VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 9. ledna 2019

TZOLKIN 9.1.2019 4 OC kin 30

Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání.

Síla autority Oc je podporována silou a autoritou Manik, který plodí senzační energie a velí nejvyššímu respektu. Ale spíš než vynakládat velké úsilí chtít dnes hory přenášet, můžete místo toho poznávat a odrážet tuto sílu uvnitř vás, kde existuje v čistém stavu. Rozmlouvejte s ní v tichu, klidu, meditaci. Síla dnešních energií, to není ovládání skrze strachy nebo Osvícení skrze ego. To je skutečná síla, síla, která zplnomocňuje, autorita, která nepotřebuje žádné policejní síly.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN


Dnes zdokonalím co jako první volá po uzdravení a zvážím varianty další terapie. Dnes neuniknu svému osudu. Nebudu uhýbat ani se schovávat za cizími zády. Dnes se řídím srdcem a pozitivními pocity. Dnes neřeknu „Co mám dělat? To se nedá!“, ale přistoupím k vypracování nového plánu.

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „smečce“, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Jsem Oc a dohlížím na vztahy. Zavolejte moji energii. kdykoliv budete chtít pomoci s případnými problémy, které se týkají druhých lidí. Mohou to být vztahy s milenci, přáteli, spolupracovníky a s dalšími, kteří vám přichází do cesty každý den. V tento zvláštní den se pojďme podívat na unikátní aspekt Oc 4 jako na základ všech věcí.

Představte si základy budovy, ve které jsou čtyři pilíře. Jestliže se jeden pilíř zhroutí, stavba začne padat. Čtyři základní pilíře vztahu jsou Láska, laskavost, důvěra a empatie.

Každý z nich zahrnuje širokou škálu emocí a možných zážitků. Láska se pohybuje od naprosté nenávisti a strachu, až k bezpodmínečné Lásce. Parametry laskavosti, které jsou mimo dosah vzájemné závislosti, umožňují každému plnit si své sny. Empatie představuje Bytí kompletně ignorující emocionální stav nutnosti přesvědčovat druhé. Důvěra se pohybuje od totální ostražitosti po stav vidět druhé jako velké Mistry.

Některé základy zůstanou na povrchní úrovni. To jsou obecně vztahy s lidmi, které jste právě potkali nebo na ně občas narazíte v obchodu: úředníci, pošťák, lidi, které potkáte na ulici nebo na společenských akcích. Vztahy s těmito lidmi jsou závislé na vašem systému přesvědčení a životních zkušenostech.

Pokud jste postavili své pilíře (systém víry) pro vztahy na: „Pokud nechám někoho přijít blíž, může mi ublížit. Je-li někdo ke mně laskavý, pak mu budu muset laskavost vrátit. Nechci být obtěžován problémy druhých, je třeba se starat o své vlastní problémy. Lidé si musí získat mou důvěru“ ……pak vaše vztahy pravděpodobně nebudou růst.

Pokud pilíře, které jste postavili, patří k systému víry jako: „Všichni lidé jsou v podstatě dobří. Mám rád všechny bez podmínek. Lidé jsou milí. Jsem k dispozici každému, kdo potřebuje moji pomoc. Lidé jsou důvěryhodní“, pak právě vidíte ten odlišný způsob, jak komunikovat při setkání s druhými.

Lidé, kteří vytvořili základy umožňující pozdravit se s neznámými lidmi, vytvoří pravděpodobně přátelství s každým. Znáte lidi, kteří se snaží znát jména úředníků a možná, že i úředníci si je pamatují jménem? Je to proto, že každý z nich má na určité úrovni vybudované základy vztahů.

Je to jako když jste se narodili do rodiny, která zahrnuje mnoho lidí. Při narození jsou pro vás také všichni neznámí. Na základě životních zkušeností jsou postaveny základy, počínaje narozením, kdy žijete s rodiči, sourozenci, prarodiči. Na rozdíl od lidí, které potkáte na ulici, budete komunikovat s lidmi, s kterými žijete pravidelně. Jsou to vaše základy a základy přesvědčení druhých, co určuje vzájemnou interakci i jak se poznat navzájem co nejlépe.

Během života máte možnost vybudovat buď silné nebo nestabilní základy. Zvolíte-li kódy přesvědčení: mít rád všechny bezpodmínečně, být laskavý i k těm, kteří jsou nevlídní, být empatický ke všem, důvěřovat bez výhrad, vaše vztahy s cizími lidmi, rodinou a přáteli budou silné nebo přinejmenším stejně tak silné, jako jsou druzí schopni přijímat to, co jim nabízíte vy. Alespoň budete dobrým vzorem.

Ti, kteří mají potíže prolomit strach a bolest minulosti, budou mít potíže se vztahem k sobě i k ostatním kvůli jejich neschopnosti milovat, být laskaví, empatičtí nebo důvěřiví, jsou určeni k životu v osamělosti a zoufalství, dokud neporazí svůj systém přesvědčení a vzorců.

Základy vztahu, které postavíte s druhým člověkem, budou určovat sílu, délku a vytrvalost vztahu, nebo přátelství. Bez ohledu na to, jaké základy vytvoříte, budou vaše vztahy tak silné, kolik Lásky, laskavosti, empatie a důvěry do základů vložíte.

Co vám dnes OC 4 nabízí je možnost podívat se na každý z vašich základů a poskytnout odborné poradenství jako architekt, který vám radí, jak postavit každý z vašich pilířů. Ale je jen na vás, jak stabilní základy vy sami postavíte. Čas a energie strávená „stavěním“ je nezbytná k vytvoření silných vztahů.

Jsem vám k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu pro bezplatnou konzultaci. Jednoduše utište svou vnější i vnitřní mysl a zavolejte mě, budu u vás v jednom okamžiku. Šťastné stavění a budování!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství….
Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku – miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

4. TÓN – TVAR A MÍRA – SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © 2019 mayskykalendar.blogspot.com