znamení MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MANIK obdaruje zázračnou mocí. Rčení – být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec – poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti – nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele, je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.

Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © 2019 mayskykalendar.blogspot.com.